ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดอุบลราชธานี

                                               

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ เดิมมีชื่อว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยใช้ชื่อเมื่อครั้งก่อตั้งว่า ศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราช ...

                                               

จังหวัดรีเยา

จังหวัดรีเยา เป็นหนึ่งใน 33 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเกาะสุมาตราซึ่งจรดช่องแคบมะละกา มีเมืองหลักชื่อเปอกันบารู จังหวัดมีเนื้อที่ 72.569 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 5.538.367 คน ตามการสำรวจสำมะโนประชากร ปี ค.ศ. 2010 และต ...

                                               

รัฐเกอดะฮ์

เกอดะฮ์ หรือ ไทรบุรี มีชื่อเฉลิมเมืองเป็นภาษาอาหรับว่า ดารุลอามัน เป็นรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียตะวันตก ครอบคลุมขนาดเนื้อที่ 9.425 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบใช้สำหรั ...

                                               

รัฐเซอลาโงร์

เซอลาโงร์ เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธ์มาเลเซีย เป็นรัฐที่ใหญ่อันดับที่ 9 ของประเทศ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของคาบสมุทรมลายู อาณาเขตของรัฐทิศเหนือติดรัฐเปรัก ทิศตะวันออกติดรัฐปะหัง ทิศตะวันตกติดช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดรัฐเนอเกอ ...

                                               

รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน

เนอเกอรีเซิมบีลัน เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธ์มาเลเซีย ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของมาเลเซียตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 6.650 ตารางกิโลเมตร คำว่า เนอเกอรีเซิมบีลัน แปลว่า "เก้ารัฐ" สืบเนื่องจากในสมัยก่อนแบ่งการปกครองเป็นเก้าอำเภอ ม ...

                                               

รัฐปะลิส

ปะลิส หรือเดิมสะกดว่า ปลิศ หรือ เปอร์ลิศ มีชื่อเต็มคือ เปอร์ลิซอินเดอรากายางัน เป็นรัฐที่เล็กที่สุดในมาเลเซีย อยู่ทางตอนเหนือสุดของมาเลเซียตะวันตก และติดชายแดนประเทศไทย ประชากรของรัฐมีจำนวน 198.335 คน ในปี 2543 ในจำนวนนี้เป็นชาวมลายูประมาณ 166.20 ...

                                               

รัฐปีนัง

ปีนัง หรือ ปูเลาปีนัง เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมลายูรุ่นแรกเรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมาอังกฤษเรียกว่า เกาะพรินซ์ออฟเวลส์

                                               

รัฐเปรัก

เปรัก เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นประเทศมาเลเซีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในมาเลเซียตะวันตก ติดต่อกับรัฐเกอดะฮ์และจังหวัดยะลาของประเทศไทยทางทิศเหนือ รัฐปีนังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รัฐกลันตันและรัฐปะหังทางทิศตะวันออก รัฐเซอลาโงร์ทางทิศใต้ ...

                                               

รัฐมะละกา

มะละกา เป็นรัฐทางตอนใต้ในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ตรงข้ามกับเกาะสุมาตรา รัฐมะละกาเป็นหนึ่งในสองรัฐของมาเลเซียที่ไม่มีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นประมุขแต่มีผู้ว่าราชการรัฐแทน ในอดีต มะละกาเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวัน ...

                                               

รัฐยะโฮร์

ยะโฮร์ เป็นรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 1°20" เหนือ กับ 2°35" เหนือ เมืองหลวงของรัฐตั้งอยู่ที่เมืองโจโฮร์บะฮ์รู ซึ่งเมื่อก่อนนี้ชื่อเมืองตันจุงปูเตอรี เมืองหลวงเก่าคือเมืองโจโฮร์ลามา คำเฉลิมเมืองที่เป็นภาษาอาหรับคือ ดารุลตักซิ ...

                                               

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งบาราชาติทางทะเลบริเวณช่องแคบมะละกาในภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทะเลเปิด ชายฝั่ง และหมู่เกาะรวม 30 เกาะ ทั้งทางตอนใต้ของจังหวัดตรังและทางตอนเหนือของจังหวัดสตูล อุทยานได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธ ...

                                               

เกาะกระ

เกาะกระ หรือ หมู่เกาะกระ อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 53 กิโลเมตร เมื่อวัดในแนวตรงจากอำเภอปากพนัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 390.106 ตารางเมตร ประกอบด้วย เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระ เกาะกลาง และเกาะเล็ก และมีกองหินขนาด ...

                                               

เกาะกระดาด

เกาะกระดาด ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ในเขตจังหวัดตราด ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะหมากมีเนื้อที่ 1.200 ไร่ หรือ 1.92 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง มีแนว ปะการัง และหาดทรายยาว ขาวสะอาดสามารถเดินถึงกันได้รอบเกาะ ที่ได้ชื่อว่าเกาะก ...

                                               

เกาะกูด

เกาะกูด เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต เกาะช้าง และเกาะสมุย ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยเกาะนี้อยู่ในการบริหารจัดการเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเกาะกูดในจังหวัดตราด เกาะกูดมีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 65.625 ไร่ ความย ...

                                               

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา เป็นเกาะหลัก เกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวี ...

                                               

เกาะน้อย (กรุงเทพมหานคร)

เกาะน้อย เป็นเกาะขนาดเล็กเกาะหนึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บนเกาะมีเก๋งจีนขนาดน้อยหลังหนึ่ง และมีต้นอินทผลัมสองหรือสามต้นขึ้นอยู่ มีภาพเพียงไม่กี่ชิ้นที่แสดงความมีตัวตนของเกาะน้อย ภาพหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ "ภาพเงา ...

                                               

เกาะปันหยี

เกาะปันหยี เป็นเกาะหมู่บ้านชาวประมงในจังหวัดพังงา ประเทศไทย เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่เริ่มก่อสร้างโดยชาวประมงของอินโดนีเซียที่อพยพเข้ามา บนเกาะมี 360 ครอบครัวประชากรประมาณ 1.685 คนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่นี้มีสนามฟุตบอลลอยน้ำซึ่งได้รับแรงบันด ...

                                               

เกาะพะงัน

เกาะพะงัน เป็นเกาะในอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเกาะพะงัน มีชื่อเสียงจากงานฟูลมูนปาร์ตี้ ที่จัดขึ้นที่หาดริ้น และเป็นจุดหมายปลายทางของแบ็กแพ็กเกอร์ ชื่อของเกาะมาจากคำว่า" หลังงัน” เป็น ...

                                               

เกาะพีพีดอน

​ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี มีเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร หรือ 17.500 ไร่ กว้าง 3.5 กิโลเมตร และยาว 8 กิโลเมตร บริเวณอ่าวต้นไทร ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะ เป็นที่ตั้งของท่าเรือราว 2 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงาม น้ำใส บริเวณใจก ...

                                               

เกาะพีพีเล

​ เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4.125 ไร่ เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชัน ตั้งฉากกับพื้นผิวทะเล เกือบทั้งเกาะ ความลึกน้ำเฉลี่ยราว 20 ...

                                               

เกาะลิบง

ลิบง เป็นชื่อของเกาะซึ่งตั้งอยู่ในน่านน้ำทะเลตรัง บริเวณปากแม่น้ำตรังและแม่น้ำปะเหลียน ห่างจากฝั่งบ้านเจ้าไหมไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร และมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเกาะใด ๆ ที่อยู่เขตปกครองของจังหวัดนี้ เกาะลิบงที่มีฐานะเป็นตำบล ที่อยู่ในเขตปกครองข ...

                                               

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร เขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูล เป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด ส ...

                                               

เกาะอาดัง

เกาะอาดัง เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะรุเตา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะตะรุเตา อันเป็นส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาหรืออุทยานแห่งชาติตะรุเตา อยู่ใกล้กับเกาะหลีเป๊ะหรือเกาะ ...

                                               

เกาะท่าไร่

เกาะท่าไร่ เป็นเกาะเล็กๆ ทางตอนใต้ของเกาะแตน อยู่ในเขตตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แม้จะเป็นแค่เกาะเล็กๆ แต่ก็หลากหลายไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเราพบทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน คือ หญ้าชะเงาใบยาว Enhalus acoroides, หญ้าชะเงาเต่า Thalassia h ...

                                               

เกาะน้อย (นครศรีธรรมราช)

เกาะน้อย หรือ เกาะนุ้ย เป็นเกาะเล็ก ๆ รวมทั้งหมด 3 เกาะ คือ เกาะนุ้ย เกาะนุ้ยใน เกาะนุ้ยนอก ตั้งอยู่ในเขตตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เกาะนุ้ยเป็นเกาะที่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง คือ เป็นแอ่งน้ำอยู่ตรงรอยแยกของหิน ช่วงที่น้ำข ...

                                               

เกาะผี

เกาะผี เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับช่องรูเล็ต ตั้งอยู่ในเขตตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเกาะที่มีประการังและกัลปังหาโดยรอบเกาะ ช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด ถ้ำใต้น้ำจะโผล่พ้นจากระดับน้ำทะเลสามารถเดินเที่ยวชมได้ การเดินทางสู่เกาะผี สามารถเ ...

                                               

อำเภอเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัด ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเกาะสมุยประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน มีพื้นที่ ...

                                               

อำเภอเกาะลันตา

อำเภอเกาะลันตาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อม ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดามัน ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน

                                               

เกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต และเกาะช้าง ตั้งอยู่ในอ่าวไทย และเป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและช ...

                                               

อำเภอเกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันประมาณ252ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพื้นที่ประมาณ227 ตารางกิโลเมตร

                                               

ทิวเขาภูเก็ต

แนวทิวเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทิวเขากลาง ซึ่งลากมาจากทิเบตจนลากผ่านตลอดคาบสมุทรมลายู ทิวเขาภูเก็ตเป็นทิวเขาต่อเนื่องกับทิวเขาตะนาวศรีที่ใหญ่กว่า โดยลากลงไปทางใต้เป็นระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร จนกระทั่งไปบรรจบกับทิวเขาติติวังซา ซึ่งเป็นทิวเขาห ...

                                               

แม่น้ำพุมดวง

แม่น้ำพุมดวง หรือ แม่น้ำคีรีรัฐ เป็นแม่น้ำสายสำคัญทางด้านตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย มีต้นกำเนิดจากต้นน้ำเกิดจากเทือกเขา ระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอพนม และไหลมาบรรจบกับแม่น้ำตาปี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                               

ถ้ำขุนแผน

ถ้ำขุนแผน หรือ ถ้ำพุพระ เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแควใหญ่ ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี บนถนนกาญจนบุรี - ไทรโยค ห่างจากเมืองกาญจนบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร โดยอยู่เยื้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเล็กน้อย แต่เดิ ...

                                               

ถ้ำฝาโถ

ถ้ำฝาโถ อยู่เลยถัดมาไม่ห่างจากถ้ำฤๅษีมากนัก สามารถเดินเท้าได้ ด้านในพบพระพุทธรูปนอนผินเศียรไปทางทิศใต้ มีประภามณฑลประดับด้วยลวดลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับด้วยลายก้านขดสองชั้นเหนือพระเศียรขึ้นไปเป็นลายปูปั้นรูปต้นสาละที่ประดับด้วยผ้าและเครื่องประ ...

                                               

ทิวเขาขุนตาน

ทิวเขาขุนตาน เป็นเป็นชื่อของทิวเขาที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นทิวเขาที่มีระบบภูเขาเชื่อมต่อกับทิวเขาแดนลาว และเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาชาน แต่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ขนานกับทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาอินทนนท์ "ขุนตาน" เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อดอยสูงสุ ...

                                               

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวง" หรือ "ดอยหลวงอ่างกา" ชื่อของ ดอยอินทนนท์ เป็นชื่อของกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงเป็นผู้ที่ห่วงใยในป ...

                                               

เทือกเขาตะนาวศรี

เทือกเขาตะนาวศรี เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเทือกเขาซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทย และลากยาวผ่านคอคอดกระลงไปจนถึงคาบสมุทรมลายู ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาตะนาวศรี ชาวพม่าเรียกว่า "บีล็อกตอง"

                                               

ทิวเขาถนนธงชัย

ทิวเขาถนนธงชัย เป็นแนวทิวเขาทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ เริ่มจากจุดที่บรรจบกับทิวเขาแดนลาว ทอดตัวเป็นแนวยาวลงมาทางตอนล่างของภาค แบ่งออกเป็น 3 แนว ได้แก่ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก หรือ ทิวเขาดอยมอนกุจู หรือ ทิวเขาดอนะ ภาษาพม่า เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่ ...

                                               

ทิวเขานครศรีธรรมราช

ทิวเขานครศรีธรรมราช มีลักษณะตั้งเป็นแกนกลางของคาบสมุทรไทย ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเริ่มจากเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะสมุย เกาะกะเต็น และมีบางส่วน ที่จมลงไปในทะเล เรียกส่วนนี้ว่า ช่องแคบสมุย โดยมาโผล่ขึ้น ...

                                               

ทิวเขาผีปันน้ำ

ทิวเขาผีปันน้ำ เป็นแนวทิวเขาขนาดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นสันปันน้ำที่แบ่งน้ำไหลแยกกันไปสองทาง ทางหนึ่งไปสู่อ่าวเจ้าพระยาอีกทางหนึ่งไปสู่อ่าวแม่โขง เขาย่อย ๆ หลายทิวประกอบขึ้นเป็นทิวเขาผีปันน้ำของแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ซึ่งเป็นแควขอ ...

                                               

ทิวเขาหลวงพระบาง

ทิวเขาหลวงพระบาง เป็นทิวเขาหินแกรนิต เริ่มจากบริเวณลำน้ำโขงทางเหนือ ทอดตัวเป็นแนวมาทางใต้จนถึงตะวันตกของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และทางเหนือของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกับทิวเขาเพชรบูรณ์ในภาคกลาง มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ...

                                               

เขาขนาบน้ำ

เขาขนาบน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แม่น้ำกระบี่ มีภูเขาสองลูก ความสูง 100 เมตร อยู่ติดแม่น้ำ ภูเขาสองลูกนี้มีชื่อเรียกว่า เขาขนาบน้ำ บริเวณนั้นมีถ้ำพระ ที่มีหินงอกหินย้อย สวยมากเลยครับและมีโครงกระดูกมนุษย์โบราณ แสดงว่า เคยเป็นชุ ...

                                               

ดอยดงหญ้าหวาย

ดอยดงหญ้าหวาย เป็นยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในอดีตเรียกว่า ภูประดิษฐ์ สูงจากระดับน้ำทะเล 1.939 เมตร แบ่งเขตอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ดอยดงหญ้าหวายยังมีการสำรวจพบนกไต่ไม้สีสวย ซึ่งเป็นนกในสกุลนกไต่ไม้ที่หายากชนิดหนึ่ง และกะท่างน้ ...

                                               

ดอยภูแว

ดอยภูแว เป็นภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อยู่ในพื้นที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สูงจากระดับน้ำทะเล 1.837 เมตร ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าปกคลุม และมีลานหินกระจายอยู่หลายแห่ง เช่น ผาแอ่น ผาผึ้ง ผาขี้นก มีพรรณไม้ที่จัดว่าเป็นกึ่งอัลไพน ...

                                               

รายชื่อแม่น้ำในประเทศไทย

แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำวัง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง

                                               

แม่น้ำกระบี่

แม่น้ำกระบี่ เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ สายหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน แม่น้ำกระบี่ มีความยาวเพียง 5 กิโลเมตร ขนาบข้างไปด้วยเขาขนาบน้ำ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด นับว่าเป็นแม่น้ำสายที่สั้นที่สุดในประเทศไท ...

                                               

แม่น้ำแควน้อย (จังหวัดกาญจนบุรี)

แม่น้ำแควน้อย เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของลำน้ำใหญ่สามสายจากเทือกเขาตะนาวศรี ได้แก่ ซองกาเลีย รันตี และบิคี่ใหญ่ ไหลมาบรรจบกันที่ด้านใต้ของด่านสามสบในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัด ...

                                               

แม่น้ำแควน้อย (จังหวัดพิษณุโลก)

แม่น้ำแควน้อย มีต้นกำเนิดจากเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก มีต้นน้ำอยู่ในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มภูเขาในทิวเขาของหลวงพระบางและทิวเขาเพชรบูรณ์ ภูเขาที่เป็นต้นน้ำ ได้แก่ ภูไก่ห้อย ภูขัด ไหลลงมาในแนวทิศตะวันตกเฉียง ...

                                               

แม่น้ำงาว

แม่น้ำงาว เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยต้นน้ำอยู่ที่บริเวณดอยผาแม่จกซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งของทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตบ้านขุนแม่งาว ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว ไหลจากภูเขาสูงผ่านที่ราบลุ่มลงสู่อำเภองาว จากนั้นไหลไปบรรจบกั ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →