ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338
                                               

จังหวัดบาตาเนส

จังหวัดบาตาเนส เป็นจังหวัดหมู่เกาะของเขตลัมบักนางคากายัน ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุด มีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุดของประเทศ เมืองหลักคือบัสโก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบาตัน หมู่เกาะนี้ อยู่ห่างจากเกาะลูซอนไปทางทิศเหนือ 162 กิโลเมตร 10 ...

                                               

จังหวัดโรมโบลน

จังหวัดโรมโบลน เป็นจังหวัดเกาะในเขตมีมาโรปา ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยเกาะหลักอย่างเกาะตาบลาส ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมเทศบาลทั้งเก้าแห่ง และเกาะซีบูยัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลโรมโบลน ศูนย์กลางของจังหวัด จังหวัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ขอ ...

                                               

จังหวัดอัลไบ

จังหวัดอัลไบ เป็นจังหวัดในเขตบีโคล ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลักคือเลกาซปี ซึ่งยังเป็นศูนย์กลางการบริหารของเขตอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาไฟมาโยน ซึ่งกรวยภูเขาไฟสลับชั้นแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจั ...

                                               

นาขั้นบันไดบานาเว

นาขั้นบันไดที่บานาเว เป็นสถานที่ที่มีการปลูกข้าวแบบขั้นบันไดใกล้เมืองบานาเวบนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการขึ้นทะเบียนร่วมกับนาขั้นบันไดในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกใน พ.ศ. 2538 และมักได้รับการขนานนามว่าเป็น "สิ่งมหัศจรรย์ลำด ...

                                               

มากาตี

มากาตี คือเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ และหนึ่งใน 16 เมืองซึ่งอยู่ในเขตเมโทรมะนิลา หรือเขตปริมณฑลรอบกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ มากาตีคือศูนย์กลางทางการเงินของฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการกระจุกตัวสูงที่สุดของบริษัทท้องถิ่นและบริษัทนานาชาติใ ...

                                               

วิซายัส

หมู่เกาะวิซายัส‎ เป็นหนึ่งในสามหมู่เกาะหลักของประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับลูซอนและมินดาเนา ประกอบด้วยเกาะหลายแห่ง ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลวิซายัส แต่หมู่เกาะเหล่านั้นก็ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ริมตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลซูลู ประชากรหลัก ๆ คือชาววิซายัส เกาะ ...

                                               

เขตลัมบักนางคากายัน

ลัมบักนางคากายัน หรือ เขตที่ 2 เป็นเขตการปกครองระดับบนสุดเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ประกอบด้วยจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบาตาเนส, จังหวัดคากายัน, จังหวัดอีซาเบลา, จังหวัดนูเวบาบิซคายา และจังหวัดค ...

                                               

เขตคาลาบาร์โซน

เขตคาลาบาร์โซน หรือชื่อเดิม เซาเทิร์นตากาล็อกเมนแลนด์ หรือ เขตที่ 4-เอ เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบาตังกัส, จังหวัดคาบีเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดเคโซน และจังหวัดรีซัล และมีเมืองที่มีประชากรจำนวนมากอย่างลูเซ ...

                                               

เขตดาเบา

เขตดาเบา หรือชื่อเดิม เซาเทิร์นมินดาเนา หรือ เขตที่ 11 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมินดาเนา ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ล้อมรอบด้วยอ่าวดาเบา เมืองศูนย์กลางของเขตนี้คือดาเบา สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกตลอดทั้งปี และตั้ ...

                                               

จังหวัดคันลูรังดาเบา

จังหวัดคันลูรังดาเบา เป็นจังหวัดลำดับที่ 81 ของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นจังหวัดที่ถูกจัดตั้งล่าสุดของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตดาเบา เกาะมินดาเนา เมืองศูนย์กลางคือเมืองมาลีตา ติดกับอ่าวดาเบาทางทิศตะวันออก และมีการใช้น่านน้ำทางทิศใต้ร่วมกับจังหวัดซูลาเวซ ...

                                               

จังหวัดซีลางังดาเบา

จังหวัดซีลางังดาเบา เป็นจังหวัดในเขตดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองศูนย์กลางคือมาตี เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ โดยจุดตะวันออกสุดคือแหลมปูซัน ตั้งอยู่ที่เทศบาลคารากา แหลมนี้ติดกับทะเลฟิลิปปินในมหาสมุทรแปซิฟิก จังหวัดซีลางังดาเบามี ...

                                               

จังหวัดดาเบาเดโอโร

ดาเบาเดโอโร มีชื่อเดิมว่า ลัมบักนางโคมโปสเตลา และมักถูกเรียกสั้น ๆ ว่า โคมบัล เป็นจังหวัดในเขตดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดฮีลากังดาเบา จนกระทั่งได้รับการจัดตั้งในปี ค.ศ. 1998 จึงเป็นจังหวัดที่ใหม่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ เมื ...

                                               

จังหวัดตีโมกดาเบา

จังหวัดตีโมกดาเบา เป็นจังหวัดในเขตดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองศูนย์กลางและเมืองใหญ่สุดคือดีโกส มีอาณาเขตติดกับนครอิสระดาเบาทางทิศเหนือ ติดกับจังหวัดคันลูรังดาเบาทางทิศใต้ ติดกับจังหวัดโคตาบาโต‎ ซุลตันคูดารัต ตีโมกโคตาบาโต และซารังกานีทางทิศตะวั ...

                                               

จังหวัดฮีลากังดาเบา

จังหวัดฮีลากังดาเบา เป็นจังหวัดในเขตดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคือตากุม โดยจังหวัดฮีลากังดาเบานั้น มีพื้นที่ครอบคลุมถึงเกาะซามัลในอ่าวดาเบาด้วย ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1967 จังหวัดฮีลากังดาเบา, ซีลางังดาเบา, ตีโมกดาเบา, คันลูรังดาเบา และดาเบา ...

                                               

เขตบริหารคอร์ดิลเยรา

เขตบริหารคอร์ดิลเยรา หรือชื่อย่อ CAR เป็นเขตบริหารเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน เป็นเพียงเขตเดียวของประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบด้วยเขตอีโลโคสทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ และเขตลัมบักนางคากายันทางทิศเหนือ ตะวันออก และต ...

                                               

เขตบีโคล

เขตบีโคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า บีโคล หรือ เขตที่ 5 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด โดยมี 4 จังหวัดบนคาบสมุทรบีโคล – จังหวัดอัลไบ, จังหวัดฮีลากังคามารีเนส, จังหวัดตีโมกคามารีเนส, จังหวัดซอร์โซโกน) และอีก 2 จังหวัดที่เกาะ เมือง ...

                                               

จังหวัดตาวี-ตาวี

จังหวัดตาวี-ตาวี เป็นเกาะจังหวัดในเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองหลักชื่อว่าโบนเกา ตาวี-ตาวีเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศ มีอาณาเขตทางทะเลติดกับรัฐซาบะฮ์ของประเทศมาเลเซีย และติดกับจังหวัดกาลีมันตันเหนือของประเทศอินโดนี ...

                                               

จังหวัดตีโมกลาเนา

ตีโมกลาเนา หรือ ลาเนาเดลซูร์ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิมทางภาคใต้ของประเทศ จังหวัดนี้มีอาณาเขตจรดจังหวัดฮีลากังลาเนาทางทิศเหนือ จังหวัดบูคิดโนนทางทิศตะวันออก จังหวัดมากินดาเนาและจังหวัดโคตาบาโตทางท ...

                                               

จังหวัดบาซีลัน

จังหวัดบาซีลัน เป็นจังหวัดเกาะในเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเกาะบาซีลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะซูลู อยู่ใกล้กับชายฝั่งด้านทิศใต้ของคาบสมุทรซัมบวงกา เมืองอีซาเบลาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดบาซีลัน แต่ถูกจัดให้อยู ...

                                               

จังหวัดมากินดาเนา

จังหวัดมากินดาเนา เป็นจังหวัดในเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองศูนย์กลางชื่อว่าบูลูอัน ส่วนเมืองศูนย์กลางทางกฎหมายนั้น มีชื่อว่าซุลตันคูดารัต จังหวัดมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตีโมกลาเนาทางทิศเหนือ ติดกับจังหวัดโคตาบาโตทางทิศตะว ...

                                               

เขตอีโลโคส

เขตอีโลโคส หรือ เขตที่ 1 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ติดกับเขตบริหารคอร์ดิลเยราทางทิศตะวันออก, เขตลัมบักนางคากายันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ และเขตกิตนางลูโซน‎ทางทิศใต้ ส่วนทิศต ...

                                               

เขตตังไวนางซัมบวงกา

เขตตังไวนางซัมบวงกา‎ หรือ เขตที่ 9 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 3 จังหวัดและ 2 นคร ได้แก่ อีซาเบลาและซัมบวงกาซิตี ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดบาซีลันและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนครที่มีประชากรอย่างสูงในเวลาต่อมา ชื่อเดิมของเขตนี้คื ...

                                               

จังหวัดซัมบวงกาซีบูไก

จังหวัดซัมบวงกาซีบูไก เป็นจังหวัดในเขตตังไวนางซัมบวงกา เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคืออีปีล มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฮีลากังซัมบวงกาทางทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตีโมกซัมบวงกาทางทิศตะวันออก และติดกับซัมบวงกาซิตีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่ ...

                                               

จังหวัดตีโมกซัมบวงกา

จังหวัดตีโมกซัมบวงกา เป็นจังหวัดในเขตตังไวนางซัมบวงกา เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคือปากาดีอัน ส่วนซัมบวงกาซิตีถือเป็นเมืองอิสระที่ปกครองแยกจากตัวจังหวัด ตีโมกซัมบวงกามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฮีลากังซัมบวงกาทางทิศเหนือ ติดกับจังหว ...

                                               

จังหวัดฮีลากังซัมบวงกา

จังหวัดฮีลากังซัมบวงกา เป็นจังหวัดในเขตตังไวนางซัมบวงกา เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคือดีโปโลก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตีโมกซัมบวงกาและจังหวัดซัมบวงกาซีบูไกทางทิศใต้ ติดกับจังหวัดคันลูรังมีซามิสทางทิศตะวันออก และติดกับทะเลซูลูทาง ...

                                               

อีซาเบลา (จังหวัดบาซีลัน)

นครอีซาเบลา เป็นนครระดับที่ 4 ในเขตตังไวนางซัมบวงกา ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 112.788 คนในปี ค.ศ. 2015 เมืองมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า อีซาเบลาเดอบาซีลัน เพื่อป้องกันความสับสนกับจังหวัดอีซาเบลาบนเกาะลูซอน แม้ว่าพื้นที่ของจังหวัดบาซีลัน ซึ่งเป็นที่ตั้ ...

                                               

เขตโซกซาร์เจน

เขตโซกซาร์เจน เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ตอนกลางทางใต้ของเกาะมินดาเนา ถูกแต่งตั้งให้เป็น เขตที่ 12 โดยชื่อของเขตมากจากคำขึ้นต้นของจังหวัดและเมือง ได้แก่ So uth Cotabato, C otabato City, North C otabato, S ultan K udarat, Sar angani, Gen ...

                                               

เขตกิตนางลูโซน

กิตนางลูโซน หรือ เขตที่ 3 เป็นเขตการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดทางตอนกลางของเกาะลูซอน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างขวางและเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ โดยเป็นเขตที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดของประเทศ จึงได้รับฉายา "ยุ้งข้าวแห่งฟิลิ ...

                                               

เขตกิตนางคาบีซายาอัน

เขตกิตนางคาบีซายาอัน หรือ เขตที่ 7 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด และ 3 นครที่มีประชากรสูง เกาะที่สำคัญได้แก่ เซบู, โบฮอล, ซีคีฮอร์ และเนโกรส ศูนย์กลางของเขตนี้คือ เซบูซิตี เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 15.895.66 ตารางกิโลเมตร และม ...

                                               

เขตฮีลากังมินดาเนา

เขตฮีลากังมินดาเนา‎ หรือ เขตที่ 10 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 5 จังหวัดและ 2 นครที่มีประชากรสูง เขตครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือถึงตอนกลางของเกาะมินดาเนาและเกาะของจังหวัดกามิกิน‎ ศูนย์กลางของเขตอยู่ที่เมืองคากายันเดอโอโร สำหรับจังหวั ...

                                               

จังหวัดคันลูรังมีซามิส

จังหวัดคันลูรังมีซามิส เป็นจังหวัดในเขตฮีลากังมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองศูนย์กลางคือโอโรคีเวตา ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่แรกเริ่มในจังหวัดนี้คือชาวซูบาโนน ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มโจรสลัดจากจังหวัดลาเนา ชื่อจังหวัด บ้างก็มีที่มาจากสถานที่ตั้ง ...

                                               

จังหวัดคามีกิน

จังหวัดคามีกิน เป็นจังหวัดที่เป็นเกาะในประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในทะเลโบโฮล อยู่ห่างจากชายฝั่งมินดาเนา 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในภูมิภาคฮีลากังมินดาเนา และเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดซีลางังมีซามิส จังหวัดคามีกิน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่และประชากรน้อยเป ...

                                               

จังหวัดซีลางังมีซามิส

จังหวัดซีลางังมีซามิส เป็นจังหวัดในเขตฮีลากังมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองศูนย์กลางคือคากายันเดอโอโร ซึ่งปกครองอย่างเป็นอิสระจากตัวจังหวัด จังหวัดซีลางังมีซามิสเป็นจังหวัดริมชายฝั่งทะเล ติดกับอ่าว 2 แห่งทางทิศเหนือ ได้แก่ อ่าวมาคาฮาลาร์ และอ่ ...

                                               

จังหวัดบูคิดโนน

จังหวัดบูคิดโนน เป็นจังหวัดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเขตฮีลากังมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคือมาไลบาไล ในปี ค.ศ. 2015 ตัวจังหวัดมีประชากร 1.415.226 คน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศ รองจากจังหวัดปาลาวันและจังหวัดอีซ ...

                                               

จังหวัดฮีลากังลาเนา

จังหวัดฮีลากังลาเนา เป็นจังหวัดในเขตฮีลากังมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองศูนย์กลางคือตูโบด ในปี ค.ศ. 2015 ตัวจังหวัดมีประชากร 676.395 คน ภายในตัวจังหวัด มีนครหนาแน่นอย่างอีลีกัน ซึ่งปกครองอย่างเป็นอิสระจากตัวจังหวัด

                                               

เขตมีมาโรปา

เขตเซาเวสเทิร์นตากาล็อก หรือ เขตมีมาโรปา เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ เคยเป็นเขตที่ 4-B จนถึง ค.ศ. 2016 เป็น 1 ใน 2 เขตของประเทศ ที่ไม่ติดต่อทางบกกับภูมิภาคอื่น ชื่อของเขตมาจากการรวมกันของชื่อจังหวัดทั้งห้า ได้แก่ จังหวัดมารินดูเค‎, จังหวัดซีล ...

                                               

เขตคันลูรังคาบีซายาอัน

เขตคันลูรังคาบีซายาอัน หรือ เขตที่ 6 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอักลัน, จังหวัดอันตีเค‎, จังหวัดคาปิซ‎, จังหวัดกีมารัส, จังหวัดอีโลอีโล‎ และจังหวัดคันลูรังเนโกรส และ 2 นครที่มีประชากรอย่างสูง ได้แก่ บาโคโ ...

                                               

เขตซีลางังคาบีซายาอัน

เขตซีลางังคาบีซายาอัน หรือ เขตที่ 8 เป็นเขตหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 3 หมู่เกาะหลัก ได้แก่ เกาะซามาร์, เกาะเลเต และเกาะบีลีรัน เขตนี้มี 6 จังหวัด, 1 นครอิสระ และ 1 นครที่มีประชากรอย่างสูง เขตนี้ครอบคลุมพื้นที่ซีกตะวันออกของหมู่เกาะวิซาย ...

                                               

ซาแลร์โน

ซาแลร์โน เป็นนครโบราณและเทศบาลในแคว้นคัมปาเนีย และเมืองหลักของจังหวัดซาแลร์โน ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซาแลร์โนในทะเลติร์เรเนียน เมืองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเมืองยุคกลาง ส่วนเมืองในศตวรรษที่ 19 และส่วนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นซึ่งเป็นเมืองหลังสงค ...

                                               

ปอมเปอี

ปอมเปอี เป็นนครโรมันโบราณที่ถูกฝังบางส่วนใกล้กับเมืองเนเปิลส์สมัยใหม่ ในแคว้นคัมปาเนีย ประเทศอิตาลี ปอมเปอีถูกทำลายบางส่วนและถูกฝังใต้เถ้าและหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง 6 เมตร จากเหตุภูเขาไฟวิซุเวียสปะทุใน วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 79 ร่วมกับเฮอร์คิวเลเนียม ...

                                               

โปซีตาโน

โปซีตาโน เป็นเมืองขนาดเล็กบนชายฝั่งอามาลฟีในแคว้นคัมปาเนีย อิตาลี พื้นที่หลักของเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่แทรกในเนินเขาที่ทอดตัวลงสู่ชายฝั่ง

                                               

สโมสรฟุตบอลโกรโตเน

สโมสรฟุตบอลโกรโตเน เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอิตาลี ตั้งอยู่ที่เมืองโกรโตเน แคว้นคาลาเบรีย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1910 ลงเล่นที่สนามสตาดีโอ เอซีโอ สกิดา ซึ่งมีความจุ 16.547 ที่นั่ง ปัจจุบันลงเล่นในเซเรียอา หลังจากเลื่อนชั้นมาจากเซเรียบี ฤดูกาล 2015–16 สีประจ ...

                                               

เชริญโญลา

เชริญโญลา เป็นเมืองและเทศบาลในจังหวัดฟอจจา แคว้นปุลยา ประเทศอิตาลี เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีพื้นที่ 593.71 กม² อยู่ห่างจากเมืองฟอจจาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 40 กิโลเมตร

                                               

บารี

บารี เป็นเมืองหลักของแคว้นปุลยา บนชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ประเทศอิตาลี เป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ในด้านเมืองเศรษฐกิจบนแผ่นดินใหญ่ทางใต้ของอิตาลี รองจากเมืองเนเปิลส์ เมืองมีประชากรราว 326.799 คน บนพื้นที่ 116 ตารางกิโลเมตร ขณะที่เขตเมืองมีประชากร 700.0 ...

                                               

ฟอจจา

ฟอจจา เป็นเมืองและเทศบาลในแคว้นปุลยา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟอจจา ประเทศอิตาลี เป็นเมืองสำคัญบนที่ราบปูเลียอันกว้างใหญ่ เป็นศูนย์กลางด้านการติดต่อสื่อสาร และเป็นตลาดข้าวสาลีที่สำคัญของอิตาลีตอนใต้ มีแตงโมและมะเขือเทศที่มีชื่อเสียง

                                               

อูนีโอเนสปอร์ตีวาเลชเช

อูนีโอเนสปอร์ตีวาเลชเช หรือ เลชเช เป็นสโมสรฟุตบอลอิตาลี ตั้งอยู่ที่เลชเชในแคว้นปุลยา ปัจจุบันแข่งขันในเซเรียอา ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของอิตาลี สนามเหย้าของสโมสรคือสตาดีโอเวียเดลมาเร ความจุ 31.533 ที่นั่ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันคือ ฟาบิโอ ลิเวรานี ซ ...

                                               

คัลยารีกัลโช

คัลยารีกัลโช ; ซาร์ดิเนีย: Casteddu) หรือ ยูเอสคัลยารี เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ที่เมืองคัลยารี แคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนีย ปัจจุบันลงเล่นในเซเรียอา พากเขาชนะเลิศเซเรียอาเพียงครั้งเดียวใน ฤดูกาล 1969–70 สีประจำสโมสรคือแดงและน้ำเ ...

                                               

รถไฟใต้ดินกาตาเนีย

รถไฟใต้ดินกาตาเนีย เป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินที่ให้บริการในเมืองกาตาเนีย เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี เป็นรถไฟใต้ดินที่อยู่ใต้สุดในยุโรป เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1999 มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

                                               

ปิสโตยา

ปิสโตยา เป็นนครและเทศบาลในแคว้นตอสคานา ประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของจังหวัดปิสโตยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองฟลอเรนซ์ราว 30 กิโลเมตร ถือเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน นครมีชื่อเสียงด้านโรงเพาะพืชในระ ...

                                               

ลีวอร์โน

ลีวอร์โน เป็นเมืองท่าบนฝั่งทะเลติร์เรเนียน ในแคว้นตอสคานา ประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดลีวอร์โน มีประชากรราว 161.000 คน ในปี ค.ศ. 2011 เป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีอุตสาหกรรมต่อเรือ กลั่นน้ำมัน เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากทองแดง