ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355                                               

สถานีรถไฟชะอำ

สถานีรถไฟชะอำ ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรี เป็นระยะทาง 187.06 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสายใต้ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟหนองศาลา และ สถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ ตัวย่อของสถานีคือ ชอ.

                                               

พระครูญาณสาคร (แฉ่ง สีลปญฺโญ)

พระครูญาณสาคร เป็นเจ้าคณะสงฆ์ตำบลบางตะบูน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ชื่อเดิมว่า แฉ่ง สำเภาเงิน เป็นพระเกจิเถราจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมัยกับพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในสมัยยุคก่อน พ.ศ. 2500 แล ...

                                               

เขานางพันธุรัต

นางพันธุรัตเป็นยักษ์ ได้รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่งพระสังข์ได้เข้าไปในเขตหวงห้าม จึงรู้ว่านางพันธุรัตเป็นยักษ์ก็คิดหลบหนี พระสังข์ได้เข้า ไปในเขตหวงห้ามลงไปชุบตัวในบ่อทองเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี ...

                                               

พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ

พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ นามเดิมชื่อ นายแล วาดวงศ์ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อยู่วงศ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 เดือน 8 แรม 8 ค่ำ ปีมะโรง ณ บ้านไร่สัตว์ หมู่ 8 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ นายอยู่ นางทอง วาดวงศ์ ม ...

                                               

พระครูวัชรโพธิคุณ (หริ่ง มโหสโถ)

มรณภาพ: วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2540 รวมอายุได้ 82 ปี 61 พรรษา โยมบิดา-โยมมารดา: นายต่วน นางผิน จำปาเทศ ชาตุภูมิ: ชาวตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นามเดิม: หริ่ง จำปาเทศ แซ่ลิ้ม เกิด: วันเสาร์ แรม10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง 1 ตุลา ...

                                               

พระเทพวัชรกิริณีฯ

พระเทพวัชรกิริณีฯ ช้างสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช้างเผือกตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ โดยจมื่นศิริ วังรัตน์ เป็นผู้ตรวจคชลักษณ์ พระเทพวัชรกิริณีฯ เป็นช้างพังลูกเถื่อน เกิดจากแม่ช้างป่าในป่ายางชุม ต ...

                                               

พระธาตุจอมเพชร

พระธาตุจอมเพชร เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาสีขาวประดิษฐานอยู่ ณ "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี" มีอายุเก่าแก่ สร้างมานานก่อนที่จะสร้างพระราชวังพระนครคีรี ในสมัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมและเสริมให้สูงขึ้น แล้วบรรจุพระบร ...

                                               

พระบรมนขทัศฯ

พระบรมนขทัศฯ ช้างสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฎฐคช ชื่อ "ครบกระจอก" เป็นช้างที่มีเล็บครบ 20 เล็บ คือเท้าละห้าเล็บทั้งสี่เท้า ช้างเดียวในรัชกาลที่ 9 โดยจมื่นศิริ วังรัตน์ เป็นผู้ตรวจคชล ...

                                               

พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ

พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ ช้างสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช้างเผือกตระกูลพรหมพงศ์ จำพวกอัฏฐทิศ ชื่อ ดามพหัสดินทร์ โดยจมื่นศิริ วังรัตน์ เป็นผู้ตรวจคชลักษณ์ พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ เป็นช้างพลายลูกเถื่อน เกิดจากแม่ช้างป่าในเขตต ...

                                               

พระสุวรรณมุนี (ฉุย สุโข)

เกิด วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2401 เป็นบุตรของ นายนง นางนก อุปสมบท พ.ศ. 2421 ขณะอายุ 20 ปี มรณภาพ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2466 รวมสิริอายุ 65 ปี 45 พรรษา

                                               

เมืองเพชรบุรี

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดเพชรบุรี

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี

                                               

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านนาบัว หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

                                               

วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง หรือ วัดเทพปราสาทศิลาแลง ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ชื่อดั้งเดิมไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด สำหรับชื่อที่เรียกกันว่า" กำแพงแลง” นั้นคงเป็นชื่อที่ผู้คนในสมัยหลังเรีย ...

                                               

วัดปากอ่าวบางตะบูน

วัดปากอ่าวบางตะบูน หรือ วัดปากอ่าว เป็นวัดราษฏร์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา อยู่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางตะบูน ปลายสุดของแม่น้ำเพชรบุรี ทำให้อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและพันธุ์ไม้ชาย ...

                                               

ศิลปกรรมเมืองเพชร

เพชรบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญมานาน จึงพบงานสร้างสรรค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปกรรมอยู่มากมายหลายสาขา และเนื่องจากลักษณะทางสังคมของคนไทยสมัยก่อนผูกพันกับศาสนาพุทธที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ดังนั้นวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบ ...

                                               

สถานีรถไฟเขาทโมน

ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ระบบอาณัติสัญญาณ รหัส: 4104 ชื่อภาษาไทย: เขาทโมน ชื่อภาษาอังกฤษ: Khao Thamon ที่อยู่: ถ.ยธ.พบ.2050 ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ พิกัดที่ตั้ง: 160+320 ชื่อย่อภาษาไทย

                                               

สถานีรถไฟเขาย้อย

รหัส: 4097 พิกัดที่ตั้ง: 133+770 ชื่อย่อภาษาไทย ระบบอาณัติสัญญาณ ชื่อภาษาอังกฤษ: Khao Yoi ชื่อภาษาไทย: เขาย้อย ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ที่อยู่: ทล.3172 บ้านเขาย้อย หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

                                               

สถานีรถไฟเพชรบุรี

ในอดีตเมื่อเริ่มแรกสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายใต้ สถานีรถไฟธนบุรี- สถานีรถไฟเพชรบุรี โดยในสมัยนั้นเรียกว่า ทางรถไฟสายเพชรบุรี สถานีรถไฟเพชรบุรี เปิดเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 โดยมีสถานีต้นทาง ...

                                               

สถานีรถไฟหนองจอก

ชื่อย่อภาษาไทย รหัส: 4107 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ: Nong Chok ที่อยู่: ถ.ยธ.พบ.2025 บ้านหนองจอก หมู่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 พิกัดที่ตั้ง: 169+900 ชื่อภาษาไทย: หนองจอก ระบบอาณัติสัญญาณ

                                               

สถานีรถไฟหนองปลาไหล

สถานีรถไฟหนองปลาไหล ตั้งอยู่บ้านหนองปลาไหล หมู่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการรถไฟทางคู่ สัญญาที่ 1 นครปฐม–หนองปลาไหล และเป็นสถานีแรกของโครงการรถไฟทางคู่ ...

                                               

สถานีรถไฟหนองไม้เหลือง

ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาไทย: หนองไม้เหลือง ที่อยู่: ซอยเจริญสุข ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 ระบบอาณัติสัญญาณ ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ รหัส: 4105 ชื่อภาษาอังกฤษ: Nong Mai Luang พิกัดที่ตั้ง: 164+210

                                               

สถูปทุ่งเศรษฐี

สถูปทุ่งเศรษฐี เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของเทือกเขาจอมปราสาท ทางด้านทิศตะวันออก ในเขตหมู่ที่ 6 บ้านโคกเศรษฐี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลชะอำประมาณ 4 กิโลเมตร

                                               

สมเด็จเจ้าแตงโม

เป็นศิษย์วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดนี้ ท่านได้เล่าเรียนหนังสือไทย ขอม และคัมภีร์สรรพวิชาต่างๆ ทั้งพระปริยัติธรรมและพระไตรปิฎกจนแตกฉาน สิ้นภูมิปัญญาแห่งครูอาจารย์ในเมืองเพชรบุรี ทั้งยังสามารถเทศนาได้อย่างไพเรา ...

                                               

สถานีรถไฟหนองศาลา

สถานีรถไฟหนองศาลา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองศาลา หมู่ 2 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรี เป็นระยะทาง 175.40 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของทางรถไฟสายใต้ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟหนองจอก และ สถานีรถไฟชะอำ ตัวย่อของสถานีคือ งา.

                                               

สถานีรถไฟห้วยทรายใต้

สถานีรถไฟห้วยทรายใต้ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทรายใต้ หมู่ 5 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรี เป็นระยะทาง 201.64 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของทางรถไฟสายใต้ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ และ สถานีรถไฟหัวหิน ตัวย่อของ ...

                                               

สถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ

สถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 6 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรี เป็นระยะทาง 197.86 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของทางรถไฟสายใต้ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟชะอำ และ สถานีรถไฟห้วยทรายใต้ ตัวย่อของ ...

                                               

หาดปึกเตียน

หาดปึกเตียน เป็นชายหาดในจังหวัดเพชรบุรี ห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรี 21 กิโลเมตร อยู่ในเขตของตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหาดแห่งนี้อยู่ด้านทิศเหนือของหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้านทิศเหนือของหาดปึกเตียนคือหาดเจ้าสำราญ

                                               

แหลมหลวง

แหลมหลวง เป็นสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 17กิโลเมตร

                                               

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 12.668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 994.397 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และมีเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เป็นจั ...

                                               

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1.768 เมตร อยู่ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าประมาณ 40 กิโลเมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดเพชรบูรณ์

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดเพชรวราราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

                                               

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแ ...

                                               

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ...

                                               

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ มีลักษณะเป็นอนุสรณ์สถาน ปร ...

                                               

แยกเจ้าปลุก

สี่แยกเจ้าปลุก ตั้งอยู่บนจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ที่ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสะพานข้ามคลองชลประทาน ลพบุรี-บางปะหัน อยู่บริเวณทางแยกด้านทิศตะวันออก ในแน ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ซีกตะวันตกอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะตำบลที่อยู่ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำลพบุรี คลองเมือง และแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ตำบลท่าวาสุกรี คลองสระบัว สวนพริก วัดตูม ลุมพลี บ้านใหม่ ภูเขาทอง บ้านป้อม ปากกราน บ้านรุน ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ซีกตะวันออกอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะตำบลที่อยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำลพบุรี คลองเมือง และแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ตำบลหอรัตนไชย กะมัง หัวรอ บ้านเกาะ หันตรา ไผ่ลิง คลองสวนพลู และเกาะเรียน รวบรวมโดยกรมศิลปากร

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำเภอพระนครศรีอยุธยา)

รายชื่อโบราณสถานในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เฉพาะซีกตะวันตก รายชื่อโบราณสถานในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เฉพาะซีกตะวันออก รายชื่อโบราณสถานในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เฉพาะตำบลประตูชัย

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลสนับทึบ อำเภอว ...

                                               

สถานีรถไฟหนองกวย

สถานีรถไฟหนองกวย เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 94 กิโลเมตร

                                               

สโมสรฟุตบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฤดูกาล 2555

ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

                                               

สโมสรฟุตบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฤดูกาล 2557

ทีมอยุธยาเอฟซี ทีมฟุตบอลลีกดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางและภาคตะวันออก ในฤดูกาลปี 2555 ที่ผ่านด้วยขุมกำลังที่อัดแน่นของตัวนักเตะ, งบประมาณในการทำทีม,ความทุ่มเทของ ทีมงานสตาฟฟ์โค้ช รวมทั้งผู้บริหารทีมและกองเชียร์ ทำให้ทีมสามารถเลื่อนชั้นไปเล่นใน D1 พร้อมด ...

                                               

สโมสรฟุตบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฤดูกาล 2558

Update 22 ก.ค. 58 หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ ย้ายเข้า จบเลค1 ฤดูกาล 2558 หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่น ...

                                               

สโมสรฟุตบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฤดูกาล 2559

รายชื่อผู้เล่น ฤดุกาล 2559 Update เลก 2 2559 หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

                                               

สโมสรฟุตบอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฤดูกาล 2561

ทีมอยุธยาเอฟซี ทีมฟุตบอลลีกดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางในฤดูกาลปี 2559 ผู้บริหารทีมอยุธยา เอฟซี ฤดูกาล 2559 ประธานสโมสร นายวิทยา บุรณศิริ รองประธานสโมสร ประกอบด้วย 1.นายนัทธี บ่อสุวรรณ 2.นายชาตรี อยู่ประเสริฐ 3.นายไตรรัตน์ จุรินทร ผู้จัดการทีม นายยุทธนา ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →