ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 352
                                               

จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่หากแบ่งตามภูมิศาสตร์ ชัยภูมิจะจัดอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตก ร่วมกับจังหวัดเลย และนครราชสีมา หากแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามแ ...

                                               

พระยาภักดีชุมพล (เกตุ)

พระยาภักดีชุมพล หรือ พระยาภักดีชุมพลที่ 2 เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนที่สอง ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองต่อจากพระยาภักดีชุมพล พระยาภักดีชุมพล ครองเมืองชัยภูมิตั้งแต่ พ.ศ. 2374 - พ.ศ. 2383 รวมเวลาได้ 9 ปี จากนั้นพระยาภักดีชุมพล ก็ได้เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิต่อ

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดชัยภูมิ

วัดหนองโจด ตำบลหนองบัวระเหว วัดเขาตาเงาะ ตำบลหนองบัวระเหว วัดเขาจอมทอง ตำบลหนองบัวระเหว

                                               

สถานีรถไฟบ้านตาเนิน

รหัส: 2068 ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ ชื่อภาษาไทย: บ้านตาเนิน พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 330+150 ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Ta Noen ชื่อย่อภาษาไทย ระบบอาณัติสัญญาณ: - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: -

                                               

เวียงเชียงใหม่

เวียงเชียงใหม่ หรือชื่อในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละคือ เมืองรัตตนติงสาอภินวปุรี หมายถึงเขตเมืองนครหลวงของเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นสองชั้น คือ เวียงชั้นนอก เป็นเขตเมืองโบราณรูปวงกลม ไม่เป็นที่แน่ชัดถึงปีสร้างและผู้สร้าง แต่จากตำนานคาดว่าสร้างโดยพญาลั๊วะ ซึ่ ...

                                               

เขตมิสซังเชียงใหม่

เขตมิสซังเชียงใหม่ หรือ สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม 4 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีสถานะเป็นปริมุขมณฑลของเขตมิสซังกรุงเทพฯ สำนักมิสซังโรมั ...

                                               

เครื่องเงินวัวลาย

เครื่องเงินวัวลาย ตำนานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินในการทำเครื่องเงิน ของบ้านศรีสุพรรณนั้น ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความสัมพันธ์กับพุกาม และเจรจาขอช่างฝีมือ มายังเมืองเชียงใหม่ เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชน ทำให ...

                                               

หอดูดาวแห่งชาติ (ไทย)

หอดูดาวแห่งชาติ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นหอดูดาวแห่งชาติของประเทศไทย ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหอดูดาวระดับมาตรฐานโลก ติดตั้งกล้อ ...

                                               

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เป็นการริเริ่มเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึง เมืองที่ซึ่งวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้น สำหรับที่ผ่านมา เมืองอื่นซึ่งเคยนำนโยบายดัง ...

                                               

น้องฟาน

จากความพยายามในการพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเมืองเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีเบื้องต้น Tentative List ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกไตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังห ...

                                               

พระธาตุดอยนก

เดิมเล่ากันว่า ในอดีตที่ผ่านมา บนยอดดอยนั้นมีสระน้ำใหญ่ และก็มีฝูงนกอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก เล่ากันว่าในยามค่ำคืนวันเพ็ญ ชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างขึ้นเหมือนมีใครมาเปิดไฟไว้ทั้งดอย ซึ่งทั้งๆที่ พื้นที่บนดอยไม่มีไฟฟ้าขึ้นไปถึง ชาวบ้านแม่สาบ จึงเรียกก ...

                                               

พระศิลา

พระศิลา หรือ พระศีลา เป็นพระพุทธรูปปางโปรดช้างนาราคีฬี แกะสลักด้วยหินชนวนดำ ฝีมือช่างปาละของอินเดียและสลักตามคติเดิมของอินเดีย พุทธลักษณะของพระศิลาคือ ประทับยืนเยื้องพระองค์บนฐานบัวภายใต้ซุ้ม พระหัตถ์ขวาทอดลงเหนือหัวช้างซึ่งหมอบอยู่ พระหัตถ์ซ้ายย ...

                                               

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ ปิดกั้นลำน้ำแม่กวง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เขื่อนหลัก เขื่อนฝั่งขวา และเขื่อนฝั่งซ้าย ระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 390 เมตร มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำที ...

                                               

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และยังตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลา ...

                                               

มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ เป็นมูลนิธิในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ลำดับที่ ชม 4 ก่อตั้งขึ้นวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เกิดจากพระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน พลตรี เจ้าราชบุตร กลุ ...

                                               

โรงพยาบาลนครพิงค์

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ" โรงพยาบาลเชียงใหม่” และได้เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2533 โรงพยาบาลเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 โดย ...

                                               

สถานกงสุลอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่

สถานกงสุลอังกฤษกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และมีกงสุลกิตติมศักดิ์คือ มร. เบน ทอมป์สัน นอกจากนี้ ยังเป็นที่ทำการ ของศูนย์แนะแนวภาษาและศึกษาต่อ บริติช เคานซิล สาขาเชียงใหม่ด้วย แต่เดิมตั้ ...

                                               

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงอยู่บนเทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระ ...

                                               

สมาคมน้ำบาดาลไทย

สมาคมน้ำบาดาลไทย เป็นสมาคมด้านเทคนิคขุดเจาะน้ำบาดาล ที่ดำเนินการทั่วประเทศไทย ซึ่งมีรถสนับสนุนการขุดเจาะ ปัจจุบัน มีสุรทิน ชัยชมภู เป็นนายกสมาคม สมาคมน้ำบาดาลไทย ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง โดยได้รับการเผยแพร ...

                                               

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิงคนคร พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงให ...

                                               

เสาร์ซาวเอ็ด

เสาร์ซาวเอ็ด เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อยังยั้งการจัดงานพาเหรดเกย์ไพรด์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีการเรียกขานว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร ...

                                               

จังหวัดชุมพร

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้ ใน พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว ...

                                               

สถานีรถไฟคลองวังช้าง

ที่อยู่: ทล.3253 บ้านคลองวังช้าง หมู่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 รหัส: 4178 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ชื่อภาษาอังกฤษ: Khlong Wang Chang ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: KWC ชื่อย่อภาษาไทย: คช. ชื่อภาษาไทย: คลองวังช้าง พิกัดที่ตั้ง: 434+290 ระบบอาณั ...

                                               

ค่ายขุนกระทิง

ค่ายขุนกระทิง เป็นค่ายตั้งรับของเมืองชุมพร ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2305 พระยาชุมพร อดีตเจ้าเมืองชุมพรได้ตั้งค่ายขุนกระทิง เป็นแนวการตั้งรับกองทัพพม่า อยู่บริเวณเชิงเขาถ้ำขุนกระทิง เพื่อความปลอดภัยของชาวเมืองชุมพร เป็นค่ายลับในป่า ในอดีตเรียก ...

                                               

ที่หยุดรถไฟท่าทอง

ชื่อภาษาไทย: ท่าทอง ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ: Tha Thong ชื่อย่อภาษาไทย: ทท. ระบบอาณัติสัญญาณ: เขตสถานี ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: TTO รหัส: 4200 ที่อยู่: บ้านท่าทอง หมู่ 1 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 522+350

                                               

ที่หยุดรถไฟเขาปีบ

ที่อยู่: บ้านเขาปีบ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 ระบบอาณัติสัญญาณ: เขตสถานี พิกัดที่ตั้ง: 512+020 ชื่อย่อภาษาไทย: ขป. รหัส: 4197 ชื่อภาษาอังกฤษ: Khao Pip ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: KPI ชื่อภาษาไทย: เขาปีบ

                                               

ที่หยุดรถไฟหนองเนียน

พิกัดที่ตั้ง: 457+380 ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ ระบบอาณัติสัญญาณ: เขตสถานี ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: NNI ชื่อภาษาไทย: หนองเนียน รหัส: 4183 ชื่อย่อภาษาไทย: งน. ที่อยู่: บ้านหนองเนียน หมู่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 ชื่อภาษาอังกฤษ: Nong Nian

                                               

ที่หยุดรถไฟหัวมาด

ที่หยุดรถไฟหัวมาด ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านหัวมาด ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 562.58 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรีเป็นระยะทาง 546.03 กิโลเมตร เป็นที่หยุดรถไฟของทางรถไฟสายใต้ อยู่ระหว ...

                                               

ที่หยุดรถไฟบ้านครน

ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Khron พิกัดที่ตั้ง: 495+750 ระบบอาณัติสัญญาณ ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ ชื่อย่อภาษาไทย: คร. ที่อยู่: บ้านครน หมู่ 3 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: BAN ชื่อภาษาไทย: บ้านครน รหัส: 4192

                                               

ที่หยุดรถไฟบ้านทรัพย์สมบูรณ์

ที่อยู่: บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ชั้นสถานี: ที่หยุดรถ ชื่อย่อภาษาไทย:ซส. ชื่อภาษาไทย: บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:BSS พิกัดที่ตั้ง: 426+660 ระบบอาณัติสัญญาณ: เขตสถานี ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Sap Somboo ...

                                               

สถานีรถไฟปะทิว

ชื่อภาษาไทย:ปะทิว ระบบอาณัติสัญญาณ: ไฟสี 3 ท่า ที่อยู่: ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชั้นสถานี: สถานีชั้น 1 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย: ะท. ชื่อภาษาอังกฤษ: PTI พิกัดที่ตั้ง: 447+460 รหัส: 4179

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดชุมพร

วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร วัดราชบุรณะ ราษฎร์บุรณาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน วัดขันเงิน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน

                                               

สถานีรถไฟเขาสวนทุเรียน

ที่อยู่: ทล.4198 บ้านเขาสวนทุเรียน หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ชื่อภาษาอังกฤษ: Khao Suan Thurian ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ชื่อภาษาไทย: เขาสวนทุเรียน ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: KSU พิกัดที่ตั้ง: 508+510 รหัส: 4196 ชื่อย่อภาษาไทย: ขร. ชั ...

                                               

สถานีรถไฟคลองขนาน

ที่อยู่: บ้านคลองขนาน หมู่ 10 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ประแจกลเดี่ยว พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 541+030 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย: คลองขนาน รหัส: 4205 ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ: ...

                                               

สถานีรถไฟควนหินมุ้ย

รหัส: 4201 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: KHM. ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจกลเดี่ยว หางปลา ชื่อภาษาอังกฤษ: Khuan Hin Mui ที่อยู่: ทล.4097 บ้านควนหินมุ้ย หมู่ 9 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ชื่อภาษาไทย: ควนหินมุ้ย ชื่อย่อภาษาไทย: ...

                                               

สถานีรถไฟชุมพร

สถานีรถไฟชุมพร ตั้งอยู่ ถนนนวมินทร์รวมใจ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ สถานีชุมพร เป็นจุดเติมน้ำมัน จุดแรก ของทางรถไฟสายใต้ หลังจากออกมาจากสถานีกรุงเทพ, สถานีธนบุรี และ ย่านรับส่งสินค้าพหลโยธิน และ ร ...

                                               

สถานีรถไฟทุ่งคา

ที่อยู่: ทช.ชพ.2018 บ้านทุ่งคา หมู่ 4 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100 ชื่อภาษาอังกฤษ: Thung Kha ชื่อภาษาไทย: ทุ่งคา ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: TKA พิกัดที่ตั้ง: 480+910 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 รหัส: 4189 ชื่อย่อภาษาไ ...

                                               

สถานีรถไฟนาชะอัง

ระบบอาณัติสัญญาณ: ไฟสี 3 ท่า ชื่อภาษาไทย: นาชะอัง รหัส: 4184 พิกัดที่ตั้ง: 463+620 ชื่อภาษาอังกฤษ: Na Cha-ang ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ที่อยู่: ถ.รพช.ชพ.3173 บ้านนาชะอัง หมู่ 2 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 ชื่อย่อภาษาไทย: ชง. ชื่อ ...

                                               

สถานีรถไฟบ้านคอกม้า

ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Khok Ma ชื่อย่อภาษาไทย: คา. ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: BKM ชื่อภาษาไทย: บ้านคอกม้า ระบบอาณัติสัญญาณ: ไฟสี 3 ท่า รหัส: 4181 ที่อยู่: บ้านคอกม้า หมู่ 6 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 พิกัดที่ตั้ง: 447+460

                                               

สถานีรถไฟบ้านดวด

รหัส: 4210 ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ประแจกลเดี่ยว พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 560+140 ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาไทย: บ้านดวด ที่อยู่: บ้านดวด หมู่ 2 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 ชื่อภาษาอังกฤษ: Ban Duat

                                               

สถานีรถไฟปากตะโก

ชื่อภาษาอังกฤษ: Pak Tako ชั้นสถานี: สถานีชั้น 2 พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 516+810 ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ชื่อย่อภาษาไทย: ตก. ชื่อภาษาไทย: ปากตะโก รหัส: 4199 ที่อยู่: ทช.ชพ. ปากน้ำตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: PAT

                                               

สถานีรถไฟละแม

ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ประแจกลเดี่ยว ชื่อภาษาอังกฤษ: Lamae ที่อยู่: ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 รหัส: 4208 ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย: ละแม ชั้นสถานี: สถานีชั้น 4 พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 553+700

                                               

สถานีรถไฟวิสัย

รหัส: 4191 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: WSI ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา มีสัญญาณออก ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ชื่อภาษาไทย: วิสัย ชื่อภาษาอังกฤษ: Wisai พิกัดที่ตั้ง: 489+970 ที่อยู่: บ้านวิสัย หมู่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100 ชื่อย่อภาษาไท ...

                                               

สถานีรถไฟสวี

ชื่อภาษาอังกฤษ: Sawi ชื่อย่อภาษาไทย: สว ชื่อภาษาไทย: สวี ชั้นสถานี: สถานีชั้น 1 รหัส: 4194 ที่อยู่: ทล.4003 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 พิกัดที่ตั้ง: 500+760 ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: SWI

                                               

สถานีรถไฟสะพลี

พิกัดที่ตั้ง: 453+800 รหัส: 4182 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: SPI ระบบอาณัติสัญญาณ: ไฟสี 3 ท่า ที่อยู่: ทล.3180 บ้านสะพลี หมู่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 ชื่อย่อภาษาไทย: สี. ชื่อภาษาอังกฤษ: Saphli ชื่อภาษาไทย: สะพลี

                                               

สถานีรถไฟหลังสวน

พิกัดที่ตั้ง: กม.ที่ 533+300 รหัส: 4203 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 1 ชื่อย่อภาษาไทย: งส. ชื่อภาษาอังกฤษ: Lang Suan ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: LSU ที่อยู่: ถนนสุขประชา ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ระบบอาณัติสัญญาณ: ประแจไฟฟ้าหรือสายลวด ไฟ 3 สี 3 ...

                                               

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 10 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณถ้ำเขาเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ห่างตัวเมืองชุมพรประมาณ 75 กิโลเมตร

                                               

สะพานท่านางสังข์

สะพานท่านางสังข์มีตำนานมาก่อนก็คือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำ ทั้งคู่รักกันมากจนมาวันหนึ่งนางสังข์ผู้เป็นภรรยาก็เจ็บท้องคลอดลูกตอนเวลาดึก สามีจึงรีบไปตามหมอตำแยมาทำคลอด และให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงช่วยต้มน้ำร้อนและเตรียมยาไว้ให้ ในขณะที่สามีเ ...

                                               

สถานีรถไฟแสงแดด

ระบบอาณัติสัญญาณ: หางปลา ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: SDA ที่อยู่: ถนนสายพัฒนกิจ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 ชั้นสถานี: สถานีชั้น 3 ชื่อภาษาไทย: แสงแดด ชื่อภาษาอังกฤษ: Saeng Daet ชื่อย่อภาษาไทย: สด. พิกัดที่ตั้ง: 472+540 รหัส: 4187

                                               

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4001 สายชุมพร-ปากน้ำ ตำบลบางหมาก เชิงสะพานท่านางสังข์ ห่างจากอำเภอเมืองชุมพร ประมาณ 5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของยุวชนทหารที่ทำการรบต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น ที่รุกรานเข้ ...