ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 357                                               

พระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์)

เจ้าพระสุนทรราชวงศา ดำรงตำแหน่งเจ้าประเทศราชครองเมืองยศสุนทรประเทศราชคนแรก นามเดิมว่า เจ้าคำสิงห์ หรือ เจ้าราชวงศ์สิงห์ เป็นพระโอรสในเจ้าพระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ องค์ที่ 3 และเป็นพระนัดดาพระประทุมวรราชสุริ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดยโสธร

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดยโสธร

วัดคอนสาย ตำบลสามัคคี วัดดอนม่วง ตำบลกุดแห่ วัดสุมังคลาราม บ้านด่าน ตำบลสามแยก วัดโพธิ์ศรีทอง ตำบลสวาท วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช ตำบลโคกสำราญ วัดพรสวรรค์ ตำบลสามแยก วัดพรหมวิหาร ตำบลสวาท วัดป่าหนองบก ตำบลบุ่งค้า วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์ ตำบลกุดแห่ วัดกุด ...

                                               

วัดตรีสุวรรณาราม

วัดตรีสุวรรณาราม หรือ วัดบ้านซำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองบ้านซำ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ถนนสุวรรณประดิษฐ์ บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภายในวัดมี "หนองซำ" ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการผลิต ...

                                               

วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้

วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ หรือ วัดซ่งแย้ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธร โบสถ์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย และเป็นโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายหลังได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนอินไทยแลนด์ประเภทมุม ...

                                               

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ 4.521.078 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 532.326 คน อาณาเขตทางใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล และเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ดังปรากฏในคำขวัญประจำจ ...

                                               

กรมทหารพรานที่ 41

กรมทหารพรานที่ 41 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา ดูแลอำเภอรามัน ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก อรรถพล คงสง นอกจากนี้ กร ...

                                               

กรมทหารพรานที่ 47

กรมทหารพรานที่ 47 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา ดูแลอำเภอยะหาและอำเภอกาบัง ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส นอกจากน ...

                                               

พระเศวตสุรคชาธารฯ

พระเศวตสุรคชาธารฯ หรือ คุณพระเศวตฯ เล็ก เป็นช้างพลาย เผือก เกิดในป่าตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชเสด็จราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโภชขึ้นระวาง ที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2511 พระราชทานนามว่า พระเศ ...

                                               

สถานีรถไฟไม้แก่น

ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ: Mai Kaen รหัส ชื่อย่อภาษาอังกฤษ พิกัดที่ตั้ง: 1048+800 ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา มีสัญญาณออก จำนานชานชาลาราง: 2 ชานชาลาราง ชื่อภาษาไทย: ไม้แก่น ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ที่อยู่: บ้านไม้แก่น ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหว ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดยะลา

                                               

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่บ้าน ปิยะมิตร ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ก่อนมีทาง ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง อุโม ...

                                               

จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เดิมสะกดว่า ร้อยเอ็จ เป็นจังหวัดบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทย ประวัติ เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็ดประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมือ ...

                                               

กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมรอีกแห่งหนึ่ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพดีพอควร

                                               

เจ้าแก้วมงคล

เจ้าแก้วมงคล หรือ เจ้าแก้วบรม คนท้องถิ่นออกสำเนียงตามภาษาลาวว่า เจ้าแก้วบูฮม เจ้านายลาวผู้สร้างเมืองท่งหรือเมืองทุ่งศรีภูมิ และเจ้าผู้ครองเมืองทุ่งศรีภูมิพระองค์แรกจากราชวงศ์ล้านช้าง ปัจจุบันคือ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน ...

                                               

บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นบึงที่เกิดจากพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ นำชาวบ้าน 40.000 คน ขุดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2469 เป็นสถานที่พักผ่อ ...

                                               

ปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ดูที่ ปราสาทปรางค์กู่ ปรางค์กู่ เป็นปราสาทขอม ตั้งอยู่ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างด้วยศิลาแลง ปรางค์ประธาน มีกำแพงล้อมรอบ ที่มีซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ด้านหน้า มีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือบรรณาลัย ...

                                               

พระยาขัติยะวงษาเอกาธิกสตานันท์

พระยาขัติยะวงษาเอกาธิกสตานันท์ เจ้าเมืองร้อยเอ็ดองค์สุดท้าย ผู้ว่าราชการเมืองร้อยเอ็ดท่านแรก อดีตท้าวซานนท์กรมการเมืองร้อยเอ็ด อดีตว่าที่อุปฮาดเมืองร้อยเอ็ด อดีตพระสตาเนทประชาธรรมรักษาราชการเมืองร้อยเอ็ดและปลัดเมืองร้อยเอ็ด เป็นต้นสกุลพระราชทาน ณ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดร้อยเอ็ด

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบึงพระลานชัย บึง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

                                               

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 3 ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ 123 ไร่ 3 งาน ...

                                               

สิมคู่ วัดสระเกตุ

สิมคู่ วัดสระเกตุ เป็นอุโบสถเก่าแก่ ตั้งอยู่วัดสระเกตุ บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวัดสระเกตุตามประวัติย์ของกรมศิลปากรที่ได้บูรณะปฏิสังขรเขียนไว้ว่า วัดสระเกตุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ช่วงที่เป็นกลุ่มชนวัฒนธรรมไท-ลา ...

                                               

หอชมเมืองร้อยเอ็ด

หอชมเมืองร้อยเอ็ด หรือ หอโหวด ๑๐๑ เป็นหอคอยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดและบึงพลาญชัย เปิดทำการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีพื้นที่ใช้สอยจริงจำนวน 12 ชั้น เทียบเท่าความสูงข ...

                                               

จังหวัดระนอง

ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2.141.250 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความย ...

                                               

คอคอดกระ

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายูอยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กับ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร ในบริเวณนี้มีแผ่นป้ายคอน ...

                                               

ซาลาเปาทับหลี

ซาลาเปาทับหลี เป็นชื่อแฟรนไชส์ซาลาเปา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ บ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

                                               

บ้านทับหลี

บ้านทับหลี แต่เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นเส้นทางผ่านระหว่างบ้านปลายคลองวันกับบ้านสองพี่น้อง ลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขา โดยคำว่า" ทับหลี" น่าจะมีที่มาจากการที่รัชกาลที่ 6 เสด็จโดยขบวนช้างจาก จ.ชุมพร มาประทับร้อนที่พลับพลาบกอินทนิน และประทับแรมที่พ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดระนอง

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดระนอง

วัดประทุมสาคร ตำบลละอุ่นเหนือ วัดปุญญาราม ตำบลบางแก้ว วัดโพธาราม ตำบลละอุ่นใต้ วัดระวิมงคลธรรม ตำบลบางพระเหนือ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางพระใต้ วัดบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ

                                               

แหล่งแร่หาดส้มแป้น

แหล่งแร่หาดส้มแป้น เป็นแหล่งแร่ที่มีความสำคัญ มีการทำเหมืองแร่กันมานานนมแล้ว ซึ่งชื่อหาดส้มแป้นเพี้ยนมาจาก คำว่า "ห้วยซัมเปียน" ซึ่งมีความหมายว่า ลึกเข้าไปในหุบเขา ชาวบ้านจึงเรียกกันต่อ ๆ มาว่า "ห้วยซัมเปียน" และคำนี้ได้เพี้ยนมาเป็นหาดส้มแป้นในปั ...

                                               

จังหวัดระยอง

ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศร ...

                                               

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นเกาะในตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อท ...

                                               

วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในจังหวัดระยอง แต่เดิมมีชื่อว่า "วัดป่าเลไลยก์" อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2533 ภายในวิหารมีพ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดระยอง

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดระยอง

วัดป่าประดู่ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง วัดลุ่ม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง

                                               

สวนศรีเมือง (จังหวัดระยอง)

สวนศรีเมือง เป็นสวนสาธารณะ ที่ชาวเมืองมักจะเรียกกันว่า เกาะกลาง สมัยก่อนเคยเป็นดินแดนที่ประหารนักโทษ สวนศรีเมืองระยองแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ ภายในมีหอพระพุทธอังคีรส เป็นที่ประดิษฐานของพระอังคีรส อยู่ด้านหน้าของสวนศรีเมือง

                                               

จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น มะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง และการปศุสัตว์ของประเทศ ทิศเหนือติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จัง ...

                                               

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อยู่ในเขตการปกครองของตำบลยางหัก ตำบลทุ่งหลวง ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ และตำบลบ้านบึง ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยได้กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี เป็นพื้นที่อ ...

                                               

ถ้ำเขางู

อุทยานหินเขางู ตั้งอยู่บริเวณแหล่งภูเขาหินปูน ในสวนสาธารณะเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถ ...

                                               

ถ้ำจาม

ถ้ำจาม เป็นถ้ำที่อยู่ด้านในสุดบนเขาลูกเดียวกับถ้ำจีน ภายในด้านขวาของถ้ำพบภาพพระพุทธรูปแสดงปางต่างๆและภาพต้นไม้ สันนิษฐานว่าเป็นภาพพุทธประวัติตอน ยมกปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี โดยพุทธองค์ทรงปรากฏพระองค์ในปางต่างๆเป็นคู่ๆ ภาพพุทธประวัติตอนนี้มีความน ...

                                               

ถ้ำฤๅษีเขางู

ถ้ำฤๅษี เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่หน้าสุด บริเวณเชิงเขาด้านสวนสาธารณะเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พบพระพุทธรูปจำหลักหรือพระพุทธรูปที่สลักบนฝาผนังถ้ำ 2 องค์ องค์แรกประทับห้อยพระบาท พระหัตถ็ขวาอยู่ในปางแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายวางในพร ...

                                               

ที่หยุดรถไฟห้วยโรง

ที่หยุดรถห้วยโรง ตั้งอยู่บ้านห้วยโรง หมู่ 2 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นที่หยุดรถของทางรถไฟสายใต้ ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรีประมาณ 123 กิโลเมตร

                                               

ป้ายหยุดรถไฟถนนทรงพล

ป้ายหยุดรถไฟถนนทรงพล หรือ "บ้านโป่ง 2 ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟสายตะวันตก กับถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เดิมชื่อ "สถานีรถไฟโคกหม้อ" มีอาคารขนาดเล็กทำด้วยไม้ ไม่มีชานชาลา แต่ปัจจุบันถูกยุบลงเป็นป้ายหยุดรถ ป้ายหยุดรถไฟถนนท ...

                                               

เขตมิสซังราชบุรี

เขตมิสซังราชบุรี ชาวคาทอลิกเรียกว่า สังฆมณฑลราชบุรี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักมิสซังคาทอลิกราชบุรี ตั้งอยู่ที่ 31/2-4 ถ.สมบูรณ์ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดราชบุรี

                                               

สถานีรถไฟคลองตาคต

ชื่อภาษาไทย: คลองตาคต ชื่อภาษาอังกฤษ: Khlong Ta Khot ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย: ตค. รหัส: 4082 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ที่อยู่: บ้านคลองตาคต หมู่ 5 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 พิกัดที่ตั้ง: 77+290 ระบบอาณัติสัญญาณ

                                               

สถานีรถไฟคลองบางตาล

ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 พิกัดที่ตั้ง: กม. ชื่อภาษาอังกฤษ: Khlong Bang Tan ที่อยู่: ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ชื่อย่อภาษาไทย ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาไทย: คลองบางตาล ชื่อย่อภาษาอังกฤษ รหัส: 4019

                                               

สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน

ที่อยู่: ถ.ยธ.รบ.2032 บ้านเจ็ดเสมียน หมู่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ชื่อภาษาไทย: เจ็ดเสมียน ชื่อภาษาอังกฤษ: Chet Samian รหัส: 4085 ชื่อย่อภาษาไทย ระบบอาณัติสัญญาณ พิกัดที่ตั้ง: 88+870 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

                                               

สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก

สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก ตั้งอยู่บ้านหนองปลาดุก หมู่ 6 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานีรถไฟ ระดับ 2 เป็นชุมทางที่แยกไปรถไฟสายใต้ รถไฟสายตะวันตก และทางรถไฟสายสุพรรณบุรี สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก นับเป็นสถานีรถไฟต้นทางของทางรถไฟสา ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →