ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369                                               

เอกรัฐวิศวกรรม

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 เพื่อดำเนินกิจการเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า โดยบริษัทเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายของบริษัทมีการจำหน่ายทั้งในประเทศแล ...

                                               

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ดำเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ และความบันเทิงในรูปแบบดิจิตอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยที่ผ่ ...

                                               

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ซ่อมเรือ เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ ที่ ...

                                               

เอเชียน อินซูเลเตอร์

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน ในวัน 19 มีนาคม 2547 บริษัทดำเนินการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนเพ ...

                                               

เอเชียโฮเต็ล

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมเมื่อปี 2509 โดยกลุ่มตระกูลเตชะหรูวิจิตร ด้วยทุนจดทะเบียน 17 ล้านบาท โดยซื้อที่ดินบริเวณริมถนนพญาไท เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงแรมสูง 9 ชั้น ต่อมาปี 2515 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม" โรงแรมเ ...

                                               

เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด ปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการประกอบธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ได้แก่ การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยช่วงแรกบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2521 เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกในทะเล บริษัทเปิดดำเนินการ ...

                                               

เอเซีย พรีซิชั่น

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิร์น เอเซีย พรีซิชั่น ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ คือ การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ผลิตภัณฑ์ของบ ...

                                               

เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจหลักของบริษัทคือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่ ...

                                               

เอเซีย เมทัล

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจรได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน ทั้งชนิดรีดร้อนและชนิดรีดเย็น รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนสลิต ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด และเป็นผู ...

                                               

เอเซียไฟเบอร์

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้า และถักผ้า

                                               

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยเป็นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทได้ขยายธ ...

                                               

เอบิโก้ โฮลดิ้งส์

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทดำเนินกิจการรับจ้างผลิตนมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และ น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายน้ำนมดิบ เช่าลิขสิทธิ์ยี่ห้อ เนสท์เล่ เอฟแอนด์เอ็น ฟาร์ม ...

                                               

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ในการปลูกและผลิตแปรรูปมะเขือเทศ และข้าวโพด เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออก ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้ขยายกิจการไปยังธุ ...

                                               

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ในเริ่มแรกบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตโครงสร้างเหล็กทั่วไปสำหรับอาคาร เช่น โครงเหล็กหลังคา เสาและคานทั่วไป ในปี 2538 บริษัทเล็งเห็นโอกาสการขยายตลาดไปประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีตลาดสำหรับโครงสร้างเหล็กขน ...

                                               

เอ็มบีเคเซ็นเตอร์

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ภายในอาคารขนาด 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริเวณมุมตะวันตกเฉียงใต้ของสี่แยกปทุมวัน ในย่านสยา ...

                                               

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยบริษัทจะเน้นการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านโครงการพักอาศัยทั้งโครงการแนวราบคือบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์และโครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเน ...

                                               

เอสโซ่ (ประเทศไทย)

บริษัท เอสโซ่ จำกัด PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:ESSO) บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร อีกทั้งบริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นโดยช่องทางขายผ่านทางลูกค้ารายย่อยแ ...

                                               

เอสทีพี แอนด์ ไอ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจ แปรรูปโครงสร้างเหล็ก, งานประกอบและเชื่อมท่อ, งานประกอบโรงงานสำเร็จรูป และงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ โดยการนำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น มาตัดและประกอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

                                               

เอสวีไอ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป

                                               

แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาและรับเหมาวางระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในภาครัฐบาล โดยรวมบริ ...

                                               

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้ง จัดตั้งขึ้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับแ ...

                                               

แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย โดยแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานภายใต้การพัฒนาของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บริษัท พรสันติ จำกัด ซึ่ง ...

                                               

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีการพัฒนาโครงการในหลากหลายรูปแบบทั้งอาคารชุดสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย มินิออฟฟิศ เขตอุตสาหกรรมขนาดย่อม คอนโดมิเนียม รวมถึงโครงการจัดสรรย่านชานเมือง ...

                                               

แอสคอน คอนสตรัคชั่น

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทล้มละลายที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการก่อสร้างในหลายภาคธุรกิจ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะงานก่อสร้างของบริษัทสามารถแบ ...

                                               

แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มทีซีซี ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจหลักในด้านอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ...

                                               

โออิชิ กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด เป็นเครือธุรกิจอาหารในประเทศไทย ผู้ก่อตั้งคือตัน ภาสกรนที โดยเริ่มต้นจากร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเปิดตัวใน พ.ศ. 2542 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนใน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

                                               

ไออาร์พีซี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด หรือ ทีพีไอ เป็นเจ้าของกลุ่มโรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมด้วยสา ...

                                               

ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักคือ ธุรกิจประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงงานผลิตหลักในประเทศไทย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และจีน

                                               

ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2529 เพื่อผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า" 3K” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยรับอ ...

                                               

โฮมโปร

โฮมโปร ชื่อเต็ม บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของ กลุ่ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด และกลุ่มสารสิ ...

                                               

ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด เป็นอดีตรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญด้านการเกษตรโดยการจัดหาทุนในรูปปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และช่วยบริหารจัดกา ...

                                               

บอนชอนชิกเกน

บอนชอนชิกเกน เป็นภัตตาคารอาหารเกาหลีรูปแบบแฟรนไชส์ที่เน้นอาหารประเภทไก่ทอด โดยมีสาขารวม 282 แห่ง ใน 9 ประเทศ รวมถึงในประเทศไทย

                                               

ฟูจิ (ร้านอาหาร)

ร้านอาหารฟูจิ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น โดยคุณทานากะ ชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย ร่วมมือกับพรรคพวกเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นขึ้น ร้านแรกชื่อ "ไทยซึคิจิ" เป็นร้านที่เปิดเพื่อบริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองเป็นหลัก ซึ่งประสบความสำเร็จดี จากนั้นคุณทา ...

                                               

โกปี๊เตี่ยม

โกปี๊เตี่ยม หรือ กอปี๊เตี่ยม เป็นร้านกาแฟแบบดั้งเดิมที่พบได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย เป็นสถานที่ขายขายอาหาร โดยเน้นที่อาหารเช้าและเครื่องดื่มจำพวกชาและกาแฟ โดยคำว่า โกปี๊ หรือ กอปี๊ เป็นภาษามลายู/ฮ ...

                                               

เชียงเฮงเส็ง

ร้านเชียงเฮงเส็ง เป็นร้านขายตะเกียงร้านหนึ่ง ตั้งอยู่บนถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ร้านเชียงเฮงเส็ง เป็นร้านขายตะเกียงที่มีชื่อเสียงมากร้านหนึ่ง ร้านเชียงเฮงเส็งเคยลงหนังสือและออกรายการโทรทัศน์มากมาย นอกจากนี้สมเด็จพระ ...

                                               

ร้านภูฟ้า

ร้านภูฟ้า จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้ตราสัญลักษณ์ "ภูฟ้า" เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ...

                                               

ลิ้มจิงเฮียง

ลิ้มจิงเฮียง เป็นชื่อของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช ร้าน ลิ้มจิงเฮียง เป็นชื่อของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปประเภท หมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียง ร้านลิ้มจิงเฮียงก่ ...

                                               

องค์การค้าของ สกสค.

องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัด สกสค. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในชื่อ องค์การค้าของคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ใ ...

                                               

Honey Hero คู่รักนักสู้

Honey Hero คู่รักนักสู้ เป็นรายการเกมโชว์ที่มีรูปแบบจากรายการ Mein Mann kann ของบริษัท Red Arrow International ประเทศเยอรมนี และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ทำการซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตในรูปแบบภาษาไทย โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 13 กุ ...

                                               

SME ตีแตก

SME ตีแตก เป็นรายการเกมโชว์ควิซโชว์ที่ผลิตโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รายการนี้มีสโลแกนว่า "เป็น SME ต้องตีโจทย์ให้แตก" ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 น. - 00.05 น. โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255 ...

                                               

The Unicorn สตาร์ทอัพ พันล้าน

The Unicorn สตาร์ทอัพ พันล้าน เป็นรายการเกมโชว์ที่ต่อยอดความสำเร็จจาก SME ตีแตก ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในชีวิตส่วนตัว และธุรกิจ เพื่อชิงความเป็นสุดยอดเทคสตาร์ทอัพ พิชิตเงินรางวัล 1 ล้านบาท ที่ผลิตโดย บริษัท เวิร ...

                                               

กามเทพผิดคิว

กามเทพผิดคิว เป็นรายการประเภทเกมโชว์แนวนัดบอดเป็นรายการของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด โดยมีพิธีกรคือ เกียรติ กิจเจริญ และ หนู คลองเตย ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ ...

                                               

เก่งยกห้อง

เก่งยกห้อง เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.05-17.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 และสิ้นสุดการออกอากาศในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยรายการเก่งยกห้อง เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้นัก ...

                                               

เกมริษยา

เกมริษยา เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทละครชุด ผลิตโดยโต๊ะกลม โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานบริษัท P33 Group ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ผ่านระบบฟรีทีวีดิจิตอล เวิร์คพอยท์ทีวี

                                               

เกมแก้จน

เกมแก้จน เป็นรายการเกมโชว์ประเภทส่งเสริมอาชีพสำหรับคนที่กำลังจะตกงานหรือว่างจากงาน ผลิตรายการโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เวลา 18:00 - 19:30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ...

                                               

คนอวดผี

คนอวดผี เป็นรายการที่นำเสนอในเรื่องราวของสิ่งเหนือธรรมชาติ ผีวิญญาณ และเรื่องราวชีวิตหลังความตาย ผลิตรายการโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด โดยแรกเริ่มนั้นเคยออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 23:00 - 00:55 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แ ...

                                               

คู่ทรหด (รายการโทรทัศน์)

คู่ทรหด เป็นรายการประเภทวาไรตี้โชว์รายการแรกของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และเป็นรายการแรกของบริษัทที่เสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2534 และออกอากาศครั้งสุดท้ายเมื่อวั ...

                                               

เคแบงก์สยามพิฆเนศ

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เป็นโรงละครสำหรับแสดงละครเวทีและจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ความจุ 1.069 ที่นั่ง นับว่าเป็นโรงละครเอกชนที่มีจำนวนที่นั่งมากเป็นอันดับ 3 ...

                                               

ใครคือใคร Identity Thailand

ใครคือใคร Identity Thailand เป็นรายการเกมโชว์ควิซโชว์ที่มีรูปแบบของรายการจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ชายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตรายการโดยเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จนถึง 6 มกราคม พ.ศ. ...

                                               

ชิงร้อยชิงล้าน

ชิงร้อยชิงล้าน เป็นรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย ผลิตโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533 เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นรายการประเภทวาไรตี้โช ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →