ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353
                                               

พระตำหนักทับขวัญ

พระตำหนักทับขวัญ เป็นหมู่เรือนไทย มีชานเชื่อมต่อกันหมด เช่นหอนอน 2 หอ เรือนโถง เรือนครัว หอนกอยู่ที่มุมของเรือน ใช้วิธีเข้าไม้แบบโบราณ ฝาเรือนทำเป็นฝาไม้ปะกนกรอบลูกฟังเชิงชายและไม้ค้ำยันสลักสวยงาม ออกแบบโดยพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ เป็นนายช่างผู ...

                                               

ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์

ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์ ในอดีตเคยเป็นสถานีรถไฟหลวงประจำพระราชวังสนามจันทร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารสถานีรถไฟหลวงขึ้นในราวปี พ.ศ. 2453 เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ และทรงใช้สถานีรถไฟหลวงพระราชวังสนามจันทร์น ...

                                               

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แต่เดิมเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495

                                               

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ฟาร์มจระเข้สามพราน เป็นสวนสัตว์ ขนาดพื้นที่ 130 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่ 30 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ก่อตั้งโดยคุณพิชัย ชัยมงคลตระ ...

                                               

สถานีรถไฟนาผักขวง

สถานีรถไฟนาผักขวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านนาผักขวง ถนนวุฒิกร ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรีเป็นระยะทาง 370.17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 387.09 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ขอ ...

                                               

สถานีศาลายา

เนื่องด้วยการรถไฟฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการก่อสร้างางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร จึงมีการปรับปรุงกำหนดเวลาขบวนรถไฟโดยสารในเส้นทางสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

                                               

จังหวัดนครพนม

นครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือและตะวันอ ...

                                               

พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สร้างเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ 2 สร้างครอบอุโมงค์ ชั้นที่ 3 คือเจดีย์องค์ใหญ่ ส ...

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม

วัดคันธสามัคคีธรรม ตำบลสามผง วัดสุวรรณบรรพต ตำบลนาคำ วัดอรัญญวิเวก ตำบลบ้านข่า วัดป่าคำสะอาด ตำบลนาคำ วัดศรีวิชัย ตำบลสามผง วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสามผง วัดป่าสำราญธรรม ตำบลหาดแพง วัดอุดมธรรมาราม ตำบลสามผง วัดทุ่งศรีสองเมือง ตำบลบ้านข่า วัดโพธิ์ชัย ต ...

                                               

จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อเมืองนครราชสีมาปรากฏที่เป็นบทความเป็นครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานครในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็ ...

                                               

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีสองระดับ ได้แก่ ระดับบน และระดับล่าง ซึ่งระดับบนประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วนระดับล่างประกอบด้วย เทศบาล 90 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบา ...

                                               

กรมทหารพรานที่ 22

กรมทหารพรานที่ 22 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลอำเภอยะรังและอำเภอแม่ลาน ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก เรวัฒ ธรรมจิรเดช ปัจจ ...

                                               

เขตมิสซังนครราชสีมา

เขตมิสซังนครราชสีมา หรือ สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 387 สุรน ...

                                               

เขายายเที่ยง

เขายายเที่ยง เป็นภูเขาในเขตตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีอาณาเขตแนวป่าติดต่อกับ ป่าเขาเตียน ป่าเขาเขื่อนลั่น ป่าปากช่อง ป่าหมูสี และเขื่อนลำตะคอง ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนตามแผนที่-อาคารของกรมแผนที่ทหาร เมื่อปี 2545 ชาวบ้านขึ้นมาทำกินบนเขาตั้งแต่ป ...

                                               

เจ้าพระยานครราชสีมา

เจ้าพระยานครราชสีมา หรือ เจ้าเมืองนครราชสีมา เป็นขุนนางระดับสูงมีบรรดาศักดิ์เป็น "ออกญากำแหงสงครามรามภักดีพิรียภาหะ" หรือ "เจ้าพระยากำแหงสงคราม รามภักดี อภัยพิริยบรากรมพาหุ" หรือ "พระยากำแหงสงคราม รามภักดี อภัยพิริยบรากรมพาหุ" ตามแต่จะทรงโปรดเกล้าฯ

                                               

สถานีรถไฟซับม่วง

สถานีรถไฟซับม่วง Sab Muang ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านซับม่วง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 187.89 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟปากช่อง และ สถาน ...

                                               

ทุ่งกันหันลมห้วยบง

ทุ่งกันหันลมห้วยบง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย จำนวน 90 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10.000 ไร่ และมีกำลังการผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยหารไฟฟ้าฝ่ายผ ...

                                               

สถานีรถไฟบันไดม้า

สถานีรถไฟบันไดม้า Bandai Mah ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านบันไดม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 173.64 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟปางอโศก และ ...

                                               

ปราสาทวัดปรางค์ทอง

ปราสาทวัดปรางค์ทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทอิฐขนาดเล็กองค์เดียว แม้ว่าจะถูกปฏิสังขรณ์จนเปลี่ยนรูปทรงไปมากแล้ว กระนั้นยังมีความน่าสนใจอยู่ ได้แก่ ทับหลังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางเข้าสู่ครรภหะ ซึ่งเป็นทับหลังศิลปะบันทายสรี อายุราวครึ่งแรกของพ ...

                                               

ผาบุคา

ผาบุคา ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านบุคาในเขตตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตำบลนี้มีความเป็นมาสืบเนื่องจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขบวนการเสรีไทยได้ใช้พื้นที่ตำบลดอนเมืองในการติดต่อสื่อสารกันเป็นแหล่งสะสมและขนถ่ายอาวุธยุทธภัณฑ์และเสบียง เพื่ ...

                                               

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงละครแห่งชาติส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีขนาด 515 ที่นั่ง เปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราช ...

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

วัดสุทธจินดาวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่อง

                                               

เขื่อนลำพระเพลิง

เขื่อนลำพระเพลิง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยกั้นน้ำที่ภูเขาโซ่ และภูเขาหลวงที่ประชิดกันบริเวณบ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และป้องกันอุทกภัย เขื่อนนี้เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 25 ...

                                               

วิหารหลวงพ่อโต

มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เมตตาบารมี หรือที่รู้จักในชื่อ มหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ วิหารหลวงพ่อโต หรือ วัดหลวงพ่อโต เป็นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ ตั้งอยู่ในเขตบ้านโนนกุ่ม บริเวณริมถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จัง ...

                                               

สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสถาบันฯ ได้ตั้งสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ขึ้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 2.000 ไร่ ขึ้นในปี 2536 เพื่อดำเนินการตามโครงการผลผลิตและลด ต้นทุน รวมทั้ง ในการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ เป็น ระยะ ๆ โดยคัดเลือกพันธุ์ม ...

                                               

สโมสรตะกร้อนครราชสีมา

รายชื่อผู้เล่นชุด ประจำปี 2555 นายธวัชชัย พึ่งเพ็ง แบ็ก นายพุทธิพงษ์ ภักดี แบ็ก นายเมธาวี ไชยโย ชง สิบตรี ลือชัย คะเณเร็ว แบ็ก ด.ช.อนันตศักดิ์ คำภา ทำ สิบเอก กิติศักดิ์ มงคลธง ชง สิบเอก สราวุธ อินเล็ก แบ็ก สิบเอก วิชชยา แซ่ตัชง สิบโท วีระวุฒิ รัก ...

                                               

สโมสรฟุตบอลโคราช

สโมสรฟุตบอลโคราช เป็นสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย โดยเริ่มต้นส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ง. ในปี 2551 และสามารถผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ทำให้ได้เลื่อนชั้นสู่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ค. ปี 2552 ในปีต่อมาได้ส่งทีมเข้าร่ ...

                                               

สโมสรฟุตบอลโคราช ยูไนเต็ด

สโมสรฟุตบอลโคราช ยูไนเต็ด เป็นสโมสรฟุตบอลสมัครเล่นในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันลงแข่งขันในะดับไทยลีก อเมเจอร์ ทัวร์นาเมนต์ โดยสโมสรเริ่มส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในรายการฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานป ...

                                               

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุดในภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุร ...

                                               

เขาพลายดำ

เขาพลายดำ เป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่ออำเภอขนอมและอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาพลายดำ ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งใส มีหาดที่สวยงามคือ บริเวณหาดท้องยาง สามารถลงเล่นน้ำได้ เขาพลายดำมีสัตว์ป่าป ...

                                               

เขาศูนย์

เขาศูนย์ เป็นภูเขาที่อยู่ใน หมู่ที่ 9 ต.ไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากภูเขาหลวงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 15 กิโลเมตร ทิศเหนือตั้งอยู่ในเขตตำบลกระเปียด ทิศใต้ และตะวันออกตั้งอยู่ในเขตตำบลไม้เรียง ทิศตะวันตกตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองเส ...

                                               

ที่หยุดรถไฟบ้านเกาะปริง

ชื่อภาษาไทย: บ้านเกาะปริง ชื่อย่อภาษาอังกฤษ พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 751+030 ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ ชื่อย่อภาษาไทย: ะป. ระบบอาณัติสัญญาณ: - รหัส: 4433 ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Ko Pring

                                               

ป้ายหยุดรถไฟบ้านพูน

ระบบอาณัติสัญญาณ ชั้นสถานี: ป้ายหยุดรถ พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 773+080 ชื่อย่อภาษาไทย: นู. รหัส: 4273 ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Poon ชื่อภาษาไทย: บ้านพูน ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

                                               

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ขนาด 30 เตียง

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

                                               

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 50 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่ง

                                               

สถานีรถไฟคลองจัง

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ รหัส: 4269 ชื่อภาษาอังกฤษ: Khlong Jung ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว พร้อมสัญญาณหางปลาเข้าเขตใน ชื่อย่อภาษาไทย: คจ. ที่อยู่: ถนน อบจ.คลองจัง-บ้านคลองจัง บ้านคลองจัง หมู่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนคร ...

                                               

สถานีรถไฟคลองจันดี

สถานีรถไฟคลองจันดี ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4195 อยู่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีสำคัญเพราะเป็นจุดลงรถไฟสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการไปอำเภอลานสกา อำเภอพิปูน อำเภอช ...

                                               

สถานีรถไฟฉวาง

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา ที่อยู่: ถนนชลประเวศ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 ชื่อย่อภาษาไทย พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 722+410 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 2 รหัส: 4262 ชื่อภาษาไทย: ฉวาง ชื่อภาษาอังกฤษ: Chawang

                                               

สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง

สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 ของทางรถไฟสายใต้ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงสาย 4018 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายใต้แห่งที่ห้า ถัดมาจากสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก สถานีรถไฟชุมท ...

                                               

สถานีรถไฟทานพอ

สถานีรถไฟทานพอ ตั้งอยู่บ้านทานพอ หมู่ 3 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสายใต้ สถานีรถไฟทานพอ เคยถูกกลุ่มบุคคลเผาทำลายไหม้ทั้งหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2524 ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยจ ...

                                               

สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ ถนนยมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีปลายทางที่แยกมาจากสถานีชุมทางเขาชุมทอง เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

                                               

สถานีรถไฟนาบอน

ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกล ชนิดบังคับด้วยเครื่องกลสายลวด พร้อมสัญญาณหางปลา มีเสาไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วยเสาเข้าเขตใน และเสาออก ชื่อภาษาไทย: สถานีนาบอน ชื่อภาษาอังกฤษ: Nabon District Railway Station ที่อยู่: ถนนเทศบาล 7 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน นครศรีธรรม ...

                                               

สถานีรถไฟร่อนพิบูลย์

ที่อยู่: อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 ชื่อภาษาไทย: ร่อนพิบูลย์ ชื่อย่อภาษาไทย: รบ. ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษ: Ron Phibun พิกัดที่ตั้ง รหัส: 4329 ชั้นสถานี: สถานีรถไฟชั้น 2

                                               

สถานีรถไฟหลักช้าง

ชื่อภาษาไทย: หลักช้าง ที่อยู่: ทล. 4019 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250 ชื่อย่อภาษาไทย ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 734+710 ชื่อภาษาอังกฤษ: Lak Chang ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 รหัส: 4266

                                               

สถานีรถไฟห้วยปริก

ชื่อภาษาอังกฤษ: Huai Prik ชื่อภาษาไทย: ห้วยปริก รหัส: 4258 ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย ที่อยู่: ทล. 4224 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 704+610

                                               

หาดในเพลา

หาดในเพลา เป็นหาดที่มีลักษณะเป็นแนวโค้ง โดยมีภูเขาขนานล้อมรอบ น้ำทะเลมีลักษณะใส หาดทรายมีลักษณะขาวละเอียด ชายหาดไม่มีขยะ เหมาะแก่การเล่นกีฬาชายหาด เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน เพราะน้ำจะใสเป็นพิเศษ โดยหาดขนอมจะอยู่ติดกับสถานที่ท่อ ...

                                               

องค์การสวนยาง

องค์การสวนยาง เป็นอดีตรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ก่อตั้งคือ ชุบ มุนิกานนท์ และก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาถูกยุบรวมเข้าเป็นการยางแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558

                                               

อุโมงค์ช่องเขา

อุโมงค์ช่องเขา เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอด 1 ใน 7 แห่งของไทย และเป็นอุโมงค์รถไฟเพียงแห่งเดียวของเส้นทางรถไฟสายใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณกิโลเมตรที่ 769.822 ถึง 770.058 มีความยาวของตัวอุโมงค์ 235.90 ...

                                               

จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตอนบนของภาคกลาง หรือบางหน่วยงานจัดให้อยู่ในตอนล่างของภาคเหนือ จึงได้รับสมญานามว่าเป็น "ประตูสู่ภาคเหนือ" มีพื้นที่ประมาณ 9.597 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ...