ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371
                                               

ซอลอเลอเวอ

ซอลอเลอเวอ เป็นเมืองทางตะวันตกของประเทศฮังการี อยู่ในเขตเทศมณฑลซอลอ ในปี ค.ศ. 2004 มีประชากร 3.228 คน และมีเนื้อที่ 52.64 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของเมืองมักจะนับถือคาทอลิก โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด

                                               

เซแก็ชแฟเฮร์วาร์

เซแก็ชแฟเฮร์วาร์ เป็นเมืองตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศฮังการี เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 101.973 คน เป็นเมืองประกอบพิธีราชาภิเษกกษัตริย์ของฮังการี กษัตริย์ 37 พระองค์ ราชินี 39 พระองค์ ระหว่าง ค.ศ. 1027-1527 ตุรกีได้เข้ายึดครองใน ค ...

                                               

แซแก็ด

แซแก็ด เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศฮังการี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ บนเส้นเขตแดนประเทศเซอร์เบีย มีมหาวิทยาลัยแซแก็ด หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮังการี เป็นเมืองท่าสำคัญบนฝั่งแม่น้ำทิสซอ เมืองเก่าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน ...

                                               

โซมบ็อตแฮย์

โซมบ็อตแฮย์ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 10 ของประเทศฮังการี ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในฮังการี เคยเป็นเมืองสำคัญในมณฑลพันโนเนียของอาณาจักรโรมัน ได้รับความเสียหายมากในสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่แล้ว

                                               

โซลโนก

โซลโนก เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลยาส-น็อจกุน-โซลโนก ทางตอนกลางของประเทศฮังการี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทิสซอ ใจกลางของที่ราบใหญ่ฮังการี เป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมานานหลายศตวรรษ

                                               

โตตโกมโลช

โตตโกมโลช เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแถบที่ราบฮังการี ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฮังกรี อยู่ในเขตโอโรชฮาซอ เทศมณฑลเบเกช

                                               

เบเกชชอบอ

เบเกชชอบอตั้งอยู่ในที่ราบใหญ่ฮังการี ห่างจากบูดาเปสต์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 215 กิโลเมตร 134 ไมล์ ทางหลวงหมายเลข 44, 47, วงแหวนรอบเมืองเบเกชและรถไฟความเร็วสูงสายบูดาเปสต์-โซลโนก-เบเกชชอบอ-เลอเกิชฮาซอ Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lökösháza railway l ...

                                               

มิชโกลส์

มิชโกลส์ ; เช็ก และ สโลวัก: Miškovec ; เยอรมัน: Mischkolz ; ยิดดิช: Mishkoltz) เป็นนครทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี เป็นที่รู้จักด้านอุตสาหกรรมหนัก มีประชากร 161.265 คน มิชโกลส์เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของฮังการี เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลโบร์โ ...

                                               

เยอร์

เยอร์ ; เยอรมัน: Raab, สโลวัก: Ráb) เป็นเมืองสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ ตั้งอยู่บนถนนเส้นสำคัญในยุโรปกลาง

                                               

แอ็ตแชร์

แอ็ตแชร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงบูดาเปสต์ ใกล้สนามบินนานาชาติเฟริเฮกี เขตที่อยู่ต่อเนื่องกันได้แต่ Maglód, Vecsés, Gyömrő และ Üllő ทางหลวง M0 ทางรถไฟ 120a Budapest-Újszász-Szolnok ผ่านใกล้หมู่บ้าน มีประชากรเชื้อสายสโลวักเป็นชนกลุ่มน้อย

                                               

จังหวัดชึย

ชึย หรือ ชูย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศคีร์กีซสถาน โดยทิศเหนือติดกับประเทศคาซัคสถาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 20.200 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งหมด 790.438 คน โดยมีศูนย์กลางการบริหารคือบิชเคก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของคีร์กีซสถาน แม้ว่าข้อเท็จจริงแ ...

                                               

จังหวัดบัตเกน

บัตเกน หรือ บัตเคียน เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศคีร์กีซสถาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 16.995 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งหมด 441.100 คน โดยมีศูนย์กลางการบริหารคือบัตเกน

                                               

จังหวัดอือซึก-เกิล

จังหวัดอือซึก-เกิล เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศคีร์กีซสถาน มีพรมแดนติดกับจังหวัดอัลมาตี ประเทศคาซัคสถานทางทิศเหนือ จังหวัดชึยทางทิศตะวันตก จังหวัดนารึนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อของจังหวัดมาจากทะ ...

                                               

เทศมณฑลรูกาลัน

เทศมณฑลรูกาลัน เป็นเทศมณฑลในนอร์เวย์ตะวันตกที่มีพรมแดนติดกับเทศมณฑล Hordaland, Telemark, Aust-Agder และ Vest-Agder รูกาลันเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย์ ในปี 2016 รูกาลันมีอัตราการว่างงาน 4.9% ซึ่งสูงที่สุดในนอร์เวย์ ในปี 2015 รู ...

                                               

เทศมณฑลอาเกิชฮืส

อาเกิชฮืส เป็นอดีตเทศมณฑลในนอร์เวย์ อาเกิชฮืสเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงออสโล โดยมีคนมากกว่าครึ่งล้านอาศัยอยู่ เทศมณฑลนี้ตั้งชื่อตามป้อมปราการอาเกิชฮืส ศูนย์กลางการปกครองของอาเกิชฮืสอยู่ในออสโลซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศมณฑล

                                               

เขตตะนาวศรี

หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1948 ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐกะเหรี่ยง ต่อมาใน ค.ศ. 1974 ดินแดนทางตอนเหนือที่เหลือของเขตตะนาวศรีก็ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐมอญ แต่เดิมเมืองเอกของเขตตะนาวศรีคือเมืองเมาะลำเลิง มะละแหม ...

                                               

อำเภอกะลอ

อำเภอกะลอ เป็นอำเภอตั้งอยู่ในจังหวัดตองจี รัฐชานของประเทศพม่า อำเภอมีเนื้อที่ 1.456 ตารางกิโลเมตร และในปี ค.ศ. 2014 มีประชากร 186.083 คน เมืองหลักของอำเภอคือเมืองกะลอ อำเภอกะลอมีอาณาเขตติดกับอำเภอปี้นดะยะ และอำเภอยะเซาะทางทิศเหนือ อำเภอตองจีและอำ ...

                                               

เขตผู้ว่าการซานา

ซานา เป็นเขตผู้ว่าการของประเทศเยเมน โดยมีซานาเป็นเมืองหลวงของอำเภอและประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวเมืองซานาไม่ได้อยู่ในเขตผู้ว่าการ แต่เป็นรูปแบบรัฐบาลแยกของอะมานะตุลอาศิมะฮ์ ตัวเขตกินพื้นที่ไป 13.850 ตารางกิโลเมตร ใน ค.ศ. 2004 มีประชากร 2.918.379 คน เ ...

                                               

เขตผู้ว่าการชับวะฮ์

ชับวะฮ์ เป็นเขตผู้ว่าการของประเทศเยเมน โดยมีอะตักเป็นเมืองหลัก ในช่วงสงครามกลางเมืองเยเมนใน พ.ศ. 2558 ตัวอำเภอกลายเป็นสนามรบ โดยมีการสู้รบซึ่งมีชื่อว่าการรบชับวะฮ์สิ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 หลังจากกองกำลังที่จงรักภักดีต่อรัฐบาลอับดุร็อบ ...

                                               

เชล์มสฟอร์ด

เชล์มสฟอร์ด เป็นเมืองเอกของแคว้นเอสเซกซ์ ตั้งทางตะวันออกของอังกฤษ ห่างจากเมืองโคลเชสเตอร์ประมาณ 22 ไมล์ ประชากรในเขตเมืองมีประมาณ 120.000 คน แต่ถ้านับทั้งเขตอำเภอจะมีทั้งสิ้น 168.310 คน ตัวเมืองเชล์มสฟอร์ดอยู่ในเขตปริมณฑลสำหรับผู้เดินทางจากกรุงลอ ...

                                               

อัครมุขมณฑลบัวโนสไอเรส

อัครมุขมณฑลบัวโนสไอเรส เป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ภายในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา อัครมุขมณฑลนี้เดิมมีสถานะเป็นมุขมณฑลบัวโนสไอเรส โดยแยกตัวออกมาจากมุขมณฑลปารากวัยเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1620 ต่อมาได้เสียพื้นที่บางส่วนออกไปตั้งเป็ ...

                                               

จังหวัดอาเลสซันเดรีย

จังหวัดอาเลสซันเดรีย เป็นจังหวัดของอิตาลีที่มีประชากรประมาณ 425.000 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นปีเยมอนเต เมืองหลวงของจังหวัดคือเมืองอะเลสซันเดรีย มีพื้นที่ 3.558.83 ตารางกิโลเมตร 1.374.07 ตารางไมล์ เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอั ...

                                               

มุขมณฑลโรม

มุขมณฑลโรม เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศอิตาลี มุขนายกประจำมุขมณฑลนี้มีตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประมุขพระองค์ปัจจุบัน

                                               

มุขมณฑลรอบกรุงโรม

มุขมณฑลรอบกรุงโรม คือ มุขมณฑล 7 แห่งในปริมณฑลของกรุงโรม ถือเป็นบริวารของมุขมณฑลโรม และมุขนายกประจำมุขมณฑลเหล่านี้มีสมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลมุขนายก

                                               

เขตอัครบิดรเวนิส

เขตอัครบิดรเวนิส เป็นเขตอัครบิดรโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ภายในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี เขตอัครบิดรเวนิสมีต้นกำเนิดมาจาก มุขมณฑลโอลีโวโล ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 774 ต่อมาในปี ค.ศ. 1091 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มุขมณฑลกัสเตลโล และในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. ...

                                               

ลาดัก

ลาดัก หรือ ทิเบตน้อย เป็นดินแดนสหภาพแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย ปัจจุบันครอบคลุมตั้งแต่ธารน้ำแข็งเซียเชนของเทือกเขาการาโกรัมไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายอินโด-อารยันและทิเบต ที่นี่เป็นภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางที่สุดแห่งห ...

                                               

อำเภอในประเทศอินเดีย

อำเภอ เป็นเขตการปกครองย่อยของรัฐและดินแดนสหภาพของประเทศอินเดีย ในบางกรณี อำเภออาจถูกแบ่งย่อยเป็นตำบล หรืออาจแบ่งโดยตรงเป็นเตหสิลหรือตลุกะ จากข้อมูลปี ค.ศ. 2020 ประเทศอินเดียมีอำเภอทั้งหมด 739 อำเภอ เพิ่มขึ้นจากเดิม 640 อำเภอเมื่อปี ค.ศ. 2011 และ ...

                                               

เขตผู้ว่าราชการมัสกัต

เขตผู้ว่าราชการมัสกัต เป็นเขตผู้ว่าราชการของประเทศโอมาน โดยมีมัสกัตเป็นเมืองหลัก ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นมหานครแห่งเดียวในประเทศโอมาน เขตผู้ว่าราชการมัสกัต มักถูกอิงเป็นเมืองมัสกัต เป็นที่ตั้งของรัฐบาล และมีท่าเรือสำราญกับบรรทุกสินค้าแห่ ...

                                               

เขตผู้ว่าราชการอัซซอฮิเราะฮ์

เขตผู้ว่าราชการอัซซอฮิเราะฮ์ เป็นหนึ่งในเขตผู้ว่าราชการ ของประเทศโอมาน ซึ่งเคยเป็นแคว้น มาก่อน จากนั้นได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตผู้ว่าราชการในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2011

                                               

เขตผู้ว่าราชการอัดดาคิลียะฮ์

เขตผู้ว่าราชการอัดดาคิลียะฮ์ เป็นหนึ่งในเขตผู้ว่าราชการ ของประเทศโอมาน โดยมีนิซวาเป็นเมืองหลัก ซึ่งเคยเป็นแคว้น มาก่อน จากนั้นได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตผู้ว่าราชการในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2011

                                               

เขตผู้ว่าราชการอัลวุสฏอ (ประเทศโอมาน)

เขตผู้ว่าราชการอัลวุสฏอ เป็นหนึ่งในเขตผู้ว่าราชการของประเทศโอมาน โดยมีฮัยมาอ์เป็นเมืองหลัก เขตผู้ว่าราชการอัลวุสฏอเคยเป็นแคว้น มาก่อน จากนั้นได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตผู้ว่าราชการในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2011

                                               

เทศมณฑลโกมาโรม-แอ็สแตร์โกม

โกมาโรม-แอ็สแตร์โกม เป็นเทศมณฑลทางตอนเหนือของประเทศฮังการี มีเนื้อที่ 2.264.52 ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 2011 มีประชากร 304.568 คน เทศมณฑลมีพรมแดนติดกับประเทศสโลวาเกียทางตอนเหนือ และมีอาณาเขตติดกับเทศมณฑลเยอร์-โมโชน-โชโปรน เทศมณฑลแว็สเปรม เทศมณฑลแฟ ...

                                               

เทศมณฑลโบร์โชด-ออบออูย-แซ็มเปลน

เทศมณฑลโบร์โชด-ออบออูย-แซ็มเปลน เป็นเทศมณฑลในฮังการีตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ติดชายแดนกับประเทศสโลวาเกีย มีเมืองหลักคือมิชโกลส์ เทศมณฑลโบร์โชด-ออบออูย-แซ็มเปลน เป็นเทศมณฑลที่เป็นอันดับที่สองของฮังการีทั้งในขนาด รองจากเทศมณฑลบาช-กิชกุน และประชาก ...

                                               

เทศมณฑลบาช-กิชกุน

บาช-กิชกุน เป็นเทศมณฑล ของประเทศฮังการี เทศมณฑลแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ โดยเป็นเทศมณฑลที่เกิดขึ้นจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเป็นการรวมตัวกันของเทศมณฑลบาช-โบดโรกและตอนใต้ของเทศมณฑลแป็ชต์-ปิลิช-โชลต์-กิชกุน เทศมณฑลแห่งนี้มีเนื้อที่ 8.4 ...

                                               

เทศมณฑลเยอร์-โมโชน-โชโปรน

เยอร์-โมโชน-โชโปรน เป็นเทศมณฑลทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี มีเนื้อที่ 4.208.05 ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 2011 มีประชากร 447.985 คน เทศมณฑลมีพรมแดนติดกับประเทศสโลวาเกียและประเทศออสเตรีย และมีอาณาเขตติดกับเทศมณฑลโกมาโรม-แอ็สแตร์โกม, เทศมณฑลแว ...

                                               

เทศมณฑลแฮแว็ช

แฮแว็ช เป็นเทศมณฑลทางตอนเหนือของประเทศฮังการี ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำทิสซอกับมาตรอ และภูเขาบึกก์ มีพรมแดนติดกับเทศมณฑลแป็ชต์, เทศมณฑลโนกราด, เทศมณฑลโบร์โชด-ออบออูย-แซ็มเปลน และเทศมณฑลยาส-น็อจกุน-โซลโนก ศูนย์กลางของเทศมณฑลอยู่ที่เมืองแอแกร์

                                               

ยุทธนาวีที่ทะเลชวา

ยุทธนาวีที่ทะเลชวา เป็นยุทธนาวีขั้นเด็ดขาด ของการทัพแปซิฟิกในสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพเรือฝ่ายสัมพันธมิตรประสบความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับด้วยเงื้อมมือของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 และในการปฏิบัติการรองติดต่อกันหลา ...

                                               

คอนน็อตเพลส (นิวเดลี)

คอนน็อตเพลส หรือ สถานคอนน็อต เป็นย่านธุรกิจการค้าและการเงินของนิวเดลี ประเทศอินเดีย นิยมเรียกชื่อย่อว่า CP และเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ห้างขนาดใหญ่ สถานบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนิวเดลี เป็นผลงานการออกแบบของรอเบิร์ท ทอร์ รัสเซิล ข้อมูจากเ ...

                                               

จันทนีจาวก์

จันทนีจาวก์ เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่และวุ่นวายที่สุดในเดลีเก่า เดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเดลีเก่า โดยมีป้อมแดงตั้งอยู่ที่ปลายตะวันออกของจันทนีจาวก์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยจักรรพรรดิโมกุล ชาห์จะฮัน ออกแบบโดยบุตรีจะฮานารา ในอด ...

                                               

เมหราวลี

เมหราวลี หรือ มหราวลี เป็นย่านในเดลีใต้ อำเภอหนึ่งของเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ใกล้กับคุรคาว และติดกับวสัตนกูนจ์ MLA คนปัจจุบันของเมหราวลีคือนเรศ ยาดาฟ จาก พรรคอามอาทมี เมหราวลีเป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเฉพาะตัวมากมาย เช่น อสิ ...

                                               

โกลาบา

โกลาบา หรือ กุลาบา เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เป็นหนึ่งในสองแหลมที่ยื่นออกไปในทะลของเมืองมุมไบ อีกแหลมหนึ่งคือโวรลี ขณะอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 เกาะนี้รู้จักในชื่อกานดิล ภายหลังบริเตนเข้ายึดครองเกาะในศตวรรษที่ 17 ...

                                               

ธาราวี

ธาราวี เป็นท้องถิ่นหนึ่งในมุมไบ, รัฐมหาราษฏระ, ประเทศอินเดีย, และถือว่าเป็นหนึ่งในสลัมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ธาราวีมีพื้นที่มากกว่า 2.1 ตารางกิโลเมตร ด้วยประชากรประมาณ 1.000.000 ล้านคนและความหนาแน่นประชากรที่สูงกว่า 277.136/กม. 2 ทำให้ธาราวีเป ...

                                               

นรีมันพอยต์

นรีมันพอยต์ เป็นย่านธุรกิจในมุมไบ และเคยเป็นย่านธุรกิจหลักของอินเดียชายฝั่งตะวันตก ก่อนที่จะเสียสถานะนั้นให้กับบานดรากุรลาคอมเพลกซ์ในย่านบานดรา ในปี 2010 และก่อนการพัฒนาย่านธุรกิจนรีมันพอยต์ ย่านธุรกิจกลางของมุมไบอยู่ที่บัลลาร์ดเอสเตต ซึ่งสร้างบน ...

                                               

บานดรา

บานดรา เป็นย่านชานเมือง มีระดับริมชายฝั่งในมุมไบ บนเกาะซัลเซตต์ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำมิถีซึ่งใช้แบ่งย่านบานดราออกจากอำเภอมุมไบซิตี บานดราเป็นศูนย์กลางด้านการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสามของมหาราษฏระ เป็นรองจากมุมไบซิตี ...

                                               

วารลี

วารลี หรือ โวรลี เป็นท้องถิ่นหนึ่งในเขตมุมไบซิตีของนครมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย การสะกดแบบอื่น ๆ รวมถึง Warli, Worlee, Varli ดั้งเดิมแล้ววารลีเป็นเกาะที่แยกตัวออกมา เป็นหนึ่งในเกาะทั้งเจ็ดของบอมเบย์ ซึ่งโปรตุเกสยกให้อังกฤษในปี 1661 ในราวคร ...

                                               

เกาะชัวเซิล

เกาะชัวเซิล เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดชัวเซิล หมู่เกาะโซโลมอน ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ตำแหน่ง 7.08°S 157°E  / -7.08; 157 เกาะมีแนวปะการังเกือบล้อมรอบเกาะ ระหว่าง ค.ศ. 1886-1899 อยู่ใต้การปกครองของเยอรมนี ต่อมาเป็นส่วนหนึ่ง ...

                                               

เกาะไซปัน

เกาะไซปัน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาของสหรัฐอเมริกา ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ประมาณ 115 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากเกาะกวมไปทางเหนือประมาณ 190 กิโลเมตร ในอดีตเกาะไซปันเคยเป็นถิ่นฐานของชาวยุโรปจากประเทศสเปน ต่อมาได้ถูกยึดค ...

                                               

ราโรตองกา

ราโรตองกา เป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดของหมู่เกาะคุก มีประชากร 10.572 คน จากประชากรทั้งประเทศ 14.974 คน ผู้ที่ได้รับเครดิตค้นพบคือ กัปตันจอห์น ดิบส์ ค้นพบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1823 ขณะเดินทางมาส่งมิชชันนารี จอห์น วิลเลียมส์ รัฐสภาและสนามบิ ...

                                               

ราอีอาเตอา

ราอีอาเตอา เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สอง ของหมู่เกาะโซไซตี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีเมืองหลักคืออูตูโรอา

                                               

หมู่เกาะมาร์เคซัส

หมู่เกาะมาร์เคซัส เป็นหมู่เกาะของดินแดนเฟรนช์โปลินีเซีย อยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ละติจูด 9° 00 ใต้ ลองจิจูด 139° 30 ตะวันตก มีเมืองหลวงชื่อไตโอไฮ ตั้งอยู่บนเกาะนูกูฮีวา หมู่เกาะมีประชากร 8.632 คน จากการสำรวจประชากรในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 20 ...