ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354                                               

ตำบลตันหยงลิมอ

                                               

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แ ...

                                               

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ประดิษฐานอยู่ ณ พระแท่นกลางสวนหลวงภูมินทร์ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสเป็นพระบรมรูปหล่อสำริด สีดำ จัดสร้างโดยกรมศิลปากรเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ห ...

                                               

พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ

พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ ช้างสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช้างสำคัญอยู่ในตระกูล" พรหมพงศ์” จำพวก" อัฏฐทิศ” ชื่อ" อัญชัน” พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ เป็นช้างพังเผือก พลัดจากแม่ช้างป่าบริเวณป่าเทือกเขากือซา ตำบลจะแนะ อำเภอระแง ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดนราธิวาส

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดนราธิวาส

วัดปริมังคลาวาส ตำบลปะลุรู วัดโคกตา ตำบลปะลุรู วัดประดิษฐบุปผา ตำบลสุไหงปาดี วัดโบราณสถิตย์ ตำบลสุไหงปาดี วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี วัดลอยประดิษฐ์ ตำบลโต๊ะเด็ง วัดรัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง

                                               

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในเขตภาคใต้ตอนล่าง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตการศึกษาโคกเคียน

                                               

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส โดยมีที่ตั้งโครงการ อยู่ที่ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

                                               

สถานีสุไหงโก-ลก

สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย 18 เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้และสถานีสุดท้ายของทางรถไฟสายใต้ โดยสุดเขตแดนเมืองรันตูปันยัง ประเทศมาเลเซีย และมีระยะทางห่าง ...

                                               

สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน

สถาบันศึกษาปอเนาะวะอซุฏดีน เป็นปอเนาะที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ 58 บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ มีนายมูฮัมมัดซอฟวาน มะมิง เป็นผู้บริหารสถ ...

                                               

จังหวัดน่าน

น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต เช่น เวียงวรนคร เวียงศีรษะเกษ เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน

                                               

เจ้าหลวงเมืองล้า

เจ้าหลวงเมืองล้า เป็นเจ้าเมืองที่ปกครองเมืองล้าในสิบสองปันนา เป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถและเป็นแม่ทัพนายกองของชาวไทลื้อเมืองล้าทั้งมวล และท่านได้สิ้นชีพพิตักษัยในดินแดนสิบสองปันนา ปัจจุบันชาวไทลื้อจัดประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล้า อำเภอท่ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดน่าน

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน วัดพญาภู พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน วัดบุญยืน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลว ...

                                               

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลน่าน ตั้งอยู่บน ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดน่าน มีจำนวนเตียงทั้งหมด 502 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                               

จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 765 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดบึงกาฬ

                                               

สิรินธรวัลลี

สิรินธรวัลลี หรือ สามสิบสองประดง เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งในสกุลชงโค วงศ์ถั่ว กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง เมื่อแก่ เปลือกเถาเรียบ บิดตามยาวเล็กน้อย เนื้อไม้เมื่อตัดตามขวาง สีน้ำตาลเข้มออกแดง มีลวดลายสีน้ำตาลอ่อนเป็นกลุ่มเหมือนกลีบดอกไม้ ดอกออกเป็นช่อสีน ...

                                               

จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 5 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญสมัยอารยธรรมขอมอย่างพนมรุ้ง และเมืองต่ำ และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งข ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ เดิมมีเนื้อที่ 631.250 ไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยลำนางรอง ห้วยลำปลายมาศ ซึ่งไหลหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา ถูกบุกรุก ...

                                               

กลุ่มทวีกิจ

ทวีกิจ หรือ ทวีกิจกรุ๊ป เป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยบุกเบิกในชื่อ "ร้านแต้มุ้ยฮวด" และต่อมาได้ก่อตั้งเป็นห้างทวีกิจเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีศูนย์กลางธุรกิจหลักในภาคอีสานที่จังหวัดบุรีรัมย์ และภา ...

                                               

ปราสาทกู่สวนแตง

ปราสาทกู่สวนแตง หรือ ปรางค์กู่สวนแตง ตั้งอยู่ที่บ้านดงยาง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมสมัยนครวัดเป็นโบราณสถานอีกแห่งที่ถูกวางระเบิดจนองค์ ...

                                               

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทางไปอำเภอประโคนชัย สร้างในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระยา ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์ (ตอนใต้)

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์ (ตอนเหนือ)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ (ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ เมืองบุรีรัมย์ ห้วยราช กระสัง สตึก บ้านด่าน แคนดง คูเมือง พุทไธสง บ้านใหม่ไชยพจน์ และนาโพธิ์ รวบรวมโดยกรมศิลปากร

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดบุรีรัมย์

วัดบ้านถนน-กระสัง ตำบลสามแวง วัดโคกกระเบา ตำบลสามแวง

                                               

วนอุทยานเขากระโดง

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง หรือ ภูกระโดง ตั้งอยู่ที่บ้านเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก โดยเฉพาะน ...

                                               

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์

กรุงเทพ - พนมรุ้ง - กรุงเทพ มีทั้งบริการรถประอากาศชั้น 1 และ 2 ใช้เวลาเดินทาง 6 - 7 ชั่วโมง กรุงเทพ - ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ - ร้อยเอ็ด ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง อุบลราชธานี - เชียงใหม่ บุรีรัมย์ - จันทบุรี ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง สายกรุงเทพ - บุรีร ...

                                               

เสนศิริอนุสรณ์

ทิศตะวันตก: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 มุ่งหน้าไปยังอำเภอนางรอง ทิศเหนือ: ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก: ถนนจิระ มุ่งหน้าเข้าสู่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทิศใต้: ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์

                                               

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 3.568 ไร่ หรือ 5.70 ตารางกิโลเมตร

                                               

จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร เทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัดคือเทศบาลเมืองปทุมธานี แต่เทศบาลที่มีประชากรมากที ...

                                               

สถานีรถไฟเชียงราก

สถานีรถไฟเชียงราก เป็นจุดลงรถสำหรับผู้ที่ต้องการไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพราะสถานีนี้มีรถกระบะ สองแถวคอยให้บริการรับส่งผู้โดยสารไปยัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานีรถไฟเชียงราก ...

                                               

เซียร์ รังสิต

เซียร์ รังสิต เป็นศูนย์การค้าเกี่ยวกับไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินงานโดย บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ใกล้กับทางแยกถนนพหลโยธินกับจุดสิ้นสุดของถนนวิภาวดีรังสิต เปิดให้บริการอย่ ...

                                               

สถานีรถไฟบางปะอิน

                                               

สถานีบ้านโพ

                                               

พระตำหนักจักรีบงกช

พระตำหนักจักรีบงกช ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอง ...

                                               

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน และถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บริหารโดยบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2538 พร้อมกับฟิวเจอร์พาร์ค บางแค มีการแบ่งโซนต่ ...

                                               

แยกนพวงศ์ (จังหวัดปทุมธานี)

แยกนพวงศ์ เป็นสี่แยกจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในเขตตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

                                               

แยกปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ

สี่แยกปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ เป็นสี่แยกจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 และกับ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ในเขต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีสะพานข้ามแยกในทิศทางจาก รังสิต–บางเลน ลาดหลุมแก้ว

                                               

สถานีรังสิต

สถานีรังสิต เป็นสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในเส้นทาง รฟท. เหนือ, รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ และ สายสีแดงเข้ม

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดปทุมธานี

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

                                               

สโมสรฟุตบอลเอสเคอาร์ ยูไนเต็ด

ชุด เอสเคอาร์ลีก 2555 หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

                                               

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีระชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต บรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำ ...

                                               

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวในแนวเหนือ-ใต้ และแคบในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยส่วนที่แคบที่สุดมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอยู่ที่เทศบาลเมืองประจว ...

                                               

กรมทหารพรานที่ 11

กรมทหารพรานที่ 11 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลอำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก พิจักษณ์ บุปผาพันธุ์ ป ...

                                               

อ่าวน้อย

ทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงและเกษตรกรรม มีสะพานปลาเพื่อนำ กุ้ง หอย ปู และอาหารทะเลอื่นจากการทำประมง ขึ้นสู่ฝั่ง นำมาขายให้กับพ่อค้า อ่าวน้อยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยมีถนนเชื่ ...

                                               

ที่หยุดรถไฟหนองมงคล

ที่หยุดรถไฟหนองมงคล ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองมงคล ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรีเป็นระยะทาง 364.98 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 381.90 กิโลเมตร เป็นที่หยุดรถไฟของทางรถไฟสายใต้ อยู่ ...

                                               

พระวิมลรัตนกิริณีฯ

พระวิมลรัตนกิริณีฯ เป็นช้างสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช้างเผือกตระกูลพรหมพงศ์ จำพวกอัฏฐทิศ ชื่อ กมุท พระวิมลรัตนกิริณีฯ เป็นช้างพังเผือก นายปรีชาและนางพิมพ์ใจ วารวิจิตร ได้มาจากป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →