ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328
                                               

ความเคลื่อนไหวสู่การปฏิวัติสยาม

ความคิดและความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของราชอาณาจักรสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นประชาธิปไตยนั้น มีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อประมาณ ร.ศ. 103 หลังจากนั้น ได้มีการแสดงความคิดเห็นและความเค ...

                                               

การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา และจัดการเลือกตั้งใหม่ ต่อมา รัฐบาลใช้มาตรการทางทหารเข้ากดดันกลุ่มผู้ชุมนุม ...

                                               

การบุกยึดท่าอากาศยานในประเทศไทย พ.ศ. 2551

การบุกยึดท่าอากาศยานในประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้บุกเข้ายึดท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้สำเร็จ ทำใ ...

                                               

การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563–2564

การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563–2564 เป็นการประท้วงที่กำลังดำเนินอยู่ต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แรกเริ่มเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 การป ...

                                               

ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552

ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 หรือ สงกรานต์เลือด เป็นเหตุการณ์การเดินขบวนทางการเมือง และความไม่สงบตามมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2552 ในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และมีการ ...

                                               

เหตุการณ์ นปช. ปะทะกับกลุ่มพันธมิตรฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

เหตุการณ์ นปก.ปะทะกับกลุ่มพันธมิตรฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นการปะทะกันระหว่างแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บริเวณแยก จปร. เป็นเหตุให้มีผู้บาด ...

                                               

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย เป็นกระบวนการของรัฐสภาไทยในการเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ส่วนใหญ่สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ในบางกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ก็จะใช้มติของสภาที่ทำหน้าที่รัฐสภาใน ณ ขณะนั้น ทำหน้าที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ...

                                               

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย กันยายน พ.ศ. 2551

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 นายสมัคร สุนทรเวช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื ...

                                               

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจ ...

                                               

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2548

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ใน พ.ศ. 2548 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลง หลังจากที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี โดย ...

                                               

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2554

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองสมาชิกภาพของสมาชิกสภาครบทั้ง 5 ...

                                               

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นการลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมร ...

                                               

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย มกราคม พ.ศ. 2551

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551 หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารโดยคณะป ...

                                               

กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 12 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย

คณะรัฐประหารของไทย ที่ก่อการสำเร็จ มักจะเรียกตนเองหลังก่อการว่า "คณะปฏิรูป" หรือ "คณะปฏิวัติ" เพื่อให้มีความหมายไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม มีผู้เสนอว่าการ "ปฏิวัติ" หรือ "อภิวัฒน์" ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั้น เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพียงคร ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534

รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 บางครั้งเรียกว่า เหตุการณ์ รสช. เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ในเวลา 11.30 น. โดย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. ยึดอำนาจจากรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เกิดในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้าคณะ โค่นรักษาการนายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นรัฐประหารในร ...

                                               

ปฏิกิริยาของนานาชาติต่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

ปฏิกิริยาของนานาชาติต่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เป็นปฏิกิริยาอันเนื่องมาจากการรัฐประหารในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490

รัฐประหาร พ.ศ. 2490 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เวลา 23.00 น. ต่อเนื่องถึงเช้าวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยกลุ่มทหารนอกราชการที่นำโดย พลโทผิน ชุณหะวัณ นำกำลังยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รัฐประหารดังกล่าว ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2491

รัฐประหาร 6 เมษายน พ.ศ. 2491 เกิดขึ้นในเช้าวันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2491 เป็นการทำรัฐประหารโดยบุคคลกลุ่มเดียวกันกับที่ทำรัฐประหารรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 กล่าวคือเป็นกลุ่มบุคคลที่สนับสนุน จอมพล ป. พ ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500

รัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เป็นรัฐประหารโดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าเพื่อโค่นรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามสมัยที่สอง เป็นการยุติยุคการเมืองสามเส้า และเข้าสู่ยุคพ่อขุนอุปถัมถ์แบบเผด็จการและเผด็จการทหารที่ครองอำนาจจนถึงปี 2516 และการฟื้นฟ ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501

รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เกิดขึ้นหลังจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 ล้มรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แล้วได้มอบหมายให้พจน์ สารสิน เอกอัครราชทูตไทยประจำ สหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งในวันท ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2514

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2514 เป็นรัฐประหารตนเอง รัฐประหารในครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สาเหตุสืบเนื่องจากการที่สมาชิกพรรคสหประชาไทยของจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 นำโดย ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519

รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เกิดขึ้นในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อันเนื่องจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวง โดยคณะทหารชื่อ "คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน" ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520

รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เป็นการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ที่นำการรัฐประหาร คือ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ล้มรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2476

รัฐประหารในประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2476 เป็นรัฐประหารในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 นำโดย พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอำนาจการปกครองของนายกรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา รัฐประหารครั้งนี้มีขึ้นหลังเกิดความตึงเครียดเม ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2476

เหตุการณ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 โดยที่พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา เหตุสืบเนื่องจากการนำเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ฉบั ...

                                               

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เป็นสภาที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตามมาตรา 5 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา ...

                                               

พรรคกรรมกร (พ.ศ. 2498)

พรรคกรรมกร เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนต่อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ทะเบียนเลขที่ 4/2498 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2498หัวหน้าพรรคคือ นายประกอบ โตลักษณ์ล้ำ เลขาธิการพรรคคือ นางใคล ชุณหะจันทน

                                               

พรรคกสิกรไทย

พรรคกสิกรไทย พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีนาย จำลอง ดำสิม อดีตเลขาธิการพรรคเกษตรกรไทย และนาย บุญเลิศ ดำ ...

                                               

พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2488)

พรรคก้าวหน้า เป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทยที่กำเนิดขึ้นมา โดยที่ยังมิได้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแต่อย่างใด จึงมิได้เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากแต่มีรัฐธรรมนูญให้การรับรอง มีหัวหน้าพรรค คือ ม.ร. ...

                                               

พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)

พรรคก้าวหน้า พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 มีนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นหัวหน้าพรรค และนายบุญเกิด หิรัญคำ เป็นเลขาธิการพรรค และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

                                               

พรรคกิจประชาคม

พรรคกิจประชาคม หรือชื่อเดิม พรรคประชาราษฎร์ พรรคการเมืองที่จดทะเบียนลำดับที่ 10/2525 จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2525 มีนาย ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนางศิระ ปัทมาคม เป็นเลขาธิการพรรค ก่อนหน้านั้นเป็นการรวมตัวกั ...

                                               

พรรคกิจสังคม

พรรคกิจสังคม ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยให้ชื่อว่า "กิจสังคม" โดยแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษ โดยนำชื่อพรรคมาจากพรรคการเมืองนี้ในประเทศอังกฤษ พรรคมีสมาชิกที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้ จำนวน 27. ...

                                               

พรรคเกษตรกร (พ.ศ. 2517)

พรรคเกษตรกร เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนางอภิรัตน์ บริบูรณ์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ระบิล บริบูรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค พรรคเกษตรกร ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และครั้งที่ ...

                                               

พรรคเกษตรสังคม

พรรคเกษตรสังคม เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีนาย เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นหัวหน้าพรรคและมีนาย จารุบุตร เรืองสุวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งอาทิ น้อม อุปรมัย สวัสดิ์ คำประกอบ สะไกร สามเสน อุดร ตันติสุนทร ป ...

                                               

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งพรรคตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เป็นลำดับที่ 4/2499 เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางทางการเมืองเอนไปทางฝ่ายซ้าย

                                               

พรรคคนขอปลดหนี้

พรรคคนขอปลดหนี้ เป็นพรรคการเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ในชื่อ พรรคเกษตรมหาชน โดย นายชูชาติ ประธานธรรม เป็นหัวหน้าพรรค และต่อมาเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคคนขอปลดหนี้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 27 ...

                                               

พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย

พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นลำดับที่ 2/2557 มีนาย ธนพร ศรียากูล และนางสาว มณีรัตน์ มิตรปราสาท เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ต่อมาในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พรรคคนธรรมดาแห่ ...

                                               

พรรคเงินเดือนประชาชน

พรรคเงินเดือนประชาชนได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 เป็นลำดับที่ 1/2552 โดยมีนาย อิ่นแก้ว กานต์แก้ว เป็นหัวหน้าพรรคและนาย บุญถิ่น กานต์แก้ว เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งท ...

                                               

พรรคชาติไทย

มณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรค ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สมชาย ไทยทัน กรรมการบริหารพรรค ยุทธนา โพธสุธน กรรมการบริหารพรรค ปอรรัชม์ ยอดเณร กรรมการบริหารพรรค ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ รองเลขาธิการพรรค วินัย วิริยกิจจา รองหัวหน้าพรรค เกษม สรศักด ...

                                               

พรรคชาติไทยก้าวหน้า

พรรคชาติไทยก้าวหน้า พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นลำดับที่ 10/2555 มีนาย ประยูร พูลจันทร์ และนาย พจนกร วนวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ต่อมาในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีกรรมการบริหารพรร ...

                                               

พรรคชาติไทยสามัคคี

พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นลำดับที่ 20/2556 มีนาย ธนทัต ชัยณรงค์ และนาย กรวิทย์ เกาะกลาง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 นายธนทัตผู้เป็นหัวหน้าพรรคได้ ...

                                               

พรรคชาตินิยม (ประเทศไทย)

พรรคชาตินิยม พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เป็นลำดับที่ 1/2499 มีร้อยตรี เนตร พูนวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค และนายไพศาล ชาตบุตร เป็นเลขาธิการพรรค

                                               

พรรคชาติประชาธิปไตย

พรรคชาติประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทย ในอดีตซึ่งมีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค และมีพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นประธานที่ปรึกษา พรรคจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เป็นลำดับที่ 7/2525 ...

                                               

พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2499)

พรรคชาติประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2499 ต่อมาได้จดทะเบียนอีกครั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 โดยยื่นจดทะเบียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 พรรคชา ...

                                               

พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า

พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนาย วิชิต ดิษฐประสพ และนาย จิรชัย เชาวลิต เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นาย พิสิษฐ์ นาคำ รองห ...

                                               

พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

พรรคชาติพัฒนา เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2525 ในชื่อพรรคปวงชนชาวไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคชาติพัฒนา พรรคชาติพัฒนาได้ยุบพรรครวมเข้ากับพรรคไทยรักไทยใน พ.ศ. 2547

                                               

พรรคชาติสังคม

พรรคชาติสังคม ก่อตั้งขึ้นมาหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 เป็นพรรคการเมืองลำดับที่ 7/2500 จดทะเบียนวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500 มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ พลโทถนอม กิตติขจร, นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เลขาธิการพรรค ค ...

                                               

พรรคชาติสามัคคี

พรรคชาติสามัคคี พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541