ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327
                                               

ซือริช

ซือริช หรือ ซูริก เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองหลวงของรัฐซือริช ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศ บริเวณจุดเหนือสุดของทะเลสาบซือริช มีประชากรในเขตตัวเมืองทั้งหมด 400.028 คน และประชากรบริเวณรอบตัวเมืองรวมทั้งสิ้น ...

                                               

บาเซิล

บาเซิล เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 166.000 คน ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและเยอรมนี มีผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง รวมกันทั้ง 3 เชื้อชาติราว 830.000 คน จากข้อมูลปี ค.ศ. 2004 ทำให้บาเซิลเป็นเมืองท ...

                                               

ราเวินส์บวร์ค

ราเวินส์บวร์ค เป็นเมืองในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนี ราเวินส์บวร์คเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรีย โดยตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบโบเดินราว 20 กิโลเมตร ในสมัยกลาง ราเวินส์บวร์คก่อตั้งขึ้นโดนตระกูลเ ...

                                               

อาเลิน

อาเลิน เป็นเมืองทางตะวันออกของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คในประเทศเยอรมนี ในอดีตมีสถานะเป็นเสรีนครของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ห่างจากนครชตุทท์การ์ทไปทางตะวันออกราว 70 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเ ...

                                               

พระเจ้าอ็องรีที่ 1 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าอ็องรีที่ 1 แห่งฝรั่งเศส พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสที่ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 1574 จนกระทั่งพระองค์สวรรคต พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 38 แห่งฝรั่งเศส และเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์กาเปเซียง พระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้ารอแบร์ที ...

                                               

กงส์ต็องส์แห่งบูร์กอญ

กงส์ต็องส์แห่งบูร์กอญ เสด็จพระราชสมภพ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1046 สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 1093 เป็นบุตรสาวของรอแบต์ที่ 1 ดยุคแห่งบูร์กอญกับเอลี เดอ เซมูร์-อ็อง-บริโอนเนส์ ทรงเป็นพระราชินีคู่สมรสแห่งกัสติยาและเลออน เป็นพระนัดดาของพระเจ้ารอแบต์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ...

                                               

พระเจ้าซังชูที่ 1 แห่งโปรตุเกส

พระเจ้าซังชูที่ 1 แห่งโปรตุเกส เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 2 แห่งราชอาณาจักรโปรตุเกส เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1154 เป็นพระราชโอรสองค์เดียวที่ยังมีพระชนม์ชีพและพระราชบุตรองค์ที่ 5 ใน อาฟองโซที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระรา ...

                                               

อารามฟงต์แน

อารามฟงต์แน เป็นแอบบีย์ของคณะซิสเตอร์เชียนที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมงบาร์ ประเทศฝรั่งเศส อารามฟงต์แนก่อตั้งโดยนักบุญแบร์นาร์แห่งแกลร์โวในปี ค.ศ. 1118 เพียงสองสามปีหลังจากที่ออกจากอารามซีโต Cîteaux Abbey เพื่อไปก่อต ...

                                               

จังหวัดช็องปาญ

ช็องปาญ เป็นอดีตจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในการทำไวน์ที่เรียกว่าเหล้าแชมเปญ เดิมเป็นอาณาจักรที่ปกครองโดยเคานต์แห่งช็องปาญที่ตั้งอยู่ราว 160 กิโลเมตรทางตะวันออกของกรุงปารีส เมืองที่เป็นศูนย์ก ...

                                               

พระเจ้าไชยสิงขะ

พระเจ้าไชยสิงขะ หรือ ที่โลมี่นโล หรือ พระเจ้านันเด่าง์เมีย เป็นพระเจ้าพุกาม ที่ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา ในรัชกาลนี้แทบไม่มีความวุ่นวายทางการเมืองเลย จึงเป็นยุคสมัยของการสร้างวัดและเจดีย์ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เช่น วัดที่โลมี่นโล จนในท้ายรัชกาลเกิด ...

                                               

โซะกะเต้

พระเจ้าโซะกะเต้ เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกาม ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1038–1044 พระเจ้าโซะกะเต้ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1001 ภายหลังจากที่พระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่าน พระราชบิดา ถูกโค่นราชบัลลังก์โดยพระเจ้ากู้นซอจ้องพยู ต่อมาพระองค์ได้ร่วมมือกับเจ้าชายจี ...

                                               

ญองอู้ ซอยะฮ่าน

พระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่าน เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพม่าซึ่งครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1499–1544 กษัตริย์นักบุญและในปกรณัมเล่าประวัติของพระองค์ไว้ทำนองเดียวกับพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์หรือพระเจ้าแตงหวานว่าพระองค์เคยทำไร่แตงกวามาก่อน แต่ด้วยบุญญาธิการของพระองค์จึงไ ...

                                               

พระเจ้านรปติสี่ตู่

พระเจ้านรปติสี่ตู่ เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกาม พระราชนัดดาของพระเจ้านรถุได้ขี้นครองราชสมบัติต่อมา ทรงพระนามว่า พระเจ้านรปติสี่ตู่ หรือพระนามภาษาสันสกฤตว่า ศรีตรีภูวนาทิตยบวรธัมมราชา ส่วนพระนามในจารึกคือ สี่ตู่ เช่นเดียวกับพระอัยกาของพระองค์ ในรั ...

                                               

พระเจ้าปยีน-บย่า

พระเจ้าปยีน-บย่า เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกามและเป็นผู้ก่อตั้งเมืองพุกามใน ค.ศ. 849 พงศาวดารพม่ากล่าวว่าพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 33 ของราชวงศ์ที่สถาปนาช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่กล่าวว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรก ๆ ข ...

                                               

พระเจ้าอโนรธามังช่อ

พระเจ้าอโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม ทรงถือเป็นบิดาของประเทศพม่า เนื่องจากทรงรวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ จากเขตแห้งแล้งของพม่าตอนบนเข้าสู่จักรวรรดิพม่าครั้งแรกที่ทรงผลต่อการเป็นประเทศพม่าในปัจจุบัน ได้เริ่มมีการบันท ...

                                               

ชาวเครุสกี

เครุสกี เป็นชนเยอรมันเผ่าหนึ่งซึ่งเคยตั้งถิ่นฐานอยู่บนส่วนที่เป็นที่ราบและป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี คาดการณ์ว่าพื้นที่ดังกล่าวน่าจะตั้งอยู่ใกล้กับเมืองฮันโนเฟอร์ในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 พวกเขาเป็นผู้นำของชาวเยอรมันหลายเผ่าใน ...

                                               

กระทรวงเดินอากาศ (นาซีเยอรมนี)

กระทรวงเดินอากาศไรช์ ย่อคำว่า RLM เป็นหน่วยงานกระทรวงของรัฐบาลในช่วงยุคสมัยนาซีเยอรมนี มันยังเป็นชื่อแต่เดิมว่า Detlev-Rohwedder-Haus อาคารตั้งอยู่ที่ Wilhelmstrasse ในใจกลางกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นอาคารของกระทรวงการคลังของเยอ ...

                                               

กระทรวงประชาบาลและโฆษณาการ

กระทรวงประชาบาลและโฆษณาการไรช์ หรือที่เรียกอย่างสั้นว่า กระทรวงโฆษณาการ เป็นหนึ่งในกระทรวงของคณะรัฐมนตรีฮิตเลอร์เพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ของระบอบนาซี กระทรวงโฆษณาการก่อตั้งขึ้นหลังการยึดอำนาจของรัฐบาลอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในปี 1933 มีรัฐมนตรีว่าการคือ ดร.โ ...

                                               

กระทรวงโภชนาการและกสิกรรมไรช์

กระทรวงโภชนาการและกสิกรรมไรช์ มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายทางด้านการเกษตรของเยอรมนีในช่วงสาธารณรัฐไวมาร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 ถึง 1933 และในช่วงไรช์ที่สาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933 ถึง 1945 ได้อยู่ภายใต้สำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 193 ...

                                               

กระทรวงยุทธภัณฑ์และผลิตกรรมสงคราม

กระทรวงยุทธภัณฑ์และผลิตกรรมสงครามไรช์ เป็นกระทรวงที่สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1940 ในนาซีเยอรมนี มีเจ้าหน้าที่ราว 500 คน ต่อมาในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1943 ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กระทรวงสรรพาวุธและเครื่องกระสุน มีหน้าที่รับผิดชอบค ...

                                               

ค่ายกักกันโกรส-โรเซิน

ค่ายกักกันโกรส-โรเซิน เป็นเครือข่ายค่ายกักกันนาซีที่เยอรมนีที่สร้างขึ้นและดำเนินการในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ค่ายหลักตั้งอยู่ในหมู่บ้านโกรส-โรเซินของเยอรมนี ซึ่งปัจจุบันคือหมู่บ้านรอกอชญิตซาในจังหวัดดอลนือชล็อนสก์ ประเทศโปแลนด์ บนเส้นทางรถไฟระหว ...

                                               

ค่ายกักกันนาซี

นาซีเยอรมนีได้จัดตั้ง ค่ายกักกัน ขึ้นตลอดดินแดนยึดครองของตน ค่ายกักกันนาซีในช่วงแรก ๆ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในเยอรมนีภายหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้รัฐสภาไรช์สทัก ในปี ค.ศ. 1933 โดยตั้งใจที่จะคุมขังนักโทษการเมืองและผู้ต่อต้านรัฐบาล ค่ายกักกันดังกล่าวได ...

                                               

ค่ายกักกันปวาซอฟ

ปวาซอฟ หรือ กรากุฟ-ปวาซอฟ เป็นค่ายแรงงานและค่ายกักกันของนาซีเยอรมันที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยเอ็สเอ็สในปวาซอฟ ชานเมืองทางใต้ของกรากุฟ ไม่นานหลังจากเยอรมันเข้ารุกรานโปแลนด์และต่อมาก็ได้มีการก่อตั้งอำเภอเขตปกครองสามัญกึ่งอาณานิคมข้ามเขตโปแลนด์กลาง-ใต้ ...

                                               

ค่ายกักกันเมาเทาเซิน-กูเซิน

ค่ายกักกันเมาเทาเซิน-กูเซิน ประกอบด้วยค่ายกักกันเมาเทาเซินบนหุบเขาเหนือตลาดเมืองของเมาเทาเซิน ทางด้านตะวันออกของลินซ์ รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย) ร่วมกับกลุ่มค่ายขนาดย่อยเกือบ 100 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วออสเตรียและเยอรมนีตอนใต้ ค่ายกักกันกูเซินสามแห่งอยู่บร ...

                                               

ค่ายกักกันราเวินส์บรึค

ค่ายกักกันราเวินส์บรึค เป็นค่ายกักกันเยอรมันที่มีไว้เฉพาะสำหรับผู้หญิงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1939–1945 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือเยอรมนี ห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางทิศเหนือประมาณ 90 กิโลเมตร ใกล้กับหมู่บ้านราเวินส์บรึค กลุ่มชนชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยผู้ ...

                                               

กองบัญชาการใหญ่กองทัพเรือเยอรมัน

กองบัญชาการใหญ่กองทัพเรือ หรือ OKM เป็นกองบัญชาการและฝ่ายบริหารระดับสูงสุดของครีคส์มารีเนอ โดยเป็นการยกฐานะขึ้นจากกรมบัญชาการทัพเรือ แห่งไรชส์แวร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1936 ต่อมาได้ควบรวมเข้ากับกรมบัญชาการสมรภูมินาวี ในปี ค.ศ. 1937

                                               

กองบัญชาการใหญ่กองทัพอากาศเยอรมัน

รายนามเสนาธิการกองทัพอากาศ Generalstabschef der Luftwaffe ซึ่งเทียบได้กับตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ: พลเอกอาวุโส ฮันส์-เยือร์เกิน ชตุมพฟ์ Hans-Jürgen Stumpff - ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 1937 ถึง 31 มกราคม 1939 พลเอกทหารอากาศ อัลแบร์ท เค็สเซิลริง Albert K ...

                                               

กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์

กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์ หรือ OKW เป็นหน่วยบัญชาการระดับสูงสุดของแวร์มัคท์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1938 จึงเทียบเท่าเป็นกระทรวงกลาโหมของประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองบัญชาการนี้มีหน้าที่กำกับสามเหล่าทัพเยอรมันอันได้ ...

                                               

กองพลยานเกราะ (แวร์มัคท์)

กองพลยานเกราะ หรือย่อว่า พล.ยานเกราะ เป็นหนึ่งในกองพลของกองทัพบกเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง การมีอยู่ของกองพลนี้ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยอรมนีได้รับชัยชนะในปฏิบัติการบลิทซ์ครีกในช่วงต้นสงคราม ซึ่งทำให้ต่อมา หน่วยวัฟเฟิน-เอ็สเอ็สได ...

                                               

ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก (แวร์มัคท์)

ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก หรือ OB West เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารของกองทัพเยอรมันบนแนวรบด้านตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของแม่ทัพกลุ่ม B, D, G, H และแม่ทัพกลุ่มยานเกราะตะวันตก ถือเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการให ...

                                               

เขตพังโค

พังโค เป็นเขตที่ 3 ของกรุงเบอร์ลิน และเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุด จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2001 จากการควบรวมเขตเพร็นทซ์เลาเข้ากับเขตไวเซินเซ เขตนี้ตั้งชื่อตามแม่น้ำพังเคอ

                                               

เขตมาร์ทซาน-เฮ็ลเลิร์สดอร์ฟ

มาร์ทซาน-เฮ็ลเลิร์สดอร์ฟ เป็นเขตที่ 10 ของกรุงเบอร์ลิน จัดตั้งใน ค.ศ. 2001 จากการควบรวมเขตมาร์ทซานกับเขตเฮ็ลเลิร์สดอร์ฟ เขตนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของกรุง

                                               

เขตลิชเทินแบร์ค

เขตลิชเทินแบร์คประกอบด้วยแขวง Ortsteil จำนวน 10 แขวง ได้แก่: น็อย-โฮเอินเชินเฮาเซิน Neu-Hohenschönhausen วาร์เทินแบร์ค Wartenberg อัลท์-โฮเอินเชินเฮาเซิน Alt-Hohenschönhausen ฟัลเคินแบร์ค Falkenberg ฟรีดริชส์เฟ็ลเดอ Friedrichsfelde ลิชเทินแบร์ค L ...

                                               

อนุสรณ์สถานทหารโซเวียต (อุทยานเทรพโท)

อนุสรณ์สถานทหารโซเวียต เป็นอนุสรณ์สถานสงครามและสุสาน ตั้งอยู่ที่อุทยานเทรพโทในกรุงเบอร์ลิน อนุสรณ์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวโซเวียต ยาคอฟ เบโลปอลสกี โดยสร้างเพื่อรำลึกถึงทหารโซเวียต 7.000 ถึง 80.000 คนที่เสียชีวิตระหว่างการรบในยุทธการที่เบอร์ลิน ระหว่าง ...

                                               

อเล็คซันเดอร์พลัทซ์

อเล็คซันเดอร์พลัทซ์) เป็นลานจัตุรัสเปิด ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการขนส่งมวลชนแห่งหนึ่งในเบอร์ลินชั้นใน ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำชเปรและวิหารเบอร์ลิน ชาวเบอร์ลินมักเรียกจัตุรัสแห่งนี้กันสั้น ๆ ว่า "อาเล็คส์" จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีกา ...

                                               

มณฑลเหลียวหนิง

มณฑลเหลียวหนิง ชื่อย่อ เหลียว(辽)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทิศตะวันตกติดเหอเป่ย์ เหนือติดจี๋หลิน มองโกเลียใน ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีแม่น้ำยาลู่ว์เจียงกั้นเขตแดนกับประเทศเกาหลีเหนือ ทางใต้เป็นทะเลเหลืองและทะเลป๋อไฮ่ มีเมืองหล ...

                                               

มณฑลเฮย์หลงเจียง

เฮย์หลงเจียง เป็นมณฑลหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มณฑลเฮย์หลงเจียงมีอาณาเขตทางทิศใต้ติดกับมณฑลจี๋หลิน และทิศตะวันตกติดกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และยังติดกับประเทศรัสเซียทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองหลวง ...

                                               

LK (ยานอวกาศ)

LK ; GRAU index: 11Ф94) เป็นยานลงดวงจันทร์แบบมีคนควบคุมที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอวกาศโซเวียต มันมีหน้าที่ที่คล้ายกับยานลงดวงจันทร์ของอเมริกา มียาน LK จำนวนหนึ่งที่เคยถูกส่งขึ้นไปยังวงโคจรโลกแบบไร้คนขับ แต่ไม่เ ...

                                               

อินเตอร์คอสมอส

อินเตอร์คอสมอส เป็นโครงการอวกาศของสหภาพโซเวียต มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพันธมิตรของสหภาพโซเวียตด้านภารกิจทางอวกาศทั้งแบบมีมนุษย์และแบบไม่มีมนุษย์ ประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ชาติในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นสมาชิกกติกาสัญญาวอร์ซอ, สภาเพื่อความช ...

                                               

โกซูดาร์สตเวนนายากรานิตซา

โกซูดาร์สตเวนนายากรานิตซา เป็นภาพยนตร์โทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตซึ่งผลิตโดยสตูดิโอภาพยนตร์เบลารุสฟิล์ม มีเนื้อเรืองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโซเวียต จากระหว่างปี ค.ศ. 1917 ถึงปลายทศวรรษที่ 1980 ซึ่งวางกำลังในพรมแดนขอ ...

                                               

คอมบัต (ภาพถ่าย)

คอมบัต เป็นภาพถ่ายขาวดำโดยช่างภาพชาวโซเวียต Max Alpert ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ทหารโซเวียตกำลังพกปืนพกเตเต ให้สัญญาณการโจมตีกับกำลังยกหน่วยของเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง งานนี้ถือได้ว่าเป็นภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดภาพหนึ่งของสหภาพโซเวียตใ ...

                                               

โดคูเมนต์ เอร์

โดคูเมนต์ เอร์ เป็นมินิซีรีส์แนวระทึกขวัญการเมืองและระทึกขวัญกฎหมาย ของสหภาพโซเวียต ที่สร้างจากนวนิยายเรื่องเดียวกันของ เออร์วิง วอลลิซ มินิซีรีส์มีทั้งหมด 3 ตอน กำกับโดย Valeriy Kharchenko โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสหภาพโซเวียตในปี ...

                                               

เตตริส

เตตริส เป็นเกมแก้ปัญหาจัดเรียงตัวบล็อกที่หล่นลงมา จัดเรียงให้เป็นแถว เกมเตตริสนั้นเป็นเกมที่นิยมมากที่สุดเกมหนึ่ง โดยมีการนำมาทำซ้ำหลายครั้ง ตัวเกมออกแบบโดยอะเลคเซย์ ปายีตนอฟ นักออกแบบเกมชาวรัสเซียออกแบบสำหรับเล่นในเครื่อง Electronika 60 ไว้เมื่อ ...

                                               

โทรทัศน์ในสหภาพโซเวียต

โทรทัศน์ในสหภาพโซเวียต เป็นทั้งเจ้าของ, ถูกควบคุม และถูกตรวจพิจารณาโดยรัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลโทรทัศน์ในยุคของสหภาพโซเวียตคือ คณะกรรมาธิการวิทยุและโทรทัศน์รัฐสหภาพโซเวียต หรือ โกซเทเลราดิโอ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสหภาพโ ...

                                               

เบียร์ลิน - 1945

เบียร์ลิน - 1945 หรืออีกชื่อหนึ่งในชื่อ บีตวาซาเบียร์ลิน 1945 เป็นภาพยนตร์สารคดีของสหภาพโซเวียต มีเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธการที่เบอร์ลินซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพจริงจากแนวรบ ภาพยนตร์กำกับโดย Yuli Raizman และ Yelizaveta Svilova เนื้อเรื่องของภาพยนตร์นี้เริ่ ...

                                               

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐคาเรลียาสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

                                               

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย เป็นเพลงชาติของประเทศมอลโดวาสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

                                               

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย เป็นเพลงชาติของเอสโตเนีย สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

                                               

ประเทศทาจิกิสถาน

ทาจิกิสถาน หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคเอเชียกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

                                               

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค เป็นราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดราชวงศ์หนึ่งในทวีปยุโรป ราชวงศ์นี้ได้ปกครองประเทศสเปนและประเทศออสเตรีย รวมเวลาทั้งหมดถึง 6 ศตวรรษ แต่ที่รู้จักกันดีมากที่สุดคือ การปกครองในตำแหน่งของ จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หลังจากได้มีการสถาปนาจั ...