ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสตูล

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสตูล

วัดห้วยไทร ตำบลละงู วัดทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด วัดปากบารา ตำบลปากน้ำ วัดอาทรรังสฤษฏิ์ ตำบลกำแพง วัดท่าชะมวง ตำบลละงู

                                               

จังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั ...

                                               

บางกะเจ้า

บางกะเจ้า หรือที่เรียกกันว่า กระเพาะหมู เป็นเกาะเทียมที่เกิดจากคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีคลองลัดโพธิ์เชื่อมแม่น้ำทางทิศตะวันตก บางกะเจ้าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เกาะนี้ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร ยั ...

                                               

ป้อมผีเสื้อสมุทร

ป้อมผีเสื้อสมุทร ตั้งอยู่บนเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านใต้พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2362 ซึ่งอยู่ในระหว่างทางเดินเรือ 2 ทาง แต่การสร้างป้อมในครั้งนั้นไม่ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสมุทรปราการ

                                               

รายชื่อป้อมยุทธนาวีในจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมยุทธนาวีในจังหวัดสมุทรปราการ คือ ป้อมยุทธนาวีในจังหวัดสมุทรปราการ ที่คอยปกป้องราชอาณาจักรไทยจากเหล่าอริราชศัตรูมาเป็นระยะเวลาช้านาน ซึ่งมีทั้งหมด 24 ป้อมปราการ ดังต่อไปนี้

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรปราการ

วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง

                                               

สถานีสุวรรณภูมิ

สถานีสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสถานีรถไฟฟ้าของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, รถไฟฟ้าสายสีฟ้าอ่อน และรถไฟฟ้าสายสีชมพู

                                               

จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดของประเทศด้วย นับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาว ...

                                               

ดอนหอยหลอด

ดอนหอยหลอด เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ในตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย เป็นสถานที่ที่พบหอยหลอดจำนวนมาก

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสมุทรสงคราม

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเกตการาม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที

                                               

ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง

ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง ตั้งอยู่ใน จังหวัดสมุทรสงครามเป็นศาลเจ้าที่ชาวจีนพร้อมใจกันสร้างขึ้น บริเวณปากคลองแควอ้อม จากการแปลตราสาร ขออนุญาตตั้งศาลเจ้า ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง ที่เขียนไว้เป็นภาษาจีน ว่า ตราสารฉบับนี้ส่วนหนึ่งเป็นประวัติการสร้างศาลเจ้า กล ...

                                               

สถานีรถไฟแม่กลอง

สถานีรถไฟแม่กลอง เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 บนทางรถไฟสายแม่กลอง ตั้งอยู่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางช่วงบ้านแหลม-แม่กลอง ระยะทาง 34.049 กิโลเมตร ในระยะทางปัจจุบัน ผู้โดยสารที่เดินทางไปกรุงเทพ จะต้อ ...

                                               

ตำบลอัมพวา

เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด บริเวณแขวงบางช้างนี้ถูกเรียกว่า" สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่มีความเจริญทั้งในการเกษตรกรรมและการพาณิชยกรรม เพราะในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดแ ...

                                               

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อุทยาน ร.2 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ติดกับตลาดน้ำอัมพวา มีเนื้อที่ 11 ไร่ บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้า ...

                                               

จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแ ...

                                               

ที่หยุดรถไฟคอกควาย

ที่หยุดรถไฟคอกควาย เป็นที่หยุดรถไฟแห่งหนึ่งของทางรถไฟสายแม่กลอง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ 22.99 กิโลเมตร มีรางในย่าน 2 ราง

                                               

ที่หยุดรถไฟท่าฉลอม

ที่หยุดรถไฟท่าฉลอม ตั้งอยู่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตรงข้ามกับวัดสุทธิวาตวราราม เป็นที่หยุดรถ ของทางรถไฟสายแม่กลอง ในปี พ.ศ. 2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งปิดเส้นทางในช่วงระหว่างสถานีรถไฟบ้านแหลม - สถานีรถไฟแม่กลอง ทางรถไฟสายตลา ...

                                               

ที่หยุดรถไฟบางน้ำจืด

ที่หยุดรถไฟบางน้ำจืด เป็นที่หยุดรถไฟแห่งหนึ่งของทางรถไฟสายแม่กลอง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ 19.97 กิโลเมตร มีรางในย่าน 2 ราง

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสมุทรสาคร

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรสาคร

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุท ...

                                               

จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยในปัจจุบันถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออก และเป็นอีกหนึ่งจังหวัดพรมแดนที่มีการติดต่อค้าขายเป็นอย่างมาก

                                               

กรมทหารพรานที่ 12

กรมทหารพรานที่ 12 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่บ้านดงยาง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ นอกจากนี้ กรมทหารพรานที่ 12 ยังเป็นหนึ่งในหน่วยควบคุมยุท ...

                                               

กรมทหารพรานที่ 13

กรมทหารพรานที่ 13 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก รณรงค์​ เส็ง​มี​ นอกจากนี้ กรมทหารพรานที่ 13 ยังเป็นหนึ่งในหน่วยควบคุมยุทธการ" กองกำลังบูรพา” ...

                                               

เขื่อนพระปรง

เขื่อนพระปรง เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ของตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด และนกน้ำนานาชนิด นกน้ำที่ขึ้นชื่อคือ นกอ้ายงั่ว เขื่อนพระปรง ตั้งอยู่ในเขตอุทย ...

                                               

ประตูชัยอรัญประเทศ

ประตูชัยอรัญประเทศ เป็นประตูผ่านเข้าออกพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา บริเวณบ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ สร้างเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2482 โดยกรมยุทธโยธาทหารบกได้ระดมกำลังทหารช่างทำการสร้างทั้งกลางวันและและกลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง แล้วเส ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสระแก้ว

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสระแก้ว

วัดวังยาว ตำบลคลองทับจันทร์ วัดหนองบัว ตำบลหันทราย วัดโคกสะพานขาว ตำบลป่าไร่ วัดหนองผักบุ้ง ตำบลฟากห้วย วัดใหม่ไทรทอง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร วัดเนินสะอาด ตำบลเมืองไผ่ วัดหนองหมูน้อย ตำบลคลองทับจันทร์ วัดเขารัง ตำบลผ่านศึก วัดบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลผ่านศึ ...

                                               

อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด็อกก็อกธม เป็นปราสาทขอม เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิ ...

                                               

จังหวัดสระบุรี

สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภาคกลาง นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อภาค ...

                                               

สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย

สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่ง เป็นชุมทางแยกไป 3 เส้นทาง คือเส้นทางผ่านตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กับเส้นทางผ่าน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ...

                                               

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์ไทยในระดับจังหวัด ที่เกิดขึ้นจากการจัดแบ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 ฉบับแก้ไข พุทธศักราช 2535 ที่จัดให้มีการปกครองในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุด มีเจ้าคณะ ...

                                               

โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวจังหวัด 28 กิโลเมตร โดยประมาณ มีเนื้อที่ 70 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ: จดพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศใต้: จดพื้นที่อำเภอบ้านหมอ อำเภอห ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสระบุรี

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดสระบุรี

วัดสมุหประดิษฐ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท วัดเขาแก้ววรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้

                                               

สถานีรถไฟผาเสด็จ

สถานีรถไฟผาเสด็จ เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 138 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อยู่ใกล้กับผาเสด็จ เป็นหน้าผาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ...

                                               

สถานีรถไฟมวกเหล็ก

ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์ ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์ แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สถานีรถไฟมวกเหล็ก แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์

                                               

สถานีรถไฟมาบกะเบา

สถานีรถไฟมาบกะเบา เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ตั้งอยู่ในเขตตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับย่านขนถ่ายสินค้าของโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างขึ้นใช้งานแทนสถานีรถไฟทับกวาง ที่ลดระดับเป็นที่หยุดรถไฟเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อยู่ห่าง ...

                                               

สถานีรถไฟหนองแซง

สถานีรถไฟหนองแซง เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 1 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 98 กิโลเมตร

                                               

สถานีรถไฟหนองบัว

                                               

สถานีรถไฟหนองสีดา

แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์ ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์ แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สถานีรถไฟหนองสีดา ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์

                                               

สถานีรถไฟหินลับ

สถานีรถไฟหินลับ เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 144 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สถานีรถไฟหินลับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการรบกันระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายกบฏ ในเหตุการณ์กบฏบวรเดช โดยนายพันเอก พระยาศรี ...

                                               

สถานีสระบุรี

สถานีรถไฟสระบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซอย 6 เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 113 กิโลเมตร

                                               

อุโมงค์พระพุทธฉาย

อุโมงค์พระพุทธฉาย เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอด 1 ใน 7 แห่งของไทย และเป็นอุโมงค์เพียงแห่งเดียวในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก มีความยาวรองจากอุโมงค์ขุนตานเพียงแห่งเดียว ตัวอุโมงค์ยาว 1.197 เมตร ภายในเป็นผนังคอนกรีต รูปแบบก่อสร้างเป็นรูปเกือกม้า กว้าง ...

                                               

จังหวัดสิงห์บุรี

สำหรับความหมายอื่นของ สิงห์บุรี ดูที่ สิงห์บุรี แก้ความกำกวม สิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของค่ายบางระจันในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

                                               

ST Plaza

ST Plaza เป็นศูนย์การค้าในจังหวัดสิงห์บุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่บน ถนน สิงห์บุรี-อ่างทอง เป็นอาคารราชพัสดุ ปัจจุบันได้เลิกกิจการ โดยเปิดพื้นที่ให้เช่า แต่ยังคงเหลือพื้นที่เดิมคือ บริเวณชั้น 3 เป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ธนาซีเนเพล็กซ์

                                               

ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ เป็นธุรกิจค้าปลีกห้างขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง และเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ขายกว่า 10.000 ตารางเมตร ไชยแสง ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ ปัจจุบันเป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นที่ 1 ร้านอาหาร ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสิงห์บุรี

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →