ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพะเยา

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดพะเยา

วัดศรีบังวัน ตำบลแม่ใจ วัดหนองสระ ตำบลป่าแฝก วัดปทุมทอง ตำบลบ้านเหล่า วัดสีมา ตำบลแม่ใจ วัดป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝก วัดป่าแฝกกลาง ตำบลป่าแฝก วัดป่าแฝกใต้ ตำบลป่าแฝก วัดศรีดอนมูล ตำบลบ้านเหล่า วัดตาลถ้อย ตำบลแม่สุก วัดศรีบุญชุม ตำบลศรีถ้อย วัดสันดอน ...

                                               

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในเขตภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขประจำภูมิภาคล้านนาตะวันออก

                                               

เวียงโบราณเวียงลอ

เวียงโบราณเวียงลอ ตั้งอยู่ที่ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ มีอายุราว 1500-1600 ปีตามหลักฐานศิลาจารึกและพระพุทธรูปหินทราย ที่ขุดพบในตัวเมืองโบราณเวียงลอภายในคูเมือง กำแพงเมือง พบโบราณสถาน ประมาณ 10 แห่ง และพบซา ...

                                               

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตั้งอยู่ที่ บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1300 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 25.8 องศาเซลเซียส ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาสลับกับภูเขามีที่ราบระหว่างภูเขาเล็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 35 ...

                                               

ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ งานประเพณีไทลื้อ

ศุนย์วัฒนธรรมไทลื้อ พะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนไทลื้อตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นใน อ.เชียงคำ และที่ ต.ฝายกวาง ต.น้ำแวน ต.เชียงบาน ต.ภูซาง ต.เวียงชุมไทลื้อในอ.เชียงคำเป็นชุมชนที่ขยายออกมาจากชุมชนไทลื้อที่อ.เชียงม่วน แถบวัดท่าฟ้าใต้ซึ่งเป็นชุ ...

                                               

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.2324 อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคำไปประมาณ 2 กิโลเมตรเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูลวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้พลีชีพในการสู้รบเพื่อรักษาอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา และเชียงราย ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนจอมธ ...

                                               

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม โดยมีความจุประมาณ 43.000.000 ลบ.ม. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการชลประทานขนาดเล็ก และทรงเยี่ยมราษ ...

                                               

จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงามีเนื้อที่ประมาณ 4.171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง ทิศใต้ ติดกับจังหวั ...

                                               

เกาะตาปู

เกาะตาปู หรือ เกาะตะปู เป็นเกาะโขดหินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในท้องที่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามลำคลองเกาะปันหยีเป็นระยะทางป ...

                                               

เชี่ยวหลาน

เชี่ยวหลาน เป็นชื่อแก่งน้ำแห่งหนึ่งในบริเวณคลองแสง ซึ่งเป็นคลองที่มีน้ำเชี่ยวมากที่สุดในฤดูน้ำหลาก สองฟากฝั่งคลองคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง และอุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งจัดเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อยู่บริ ...

                                               

ทับละมุ

ทับละมุ เป็นชื่อของหมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นชุมชนชาวมุสลิม ไทยพุทธและ พม่า ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก เป็นที่ตั้งของท่าเรือทับละมุ และฐานทัพเรือพังงา

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพังงา

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดพังงา

วัดมงคลสถิต ตำบลป่ากอ วัดมงคลสุทธาวาส ตำบลท้ายช้าง วัดธัญญเขต ตำบลตากแดด วัดประพาสประจิมเขต ตำบลท้ายช้าง วัดอรัญญิกาวาส ตำบลนบปริง วัดสราภิมุข ตำบลถ้ำน้ำผุด วัดทักษิณาวาส ตำบลท้ายช้าง วัดมะปริง ตำบลนบปริง วัดบางเสียด ตำบลบางเตย วัดปัจจันตคาม ตำบล ...

                                               

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 9 ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ 162 ไร่ 294 ตารางวา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า ...

                                               

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา เป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางตอนเหนือของทะเลอันดามัน และอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเดียวกับอ่าวนี้ด้วย และจังหวัดภูเก็ตทางอำเภอถลาง อ่าวพังงามีพื้นที่ราว 400 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2524 ได้เป็นส่วนหนึ ...

                                               

จังหวัดพัทลุง

พัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 860 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา และมีพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลา ในอดีต พัทลุงเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่ ...

                                               

สถานีรถไฟนาปรือ

รหัส ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาอังกฤษ: Na Pru ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาไทย: นาปรือ ชั้นสถานี ที่อยู่: ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พิกัดที่ตั้ง

                                               

สถานีรถไฟบ้านค่ายไทย

รหัส ที่อยู่: ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ชื่อภาษาไทย: บ้านค่ายไทย ชั้นสถานี ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Khai Thai ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ พิกัดที่ตั้ง

                                               

สถานีรถไฟบ้านต้นโดน

พิกัดที่ตั้ง ชื่อภาษาไทย: บ้านต้นโดน ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ที่อยู่: อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93000 รหัส จำนวนชานชาลา: 2 ชานชาลา ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 โทร

                                               

สถานีรถไฟบ้านห้วยแตน

ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาไทย: บ้านห้วยแตน ที่อยู่: อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รหัส พิกัดที่ตั้ง ชั้นสถานี: ป้ายหยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Huai Tan ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพัทลุง

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดพัทลุง

วัดถ้ำ ตำบลเขาปู่ วัดสวนโหนด ตำบลตะแพน วัดเขาย่า ตำบลเขาย่า วัดใสประดู่ ตำบลเขาปู่ วัดตะแพน ตำบลตะแพน วัดโพรงงู ตำบลเขาย่า วัดศรีสุคลธาวาส ตำบลตะแพน​

                                               

สถานีรถไฟเขาชัยสน

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา พิกัดที่ตั้ง ชั้นสถานี ชื่อย่อภาษาไทย: เข. ชื่อภาษาไทย: เขาชัยสน ที่อยู่: ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รหัส ชื่อภาษาอังกฤษ: Khao Chaison

                                               

สถานีรถไฟพัทลุง

อุบัติเหตุรถไฟชนกัน 15 มกราคม 2554 เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้า จากสถานีบางซื่อ-หาดใหญ่ ประสบอุบัติเหตุชนกับขบวนรถไฟบัตเตอร์เวิร์ธ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ที่บริเวณสถานีรถไฟพัทลุง จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ที่เกิดเหตุพบขบวนรถไฟทั้ง 2 ขบว ...

                                               

สถานีรถไฟหารเทา

จำนวนชานชาลา: 2 ชานชาลา รหัส ที่อยู่: ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พิกัดที่ตั้ง โทร ชื่อภาษาไทย หารเทา ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ชั้นสถานี

                                               

จังหวัดพิจิตร

พิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 4.531 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 539.374 คน จังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลผ่าน และมีตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน

                                               

สถานีรถไฟตะพานหิน

สถานีรถไฟตะพานหิน เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 319 กิโลเมตร ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ตำบลในเมือง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรและอำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ ...

                                               

โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตร เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 405 เตียง มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 751 ราย ผู้ป่วยใน เฉลี่ยวันละ 337 ราย เปิดรักษาโรคเฉพาะทางครบทุกสาขา

                                               

ไร่องุ่นดงเจริญ

ไร่องุ่นดงเจริญ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกองุ่น ทั้งสำหรับทำไวน์ รวมถึงผลองุ่นสด โดยมีพันธุ์องุ่นแบล็คควีน พันธุ์องุ่นที่มีชื่อเสียงพันธุ์หนึ่ง องุ่นจากไร่ใช้ผล ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพิจิตร

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดพิจิตร

วัดวังจิก ตำบลวังจิก วัดหนองต้นไทร ตำบลโพธิ์ประทับช้าง วัดใหม่โพธิ์ศรี ตำบลไผ่ท่าโพ วัดหนองไม้แดง ตำบลไผ่รอบ วัดเกาะแก้ว ตำบลไผ่รอบ วัดหนองขำ ตำบลเนินสว่าง วัดห้วยน้อย ตำบลทุ่งใหญ่ วัดไผ่ท่าโพใต้ ตำบลไผ่ท่าโพ วัดเนินพยอม ตำบลดงเสือเหลือง วัดย่านย ...

                                               

วนอุทยานนครไชยบวร

"วนอุทนยานนครไชยบวร อยู่ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล" "อุทยานเมืองเก่าพิจิตร" ไปตามเส้นทางสายพิจิตร-สามง่าม-วังจิก จากการตรวจสอบและค้นคว้าเชื่อว่าเป็นเมืองพิจิตรเก่า สร้างในสมัยพระยาโคตรบองประมาณปี พ.ศ. 1601 ภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ 400 ไร่ มีลั ...

                                               

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 5 ตั้งอยู่ที่ริมบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ 170 ไร่ เป็นพื้นดิน ประมาณ 50 ไร และพื้นน้ำประมาณ 120 ไร่ ส ...

                                               

จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 866.891 คน มีพื้นที่ 10.815.854 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและ ...

                                               

กรมทหารพรานที่ 33

กรมทหารพรานที่ 33 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลอำเภอบันนังสตาและอำเภอกรงปินัง ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก สุทธิ์เขต ...

                                               

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก

การปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2534 ที่จัดให้มีการปกครองคณะสงฆ์ระดับต่าง ๆ ลดหลั่นกันไปจนกระทั่งถึงระดับจังหวัด โดยจังหวัดพิษณุโลกอยู่เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยจัดแบ่งกา ...

                                               

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล อยู่ที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 พื้นที่ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ ตำบลเนินมะปราง ตำบลบ้านน้อยซุ้ ...

                                               

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างท้องที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรั ...

                                               

ถ้ำพระวังแดง

ถ้ำพระวังแดง เป็นถ้ำหินปูนมีความยาวถึง 13 กิโลเมตร นับว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

                                               

ไทยบางแก้ว

ไทยบางแก้ว หรือนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า บางแก้ว สุนัขประเภทสปิตซ์สายพันธุ์หนึ่ง ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และถือเป็นสุนัขไทยสายพันธุ์เดียวที่มีขนยาวสองชั้น หางเป็นพวง มีขน ขาหน้าคล้ายขนขาแข้งสิงห์แผงรอบคอคล้ายสิงโตมีความเฉลียวฉลาด

                                               

สถานีรถไฟบ้านตูม

สถานีรถไฟบ้านตูม เป็นสถานีรถไฟระดับ 4 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านตูม หมุ่ 2 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

                                               

สถานีรถไฟบ้านใหม่

สถานีรถไฟบ้านใหม่ เป็นสถานีรถไฟระดับ 4 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 375.31 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

                                               

พระราชวังจันทน์

พระราชวังจันทน์ ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในอดีตยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้เข้ามาทำการบู ...

                                               

มะพลับเจ้าคุณ

มะพลับเจ้าคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์: Diospyros winitii เป็นไม้ยืนต้นในสกุลมะพลับ วงศ์ Ebenaceae เปลือกสีน้ำตาลแกมดำ ใบเดี่ยว แผ่นใบหนา มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ดอกแยกเพศแยกต้น โคนกลีบดอกเป็นรูประฆัง กลีบเลี้ยงติดทนจนเป็นผล ออกดอกช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายน กระจ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพิษณุโลก

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดพิษณุโลก

วัดท่าแก่ง ตำบลบ้านยาง วัดคันโช้งวนาราม ตำบลคันโช้ง วัดใหม่ท่าจรเข้สามัคคี ตำบลหินลาด วัดคุ้งใหญ่ ตำบลท้อแท้ วัดหนองลวก ตำบลคันโช้ง วัดหินลาด ตำบลหินลาด วัดบ้านเนินมะครึด ตำบลวัดโบสถ์ วัดหนองบอน ตำบลคันโช้ง วัดคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ วัดดงกระบาก ตำ ...

                                               

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จั ...

                                               

สี่แยกอินโดจีน

สี่แยกอินโดจีน หรือ สี่แยกร้องโพธิ์ เป็นสี่แยกจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ที่ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โครงการสี่แยกอินโดจีนเกิดขึ้นหลังจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ...

                                               

หมู่บ้านซำทอง

หมู่บ้านซำทอง เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ยังไม่มีการพัฒนา ประชากรราว 488 คน 144 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกยางพารา และมันสำปะหลัง หรือไม่ก็ประกอบอาชีพหาปลา อุตสาหกรรมครัวเรือน สภาพภูมิประเท ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →