ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360                                               

อำเภอศรีสัชนาลัย

"เมืองเชลียง" เป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองศรีสัชนาลัย ส่วนอำเภอศรีสัชนาลัยนั้น ชื่อเดิมคืออำเภอด้งและอำเภอหาดเสี้ยว ก่อนที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม จะให้นำชื่อเมืองโบราณครั้งสมัยสุโขทัยมาตั้งเป็นชื่ออำเภอโดยตรง เมืองโบราณเป็นที่ราบริมแม่น้ำยม และที่ลาด ...

                                               

อำเภอสวรรคโลก

อำเภอสวรรคโลกตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทุ่งเสลี่ยม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีนคร และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศใต้ ติดต่อก ...

                                               

จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกัน ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกาญจนบุรี

                                               

เขื่อนกระเสียว

เขื่อนกระเสียว เป็นเขื่อนดินที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทย กั้นลำห้วยกระเสียวตั้งอยู่ที่ บ้านนาตาปิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน

                                               

ตลาดสามชุก

ตลาดสามชุก เป็นตลาดเก่าแก่และชุมชนเก่าแก่ได้รับการประกาศให้เป็นตลาด 100 ปี ในเชิงอนุรักษ์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดสามชุกเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและอยู่อาศัยกันในร ...

                                               

บ้านหัวเขา

บ้านหัวเขา ตั้งอยู่ในตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่าน มีภูเขาล้อมรอบ อาชีพหลักของชาวบ้านหัวเขาส่วนใหญ่คือเกษตรกร มีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัย กันแบบญาติพี่น้อง มีการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนต ...

                                               

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติแต่เดิมเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ห้ามล่าเป็นสัตว์จำพวกนก มีมากกว่า 50 ชนิดปัจจุบันได้จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา ...

                                               

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุ ...

                                               

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติเป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มโรงละครแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักการสังคีตกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบัน มี นายเอนก อาจม ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุพรรณบุรี

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                                               

วนอุทยานพุม่วง

วนอุทยานพุม่วง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 1.725 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เป็นภูเขา ...

                                               

ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี

ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแต่เดิมน่าจะเป็นอาคารทรงไทย ภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กัน ...

                                               

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส เป็นหอคอยแห่งหนึ่งในสุพรรณบุรี มีความสูง 123.25 เมตร มีชั้นสำหรับชมวิวที่ระดับ 78.75 เมตร ฐานกว้าง 30 เมตร ตั้งอยู่บริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแ ...

                                               

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า สุราษฎร์ฯ ใช้อักษรย่อ สฎ เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐ ...

                                               

กรมทหารพรานที่ 45

กรมทหารพรานที่ 45 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดูแลอำเภอระแงะ ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก ชนาธิป ทองเชี่ยว นอ ...

                                               

เกาะนางยวน

เกาะนางยวน อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสันทรายในลักษณะเหมือนทะเลแหวก เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังอีกแห่งหนึ่ง เกาะนางยวนเป็นสมบัติของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ปัจจุบันถูกเช่าและดำ ...

                                               

เกาะพะลวย

เกาะพะลวย อยู่ในหมู่ที่ 6 ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะวัวตาหลับซึ่งบางส่วนของเกาะอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประมาณครึ่งเกาะ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 กรมอุทยาน ไ ...

                                               

เกาะลำพู

เกาะลำพู เป็นเกาะแม่น้ำในแม่น้ำตาปีและเป็นที่ราชพัสดุ เดิมทางจังหวัดเคยให้สัมปทานแก่เอกชนสร้างบังกาโล สร้างสวนอาหาร ต่อมาภายหลังหมดสัญญาทางจังหวัดได้พัฒนาและสร้างเป็นสวนสาธารณะเป็นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมงดงามเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างยิ่ง ประชาชนในจังห ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิภาวดี ไปตามถนนรพช. สายตะกุกเหนือ - บ้านยาง มีทางแยกขวาบริเวณบ้านปากพาย ระยะทาง8 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกและที่ท ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อ พ.ศ. 2517 มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี และตำบลเขาพัง ตำบลไกรสร อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 772.500 ไร่ ถูกเพิกถอนเขตน้ำท่วมและพื้นที่เขื่ ...

                                               

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร

ปี พ.ศ. 2508 ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานีได้กำหนดให้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 2.906 ไร่ หรือ 4.65 ตารางกิโลเมตร เป็นวน-อุทยานเขาท่าเพชร เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่นี้เหมาะสมแ ...

                                               

สถานีรถไฟเขาพนมแบก

สถานีรถไฟเขาพนมแบก ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านเขาพนมแบก ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 574.45 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรีเป็นระยะทาง 558.40 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของทางรถไฟสา ...

                                               

เขื่อนรัชชประภา

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานน ...

                                               

ที่หยุดรถไฟคลองยา

ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาอังกฤษ: Khlong Ya รหัส: 4246 ที่อยู่: บ้านคลองยา หมู่ 6 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240 ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 657+760 ชื่อภาษาไทย: คลองยา

                                               

ที่หยุดรถไฟคลองสูญ

ชื่อย่อภาษาไทย รหัส: 4254 ชื่อภาษาอังกฤษ: Khlong Sun ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาไทย: คลองสูญ ที่อยู่: บ้านคลองสูญ หมู่ 5 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 687+720

                                               

เกาะเต่า

เกาะเต่า เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะมีรูปร่างโค้งเว้าเหมือนกับเมล็ดถั่ว เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพงัน ห่างประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร และมีผู้ที่อาศัยอยู่บน ...

                                               

ท่าทอง

เมืองท่าทอง หรือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานบันทึกไว้แน่นอน แต่มีสถานที่ที่สอดคล้องกับตำนานและพงศาวดารอยู่หลายแห่งซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่า บริเวณเหล่านี้เคยเป็นชุมชนระดับเมืองมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยเป็นอย่างน้อย ในร ...

                                               

ท่าอากาศยานเกาะพะงัน

ท่าอากาศยานเกาะพะงัน เป็นโครงการก่อสร้างที่สายการบินกานต์แอร์ ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามบินในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีรันเวย์ขนาด 1.100 x 45 เมตร เพื่อขยายเส้นทางรองรับประชาชน นักเดินทางและ นักท่องเที่ยว ...

                                               

ที่หยุดรถไฟบ่อกรัง

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ รหัส: 4243 ชื่อย่อภาษาไทย พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 647+230 ชื่อภาษาไทย: บ่อกรัง ที่อยู่: บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาอังกฤษ: Bo Krang

                                               

ที่หยุดรถไฟบ้านเกาะมุกข์

ชื่อภาษาไทย: บ้านเกาะมุกข์ ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Ko Muk พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 584+060 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย รหัส: 4217 ที่อยู่: บ้านเกาะมุกด์ หมู่ 6 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170 ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดธรรมบูชา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

                                               

สถานีรถไฟเขาพลู

พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 657+760 ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 รหัส: 4245 ชื่อภาษาไทย: เขาพลู ชื่อย่อภาษาไทย:ขพ. ที่อยู่: บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 ชื่อภาษาอังกฤษ: Khao Phlu ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

                                               

สถานีรถไฟเขาหัวควาย

ชื่อย่อภาษาไทย:ขค. พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 641+510 ชื่อภาษาอังกฤษ: Khao Hua Kwai ชื่อภาษาไทย: เขาหัวควาย ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 รหัส: 4241 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ที่อยู่: ทล. 401 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ ...

                                               

สถานีรถไฟคลองไทร

ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา ที่อยู่: ทล. 4112 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 ชื่อย่อภาษาไทย: คไ. ชื่อภาษาอังกฤษ: Khlong Sai ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 รหัส: 4226 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย: คลองไทร พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 618+870

                                               

สถานีรถไฟคลองปราบ

ที่หยุดรถไฟคลองปราบ ตั้งอยู่ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานีรถไฟชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้ปัจจุบันได้ยกเลิกสถานีคลองปราบเป็นป้ายหยุดรถ

                                               

สถานีรถไฟคันธุลี

ชื่อภาษาไทย: คันธุลี ที่อยู่: ทล. 4112 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170 ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ: Khan Thuli พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 566+370 รหัส: 4212 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา มีสัญญาณออก

                                               

สถานีรถไฟไชยา

สถานีรถไฟไชยา ตั้งอยู่บริเวณตลาดไชยา หมู่ 1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ สถิติจำนวนผู้โดยสารปี พ.ศ. 2549 มีผู้โดยสารใช้บริการ 63.000 เที่ยว

                                               

สถานีรถไฟดอนธูป

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย: ดอนธูป ชื่อย่อภาษาไทย ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 570+050 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 รหัส: 4213 ที่อยู่: ทล. 4112 บ้านดอนธูป หมู่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170 ชื่อภาษาอังก ...

                                               

สถานีรถไฟท่าชนะ

สถานีรถไฟท่าชนะ ตั้งอยู่ถนนรถไฟ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของทางรถไฟสายใต้ ในอดีตขณะนั้นมีเดิมชื่อสถานีรถไฟหนองหวาย

                                               

สถานีรถไฟนาสาร

ที่อยู่: ถนนพูลศิริ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 รหัส: 4250 ชื่อภาษาอังกฤษ: Na San ชั้นสถานี: สถานีชั้น 1 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:NSN ชื่อภาษาไทย: นาสาร ชื่อย่อภาษาไทย: นส. พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 673+700 ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ไม่มีสัญญาณออก

                                               

สถานีรถไฟบ้านนา

ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ไม่มีสัญญาณออก พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 662+340 ชื่อภาษาไทย: บ้านนา รหัส: 4247 ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Na ที่อยู่: ถนนหน้าอำเภอ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:BNA. ชื่อย่อภา ...

                                               

สถานีรถไฟบ้านพรุกระแชง

ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา มีสัญญาณออก ชื่อย่อภาษาอังกฤษ พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 699+780 รหัส: 4257 ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Phru Krachaeng ชื่อย่อภาษาไทย ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ที่อยู่: ถ.อบจ.สายทางเข้าตลาดพรุกระแชง หมู่ 11, 16, 12 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียง ...

                                               

สถานีรถไฟบ้านส้อง

ชื่อย่อภาษาไทย: สอ. ที่อยู่: ทล. 4009 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 692+730 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:BSG ชื่อภาษาไทย: บ้านส้อง ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Song ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา มีสัญญาณออก ชั้นสถานี: สถานีชั้น 1 รหัส ...

                                               

สถานีรถไฟพรุพี

รหัส: 4253 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 684+030 ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา ชื่อย่อภาษาไทย ที่อยู่: ถ.รพช.สฎ. 4125 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 ชื่อภาษาไทย: พรุพี ชื่อภาษาอังกฤษ: Phru Phi ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4

                                               

สถานีรถไฟมะลวน

ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา ที่อยู่: ทล. 4112 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 รหัส: 4227 ชื่อภาษาอังกฤษ: Maluan ชื่อย่อภาษาไทย: ลว. พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 623+920 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: MLU ชื่อภาษาไทย: มะลวน ชั้นสถานี: สถานีชั้น 2

                                               

สถานีรถไฟห้วยมุด

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา รหัส: 4249 พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 669+680 ชื่อภาษาอังกฤษ: Huai Mut ที่อยู่: ถ.ยธ.สฎ. 2048 บ้านห้วยมุด หมู่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อย่อภาษาไทย: ...

                                               

สถานีสุราษฎร์ธานี

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี หรือเดิมชื่อ สถานีรถไฟพุนพิน เปิดเมื่อปี 2458 แต่ได้เปลี่ยนชื่อในราวๆ ปี 2505 เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อจังหวัด เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

                                               

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้หลักการ" เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →