ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345
                                               

อู๋ซี

อู๋ซี เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณที่ลุ่มปากแม่น้ำแยงซี มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน ทางทิศจะวันตกมีอาณาเขตติดกับฉางโจว และทางทิศตะวันออกติดกับซูโจว เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นาน ...

                                               

ฮาร์บิน

ฮาร์บิน หรือภาษาจีนกลางเป็นที่รู้จักว่า ฮาเอ่อร์ปิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัว ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ...

                                               

ฮูฮอต

ฮูฮอต หรือสำเนียงจีนกลางว่า ฮูเหอเฮ่าเท่อ มีชื่อย่อว่า ฮูชื่อ มีชื่อเดิมว่า กุยซุย เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งเป็นที่ตั้งของการปกครองส่วนภูมิภาค เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เมืองนี้ถูกค้นพบโดยอัลตัน Altan ขุนนาง หรือผู้เป็ ...

                                               

ทะเลสาบยังกีเว

ทะเลสาบยังกีเว เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศชิลี มีเนื้อที่ประมาณ 860 ตร.กม. อยู่ในจังหวัดยังกีเวและจังหวัดโอซอร์โน มีรูปร่างคล้ายพัด

                                               

ภูเขาไฟยูไยยาโก

ภูเขาไฟยูไยยาโก เป็นภูเขาไฟชนิดกรวยภูเขาไฟสลับชั้น ตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างอาร์เจนตินากับชิลี ถือว่าเป็นภูเขาไฟมีพลังที่สูงเป็นอันที่สองของโลก รองจากเขาโอโฆสเดลซาลาโด ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างอาร์เจนตินากับชิลีเช่นเด ...

                                               

ภูเขาไฟโอซอร์โน

ภูเขาไฟโอซอร์โน เป็นภูเขาไฟชนิดกรวยภูเขาไฟสลับชั้นสูงตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดโอซอร์โนกับจังหวัดยังกีเวในแคว้นโลสลาโกสของประเทศชิลี ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบยังกีเวและสามารถมองเห็นได้จากทะเลสาบโตโดสโลสซานโตส โอซอร์โนเป็นสัญลักษณ์ข ...

                                               

เทือกเขาคาร์เพเทียน

เทือกเขาคาร์เพเทียน เป็นเทือกเขาที่มีความยาวราว 1.500 กม. ในทวีปยุโรปตอนกลางและตะวันออก เป็นเทือกเขาที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ในยุโรป เทือกเขาคาร์เพเทียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ทิวเขาเวสเทิร์นคาร์เพเทียน เช็กเกีย โปแลนด์ สโลวาเกีย, ทิวเขาเซนท ...

                                               

เทือกเขาบอลข่าน

เทือกเขาบอลข่าน เป็นเทือกเขาทางตะวันออกของคาบสมุทรบอลข่าน เทือกเขามีความยาว 557 กิโลเมตร จากยอดเขาวรัชกาชูกา บริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบัลแกเรียกับเซอร์เบีย มุ่งไปทิศตะวันออกผ่านกลางประเทศบัลแกเรียสู่จนถึงแหลมเอไมน์ บริเวณทะเลดำ จุดสูงสุดของเทือกเ ...

                                               

ซาไวอี

ซาไวอี เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและมีจุดสูงสุดของประเทศซามัวและกลุ่มเกาะซามัว และเป็นเกาะใหญ่สุดในโพลินีเซีย นอกเหนือจากฮาวายและนิวซีแลนด์ เกาะมีประชากร 43.142 คน ถือเป็น 24% ของประชากรทั้งประเทศ

                                               

จัลจูดูด

จัลจูดูด เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย ซึ่งมีเมืองเอกคือ Dusmareb Galgudud มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเผ่า Hawiye และ Darod พื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่ชายแดนเอธิโอเปีย ไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียและครอบคลุมพื้นที่ 46.126 ตารางกิโลเมตร ในปี 2008 ประชากรคาดว่าจะอยู่ที่ประ ...

                                               

จูบากลาง

จูบากลาง เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย มีเมืองหลวงคือ Buaale ตั้งชื่อตามแม่น้ำจูบบาที่ไหลผ่านพื้นที่ ในปี 2006 พื้นที่นี้ประสบอุทกภัย มีพื้นที่ 9.836 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ดีที่สุดในโซมาเลียเพราะมีความชื้นและสารอาหารเพียงพอในหุบเขาจูบบา ใน ...

                                               

เจโด

Gedo เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย ซึ่งมีเมืองหลวงคือ Garbahaarrey พื้นที่ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในชายแดนที่ติดกับเคนยาและเอธิโอเปีย มีพื้นที่ผิวของมันคือ 60.389 ตารางกิโลเมตร ในปี 2008 ประชากรว่าจะอยู่ที่ประมาณ 555.000. ในปี 2550 มีผู้ลี ...

                                               

ชาเบลกลาง

ชาเบลลาฮากลาง เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย ซึ่งมีเมืองหลวงคือ Jawhar พื้นที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือของโมกาดิชูและครอบคลุมพื้นที่ 22.663 ตารางกิโลเมตร มันตั้งชื่อตามแม่น้ำชาเบลลาฮาโจเอล ในปี 2551 จำนวนประชากรประมาณ 863.000 คน. เผ่ ...

                                               

ชาเบลต่ำ

ชาเบลต่ำ เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย ซึ่งมีเมืองหลวงคือ Merka พื้นที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดีย ทางตอนเหนือของโมกาดิชู และครอบคลุมพื้นที่ 22.663 ตารางกิโลเมตร มันถูกตั้งชื่อตามแม่น้ำ ชาเบลลาฮา ในปี 2008 ประชากรว่าจะประมาณ 1.400.000 คน เผ่าที่ ...

                                               

บัย

บัย เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย มีเมืองเอกคือ Baidoa เผ่าที่ใหญ่ที่สุดในบัยคือ rahanwein และ Hawiyeen ยังเป็นของชาวพื้นเมือง มีพื้นที่ 35.156 ตารางกิโลเมตร ในปี 2551 ประชากรประมาณว่ามีมากกว่าหนึ่งล้านคน ระหว่างปี 2534 ถึง 2536 พื้นที่นี้ได้เกิดความอดอยาก

                                               

บากูล

บากูล เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย มีเมืองเอกคือ Xuddur เผ่าที่ใหญ่ที่สุดในบากูลคือ Rahanwey พื้นที่นี้ตั้งอยู่บนชายแดนกับประเทศเอธิโอเปีย และครอบคลุม 26 เขต 962 ตารางกิโลเมตร ในปี 2551 มีจำนวนประชากรประมาณ 351.000 คน

                                               

บานาเดียร์

บานาเดียร์ เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย มีโมกาดิชูเป็นเมืองเอกของภูมิภาค บานาเดียร์มีสมาชิกทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เด่นที่สุดคือ Hawiye บานาเดียร์ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดีย และเป็นเขตการปกครองที่เล็กที่สุดของโซมาเลีย มีพื้นที่เพียง 370 ตารางกิโลเม ...

                                               

ฮีราน

ฮีราน คือภูมิภาคของโซมาเลีย มีเมืองหลวงคือ Beledweyne เผ่าที่ใหญ่ที่สุดในฮีรานคือ hawiye แต่ผู้อยู่อาศัยก็มีที่เป็นของ Rahanwey และ Darod มีพื้นที่ 31.510 ตารางกิโลเมตร ในปี 2008 ประชากรประมาณว่ามีมากกว่า 517.000 คน Aden Abdullah Osman Daar ประธา ...

                                               

หมู่เกาะโอกินาวะ

หมู่เกาะโอกินาวะ เป็นหมู่เกาะและกลุ่มเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวะในประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะโอกินาวะเป็นหนึ่งในหมู่เกาะรีวกีว ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอามามิของจังหวัดคาโงชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือ และเกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้

                                               

โจงาชิมะ

โจงาชิมะ เป็นเกาะในประเทศญี่ปุ่น อยู่ในเขตเมืองมิอูระ จังหวัดคานางาวะ ทางใต้สุดของคาบสมุทรมิอูระ และทางทิศตะวันตกติดกับอ่าวซางามิ มีสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ เกาะโจงาชิมะเป็นที่ตั้งของประภาคารโจงาชิมะ ประภาคารแบบตะวันตกที่เก่าแก่อัน ...

                                               

นิโนชิมะ

นิโนชิมะ เป็นเกาะในทะเลเซโตะในบริเวณอ่าวฮิโรชิมะ ตัวเกาะตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือฮิโรชิมะ ราว 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ราวครึ่งชั่วโมง เกาะนี้มีพื้นที่ 3.87 ตารางกิโลเมตร และเป็นตั้งของอากิโนะโกฟูจิ ภูเขาที่มีความสูง 278 เมตร ซึ่งชื่อ ...

                                               

รายชื่อเกาะของประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อเกาะของประเทศญี่ปุ่น เริ่มจากเกาะหลักทั้งสี่เกาะ ลักษณะทั่วไปของเกาะดูเหมือนร่างกายของมังกร โดยเกาะหลัก 4 เกาะของประเทศญี่ปุ่นมีดังนี้ เกาะคีวชู เกาะฮนชู เกาะชิโกะกุ เกาะฮกไกโด นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กน้อยอีกเป็นจำนวนมาก

                                               

หมู่เกาะรีวกีว

หมู่เกาะรีวกีว หรือ หมู่เกาะนันเซ เป็นหมู่เกาะยาวรูปโซ่ในแปซิฟิกตะวันตก อยู่สุดขอบทางตะวันออกของทะเลจีนตะวันออก และอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคีวชูในประเทศญี่ปุ่น จากประมาณปี ค.ศ. 1829 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 หมู่เกาะรีวกีวมีชื่อเรียกอื่นอี ...

                                               

หมู่เกาะอิซุ

หมู่เกาะอิซุ เป็นหมู่เกาะภูเขาไฟที่เรียงรายอยู่ทางทิศใต้และตะวันออกของคาบสมุทรอิซุในเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ตามเขตการปกครองแล้ว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงโตเกียว เกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะอิซูโอชิมะ มักเรียกสั้น ๆ ว่า เกาะโอชิมะ ตามความจริงแล้ว ใน ...

                                               

อิริโอโมเตะ

อิริโอโมเตะ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะยาเอยามะ และใหญ่เป็นอันดับสองในจังหวัดโอกินาวะ รองจากเกาะโอกินาวะ เกาะนี้มีพื้นที่ 289 กม.2 มีประชากรน้อยกว่า 2.000 คน และมีโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะบนถนนเลียบชายหาดสายเดียวที่เชื่อมต่อหมู่บ้านทางด้านเหนือกั ...

                                               

เกาะฮนชู

ฮนชู ญี่ปุ่น: 本州 โรมาจิ: Honshū สำเนียงญี่ปุ่นอ่านว่า ฮนชู เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นพื้นที่กว่าร้อยละ 60 ของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ 227.962.59 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าเกาะอังกฤษเล็กน้อย มีความยาวประมาณ 1.300 กิโลเมตร ความกว้าง ...

                                               

ฮาชิมะ

ฮาชิมะ หรือ กุงกันจิมะ เป็นเกาะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองในธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1887 และเสร็จในปี ค.ศ. 1890 โดยบริษัทมิตซูบิชิเป็นผู้สร้าง เกาะฮะชิมะอยู่ห่างจากเมืองนางาซากิ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีความยาวเกาะประมาณ 500 เมตร ไว้ใช้เพื่อเป็นที่ ...

                                               

หมู่เกาะยาเอยามะ

หมู่เกาะยาเอยามะ เป็นกลุ่มเกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ 591.46 ตารางกิโลเมตร หมู่เกาะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะมิยาโกะและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะริวกิว หมู่เกาะยาเอยามะเป็นส่วนที่อยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่ ...

                                               

หมู่เกาะภูเขาไฟ

หมู่เกาะภูเขาไฟ หรือ หมู่เกาะอิโอ เป็นกลุ่มเกาะสามกลุ่มของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางใต้ของหมู่เกาะโองาซาวาระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลโองาซาวาระ มหานครโตเกียว เกาะทุกเกาะยังมีภูเขาไฟที่ปะทุอยู่ เป็นเกาะรูปโค้งที่ยาวไปทางใต้จนถึงหมู่เกาะมาเรียนา ห ...

                                               

หมู่เกาะอามามิ

หมู่เกาะอามามิ เป็นหมู่เกาะในหมู่เกาะเซ็ตสึนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะรีวกีวและอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคีวชู ในทางปฏิบัติกลุ่มนี้เป็นของจังหวัดคาโงชิมะของประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานภูมิสารสนเทศของญี่ปุ่นและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นตกลงกันเมื่อวันที่ ...

                                               

หมู่เกาะโอกิ

หมู่เกาะโอกิ ญี่ปุ่น: Oki Islands โรมาจิ: 隠岐諸島 ทับศัพท์: Oki-shotō, or 隠岐の島 Oki-no-shima, 隠岐群島 Oki-guntō เป็นกลุ่มเกาะในทะเลญี่ปุ่น หมู่เกาะอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโอกิ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะมีพื้นที่รวม 346.1 ตารางกิ ...

                                               

ทะเลสาบคุชชาโระ

ทะเลสาบคุชชาโระ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในอุทยานแห่งชาติอากังบนเกาะฮกไกโดฝั่งตะวันออก ประเทศญี่ปุ่น ชื่อของทะเลสาบมีที่มาจากภาษาไอนุเช่นเดียวกับชื่อทางภูมิศาสตร์อีกหลายชื่อในฮกไกโด เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในในด้านของพื้นที่ผิว และเป็นท ...

                                               

ทะเลสาบชิกตสึ

ทะเลสาบชิกตสึตั้งอยู่ที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮกไกโด มีความลึกเฉลี่ย 265 เมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 363 เมตร จัดเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากทะเลสาบทาซาวะ มีพื้นที่ผิวมากเป็นอันดับแปดในญี่ปุ่น และยังเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ ...

                                               

ทะเลสาบซางามิ

ทะเลสาบซางามิ เป็นทะเลสาบเทียมในเมืองซางามิฮาระ จังหวัดคานางาวะ ในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำซางามิ เพื่อผลิตไฟฟ้ากำลังน้ำและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันพายเรือแคนูและพายเรื ...

                                               

ทะเลสาบซูวะ

ทะเลสาบซูวะเป็นที่ตั้งของ ทางข้ามของพระเจ้า ญี่ปุ่น: 御神渡り ; อังกฤษ: The Gods Crossing ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เนื่องด้วยทะเลสาบมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติภายใต้พื้นผิวของมัน เมื่อพื้นผิวของทะเลสาบถูกแช่แข็งในช่วงฤดูหนาว น้ำข้างล่างก็ ...

                                               

ทะเลสาบโทยะ

ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติชิกตสึ-โทยะ บนเกาะฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ทะเลสาบมีลักษณะคล้ายไข่ดาว ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตั้งอยู่คือเกาะนากาโนะ จากตะวันออกถึงตะวันตกมีความกว้างราว 10 กิโลเมตร และจากทิศเหนือถึงทิศใต้มีความกว้างราว ...

                                               

ทะเลสาบคาซูมิงาอูระ

ทะเลสาบคาซูมิงาอูระ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียวราว 60 กิโลเมตรในเขตจังหวัดอิบารากิ เดิมเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยซึ่งเชื่อมต่ออย่างอ้อมๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านแม่น้ำฮิตาจิและแม่น้ำโทเนะ จนกระทั่ง ...

                                               

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ เป็นทะเลสาบน้ำจืดในอุทยานแห่งชาตินิกโก จังหวัดโทจิงิ เกิดขึ้นเมื่อราว 20.000 ปีที่แล้ว เมื่อภูเขาไฟนันไตเกิดการปะทุและไหลลงไปปิดทางแม่น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นจากระดับน้ำทะเล โดยมีความสูงกว่า 1.269 เมตรเ ...

                                               

ทะเลสาบโชจิ

ทะเลสาบโชจิ เป็นหนึ่งในทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยามานาชิใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ลึกเป็นอันดับสามในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า โดยส่วนที่ลึกที่สุดมีความลึก 15.2 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือระดับ ...

                                               

ทะเลสาบไซ

ทะเลสาบไซ เป็นหนึ่งในทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดยามานาชิ ใกล้กับภูเขาฟูจิ ทะเลสาบไซเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นดับดับ 4 และลึกที่สุดเป็นดันดับ 2 ในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ส่วนที่ลึกที่สุดลึกกว่า 71.1 เมตร และยังมีพื้นน้ำสูงกว่า ...

                                               

ทะเลสาบโมโตซุ

ทะเลสาบโมโตซุ เป็นทะเลสาบที่อยู่ทางทิศตะวันตกมากที่สุดในบรรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยามานาชิ ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบโมโตซุถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามและมีความลึกที่สุดในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ส่วนที่ลึกที่สุดลึก ...

                                               

ทะเลสาบอากัง

ทะเลสาบอากังเกิดขึ้นเมื่อราว 6.000 ปีก่อน บนปากปล่องภูเขาไฟ เป็นทำนบกั้นน้ำไว้ในบริเวณนี้ เมื่อทศวรรษที่ 1930 พ.ศ. 2473-2482 น้ำในทะเลสาบเคยใสจนมองเห็นได้ลึก 8-9 เมตร ปัจจุบันมลพิษจากอนเซ็งในท้องถิ่นทำให้น้ำมีความใสลดลงจนมองเห็นได้ลึกเพียง 3-4 เมตร

                                               

ทะเลสาบอาบาชิริ

ทะเลสาบอาบาชิริ เป็นทะเลสาบในเมืองอาบาชิริ บนเกาะฮกไกโด ญี่ปุ่น อยู่ในเขต Abashiri Quasi-National Park มีแม่น้ำเมมัมเบ็ตสึไหลลงสู่ทะเลสาบ และแม่น้ำอาบาชิริไหลผ่านทะเลสาบแล้วไหลออกไปอีก 7 กิโลเมตรจนออกสู่ทะเลโอค็อตสค์

                                               

ภูเขาฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3.776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ โตเกียว พื้นที่โดยรอบประกอบด้วย ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ และน้ำตกชิราอิโตะ โดยในวันที ...

                                               

ฮิโรมุ อารากาวะ

ฮิโรมุ อารากาวะ เป็นนามปากกา มีชื่อจริงว่า ฮิโรมิ อารากาวะ เป็นนักวาดการ์ตูนมีชื่อเสียงจากการ์ตูนเรื่อง แขนกล คนแปรธาตุเธอมักจะแทนตัวเองว่าเป็นวัวแว่น

                                               

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ พ.ศ. 2554

จากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ พ.ศ. 2554 ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับข้อความแสดงความเสียใจและได้รับการเสนอความช่วยเหลือจากผู้นำต่างประเทศ ตามที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมี 116 ประเทศ และ 28 องค์กรระหว่างประเทศได ...

                                               

รายชื่อแผ่นดินไหวนำและแผ่นดินไหวตามแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ พ.ศ. 2554

นี่คือ รายชื่อแผ่นดินไหวนำและแผ่นดินไหวตามแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ พ.ศ. 2554 และจนถึงปัจจุบัน ญี่ปุ่นประสบแผ่นดินไหวตามมากกว่า 900 ครั้ง นับแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีแผ่นดินไหวตามราว 60 ครั้งที่มีความรุนแรงมากกว่า 6.0 แมกนิจูด แล ...

                                               

ผลที่ตามมาจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ พ.ศ. 2554

ผลที่ตามมาจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 รวมทั้งวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจขนานใหญ่ คลื่นสึนามิส่งผลให้มีผู้อพยพมากถึง 300.000 คนในภูมิภาคโทโฮกุ ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร น้ำ ที่พักอาศัย ยาและเชื้อเพลิงในผู้รอดชีว ...

                                               

แผ่นดินไหวในจังหวัดมิยางิ พ.ศ. 2554

แผ่นดินไหวในจังหวัดมิยางิ พ.ศ. 2554 ซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้แมกนิจูด 7.4 แต่สำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวัดแรงสั่นสะเทือนได้แมกนิจูด 7.1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 เมื่อเวลา 23.32 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น หรือ 21.32 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ ...

                                               

ฟูกูชิมะ 50

ฟูกูชิมะ 50 เป็นชื่อที่สื่อตั้งให้แก่กลุ่มของลูกจ้างของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะแห่งที่หนึ่ง ซึ่งยังคงทำงานต่อไปหลังจากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์หน่วยที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งส่งผลให้มีการอพยพพนักงาน 750 คน จากทั้งหมด 800 ...