ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364                                               

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อุบลราชธานี เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำมูล มีพื้นที่ประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล เป็นเทศบาลนครที่มีปร ...

                                               

ภาคกลาง (ประเทศไทย)

ภาคกลาง เป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือ ติดต่อกับภาคตะวันออก และภาคอีสานทางทิศตะวันออกโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์กั้น ติดต่อกับภาคตะวันตก ทิศเหนือติดต่อกับทิวเขาผีปันน้ำ พื้นนี้เคยเป ...

                                               

ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)

ภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยในระบบการแบ่งแบบ 6 ภูมิภาคตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และเป็นภูมิภาคย่อยของภาคกลางของระบบการแบ่งแบบ 4 ภูมิภาค ภาคตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันตก ติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือ ติดต่อกับภาค ...

                                               

ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ

                                               

ภาคใต้ (ประเทศไทย)

ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70.715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจ ...

                                               

ภาคอีสาน (ประเทศไทย)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้ำโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาค ทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมดงรักกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิ ...

                                               

เขตมิสซังนครสวรรค์

เขตมิสซังนครสวรรค์ ชาวคาทอลิกเรียงว่า สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดอุ ...

                                               

เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี

เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ที่แยกออกมาจากเขตมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1969 ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 15 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุ ...

                                               

เขตมิสซังอุดรธานี

เขตมิสซังอุดรธานี ชาวคาทอลิกเรียกว่า สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ มุ ...

                                               

เขตมิสซังอุบลราชธานี

เขตมิสซังอุบลราชธานี ชาวคาทอลิกเรียกว่า สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ และจังห ...

                                               

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเ ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

บ้านนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 521 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 325.625 ไร่ ครอบคลุมเนื้อที่ของตำบลเมืองแหง ในอำเภอเวียงแหง ตำบลเมืองงาย ตำบลเ ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี MAENAM PHACHI WILDLIFE SANCTUARY THAILAND ตั้งอยู่ในแนว ละติจูดประมาณ 13 องศา 8 ลิปดา ถึง 13 องศา 27 ลิปดาเหนือ และ ลองติจูด ที่ 99 องศา 10 ลิปดา 12 ฟิลิปดา ถึง 99 องศา 25 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมด 489.31 ตา ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ภายใต้ชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. 2534 กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ได ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี และมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ถือเป็นหนึ่งใน ...

                                               

พื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย

พื้นที่สงวนชีวมณฑล ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสัก-ห้วยทาก Hauy Tak Teak Biosphere Reserve จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ...

                                               

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

ปราสาทเขาน้อย หรือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นปราสาทหินที่เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าปราสาทนี้สร้างในพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15 และคงความสำคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู ในเขตตำบล ...

                                               

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                                               

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3.430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า" ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบา ...

                                               

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขะแมร์ที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ...

                                               

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงเมืองก่อด้ ...

                                               

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ศรีเทพเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพ เดิมมีชื่อว่า "เมืองอภัยสาลี" ถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จ ...

                                               

งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2558

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบประมาณเพื่อจัดหาทุนแก่การดำเนินการของรัฐบาลสำหรับปีงบประมาณ 2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2.575 ล้านล้านบาท ขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท เ ...

                                               

ภาษีอากรในประเทศไทย

ภาษีอากรในประเทศไทย อาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีให้แก่ราชการสองระดับ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนท้องถิ่น รายได้ภาษีหลักของรัฐบาลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปร ...

                                               

โรงแรมในประเทศไทย

การโรงแรมในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในราวปี พ.ศ. 2406 โดยหนังสือพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ ได้กล่าวถึงการเปิดบริการโรงแรมในประเทศไทย คือ โรงแรมยูเนี่ยนโฮเต็ล และโรงแรมบอร์ดดิ้งโฮเต็ล

                                               

เครือดุสิตธานี

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด หรือ เครือดุสิตธานี เป็นเครือข่ายที่ให้บริการที่พักอาศัยประเภทโรงแรม และรีสอร์ท ตามจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย และต่างประเทศ และยังเป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จดทะเบียนเข้ามตั้ง ...

                                               

รายชื่อโรงแรมในประเทศไทย

โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ Oriental Residence Bangkok โรงแรมบีทู แอร์พอร์ท บูติค แอนด์ บัดเจท ฺB2 Airport Boutique and Budget Hotel โรงแรมโนโวเทล Novotel hotel เดอะ พรรณราย โฮเต็ล The Pannarai Hotel โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ Holiday inn hotel ...

                                               

ชาตรี โสภณพนิช

ชาตรีเกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 ที่ประเทศไทยเป็นบุตรคนที่ 2 จากทั้งหมด 9 คนของ ชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพชาตรีจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากฮ่องกงและด้านการธนาคารจากอังกฤษและได้เริ่มต้นทำงานที่ธนาคาร Bank of London ก่อนจะเดิน ...

                                               

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด เป็นธนาคารในอดีต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ ได้ยุติการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมีการโอนกิจการของธนาคารฯ ไปยัง ธนาคารกรุงไทย เ ...

                                               

ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ

ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด หรือธนาคารไทยทนุ เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

                                               

ไทยธนาคาร

ไทยธนาคาร จำกัด เป็นธนาคารของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เดิมมาจากการควบรวมกิจการของธนาคารสหธนาคาร, บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด และสถาบันการเงินอีก 12 แห่ง มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นห ...

                                               

ธนาคารนครหลวงไทย

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด) เป็นอดีตธนาคารไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ในชื่อ "ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย" โดยคณะบุคคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.000.000 บาท มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทย มีตราสัญลักษณ ...

                                               

ธนาคารมหานคร

ธนาคารมหานคร เมื่อแรกตั้งใช้ชื่อว่า "บริษัทแบงค์ตันเปงชุน จำกัด" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "ธนาคารไทยพัฒนา" ใน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2503 และเปลี่ยนมาเป็น "ธนาคารมหานคร" ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่บริเวณสวนมะลิ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ. ...

                                               

ธนาคารรัตนสิน

ธนาคารรัตนสิน เป็นธนาคารของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีชื่อเดิมคือ ธนาคารรัตนสินจำกัด แต่เนื่องจากธนาคารรัตนสิน จำกัด ไม่มีเครือข่ายสาขารองรับการบริหารงานเพียงพอ จึงมีการควบรวมกิจการธนาคารแหลมทอง กับธนาคารรัตนสิน เมื่อวันท ...

                                               

ธนาคารแหลมทอง

ธนาคารแหลมทอง เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 ต่อมาภายหลังได้ขายกิจการและยุบรวมกิจการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารรัตนสิน ในปี พ.ศ. 2541 ธนาคารแหลมทอง เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 อย่างเป็นทางการ

                                               

ธนาคารศรีนคร

ธนาคารศรีนคร เป็นธนาคารของไทย เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2493 โดยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเลขที่ 84 ถนนยุคล 2 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร คณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วย พระย ...

                                               

ธนาคารเอเชีย

ธนาคารเอเชีย เป็นธนาคารในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ใช้ชื่อว่า ธนาคารแห่งเอเชียเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ต ...

                                               

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐว ...

                                               

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งผู้ว่าการยังดำรงตำแหน่งอื่นเป็น รองประธานคณะกรรมการธปท., ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน, ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และ ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิ ...

                                               

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของประเทศไทยเป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายเฉพาะกิจเพื่อดำเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาล จากเดิมสถาบันการเงินเหล่านี้สังกัดกระทรวงการคลัง ต่อมามติ ครม.ได้เห็นชอบให้ ธนาคาร ...

                                               

91.5 ไลฟ์แอนด์แชร์

91.5 ไลฟ์แอนด์แชร์ เป็นรายการทางสถานีวิทยุ ในเครือเอไทม์ มีเดีย และ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่เปิดเพลงไทยสากลแนวฟังสบาย ตลอด 24 ชั่วโมง

                                               

กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม

กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม เป็นสถานีวิทยุในเครือเอไทม์ มีเดีย ภายใต้จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่เปิดเพลงไทยสากลแนวฟังสบาย ตลอด 24 ชั่วโมง

                                               

จีนี่ เรคคอร์ด

จีนี่ เรคคอร์ด เป็นชื่อสังกัดค่ายเพลงย่อยในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ในแนวเพลงร็อกเป็นหลัก มีนายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท

                                               

ชิล ออนไลน์

ชิล ออนไลน์ เป็นสถานีวิทยุในเครือเอไทม์ มีเดีย ภายใต้จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่เปิดเพลงไทยสากลแนวฟังสบาย ตลอด 24 ชั่วโมง ออกอากาศเฉพาะช่องทางอินเทอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน AtimeOnline และ Chill Online ในระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ ...

                                               

บุษบา ดาวเรือง

บุษบา ดาวเรือง เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 เป็นนักธุรกิจชาวไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับอุดมศึ ...

                                               

เมกเกอร์เฮด

                                               

เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เป็นโรงละครของซีเนริโอ ในเครือเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ตั้งอยู่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ใช้สำหรับจัดแสดงละครเวที คอนเสิร์ต การแสดง การประชุม และกิ ...

                                               

รายชื่อกลุ่มบริษัทและธุรกิจในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

รายชื่อกลุ่มบริษัทและธุรกิจในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำแนกตามประเภทธุรกิจเป็น 6 สายงาน ได้แก่ ธุรกิจเพลง, ธุรกิจสื่อ, ธุรกิจบรอดคาสติ้ง, ธุรกิจภาพยนตร์, ธุรกิจวีดีโอเกมส์ และ ธุรกิจอื่นๆ

                                               

รายชื่อศิลปินจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

ศิลปินระดับอินเตอร์สังกัด GMMInter นำเข้าจาก ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ เกาหลีใต้ *ใน พ.ศ 2554 GMM Inter ได้หมดสัญญากับ SM Entertainment ในการจัดการศิลปินในค่ายภายในประเทศไทย โดยลิขสิทธิ์ได้ตกไปอยู่กับ บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด หรือ บริษัท เอสเอ็ม ทร ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →