ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 334
                                               

เรือรบหลวงแม่กลอง

เรือรบหลวงแม่กลอง เป็นเรือรบประเภทเรือฟริเกต ต่อที่อู่เรืออุระงะ เมืองโยโกซูกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยการควบคุมการต่อของ นาวาเอกหลวงชาญจักรกิจ ชมะนันทน์ และ พระประกอบกลกิจ ขึ้นระวางประจำการเมื่อ พ.ศ. 2480 และปลดระวางประจำการเมื่อ พ.ศ. ...

                                               

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นหน่วยงานราชการของกองทัพเรือไทย ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง ซึ่งมีเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือคนปัจจุบันคือพลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้เป็นหนึ่งในกำลังพลที่เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจความไม่สงบในชายแ ...

                                               

กรมการเงินทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ เป็นหน่วยงานราชการของกองทัพเรือไทย ซึ่งมีบทบาทในด้านการเงินและการบัญชี โดยมีเจ้ากรมการเงินทหารเรือคนปัจจุบันคือ พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย

                                               

กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน

กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน เป็นหน่วยทหารปืนใหญ่ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือนาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต นอกจากนี้ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ยังเป็นหนึ่งในกำลังพลที่เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจความไม่สงบในชายแดนภาค ...

                                               

กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยงานราชการของกองทัพเรือไทย ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งมีเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือคนปัจจุบันคือพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ส่งทีมเข้าช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ร ...

                                               

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นส่วนราชการ ที่มีบทบาทด้านการศึกษา, ค้นคว้า และทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือไทย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือได้รับการจัดอยู่ในรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ตามก ...

                                               

กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน

กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เป็นหน่วยทหารที่จัดกำลังพลเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนหลากแขนงแห่งกองทัพเรือไทย โดยมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือนาวาเอก นิสิต ร่วมพุ่ม นอกจากนี้ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ยังเป็นหนึ่งในกำลังพลที่เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิ ...

                                               

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือไทย ซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม, สร้าง และส่งกำลังพัสดุสายสรรพาวุธ รวมถึงการถอดทำลายวัตถุระเบิด โดยมีเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือคนปัจจุบันคือพลเรือโท รณภพ กาญจนพันธุ์ นอกจากนี้ กรมสรรพาวุธทหา ...

                                               

กรมสารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ เป็นส่วนราชการกองทัพเรือไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอำนวยการในยามสงครามอันเกี่ยวกับทหารพลัดหน่วย, เชลยศึก, ชนชาติศัตรู และผู้ลี้ภัย โดยมีผู้บังคับการกรมคนปัจจุบัน คือ นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ นอกจากนี้ กรมสารวั ...

                                               

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นองค์การอำนวยการด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือไทย ซึ่งมีเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์คนปัจจุบันคือพลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม นอกจากนี้ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ยังเป็นหนึ่งในกำลังพลที่เข้าร่วมการปฏ ...

                                               

กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นหน่วยนักประดาน้ำ และหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด ของกองทัพเรือไทย ซึ่งมีผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นาวาเอก สมบัติ โทณวรรณากร ทั้งนี้ กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ยังมีส่วนช่วยต ...

                                               

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นกองประจำการเรือดำน้ำแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และมีผู้บัญชาการคนปัจจุบันคือพลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ

                                               

กองพลทหารราบที่ 15

กองพลทหารราบที่ 15 เป็นกองพลทหารราบของกองทัพบกไทย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หน่วยประกอบด้วยกรมทหารราบที่ 151, กรมทหารราบที่ 152 และกรมทหารราบที่ 153 และกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ซึ่งกองพลนี้กำลังสู้รบในความไม่สงบในชายแดนภ ...

                                               

กองพลทหารราบที่ 5

กองพลทหารราบที่ 5 เป็นกองพลทหารราบของกองทัพบกไทย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพภาคที่ 4 หน่วยนี้ประกอบด้วยกรมทหารราบที่ 5, กรมทหารราบที่ 15 และกรมทหารราบที่ 25

                                               

กองพลทหารราบที่ 7

กองพลทหารราบที่ 7 เป็นกองพลทหารราบภูเขาของกองทัพบกไทย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพภาคที่ 3 หน่วยประกอบด้วยกรมทหารราบที่ 7 และกรมทหารราบที่ 17

                                               

กรมการเงินทหารอากาศ

กรมการเงินทหารอากาศ เป็นหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศไทย ซึ่งมีบทบาทในด้านการเงินและการบัญชี โดยมีเจ้ากรมการเงินทหารอากาศคนปัจจุบันคือ พลอากาศตรี ครรชิต นิภารัตน์

                                               

กรมขนส่งทหารอากาศ

กรมขนส่งทหารอากาศ เป็นส่วนราชการของกองทัพอากาศไทย ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง โดยมีเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศคนปัจจุบันคือพลอากาศตรี ภูวดล สอนดวงใจ

                                               

กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ

กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ หรือหน่วยเดิม กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ เป็นส่วนราชการกองทัพอากาศไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศคนปัจจุบันคือ นาวาอากาศเอก ธ.ธง ธรรมชูโชติ

                                               

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศไทย ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งมีเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศคนปัจจุบันคือ พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา

                                               

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศไทย ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนปฏิบัติการ, อำนวยการ, ประสานงานด้านกิจการสรรพาวุธ รวมถึงการทำลายล้างวัตถุระเบิด โดยมีเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศคนปัจจุบันคือพลอากาศโท อดิเรก​ สุวคนธ์​ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 หน ...

                                               

โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย

องค์กรที่ใหญ่ที่สุดคือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย CCT ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1934 โดยการรวมกลุ่มต่างๆของโปรเตสแตนต์เข้าด้วยกัน โดยรวมถึง คณะเพรสไบทีเรียนอเมริกัน ลูเทอแรน จากเยอรมัน มาเบอร์เกอร์ มิชชั่น และกลุ่มอื่นๆ ตั้งเป้าหมายเป็น คณะโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ ...

                                               

คริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1864 โดยตั้งขึ้นเป็นสถานนมัสการภาคภาษาอังกฤษก่อน โดยใช้ชื่อว่า" Protestant Union Chapel” หรือรู้จักกันในชื่อว่า" โบสถ์อังกฤษ” ซึ่งสถานนมัสการแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และที่ดินแห่งนนี้ได้รับการพระราชทา ...

                                               

โรมันคาทอลิกในประเทศไทย

คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย หรือที่ชาวคาทอลิกเรียกโดยย่อว่า พระศาสนจักรในประเทศไทย เป็นประชาคมของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก มีการปกครองตนเองภายใต้การควบคุมของสันตะสำนัก ตามสถิติคาทอลิกในประเทศไทย พ.ศ. 2564 มีชาวคาทอลิกอยู่ราว 405.727 คน ...

                                               

จุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเป็นตำแหน่งฝ่ายมุสลิมให้ข้อปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม มีประวัติมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในทำเนียบศักดินาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทำเนียบตำแหน่ง ...

                                               

รายนามจุฬาราชมนตรี

ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ตำแหน่งราชมนตรีจะเป็นขุนนางฝ่ายขวาซึ่งเป็นลูกหลานวงศ์เฉกอะหมัดซึ่งนับถือนิกายชีอะฮ์ แต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีจึงตกสู่สามัญชนคือแช่ม พรหมยงค์ ถือเป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูและเป็นมุสลิมซุนน ...

                                               

วิชชาธรรมกาย

วิชชาธรรมกาย เป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระมงคลเทพมุนี ค้นพบในปี พ.ศ.2459 ต่อมาจึงแพร่หลายในประเทศไทยและขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ใช้คำบริกรรมว่า "สัมมาอะระหัง" ขณะเจริญกรรมฐาน จึงเรียกสำนักกรรมฐานสายนี้ว่า สายบริกรรม สัมมา–อ ...

                                               

สายพระป่าในประเทศไทย

ในประเทศไทย สายพระป่า คือสายกรรมฐานของพระภิกษุฝ่ายอรัญวาสีที่สืบทอดมาจากพระครูวิเวกพุทธกิจ และพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต พระภิกษุในสายนี้เน้นฝึกกรรมฐานควบคู่กับการรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด

                                               

พระนาคสวาดิเรือนแก้ว

ในปี พ.ศ. 2368 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดสงครามต่อต้านอำนาจสยามโดยเจ้าอนุวงศ์ขึ้นที่นครเวียงจันทน์ จึงได้มีรับสั่งให้พระยาราชสุภาวดี สิงห์ สิงหเสนี เป็นแม่ทัพหน้ายกไปปราบปรามบรรดาหัวเมืองลาวและนครเวียงจันทน์ ภายห ...

                                               

วงศ์ปลาแค้

วงศ์ปลาแค้ เป็นปลาหนังหรือปลาไม่มีเกล็ดวงศ์หนึ่ง ในอันดับปลาหนัง ที่แตกต่างจากวงศ์อื่นคือ ส่วนหัวโต ปากกว้างมากและอยู่ด้านล่าง ใช้ชื่อวงศ์ว่า Sisoridae

                                               

ปลาตุม

ปลาตุม หรือ ปลาตุ่ม เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน มีรูปร่างเหมือนปลากระมังชนิดอื่น ๆ เว้นแต่ก้านครีบก้นไม่มีรอยหยัก เกล็ดเล็กกว่า และลำตัวมีรอยขีดสีคล้ำตามขวางประมาณ 7-8 รอย ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นปลาที่พบได้น้อย โดยจะ ...

                                               

วงศ์ปลาเนื้ออ่อน

วงศ์ปลาเนื้ออ่อน ในอันดับปลาหนัง รูปร่างเพรียวยาว ลำตัวแบนข้างมาก ใช้ชื่อวงศ์ว่า Siluridae ส่วนหัวมักแบนราบหรือแบนข้างในบางชนิด ปากกว้าง มีฟันซี่เล็กและแหลมขึ้นบนขากรรไกรและเป็นแผ่นบนเพดาน มีหนวด 2-3 คู่ ครีบก้นยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว ...

                                               

ปลาน้ำฝายหลังดำ

ปลาน้ำฝายหลังดำ ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sikukia stejnegeri อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน เป็นปลาที่มีขนาดเล็ก พบได้ไม่บ่อยนัก มีลำตัวแบนข้าง ท่อนหางยาว นัยน์ตาโตมีเยื่อไขมันบาง ๆ เหมือนวุ้นหุ้มอยู่รอบตา ไม่มีหนวด ครีบมีก้านครีบเดี่ยวก้านสุ ...

                                               

วงศ์ปลาเหล็กใน

วงศ์ปลาเหล็กใน หรือ วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้แคระ เป็นวงศ์ปลาน้ำจืดขนาดเล็กวงศ์หนึ่ง ที่อยู่ในอันดับ Gasterosteiformes มีความคล้ายคลึงกับม้าน้ำและปลาจิ้มฟันจระเข้มาก มีเพียงสกุลเดียวเท่านั้นคือ Indostomus โดยปลาชนิดแรกของวงศ์นี้ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 19 ...

                                               

ปลาสากหางเหลือง

ระวังสับสนกับ ปลาน้ำดอกไม้เหลือง ปลาสากหางเหลือง อังกฤษ: Yellowstripe barracuda, Yellowtail barracuada ; ชื่อวิทยาศาสตร์: Sphyraena flavicauda ปลาทะเลชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาสาก Sphyraenidae

                                               

อะพอลโล

อะพอลโล เป็นหนึ่งในพระเจ้าองค์สำคัญที่สุดในพระเจ้าโอลิมปัสในเทพปกรณัมกรีกและศาสนากรีกโบราณ ตลอดจนเทพปกรณัมโรมันและศาสนาโรมันโบราณ อะพอลโลทรงเป็นอุดมคติของคูรอส คือ หนุ่มนักกีฬาไม่ไว้หนวด และทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเทพเจ้าแห่งแสงและ ...

                                               

แอสคลีเพียส

แอสคลีเพียส เป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์ การรักษา และการฟื้นคืนชีพ ในตำนานเทพปกรณัมกรีกในยุคกรีกโบราณ แอสคลีเพียส เป็นตัวแทนของการรักษาทางการแพทย์ บุตรสาวและบุตรชายของแอสคลีเพียสต่างก็มีความสำคัญเกี่ยวกับการแพทย์ด้วยเช่นกัน บุตรสาวของแอสคลีเพียสได้แก่ ...

                                               

ไฉ่สิ่งเอี้ย

ไฉ่สิ่งเอี้ย หรือ จ่ายสินเอี้ย เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ ซึ่งสำหรับชาวจีนแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกทีเดียว โดยคำว่า "ไฉ่สิ่ง ...

                                               

ฮก ลก ซิ่ว

ฮก ลก ซิ่ว หรือ ซานซิง เป็น 3 เทพเจ้าจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร ปัจจุบันนิยมสร้างเป็นเทวรูปประดับตั้งวางอยู่ภายในบ้าน คนไทยส่วนมากรวมถึงคนจีนส่วนหนึ่งก็มักเข้าใจผิด คิดว่าเทพฮก คือเทพองค์กลางที่เป็นขุนนาง แท้ ...

                                               

ฉางเอ๋อ

ฉางเอ๋อ เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ตามความเชื่อปรัมปราของจีน โดยที่นางประทับเฉพาะแต่บนดวงจันทร์เท่านั้น ฉางเอ๋อ เป็นคนรักของโฮวอี้ ซึ่งเป็นนักยิงธนูแห่งสวรรค์ ในยุคพระเจ้าเหยา ดวงอาทิตย์พร้อมกันส่องแสงอย่างสนุกสนานพร้อมกันถึง 10 ดวง ยังความเดือดร้อน ...

                                               

อาร์เตมิส

อาร์เตมิส หรือ อาร์ทิมิส เป็นหนึ่งในเทพีกรีกโบราณที่มีการบูชาแพร่หลายที่สุด เปรียบได้ดั่งเทพีไดแอนาของโรมัน นักวิชาการเชื่อว่าทั้งพระนาม รวมทั้งองค์เทพเจ้าเอง เดิมมีมาแต่ก่อนสมัยกรีก ชาวอาร์คาเดียเชื่อว่าพระนางทรงเป็นพระธิดาของดิมีเทอร์ ในเทพปกรณ ...

                                               

พระวิศวกรรม

พระวิศวกรรม หรือ พระวิษณุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา พระวิศวกรรมรับเทวโองการต่าง ๆ จากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ ส ...

                                               

พระแม่จามุณฑา

พระแม่จามุณฑา หรือ จามุณฑี หรือ จามุณเฑศวารี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู หนึ่งในคณะมาตฤกาทั้ง 7 พระแม่จามุณฑาทรงถือกำเนิดจากพลังของพระแม่ศักติ จามุณฑา หมายความว่า "ผู้สังหารอสูรนามว่า จัณและมุน" นอกจากนี้พระแม่จามุณฑายังมีความเกี่ยวพันธ์กับพระแม่กาลีอีก ...

                                               

เทียร์

เทียร์ หรือ ทิว เป็นเทพที่โบราณที่สุดองค์หนึ่งที่มีประวัติที่ลึกลับของกลุ่มชนเจอร์แมนิก มีหน้าที่ดูแลเรื่องสงครามโดยเฉพาะเรื่องสนธิสัญญาและความยุติธรรม เป็นผู้ค้ำประกันสนธิสัญญาและผู้พิทักษ์คำสัตย์ปฏิญาณ เรื่องเล่าเกี่ยวกับเทียร์ที่ปัจจุบันรู้จัก ...

                                               

พระแม่วาราหี

พระแม่วาราหี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู องค์หนึ่งในคณะมาตฤกา เป็นพลังศักติของพระวราหะ ซึ่งเป็นอวตารปางที่ 3 ของพระวิษณุ พระแม่วาราหิณีมีพระวรกายเป็นมนุษย์ แต่มีศีรษะเป็นหมูป่า เช่นเดียวกับพระวราหะ

                                               

แอรีส

แอรีส ทรงเป็นเทพแห่งสงครามของกรีก ทรงเป็นหนึ่งในสิบสองพระเจ้าโอลิมปัส และพระโอรสของซูสและฮีรา ในวรรณกรรมกรีก เป็นสัญลักษณ์ของแง่มุมกายภาพหรือความรุนแรงและไม่สงบของสงคราม ขัดกับอะธีนา ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา รวมทั้งยุทธศาสตร์การทหารและตำแหน่งอำนาจ ...

                                               

ซูส

ตามคติศาสนากรีกโบราณ ซูส หรือ ซิวส์ ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทพและมนุษย์ เป็นเทวราชผู้ปกครองเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสดังบิดาปกครองครอบครัว พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าในเทพปกรณัมกรีก ซูสกับพระเจ้าจูปิเตอร์ของโรมันมาจากรากศัพท์เดียวกัน และกลายมามีควา ...

                                               

จง ขุย

จง ขุย เป็นเทพกึ่งปีศาจในตำนานเทพของจีน เชื่อกันว่าจงเขว่ยเป็นผู้กำราบปิศาจร้าย และมักจะวาดภาพจงเขว่ยไว้ที่หน้าประตู เพื่อเป็นผู้ปกปักษ์คุ้มครองบ้าน ตามตำนานของจีน เล่าว่าจง ขุยเป็นชายหนุ่ม มีความรู้ดี แต่หน้าตาอัปลักษณ์ เขาเดินทางไปกับตู้ผิง 杜 ...

                                               

เฮดีส

เฮดีส หรือ ฮาเดส เป็นเทพเจ้าแห่งนรกของกรีกโบราณ พระนามของพระองค์จึงกลายมาเป็นชื่อเรียกถิ่นของผู้ตาย ในเทพปกรณัมกรีก ฮาเดสเป็นโอรสองค์โตของโครนัสและเรีย เมื่อซุสโค่นโครนัส บิดาของตนสำเร็จ ก็ได้แต่งตั้งเทพโพไซดอน ปกครองมหาสมุทร และให้ฮาเดสปกครองดิน ...

                                               

คิวปิด

ในเทพปกรณัมคลาสสิก คิวปิด เป็นพระเจ้าแห่งความปรารถนา ความรักแบบกาม ความดึงดูดและวิภาพ มักพรรณนาว่าพระองค์เป็นพระโอรสของเทพีวีนัส เทพีแห่งความรักของโรมัน ภาคกรีก คือ เอียรอส แม้ว่าเอียรอสปรากฏเป็นเด็กผอมบางมีปีกในศิลปะกรีกคลาสสิก แต่ระหว่างสมัยเฮล ...

                                               

เจนัส

เจนัส หรือ ยานุส เป็นเทพเจ้าในเทพปกรณัมโรมันและตำนานเจนัส เทพเจนัสมีบทบาทในฐานะเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของเทพเจนัสมักปรากฎในลักษณะเทพสองใบหน้า หน้าหนึ่งมองไปยังอนาคต และอีกหน้าหนึ่งมองไปยังอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นเดือนแรกของ ...