ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368
                                               

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือชื่อย่อ BH เป็นโรงพยาบาลเอกชน และได้ดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532 โดยมีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด กับตระกูลโสภณพนิชเป็นผู้ถือหุ้นหลัก มีคุณชัย โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการคนปัจจุบัน และบริหารโ ...

                                               

บิวตี้ คอมมูนิตี้

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท โมนาโพลิแตนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ด้วยแนวความคิดที่ต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความงามอันหลากหลายที่ผ่านการคัดสรร ...

                                               

บี จิสติกส์

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 บริษัทดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับใบอนุญาตที่สำคัญเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ ...

                                               

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจระบบขนส่งมวลชน แต่เดิมประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อนเข้ารับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเน ...

                                               

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ในฐานะผู้ให้บริการดำเนินงานด้านการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือที่สนับสนุนการให้บริการด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่ ...

                                               

ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด หรือบางครั้งอาจเรียกว่า "ปูนกลาง" คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2520 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนตั ...

                                               

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบของการแปร ...

                                               

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2526 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า" CCP” และธุรกิจที่เกี่ยวข้องงานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร ...

                                               

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทมีรายได้หลักจ ...

                                               

พฤกษา เรียลเอสเตท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยวและอาคารชุด โดย ...

                                               

โพลีเพล็กซ์

บริษัท โพลีเพล็กซ์ จำกัด PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:PTL) จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 เพื่อผลิตและจำหน่าย Polyethylene Terephthalate Film หรือ Polyester Film บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนสิงหาคม 2547

                                               

พีทีที โกลบอล เคมิคอล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทด้านปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ เกิดจากการควบบริษัท ระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็ ...

                                               

แพลน บี มีเดีย

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ได้แก่ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต สื่อโฆษณ ...

                                               

มาลีสามพราน

บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เริ่มจากการเป็นบริษัทครอบครัว และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง

                                               

มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งในระยะเริ่มแรก บริษัทดำเนินกิจการด้วยการเป็นศูนย์บริการเหล็ก คือ การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนขนาดใหญ่มาตัดเป็นเหล็กแผ่นห ...

                                               

เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญโครงการที่อยู่อาศัยระดับบน

                                               

เมืองไทย แคปปิตอล

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ในนามบริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด โดยชูชาติ เพ็ชรอำไพ และดาวนภา เพชรอำไพ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และมือสองทุกยี่ห้อ ผ่านผู้จั ...

                                               

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว และเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยภายในประเทศผ่านทีมขายตรง ผ่านโชว์รูม และตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้ยังนำเข้าเฟอร์นิเจอ ...

                                               

โมโน เน็กซ์

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด ; ชื่อย่อ: MONO) หรือรู้จักกันในนาม" โมโน กรุ๊ป” เป็นบริษัทแม่ ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การให้บริการข้อมูลและความบันเทิงแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นโดย พิชญ์ โพธารามิก เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อการให้บริการข้อมูล และความบันเทิง ไ ...

                                               

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทมหาชนมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นการลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่ม โดยมีกิจการหลักคือ ธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม โดยร้านอาหารที่รู้จักกันดี คือ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ ซิซซ์เลอร์ แดรี่ควีน เบอร์เกอร์ ...

                                               

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนการประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม การจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า โดยประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทย และประกอบกิจการในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ...

                                               

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของประเทศไทย ในฐานะผู้ออกแบบ, ผลิต, จัดหา, ต ...

                                               

ราช กรุ๊ป

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด บริษัทดำเนินกิจการประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัทจะมุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

                                               

โรงพยาบาลนนทเวช

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา บนถนนงามวงศ์วาน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจับุนได้แก่ กมเลศน์ สันติเวชชกุล จดทะเบียนก่อตั้งบ ...

                                               

โรงพยาบาลสมิติเวช

บริษัท สมิติเวช จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง ในระดับตติยภูมิ และมีบริการรักษา ...

                                               

โรงพยาบาลเอกชล

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด โรงพยาบาลก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลมี 2 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีทั้งสองสาขา โดยทั้ง 2 สาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการสุขภาพครบวงจร

                                               

ไรมอน แลนด์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยลักษณะการดำเนินงานเพื่อขาย เพื่อให้เช่า และ ให้บริการบริหารโครงการให้กับผู้ร่วมทุน โดยโครงการต่างๆได้แก่ อาคารชุดพักอาศัย การจัดสรรที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ...

                                               

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยคุณเพียงใจ หาญพานิชย์ ปัจจุบันบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายอนันต์ อัศวโภคิน โดยมีโครงการอสังหาริมทร ...

                                               

ล็อกซเล่ย์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการมายาวนานกว่า 80 ปี มีการขยายธุรกิจ สินค้าและบริการ มีความหลากหลายใน 5 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สายธุรกิจเทรดดิ้ง แยกเป็น สินค้าบริโภค และ สินค้าอุปโภค 3.สายธุรกิจพลังงาน 4.ส ...

                                               

วีจีไอ

บริษัท วีจีไอ จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล วีจีไอได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท โกลบอล เทคโนโลยีส์ แอนด์ เทเลคอม จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 ดำเนินธุรกิจด้านตลาดและการโฆษณา ได้เปลี่ยนชื่อบ ...

                                               

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา บริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความเติบโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทเริ่ม ...

                                               

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นกลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน, สินเชื่อร ...

                                               

ศุภาลัย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานคร ...

                                               

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SMT) บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และในวันที่ 23 กันยายน 2552 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลั ...

                                               

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ เพลาข้าง โดยบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และมีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท

                                               

สยามโกลบอลเฮ้าส์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าโดยเน้นวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า" โกลบอล เฮ้าส์” ปัจจุบันโกลบอลเฮ้ ...

                                               

สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์

บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด โดยบริษัทจะจัดหาที่ดินตามความต้องการของลูกค้า และนำมาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้บริการเช่า ...

                                               

สามารถคอร์ปอเรชั่น

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและร่วมในลักษณะ Holding Company โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และเป็นบริษัทร่วมทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นผู้ดำ ...

                                               

สามารถเทลคอม

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2529 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันบริษัทประก ...

                                               

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีสถานะพิเศษ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย เดิมเปลี่ยนฐานะจาก "กรมพระคลังข้างที่" ยกสถานะขึ้นเป็นนิติบุค ...

                                               

แสนสิริ

บริษัท แสนสิริ จำกัด กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะมากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย อาทิเช่น โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม

                                               

หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ในชื่อบริษัท แอ๊ดคินซัน เอ็นเตอร์ไปรส์ จำกัด บริษัทสมัครและได้รับเลือกเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2517 และบร ...

                                               

หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KGI) บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านค้าหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย

                                               

ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2521 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบกิจการห้องเย็นและผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลกเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเ ...

                                               

อกริเพียว โฮลดิ้งส์

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน โดยปัจจุบันได้มีนโยบายการลงทุนหลักในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลักทางกลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกรรมหลักคือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหว ...

                                               

อมตะ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด เป็นบริษัทมหาชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย เ ...

                                               

อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ อมรินทร์ เป็นบริษัทในกลุ่มทีซีซี ประกอบธุรกิจทางด้านการรับจ้างพิมพ์งานสิ่งพิมพ์สอดสีให้แก่บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ และสถาบันเอกชนต่าง ๆ ในรูปของหนังสือ แผ่นพับ แคตตาลอค ปฏิ ...

                                               

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ร้านอาหารประเภทสุกียากี้ ชื่อ เอ็มเค สุกี้ นอกจากนี้ยังดำเนินงานร้านอาหารญี่ป ...

                                               

อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด ก่อตั้งขื้นในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เดิมชื่อ บริษัทศรีอยุธยา ประกันภัย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประ ...

                                               

อลูคอน

บริษัท อลูคอน จำกัด บริษัทประกอบกิจการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม และเป็นผู้ผลิตหลอดอะลูมิเนียมรายแรกในประเทศไทย เข้าซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 นาย สมชาย อังสนันท์ เป็น ประธานกรรมการ นาย ทะค ...