ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 351                                               

เฉาก๊วยชากังราว

บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง คือ เฉาก๊วย ตรา "เฉาก๊วยชากังราว" จดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ชื่อของผลิตภัณฑ์มาจากชื่อเมืองโบรา ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดกำแพงเพชร

                                               

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

หน้านี้รวบรวม รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโร ...

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดกำแพงเพชร

วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

                                               

ศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย

ศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์กล้วยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขต พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร และมีรั้วติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร มีการปลูกกล้วยไว้มากก ...

                                               

จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ โดยขอนแก่นเป็นจ ...

                                               

แฟรี่ พลาซ่า

สำหรับสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดถนนหลัก 2 ถนน คือ ถนน กลางเมือง และถนนหน้าเมือง โทรศัพท์ 043 321 971-4 ให้บริการทุกวัน วัน จันทร์- ศุกร์ เปิด 10.30-21.30น. วัน เสารํ-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด 10.00-21.30 น.

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดขอนแก่น

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดขอนแก่น

วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

                                               

แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

นับตั้งแต่ที่มีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกของประเทศไทย ที่ห้วยประตูตีหมา เชิงภูประตูตีหมา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2519 กรมทรัพยากรธรณีโดยโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ได้ทำการสำรวจขุดค้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนมีการค ...

                                               

จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีเขาสูงสุดในภาคตะวันออกคือเขาสอยดาว มีความสูง 1.675 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่ 6.388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน ...

                                               

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2520 มีเนื้อที่ประมาณ 643.750 ไร่ หรือ 1.030 ตารางกิโลเมตร อยู่รอยต่อของ 5 จังหวัดได้แก่ อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา, อำเภอวังน้ำเย ...

                                               

ไทยหลังอาน

ไทยหลังอาน เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทย มีขนาดกลาง ขนสั้น หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายจมูกสีดำและปากรูปลิ่ม หางเรียวยาวเป็นรูปดาบ ลักษณะเด่นคือมีอานซึ่งเกิดจากขนขึ้นในแนวย้อนกับแนวขนปกติอยู่บนหลัง ถิ่นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ...

                                               

เขตมิสซังจันทบุรี

เขตมิสซังจันทบุรี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทยในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว มีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซัง มุขนาย ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดจันทบุรี

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดจันทบุรี

วัดอ่าวหมู ชัยมงคล ตำบลบางกะไชย วัดชากใหญ่ ตำบลพลิ้ว วัดสถาพรพัฒนาราม บนเขา ตำบลหนองชิ่ม

                                               

วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นพระราชฐานของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ วังสวนบ้านแก้วมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีลำคลองบ้านแก้วไหลพาดผ่าน มีทิวทัศน์ พรรณไม้ สนามกอล์ฟที่สวยงาม

                                               

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุ ...

                                               

กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บนถนนมรุพงษ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ในพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ กล่าวว่าสร้างในปี พ.ศ. 2377 โดยมีกรมหลวงรักษ์รณเรศร์เป็นแม่กองก่อสร้าง แต่ในหนังส ...

                                               

ค่ายมวยไทย ป.ประมุข

ค่ายมวยไทย ป.ประมุข หรือ ค่ายมวย ป.ประมุข เป็นค่ายมวยไทยที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง โดยได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ในชื่อ ค่ายมวยลูกตลาดใหม่ โดยกำนันประมุข โรจนตัณฑ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อค่ายเป็น ป.ประ ...

                                               

เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ

พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทำจากเซรามิก สูงประมาณ 1 เมตรเศษ หนัก 40 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้พบลอยน้ำมา บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง

                                               

ตลาดคลองสวน 100 ปี

ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นตลาดเก่า 2 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ภายในตลาดเก่าคลองสวน มี ร้านแป๊ะหลี เป็นร้านกาแฟโบราณ 70 ปี ร้านขายยา ขายขนม ขายของเล่น ร้านอาหาร ในฝั่งสมุทรปราการมีศาลเจ้าพ่อคลองสว ...

                                               

พระศรีเศวตศุภลักษณ์ฯ

พระศรีเศวตศุภลักษณ์ฯ เป็นช้างพังเผือก ช้างสำคัญช้างที่ห้า ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นช้างตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฏฐทิศ ชื่อ ดามพหัสดินทร์ พระศรีเศวตศุภลักษณ์ฯ เป็นช้างป่า เกิดในป่าพนมสารคามรอยต่อขอ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

                                               

สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา

สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 บนทางรถไฟสายตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เป็นจุดรับส่งผู้โดยสาร ถึง สถานีรถไฟอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และสถานีรถ ...

                                               

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 4 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 90 ไร่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหล ...

                                               

อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร

อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร เริ่มเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ทำด้วยโลหะ 2.35 เมตร พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อย อาจารยางกูร พระยาศรีสุนทรเป็นนักปราชญ์ภาษาไทย เคยได้รับการใกล้ชิดเบื้องพระยุคบาทตั้งสมัยรัชกาลที่ 3 จนมา ...

                                               

เขตมิสซังเชียงราย

เขตมิสซังเชียงราย หรือ สังฆมณฑลเชียงราย เป็นมุขมณฑลล่าสุดของศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม 4 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และอำเภองาว สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงราย ปัจจุบันตั้ง ...

                                               

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

ทะเลสาบเชียงแสน หรือ หนองบงคาย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโยนก และตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างเส้นละติจูดที่ 20 ํ 28’ 25” ถึง 20 ํ 40’ 55” เหนือ และเส้นลองติจูดที่ 100 ํ 6’ 17” ถึง 100 ํ 7’ 38”ตะวันออก เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดเล็ ...

                                               

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดเชียงราย มีจำนวนเตียงทั้งหมด 758 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล ...

                                               

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ดอยผาตั้งเป็นยอดดอยอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง สันปันน้ำเป็นจุดแบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทย-ลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อสำห ...

                                               

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย จำนวนสองกองพันคือ กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ ...

                                               

ถ้ำผาจรุย

ถ้ำผาจรุย หรือ ถ้ำพระอภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแป่แดดทางทิศตะวันออกเยงใต้ของจังหวัดเชียงราย ความยาวของดอยที่ตั้งถ้ำนี้ประมาณ 1. ...

                                               

พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุ 9 จอม คือพระธาตุเจดีย์สำคัญที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชื่อว่าหากสักการะครบทั้ง 9 จอมภายใน 1 วัน จะ​เกิดศิริมงคลเช่นเดียว​กับ​การปิดทอง​ 7 ​วัด​ภาย​ใน​ 1 ​วัน​ ประกอบด้วย พระธาตุจอมแจ้ง - วัดจอมแจ้ง อำเภอแม่สรวย พระธาตุจอมผ่อ - วัดอรัญญ ...

                                               

พระหยกเชียงราย

พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล หรือชื่อทั่วไปคือ พระหยกเชียงราย เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะแบบเชียงแสน แกะสลักจากหินหยกชนิดที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดา ปางสมาธิ ฐานเขียง พระโมลีเป็นต่อมกลม ขนาดหน้าตักกว้าง 49.7 เซนติเมตร สูง 65.9 เซนติเมตร ...

                                               

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์การนอกภาครัฐ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในตำบลแม่ยาวของจังหวัดเชียงราย โดยจุดมุ่งหมายขององค์กรคือการช่วยชาวเขารอบๆ พื้นที่ ที่มีปัญหาอย่างเช่น ด้านสัญชาติ, ยาเสพติด, การกัดกร่อนทางวัฒนธรรม รวมถึงการค้ามนุษย์ของเด็กและส ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดเชียงราย

                                               

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย

วัดพระแก้ว พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

                                               

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จำแนกตามอำเภอ รายชื่อด้านล่างนี้ยังไม่สมบูรณ์ คุณสามารถช่วยโดยเพิ่มเติมรายชื่อให้สมบูรณ์ขึ้นได้

                                               

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแพทย์บูรณาการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแพทย์บูรณาการ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                                               

สนามบินเชียงราย

สนามบินเก่า จังหวัดเชียงราย สร้างโดยชาวเชียงราย โดยการริเริ่มของ พระยาราชเดชดำรง เมื่อปี พ.ศ.2469 ถือเป็นสนามบินแห่งแรกของส่วนภูมิภาค เป็นสนามบินแห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยการเกณฑ์ชาวเชียงรายมาสร้าง ส่วนใหญ่ใช้แรงงานแทนค่ารัฐชูปการ ต่อมาช่วงสงคราม ...

                                               

สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด บี

                                               

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 7 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 625 ไร่เศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเ ...

                                               

เสาสะดือเมืองเชียงราย

เสาสะดือเมืองเชียงราย เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง สำหรับจังหวัดเชียงรายจะเรียกเสาหลักเมืองว่าเสาสะดือเมือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า เมื่อครั้งการสร้างเมืองครั้งแรกใช้คำว่า "เสาสะดือเมือง" ไม่ใช้คำว่าเสาหลักเมือ ...

                                               

จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด คือ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ เมืองพัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเท ...

                                               

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ มีชื่อเต็มว่า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ เหล่าทหารราบ ขึ้นตรงต่อกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพภาคที่ 1 ได้รับพระราชทานสมญานามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริก ...

                                               

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นโดยเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยและศาสนาพุทธ เขาเป็นยังเจ้าของพิพิธภัณฑ์ ...

                                               

พลับยอดดำ

พลับยอดดำ ชื่อวิทยาศาสตร์: Diospyros collinsiae เป็นไม้ยืนต้นในสกุลมะพลับ วงศ์ Ebenaceae เปลืกลำต้นสีดำ มีเลนติเซลเป็นขีดนูนชาวตามแนวตั้ง ใบรูปรี เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่องลึก ใบหนา ออกดอกตามกิ่ง ผลรูปไข่ ออกดอกเดือนสิงหาคม – ตุลาคม กระจายพันธุ์ในภ ...

                                               

รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →