ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึ ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลง ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ ...

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 63 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา มีฐานะเป็นหน่วยงานของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

                                               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2512 เป็นหน่วยงานเทียบเท่าสาขาวิชา ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                                               

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีก่อตั้งโดยคณะมิชชันนารีนิกายเพรสไบทีเรียน โดยมีประวัติการก่อตั้งจากเด็กชายเคนเน็ต แม็คเคนซี นักเรียนอายุ 16 ปี แห่งโรงเรียนระวีวารศึกษาในเมืองปอร์ตสแลนด์ รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา เคนเน็ตได้ถึงแก่กรรมวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 19 ...

                                               

โรงเรียนคงคาราม

โรงเรียนคงคาราม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

                                               

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อักษรย่อ น.ศ. เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 163 ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160

                                               

โรงเรียนบัวใหญ่

โรงเรียนบัวใหญ่ อักษรย่อ บ.ญ. เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 83 ถนนเทศบาล 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 80 กิ ...

                                               

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

                                               

โรงเรียนบ้านนาหว้า

โรงเรียนบ้านนาหว้า" เป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย, ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

โรงเรียนบ้านสันโค้ง เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1036 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                                               

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เป็นสถานศึกษาประจำอำเภอบ้านโป่ง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียน 45.670 คน จำน ...

                                               

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณวัดมหรรณพารามวรวิหาร ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาแบบสหศึกษา โดยโรงเรี ...

                                               

โรงเรียนวิชชานารี

โรงเรียนวิชชานารี เป็นโรงเรียนเอกชน ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นแห่งแรกของจังหวัดลำปาง โดยมิชชันนารีชาวอเมริก ...

                                               

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็น พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนชายล้วน จนถึง พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียน สหศึกษา ตั้ง ...

                                               

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยมิชชันนารีอเมริกันเพรศไบทีเรียน เป็น โรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตเคยเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นสหศึกษาเปิดรับนักเรียนหญิง ชาย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ...

                                               

โรงเรียนอรุณประดิษฐ

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เป็นโรงเรียนราษฎร์สตรีแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1865 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกันสกุล Mc Farland ในยุคบุกเบิกโรงเรียนได้รับการสถาปนาเป็นโรงเรียนประดิษฐวิทยาสำหรับชาย และโรงเรี ...

                                               

โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย

โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย เป็นอดีตโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดเลย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2450 ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับ โรงเรียนสตรีเลย ในปี พ.ศ. 2515 เป็น โรงเรียนเลยพิทยาคม เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง 2.000 คน ปัจจุบัน ที่ตั้งของโรงเร ...

                                               

โรงเรียนสตรีเลย

โรงเรียนสตรีเลย หรือ โรงเรียนสตรีเลย "วัฑฒนดรุณี" เป็นอดีตโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2482 ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2515 เป็น โรงเรียนเลยพิทยาคม เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง 2.0 ...

                                               

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง โดยจัดกาเรียนการสอนที่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา และมหาสารคาม

                                               

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจดตั้งขึ้น ซึ่งผลการศึกษ ...

                                               

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วิทยาลัยเทคนิคเทิง ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 บนที่ดิน ...

                                               

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นสถาบันการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ประกาศจัดตั้งโดยนายสุขวิช รังสิตพลขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ปวช.และ ปวส.

                                               

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

                                               

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เป็นสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

                                               

วิทยาลัยการอาชีพลอง

วิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                                               

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 ในชื่อ "โรงเรียนช่างไม้เบญจมราชูทิศ

                                               

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นวิทยาลัยด้านช่างอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาแห่งที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวั ...

                                               

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็นหนึ่งใน 7 วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรว ...

                                               

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เป็นวิทยาลัยด้านการอาชีวศึกษา อยู่ในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12 หมู่ 2ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

                                               

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นสถาบันด้านการอาชีวศึกษา อยู่ในสังกัดของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

                                               

วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้ง โรงเรียนช่างไม้เลย" ขึ้นและได้เปิดทำการสอน เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเลย หน้าศาลาเทศบาลเมืองเลย ต่อมาถูกน้ำท่วมกัดเซาะพังไปหมดจึงได้ย้ายมาตั้งที่ใหม่ คือ บริเวณบ้านติ้ว ซึ่งเป็นสถานที่ตั ...

                                               

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นศูนย์กลางอำนวยการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อ โรงเรียนช่างไม้สมุทรสาคร ซึ่งเริ่มทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดยเริ่มเปิดสอนในรายวิชาช่างไม้ก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสมุทรสาคร โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร และในปัจจุบันได้รับกา ...

                                               

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้จัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ ณ บ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 64 ไร่ 3งาน 20 ตารางวา วันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ และใช้ช ...

                                               

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เป็นวิทยาลัยด้านช่างอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตั้งอยู่ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นศูนย์กลางอำนวยการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี โดยทั้งนี้วิทยาลัยฯ ยังแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ วิทยาลัยเทคนิคห ...

                                               

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นศูนย์กลางอำนวยการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตั้งอยู่ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ชื่อโรงเรียนประถมอุตสาหกรรม โดยมี นายอร่าม นาคปฐม เป็นครูใหญ่ การจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับดังนี้ พ.ศ. 2516 เปลี่ย ...

                                               

วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี โดยจัดการเรียนการสอน 2 ระบ ...

                                               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นวิทยาลัยด้านคหกรรม ซึ่งหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่า ...

                                               

รายชื่อวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

รายชื่อวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานในรูปแบบวิทยาเขตนอกจังหวัดที่ตั้ง การเรียกชื่อวิทยาเขตของสถานศึกษาแต่ละแห่งแตกต่างกัน แต่ฐานะเท่าเทียบกัน เช่น วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา ศูนย์

                                               

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

สถาบันการบินพลเรือน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันการพลศึกษา

                                               

รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรคที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต และต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพ ...

                                               

รายชื่อคณะการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย

                                               

รายชื่อคณะการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →