ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361                                               

พระเสริม

พระเสริม เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างเวียงจันทน์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนบัลลังก์แอวขัน ปางมารวิชัย พระเกตุโมลีเป็นเอกลักษณ์โดยมีเส้นเปลวพระรัศมีเรียวและปลายม้วน หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามโดดเด่นมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 นิ้ว ปัจจุบันไ ...

                                               

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 41.200 ไร่และทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ เขต อำเ ...

                                               

แยกหนองคาย

แยกหนองคาย เป็นสี่แยกจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดหนองคาย

                                               

ศาลาแก้วกู่

ศาลาแก้วกู่, อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก เป็นอุทยานขนาด 42 ไร่ของสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกู่ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ประดิษฐานรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระ ...

                                               

จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ตุ๊กตาชาววัง งานจักสาน เป็นต้น

                                               

พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาดเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ ขุนหลวงหาวัด พระมหากษัตริย์องค์ที่ 32 บางแห่งนับว่าเป็นพระองค์ที่ 33 ราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา พระตำหนักหลังนี้เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ่นเพื่อใช้เป็นที่ประทับระยะหนึ่งก่อนที่พระองค ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดอ่างทอง

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดอ่างทอง

วัดอ่างทองวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย วัดป่าโมกวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก

                                               

หมู่บ้านจักสาน

หมู่บ้านจักสาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการจักสานมาช้านาน ชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเครื่องจักสาน เครื่องหวาย เครื่องจักสานไม้ไผ่ เช่น กลุ่มตำบลอ ...

                                               

จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี และได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป ...

                                               

จังหวัดอำนาจเจริญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจาก ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดอำนาจเจริญ

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ

วัดสันติวนาราม ตำบลโพนเมืองน้อย วัดปัญจสมณาราม ตำบลรัตนวารี

                                               

จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง เดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีมานา ...

                                               

พระตำหนักเขื่อนห้วยหลวง

พระตำหนักเขื่อนห้วยหลวง เป็นพระตำหนักที่ประทับในเขื่อนห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันพระตำหนักหลังนี้อยู่ในการดูแลของเขื่อนห้วยหลวง โดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน แต่จะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าชม

                                               

พระตำหนักหนองประจักษ์

พระตำหนักหนองประจักษ์ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม บริเวณศาลเทพารักษ์ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดอุดรธานี

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดอุดรธานี

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี

                                               

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลเจ้าหลักเมืองอุดรธานี หรือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้เริ่มสร้างเสาหลักเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยได้ทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มาสิงสถิต ...

                                               

อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม

อุทยานธารงาม ตั้งอยู่ในเขตบ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตามเส้นทางหมายเลข 2 ระยะทางประมาณ55 กม. จะมีด้านขวามือไปสู่อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 25 กม. ก็จะเข้าสู่เขตอุทยานธารงาม บริเวณอุทยานธารงามมีเนื้อที่ประมาณ 130 ตรกม. ประก ...

                                               

จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ เดิมสะกดว่า อุตรดิฐ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถ ...

                                               

กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท

กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ชื่อเล่น นินิว เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสังกัดช่อง 7 เอชดีผู้ครอบครองรางวัลในฐานะตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2011 เมื่อในปี พ.ศ. 2554 และมีชื่อจากการแสดงละครเรื่อง มรสุมสวาท ในบทบาท "วรเทวี" ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและมีผ ...

                                               

เขื่อนดินช่องเขาขาด

เขื่อนดินช่องเขาขาดหรือแซดเดิ้ล อยู่ห่างจากอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่สร้างปิดช่องเขา เพื่อกันไม่ให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนไหลออกมาทางช่องเขานี้ สันเขื่อนเป็นถนนที่มีท่าเรือสำหรับส่งปลา นอกจากนั้นยังมีเรือเ ...

                                               

ที่หยุดรถไฟเขาพลึง

ที่หยุดรถไฟเขาพลึง เป็นที่หยุดรถไฟ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 521.02 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่หยุดรถไฟเขาพลึงตั้งอยู่บริเวณปากทางอุโมงค์เขาพลึง ห่างจากปากอุโมงค์เพียง 250 เมตร เมื่อเดินทางจากสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง ม ...

                                               

ที่หยุดรถไฟท่าเสา

ที่หยุดรถไฟท่าเสา เป็นที่หยุดรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะทางจากกรุงเทพถึงที่หยุดท่าเสา คือ 489.35 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่หยุดรถท่าเสาเดิม คือ สถานีรถไฟท่าเสา สร้างขึ้นเมื่อปี.พ.ศ. 2 ...

                                               

ที่หยุดรถไฟน้ำริด

ที่หยุดรถไฟน้ำริด เป็นที่หยุดรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะทางจากกรุงเทพถึงที่หยุดรถไฟน้ำริด คือ 494.35 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำริด หมู่ที่ 1 หมู่บ้านน้ำริดใต้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ที่หยุดรถ ...

                                               

สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา

                                               

สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง

สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 509.36 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อักษรย่อของสถานีคือ ปต. เมื่อเดินทางจากสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง ...

                                               

พระครูธรรมกิจจาภิบาล (กลม สุวณฺโณ)

พระครูธรรมกิจจาภิบาล อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยิ่งรูปหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสมัยกับพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นพระเกจิอาจาร ...

                                               

พระครูสวางคมุนี (จัน)

พระครูสวางคมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของเมืองฝาง ในช่วงรอยต่อการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนที่เมืองบางโพและเขตเมืองฝางจะได้รับการยกฐานะเป็นเมืองอุตรดิตถ์ ในต้นรัชกาลที่ 6 ...

                                               

พระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนี

พระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนี หรือ หลวงพ่อสุโขสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์บริสุทธิ์ หน้าตักกว้างศอกเศษ มีพุทธลักษณะงดงามตามแบบอย่างสกุลช่างสุโขทัย-เชียงแสน ซึ่งเป็ ...

                                               

พระสัมพุทธมุนีสิริอุตรดิตถ์มหาปฏิมากร

พระสัมพุทธมุนีสิริอุตรดิตถ์มหาปฏิมากร หรือชื่อที่นิยมเรียกติดปากของคนในพื้นที่ว่า หลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนี, หลวงพ่อใหญ่ทรงกลดปาฏิหาริย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เ ...

                                               

สถานีรถไฟพิชัย

ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์ แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์ ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์ แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สถานีรถไฟพิชัย

                                               

พุทธมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์

พุทธมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อยู่ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 72 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองวาระพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีพระพุทธรูปปางตรัสร ...

                                               

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ช่วงก่อนยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยคุณพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดอุตรดิตถ์

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล

                                               

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์

ถ้ำวัวแดง วนอุทยานถ้ำจัน ยอดดอยภูเมี่ยง อุทยานแห่งชาติคลองตรอน ถ้ำเต่า วนอุทยานถ้ำจัน ถ้ำเจดีย์ วนอุทยานถ้ำจัน ถ้ำเสือดาว วนอุทยานถ้ำจัน ถ้ำจัน วนอุทยานถ้ำจัน

                                               

วนอุทยานถ้ำจัน

วนอุทยานถ้ำจัน เป็นวนอุทยานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำหมีใหญ่ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวนอุทยานมีถ้ำหินปูนจำนวนมากมาย โดยถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดชื่อถ้ำจัน เป็นถ้ำที่มีลักษณะโถงใหญ่และมีขนาดปากถ้ำกว้างที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์

                                               

สถานีรถไฟวังกะพี้

สถานีรถไฟวังกะพี้ เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 477 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

                                               

สถานีรถไฟศิลาอาสน์

สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 ออกแบบโดยนายประยูร ศรีสำรวล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ สถานีรถไฟศิลาอาสน์เป็ ...

                                               

สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรวัดคุ้งตะเภา

สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรวัดคุ้งตะเภา หรือ ศูนย์ศึกษาสมุนไพรในวัดประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 บนพื้นที่ 14 ไร่ โดยเป็นสวนพ ...

                                               

หลวงพ่อเชียงแสน (วัดธรรมาธิปไตย)

หลวงพ่อเชียงแสน เป็นพระประธานในอุโบสถธรรมสภา วัดธรรมาธิปไตย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย เนื้อโลหะสัมฤทธิ์บริสุทธิ์ สกุลช่างสุโขทัย-เชียงแสน สร้างในช่วงรอยต่อการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย มีอายุกว่า 800 ปี พระสุธรรมเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดธร ...

                                               

หลวงพ่อโต (วัดหน้าพระธาตุ)

หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เนื้อปูน ปางมารวิชัย ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารวัดหน้าพระธาตุ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการเคารพนับถือศรัทธาจากชาวเมืองพิชัย ในฐานะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพิชัย พระพุทธรูปองค์นี้ตามตำนานกล่ ...

                                               

หลวงพ่อพุทธรังสี

หลวงพ่อพุทธรังสี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 9 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอุตรดิตถ์ องค์พระพุทธรูปเป็นพระสกุลช่างสุโขทัย สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในรัชกาลของพระเจ้าลิไท องค์พระเป็นเนื้อโลหะสำริด ปางมารวิชัย ประดิษฐานเป็นพระประธาน ...

                                               

หลวงพ่อเพ็ชร (วัดท่าถนน)

หลวงพ่อเพ็ชร์ เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตักกว้าง 32 นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงามมาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วิหารวัดท่าถนน ชาวอุตรดิตถ์นับถือว่า เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ มีงานนมัสการประจำปีใ ...

                                               

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ (วัดหมอนไม้)

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 9 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอุตรดิตถ์ องค์พระพุทธรูปเป็นพระสกุลช่างสุโขทัย สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตัวองค์พระเป็นเนื้อโลหะสำริด ปางมารวิชัย ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในอุโบสถ วัดหมอนไม ...

                                               

หลวงพ่อสุวรรณเภตรา

พระพุทธสุวรรณเภตรา หรือนามสามัญ หลวงพ่อสุวรรณเภตรา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 1 ใน 9 องค์แห่งเมืองอุตรดิตถ์ องค์พระหล่อด้วยโลหะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 47 นิ้ว สูง 62 นิ้ว มีพุทธลักษณะสมัยสุโขทัย หลวงพ่อสุวรรณเภตรา สถาปนาโดยพระครูธรรมกิจจาภิ ...

                                               

หลวงพ่ออู่ทอง (ทองคำ)

หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างอู่ทองโบราณ เนื้อโลหะทองคำบริสุทธิ์ หนักกว่า 200 กิโลกรัม มีขนาดหน้าตักกว้าง 34 นิ้ว พุทธลักษณะปางมารวิชัย มีอายุกว่า 800 ปี หลวงพ่ออู่ทองเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นพระปูนปั ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →