ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339
                                               

เขาโบรโม

เขาโบรโม เป็นภูเขาไฟตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโบรโมเติงเกอร์เซอเมรู เป็นส่วนหนึ่งของมวลเขาสูงเติงเกอร์ในจังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ยอดภูเขาไฟนี้มีความสูง 2.329 เมตร ซึ่งไม่ได้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเ ...

                                               

เขารันเตกมโบลา

เขารันเตกมโบลา เป็นภูเขาในจังหวัดซูลาเวซีใต้ บนเกาะซูลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของเกาะ ใกล้เมืองปาโลโป สูง 3.455 เมตร เป็นจุดสูงสุดของเกาะ

                                               

เขารินจานี

เขารินจานี เป็นภูเขาไฟมีพลังบนเกาะลมบกของอินโดนีเซีย มีความสูง 3.726 เมตร ทำให้เป็นภูเขาไฟที่สูงเป็นอันดับสองในอินโดนีเซีย เขารินจานีมีแอ่งยุบปากปล่องขนาด 6 × 8.5 กิโลเมตร 3.7 × 5.3 ไมล์ อยู่ติดกับภูเขาไฟ ซึ่งบางส่วนเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่เรีย ...

                                               

ที่สูงแคเมอรอน

ที่สูงแคเมอรอน เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่บนเขาที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย โดยมีขนาดพื้นที่เท่ากับประเทศสิงคโปร์ ครอบคลุมพื้นที่ว่า 712 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทางตอนเหนือติดกับรัฐกลันตัน และทางตะวันตกมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรัฐเปรัก ที่สูงแค ...

                                               

ดินแดนคัมชัตคา

ดินแดนคัมชัตคา เป็นเขตการปกครองของประเทศรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยรวมตัวกันของแคว้นคัมชัตคากับเขตปกครองตนเองคาเรียค มีการออกเสียงประชามติในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ดินแดนคัมชัตคามีเนื้อที่ทั้งหมด 472.300 ตารางกิโลเมต ...

                                               

ทะเลโบฮอล

ทะเลโบฮอล หรือทะเลมินดาเนา ตั้งอยู่ระหว่างหมู่เกาะวิซายัส‎กับมินดาเนาของฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดโบฮอลและเกาะเลย์เต และทางเหนือของมินดาเนา มีจังหวัดซีคีฮอร์และจังหวัดคามีกินที่ถือเป็นเกาะใหญ่ในทะเลโบฮอล เมืองที่สำคัญที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง ...

                                               

มาเลเซียตะวันออก

มาเลเซียตะวันออก เป็นภูมิภาคหนึ่งของมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีชายแดนติดต่อกับอินโดนีเซียและบรูไน และมีทะเลจีนใต้กั้นอยู่ระหว่างมาเลเซียตะวันออกและมาเลเซียตะวันตก มาเลเซียตะวันออกเป็นที่ตั้งของรัฐและดินแดนสหพันธ์ 3 แห่ง ได้แก่ รั ...

                                               

หมู่เกาะซุนดาน้อย

หมู่เกาะซุนดาน้อย หรือ หมู่เกาะนูซาเติงการา เป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ทางเหนือของออสเตรเลีย เมื่อรวมกับหมู่เกาะซุนดาใหญ่ทางตะวันตกจะเรียกหมู่เกาะซุนดา อยู่ตามแนวเส้นภูเขาไฟ

                                               

หมู่เกาะซุนดาใหญ่

หมู่เกาะซุนดาใหญ่ เป็นกลุ่มของ 4 หมู่เกาะใหญ่ในกลุ่มเกาะมลายู ประกอบด้วยเกาะชวาที่เล็กสุดแต่มีประชากรมากสุด เกาะสุมาตราทางตะวันตก อยู่ตรงข้ามกับประเทศมาเลเซียโดยมีช่องแคบมะละกาคั่น เกาะบอร์เนียวที่ส่วนของประเทศอินโดนีเซียเรียกว่ากาลีมันตัน และเกา ...

                                               

หมู่เกาะอันดามัน

หมู่เกาะอันดามัน เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวเบงกอล หมู่เกาะส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ โดยมีเกาะบางส่วนทางตอนเหนือเป็นของพม่า ชาวอังกฤษได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1789 แต่ ...

                                               

เกาะเซาตูเม

เกาะเซาตูเม เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเซาตูเมและปรินซิปี ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก มีพื้นที่ 854 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองเซาตูเม เมืองหลวงของประเทศ แม่แบบ:โครงภูมิศาสต่ร์

                                               

ทะเลสาบแทนกันยีกา

ทะเลสาบแทนกันยีกา เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อ 4 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, แทนซาเนีย, แซมเบีย และบุรุนดี เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญเป็นอันดับที่สองในแอฟริการองจากทะเลสาบวิกตอเรีย นอกจากนั้นยังเป็นทะเลสาบที่ให ...

                                               

ทะเลสาบมาลาวี

ทะเลสาบมาลาวี หรือ ทะเลสาบนยาซา หรือ ทะเลสาบนิอัสซา เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา เช่นเดียวกับทะเลสาบวิกตอเรียหรือทะเลสาบแทนกันยีกา นับว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดา 3 ทะเลสาบนี้ ทะเลสาบมาลาวี เกิดจากการที่พื้นผิวโลกใน ...

                                               

ดราเคนส์เบิร์ก

ดราเคนส์เบิร์ก เป็นชื่อเรียกของผาชันใหญ่ส่วนตะวันออกบริเวณที่ราบแอฟริกาใต้ตอนกลาง ผาชันนี้มีระดับความสูง 2.000 ถึง 3.482 เมตร สร้างเป็นชายแดนประเทศแอฟริกาใต้กับเลโซโท ดราเคนส์เบิร์กมีความยาวมากกว่า 1.000 กิโลเมตร 600 ไมล์ เริ่มตั้งแต่ทางใต้ของจัง ...

                                               

ภูเขาไฟเอเรอตาเล

ภูเขาไฟเอเรอตาเล หรือที่รู้จักกันดีในชื่อภาษาอังกฤษว่า ภูเขาไฟเออร์ตาเอล บ้างก็อ่าน อิร์ตาเอล เป็นภูเขาไฟรูปโล่ชนิดบะซอลต์ ตั้งในที่ต่ำอาฟาเรอ ประเทศเอธิโอเปีย มีความสูง 613 เมตร ประกอบด้วยแอ่งลาวาจำนวน 2 แอ่งหรือ 1 แอ่งแล้วแต่ช่วงเวลา ปัจจุบันปะ ...

                                               

ยอดเขาวิลเฮล์ม

ยอดเขาวิลเฮล์ม คือยอดเขาในประเทศปาปัวนิวกินีเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาบิสมาร์กและเป็นจุดสูงสุดที่เป็นจุดบรรจบกันของ 3 จังหวัด ได้แก่ ซิมบู, จิวากา และมาดัง ยอดเขานี้ยังรู้จักในชื่อ Enduwa Kombuglu หรือ Kombuglo Dimbin สำหรับชาวท้องถิ่น ยอดเขาวิลเฮล์ม ...

                                               

กรมอุตุนิยมวิทยาฟีจี

กรมอุตุนิยมวิทยาฟีจี คือหน่วยงานระดับกรมของรัฐบาลฟีจี ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพยากรณ์อากาศ และมีฐานที่ตั้งอยู่ในนันจี ปัจจุบันเจ้ากรมคือ Ravind Kumar ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 กรมนี้รับผิดชอบกำหนดชื่อพายุหมุนเขตร้อนในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต ...

                                               

เรนเนลล์ตะวันออก

ดูบทความหลักที่ - เกาะเรนเนลล์ เรนเนลล์ตะวันออก เป็นส่วนที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะเรนเนลล์ในหมู่เกาะโซโลมอน โดยเรนเนลล์ตะวันออกได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 ในปี ค.ศ. 2013 คณะกรรมการมรดกโลกได้เพิ่มเรนเนลล์ตะวันออกเข้าไว้ในบัญ ...

                                               

ลากูนบัวดา

ลากูนบัวดา เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดและทะเลสาบที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวของประเทศนาอูรู ซึ่งเป็นสาธารณรัฐอิสระขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตโอเชียเนีย ทะเลสาบตั้งอยู่ในเขตบัวดา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ แม้จะเรียกว่าลากูน แต่หากพิจารณาอย่างเข้มงวดแล้ว ทะเลสาบแห่ ...

                                               

รัฐอาเงาร์

อาเงาร์ หรือ อังงาอูรุ เป็นเกาะและรัฐหนึ่งในประเทศปาเลา มีขนาดราว 8 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเพียง 130 คน ใน ค.ศ. 2012 มีหมู่บ้านสองหมู่บ้านคือเงเรมัสช์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และอีกหมู่บ้านคือโรอิส ทางตะวันออกของเงเรมัสช์ รัฐธรรมนูญรัฐอาเงาร์ ...

                                               

แม่น้ำเนสทอส

แม่น้ำเนสทอส หรือ แม่น้ำเมสตา เป็นแม่น้ำในประเทศบัลแกเรีย และประเทศกรีซ ไหลจากบริเวณเทือกเขารีลา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศบัลแกเรียไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านประเทศกรีซ ลงสู่ทะเลอีเจียนทางเหนือ บริเวณตรงข้ามกับเกาะทาซอส แม่น้ำมีความยาว 230 กม. ไ ...

                                               

ซาวา

แม่น้ำซาวา เป็นแม่น้ำทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เป็นแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำดานูบทางฝั่งขวา ไหลผ่านประเทศสโลวีเนีย โครเอเชีย ไหลผ่านชายแดนทางตอนเหนือของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแล้วผ่านเซอร์เบีย ไหลลงแม่น้ำดานูบที่กรุงเบลเกรด ส่ว ...

                                               

ดราวา

แม่น้ำดราวา เป็นแม่น้ำในทวีปยุโรป อยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของทวีป มีต้นน้ำอยู่ที่ทิวเขาคาร์นิกแอลป์ ไหลไปทางตะวันออกผ่านเมืองรัฐทีโรลทางตะวันตกและรัฐคารินเทีย ผ่านทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสโลวีเนีย วกไปทางตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปยังบริเวณเหน ...

                                               

ซีร์ดาร์ยา

แม่น้ำซีร์ดาร์ยา เป็นแม่น้ำในทวีปเอเชีย อยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของทวีป ในประเทศคีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานและคาซัคสถาน เกิดจากแคว 2 สาย ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ในเทือกเขาเทียนซานไหลมารวมกันในประเทศคาซัคสถาน แล้วไหลไปทางตะวันตกและตวันตกเฉียง ...

                                               

แม่น้ำอีร์ติช

อีร์ติช เป็นแม่น้ำในไซบีเรีย ในประเทศคาซัคสถานและประเทศรัสเซีย อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศคาซัคสถาน และทางตะวันตกของรัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย ในออมสค์โอบลาสต์ ต้นน้ำเกิดจากลาดเขาด้านตะวันตกของเทือกเขาอัลไต บริเวณตอนเหนือของเขตปกครองตน ...

                                               

แม่น้ำเตเรก

แม่น้ำเตเรก เป็นแม่น้ำสายใหญ่ทางตอนเหนือของเทือกเขาคอเคซัส ไหลผ่านประเทศจอร์เจียที่บริเวณเชิงเขาคัซเบก ไปทางเหนือ ผ่านช่องเขาดาร์ยัล เข้าไปในประเทศรัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป แล้ววกไปทางตะวันออกใกล้เมืองนัลชิก ผ่านเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ไปยังดินดอนสา ...

                                               

แม่น้ำเอ็ลเบอ

แม่น้ำเอลเบอ หรือ แม่น้ำลาแบ เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในยุโรปกลาง มีต้นน้ำมาจากทิวเขารีเซนเกเบียร์เกอ ในประเทศเช็กเกีย ไหลไปทางเหนือ ผ่านเข้าไปในประเทศเยอรมนี วกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทะเลเหนือที่เมืองคุคส์ฮาเฟิน แม่น้ำมีความยาวรวม 1.094 กิโล ...

                                               

แม่น้ำโอเดอร์

แม่น้ำโอเดอร์ หรือ แม่น้ำโอดรา เป็นแม่น้ำในยุโรปตอนกลาง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาทางตะวันออกของสาธารณรัฐเช็ก ไหลไปทางเหนือผ่านด้านตะวันตกของประเทศโปแลนด์ มีแม่น้ำไนเซอไหลมารวมด้วย ใกล้เมืองฟรังค์ฟวร์ท จากนั้นไหลขึ้นไปทางเหนือเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเ ...

                                               

แม่น้ำดรีนา

แม่น้ำดรีนา เป็นแม่น้ำนานาชาติ มีความยาว 346 km ทำหน้าที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากับประเทศเซอร์เบีย เป็นแควแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของแม่น้ำซาวา และเป็นแม่น้ำลักษณะคาสต์ที่ยาวที่สุดของไดนาริกแอลป์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มแม่ ...

                                               

ทิสซอ

แม่น้ำทิสซอ เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญในยุโรปกลาง ต้นน้ำอยู่ในเทือกเขาคาร์เพเทียน ไหลผ่านประเทศยูเครน ไหลไปทางตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของเส้นเขตแดนระหว่างประเทศยูเครนกับประเทศโรมาเนีย แล้วไหลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านประเทศฮังการี เข้าไปทางเหนือของประ ...

                                               

แม่น้ำเมิซ

แม่น้ำเมิซ หรือในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียก แม่น้ำมาส เป็นแม่น้ำสายใหญ่ในยุโรป อยู่ทางตะวันตกของทวีป ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดโอต-มาร์นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ผ่านประเทศเบลเยียมทางด้านตะวันออก แล้วไหลเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ไปรวมกับแม่น้ำวาลที่ ...

                                               

แม่น้ำสเกลต์

แม่น้ำสเกลต์, แม่น้ำสแค็ลเดอ หรือ แม่น้ำแอ็สโก เป็นแม่น้ำในทวีปยุโรป อยู่ทางตะวันตกของทวีป ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดแอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ผ่านประเทศเบลเยียมทางด้านตะวันตก ผ่านเมืองแอนต์เวิร์ปซึ่งมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของยุโ ...

                                               

แม่น้ำเอมส์

แม่น้ำเอมส์ เป็นแม่น้ำทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนีและทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้นน้ำอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย ไหลผ่านรัฐโลว์เออร์แซกโซนี ไหลลงทะเลวอดเดน ส่วนหนึ่งของทะเลเหนือ แม่น้ำมีความยาว 37 ...

                                               

กลอมา

แม่น้ำกลอมา เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดและใหญ่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ มีความยาว 598 กม. มีพื้นที่รับน้ำครอบคลุม 13% ของประเทศนอร์เวย์ ต้นน้ำอยู่ในที่ราบสูงดอฟเรฟเยลล์ไหลไปทางใต้ ลงสู่อ่าวสแกเกอร์แรกที่เมืองเฟรดริกสตัด

                                               

แม่น้ำซอช

แม่น้ำซอช เป็นแม่น้ำในทวีปยุโรป ไหลผ่านประเทศเบลารุส รัสเซียและยูเครน เป็นแควทางตะวันออกของแม่น้ำนีเปอร์ ต้นน้ำอยู่ใกล้เมืองสโมเลนสค์ ทางตะวันตกของประเทศรัสเซีย ไหลไปทางใต้ในสโมเลนสค์โอบลาสต์ เข้าสู่ประเทศเบลารุส ไปรวมกับแม่น้ำนีเปอร์ ทางตอนล่างข ...

                                               

เดากาวา

เดากาวา หรือ เวสเทิร์นดวินา เป็นแม่น้ำที่ไหลในเทือกเขาวัลได ไหลผ่านประเทศรัสเซีย เบลารุส และลัตเวีย และไหลลงอ่าวรีกา แม่น้ำมีความยาว 1.020 km: 325 km ในรัสเซีย

                                               

นือซากวอตส์กา

นือซากวอตส์กา เป็นแม่น้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์ เป็นแม่น้ำแควสำคัญทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโอเดอร์ มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำ 4.566 ตารางกิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากทิวเขาซูดีทีส และไหลผ่านทะเลสาบ 2 แห่ง ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ ...

                                               

แม่น้ำเนริส

แม่น้ำเนริส เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศโปแลนด์กับประเทศลิทัวเนีย มีความยาว 510 กม. มีต้นแม่น้ำอยู่บนเส้นเขตแดนด้านตะวันออกของประเทศโปแลนด์ ไหลไปทางตะวันตก โดยไหลลงแม่น้ำเมนันที่เมืองเคานัส ประเทศลิทัวเนีย

                                               

แม่น้ำวาร์ตา

แม่น้ำวาร์ตา ; เยอรมัน: Warthe ; ละติน: Varta) เป็นแม่น้ำทางทิศตะวันตกและตอนกลางของประเทศโปแลนด์ เป็นสาขาของแม่น้ำโอเดอร์ มีความยาวราว 808.2 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำสายที่ยาวเป็นอันดับ 2 หากนับจากภายในประเทศ และเป็นอันดับ 3 นับความยาวทั้งสาย แม่น้ำวาร ...

                                               

แม่น้ำมีญู

มีญู หรือ มิญโญ เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของแคว้นกาลิเซีย ประเทศสเปน โดยทำหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกับประเทศโปรตุเกส มีความยาว 340 กิโลเมตร และมีปริมาณน้ำไหลเป็นอันดับ 4 ของคาบสมุทรไอบีเรีย รองจากแม่น้ำโดรู แม่น้ำเอโบร และแม่น้ำเทกัส แม่น้ำมีญูเป็นแ ...

                                               

แม่น้ำการอน

แม่น้ำการอน เป็นแม่น้ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสและทางทิศเหนือของประเทศสเปน มีความยาว 602 กิโลเมตร มีต้นน้ำจากเทือกเขาพิรินีของสเปน มีปากแม่น้ำอยู่ที่เมืองท่า บอร์โด ของฝรั่งเศส

                                               

แม่น้ำดอร์ดอญ

แม่น้ำดอร์ดอญ เป็นแม่น้ำทางทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ลุ่มน้ำของแม่น้ำดอร์ดอญได้รับการลงทะเบียนเป็นเขตสงวนชีวมณฑลของยูเนสโก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2012

                                               

แม่น้ำมอแซล

แม่น้ำมอแซล เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านประเทศฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี เป็นแควแม่น้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำไรน์โดยบรรจบกันที่เมืองโคเบล็นทซ์ แม่น้ำมอแซล "หักมุมและเลี้ยวระหว่างเมืองเทรียร์กับโคเบล็นทซ์ ไปท่ามกลางหนึ่งในหุบเขาแม่น้ำที่สวยที่สุดของเยอรมน ...

                                               

แม่น้ำลัวร์

แม่น้ำลัวร์ เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของประเทศฝรั่งเศส มีความยาวเป็นอันดับ 171 ของโลก มีความยาว 1.012 กิโลเมตร มีพื้นที่ระบายน้ำ 117.054 km 2 หรือมากกว่า 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของฝรั่งเศส มีอัตราน้ำไหลเฉลี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของแม่น้ำโรน ต้นน้ำอยู่บริ ...

                                               

แม่น้ำนีสเตอร์

แม่น้ำนีสเตอร์ เป็นแม่น้ำในยุโรปตะวันออก มีต้นน้ำเกิดจากลาดเข้าด้านเหนือของทิวเขาคาร์เพเทียน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศยูเครน ไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ คดเคี้ยวไปมา ผ่านทางตะวันออกของประเทศมอลโดวา ไหลลงสู่ทะเลดำที่เมืองโอเดสซา รวมความยาว 1.362 เม ...

                                               

แม่น้ำปรุต

แม่น้ำปรุต เป็นแม่น้ำในยุโรปตะวันออก มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาคาร์เพเทียน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศยูเครน ไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตามพรมแดนด้านตะวันออกของประเทศโรมาเนีย ลงสู่แม่น้ำดานูบใกล้เมืองเรนี ใต้เมืองกาลัตซีลงไป ห่างจากทะเลดำ 121 กิโลเมตร ...

                                               

แม่น้ำชเปร

ชเปร เป็นแม่น้ำในรัฐแซกโซนี รัฐบรันเดินบวร์ค และรัฐเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ชเปรเป็นสาขาด้านซ้ายของแม่น้ำฮาเฟิล มีความยาวประมาณ 400 ก.ม. ต้นน้ำของมันตั้งอยู่ในเนินเขาเลาซิทเซอร์แบร์กลันด์ Lausitzer Bergland บนพรมแดนประเทศเช็กเกีย ต่อขึ้นไปทางเหนือ ...

                                               

เน็คคาร์

แม่น้ำเน็คคาร์) เป็นแม่น้ำความยาว 362 กิโลเมตร ในประเทศเยอรมนี ไหลผ่านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค และไหลผ่านรัฐเฮ็สเซินระยะสั้น ๆ แม่น้ำเน็คคาร์เป็นแควแม่น้ำฝั่งขวาของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำไหลผ่านเมือง ร็อทไวล์, ร็อทเทินบวร์คอัม ...

                                               

แม่น้ำไมน์

แม่น้ำไมน์) เป็นแม่น้ำในประเทศเยอรมนี มีความยาว 525 กิโลเมตร เป็นแควแม่น้ำทางขวาของแม่น้ำไรน์ที่ยาวที่สุด และถือเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดที่ไหลเฉพาะในเยอรมนี เมืองใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ คือ แฟรงก์เฟิร์ต อ็อฟเฟินบัคอัมไมน์ และเวือทซ์บวร์ค

                                               

แม่น้ำรัวร์

แม่น้ำรัวร์ เป็นแม่น้ำขนาดกลางในประเทศเยอรมนี ไหลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตก รวมกับแม่น้ำไรน์ที่ตำบลรูรอร์ท แม่น้ำมีความยาว 217 กม. ลุ่มน้ำของแม่น้ำสายนี้เรียกชื่อว่า รัวร์เกอบีท เป็นเขตเหมืองแร่ มีเมืองอุตสาหกรรมหลายเมือง เช่น เอ็สเซิน, โบค ...