ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 319                                               

ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข รองนายกรัฐมนตรี

                                               

เภา สารสิน

พลตำรวจเอก เภา สารสิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตอธิบดีกรมตำรวจ ในระหว่างปี 2530 - 2532

                                               

มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์

พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ หรือ พระเวชยันตรังสฤษฏ์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรว ...

                                               

หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล หรือ ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และรองนายกรัฐมนตรี

                                               

เล็ก แนวมาลี

พลเอก นายกองใหญ่ เล็ก แนวมาลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียรเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 39 และพ้นจากตำแหน่งไปหลังการรัฐประหารของ ...

                                               

สนั่น ขจรประศาสน์

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ก่อตั้ง และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคมหาชน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและส ...

                                               

สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ

พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรี

                                               

สิทธิ เศวตศิลา

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา เป็นทหารอากาศและนักการเมืองชาวไทย อดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเลขาธิการสำนักง ...

                                               

เสริม ณ นคร

พล.อ.เสริม ณ นคร เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2464 ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันโทชุบ และนางละมุน ณ นคร จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นผู้บังคับหมวดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จากน ...

                                               

อดุล อดุลเดชจรัส

พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส หรือ หลวงอดุลเดชจรัส นามเดิม บัตร พึ่งพระคุณ อดีตองคมนตรี รองนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมตำรวจ ผู้บัญชาการทหารบก มีสมญานามว่า "นายพลตาดุ" เป็นหนึ่งในคณะราษฎร ผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยขณะนั้นหลวงอดุ ...

                                               

การเมืองภาคประชาชน

การเมืองภาคประชาชน คือ การเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผ่านทางตัวแทนของพรรคการเมือง หรือหน่วยงานราชการ การเมืองภาคประชาชนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งย้ำแนวคิดที่ว่า "การเมืองไม่ใช่แค่การเลือกตั้ ...

                                               

พรรคไทยรักษาชาติ

พรรคไทยรักษาชาติ พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในชื่อ พรรครัฐไทย โดยมีนาย เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ และนาย ศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์ เป็ ...

                                               

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2521 ให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งได้ยุติบทบาทลงเมื่อปี พ.ศ. 2526 แต่เม ...

                                               

เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน

เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2543 ตามมติของ ที่ประชุมข่ายประชาสังคมไทย ซึ่งมีจุดหมายร่วมกันในการผนึกกำลังของประชาชนเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการทุจริตในวงราชการ ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตของชาติ ต่อมาจึงมีการเปิดตัวอย่ ...

                                               

คอร์รัปชันว็อทช์

คอร์รัปชันว็อทช์ หรือ คอร์รัปชันว็อทช์.เน็ท คือเว็บไซต์ที่นำเสนอปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบปัญหาการคอรัปชั่น โดยการแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น ต่อปัญหาการคอร ...

                                               

เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร

เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษา นักกิจกรรม และนักเคลื่อนไหวที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อรัฐประหารโดยคณะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่า คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การเกิดขึ้นของเครือข่าย ...

                                               

เจริญ วัดอักษร

เจริญ วัดอักษร อดีตประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก ตำบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแกนนำต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก

                                               

ชนาพัทธ์ ณ นคร

นายชนาพัทธ์ ณ นคร หรือ "เตมูจิน" อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สมัยรัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายชนาพัทธ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2514 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเป็นผู้ที่ตอบกระทู้ต่าง ...

                                               

ไชยันต์ ไชยพร

ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักกันในฐานะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ผู้ฉีกบัตรเลือกตั้งต่อหน้าสื่อมวลชนในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2549 ในแนวทางอารยะขัดขืน นอกจากนี้ไชยันต์ยังเป็นนัก ...

                                               

ดารณีนุช ปสุตนาวิน

เมื่อปี 2557 เธอขึ้นเวที กปปส. ร่วมกับปวันรัตน์ นาคสุริยะ แสดงความเห็นเชิงสะใจต่อการเสียชีวิตของประชาชนที่ถูกลูกหลงจากน้ำมือของมือปืนป๊อปคอร์น คือ นายอะแกว แซ่ลิ้ว อายุ 72 ปี

                                               

ถวัติ ฤทธิเดช

ถวัติ ฤทธิเดช คือราษฎรสามัญที่มีบทบาทอย่างสูงต่อสังคมการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2466 - 2478 ถึงขั้นที่กล่าวได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในกำลังหลักของ "การเมืองพลเมือง" ในเวลานั้น ถวัติเป็นตัวแทนของคนยากจนต่อสู้กับความอยุติธรรมภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดย ...

                                               

นวมทอง ไพรวัลย์

นวมทอง ไพรวัลย์ เป็นคนขับแท็กซี่ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอใต้สะพานลอยถนนวิภาวดีรังสิต หลังขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังของคณะรัฐประหารนามคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ต่อสาธารณชนว่า ได้พยาย ...

                                               

นันทโชติ ชัยรัตน์

นันทโชติ ชัยรัตน์ อดีตที่ปรึกษาสมัชชาคนจนซึ่งร่วมต่อสู้กับขบวนการชาวบ้านสมัชชาคนจนมาอย่างยาวนาน มีผลงานเช่น เป็นที่ปรึกษาชาวบ้านในการเจรจากับรัฐเรื่องระยะเวลาเปิดเขื่อนปากมูล นันทโชติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางกลับจากจังหวัดร้อยเอ็ ...

                                               

ปาล พนมยงค์

ปาล พนมยงค์ เป็นนักกฎหมาย บุตรชายคนโตของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย กับ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

                                               

รสนา โตสิตระกูล

นางสาวรสนา โตสิตระกูล เป็นนักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภค มีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงขบวนการทุจริต กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2541 ยับยั้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 ...

                                               

ลีนา จังจรรจา

ลีนา จังจรรจา เป็นที่รู้จักในชื่อ ลีน่าจัง นักธุรกิจ ทนายความ นักการเมือง และ พิธีกรสตรีชาวไทย เป็นอดีตหัวหน้าพรรคมหาประชาชน เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2547, 2551 และ 2552 นอกจากนี้ ยังเปิดร้านขายเครื่องสำอาง "ไฮโซไซต ...

                                               

เลือกที่จะไม่เลือก

เลือกที่จะไม่เลือก หรือชื่อในการประชาสัมพันธ์ว่า vote no vote เป็นการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิโดยไม่เลือกผู้ใดเป็นตัวแทน เพื่อส่งสัญญาณให้พรรคการเมืองและนักการเมือง พิถีพิถันในการเสนอบุคคลและนโยบายมากขึ้น นับเป็นปฏิบัติการทางการเมือ ...

                                               

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ หรือ มด เกิดในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่บางรัก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 มีชื่อเป็นภาษาจีนว่า อางี้ เริ่มทำกิจกรรมเข้าร่วมการเรียกร้องประชาธิปไตย และเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมศึกษ ...

                                               

วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการของสถาบันสหสวรรษ ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการของภาคประชาชน ในอดีตเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ช่วง พ.ศ. 2549-2551 กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี อีก ...

                                               

สถาบันสหสวรรษ

สถาบันสหสวรรษ เป็นสถาบันวิชาการ ดำเนินการโดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ มีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมือง และการดำเนินนโยบายสาธารณะ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และความถูกต้องชอบธรรมในสังคมไทย โดยมีกิจกรรมที่ทำเป็นป ...

                                               

สื่อพลเมือง

สื่อพลเมือง หมายถึง รูปแบบของเนื้อหาในสื่อ ที่สร้างโดยบุคคลหรือชุมชนที่เรียกตนเองว่า นักข่าวประชาชน หรือ นักข่าวอิสระ ซึ่งอาจมีอาชีพเป็นนักข่าวจริงๆ หรือไม่ก็ได้ สื่อพลเมืองอาจเผยแพร่ไปได้ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต ความรู้เบ ...

                                               

สุริชัย หวันแก้ว

ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังค ...

                                               

เสน่ห์ จามริก

ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ราษฎรอาวุโส นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ประะธานสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป ...

                                               

อังคณา นีละไพจิตร

อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรองประธานในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเคลื่อนไหวสตรี ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร ปัจจุบันเป็นประธา ...

                                               

เอฟ.เอ็ม. 92.25 เมกกะเฮิร์ซ

เอฟ.เอ็ม. 92.25 เมกกะเฮิร์ซ คือคลื่นวิทยุที่ ออกอากาศกระจายเสียงวิทยุชุมชนคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 92.25 เมกกะเฮิร์ซ คลื่นประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย เผยแพร่ข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นและความเป็นเผด็จการทางกา ...

                                               

ระพี สาคริก

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก "บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย" ราษฎรอาวุโส นักวิจัย นักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอดีตนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์

                                               

เสม พริ้งพวงแก้ว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2524 - 2526 และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลายสมัย เป็นนายแพทย์ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท และการแพทย์สมัยใหม่ ผู้ร่วมจัดทำแผนสาธารณสุขแห่งชาติ

                                               

เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5

เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5 เป็นธิดาของพระมงคลรัตนราชมนตรี กับ ขรัวยายไข่ เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2412 เจ้าจอมมารดาชุ่ม มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันกับท่าน 10 คน ได้แก่ คุณใย เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5 คุณเสงี่ยม ภรรยาหลวงนายเสน่ห์รัก ...

                                               

ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิง ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา เป็นธิดาของเจ้าพระยามหิธร กับท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร ท่านผู้หญิง ดุษฎีมาลา ได้บันทึกในหนังสือเรื่องของคนห้าแผ่นดินถึงชื่อของท่านว่า "เมื่อคุณพ่อกลับจากสิงคโปร์แล้วจึงตั้งชื่อให้ฉันว่า ดุษฎีมาลา ตามชื่อเหรียญดุ ...

                                               

นวรัต ไกรฤกษ์

นายแพทย์นวรัต ไกรฤกษ์ เจ้าของนามปากกา หมอนพพร เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง และกามโรค มีชื่อเสียงในฐานะนักเขียนบทความตอบปัญหาเพศศึกษา ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชื่อคอลัมน์ "เสพสมบ่มิสม" เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต ...

                                               

พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)

พระยาเพ็ชรรัตน์ ขุนนางชาวไทย จางวางกรมพระตำรวจซ้ายฝ่ายพระราชวังบวร จางวางกรมล้อมพระราชวังฝ่ายพระราชวังบวร ปลัดกรมพระตำรวจใหญ่ซ้ายฝ่ายพระราชวังบวร เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ ปีมะแม สัปตศก จุลศักราช ๑๑๙๗ ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2378 เ ...

                                               

พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (แฉล้ม อมาตยกุล)

พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน แฉล้ม อมาตยกุล เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2393 เป็นบุตรชายของ พระยากระสาปนกิจโกศล โหมด อมาตยกุล กับ คุณหญิงพลอย ไกรฤกษ์ ท่านมีพี่ชาย คือ พระปรีชากลการ สำอาง อมาตยกุล และพระยาเพ็ชรพิไชย เจิม อมาตยกุล พระยาอภิรักษ์ราชอุทยานมีภรรยาหลายคน ...

                                               

พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์

พูนเพิ่มเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 เป็นบุตรของพระยาประเสริฐศุภกิจ เพิ่ม ไกรฤกษ์ กับคุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2475 เข้ารับการศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยเป็นเวลา 6 ปี แล้วจึงเดินทางไปศึกษาชั้นมัธยมปลายที่ Oundie School ป ...

                                               

เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)

มหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร มีนามเดิมว่า ลออ สกุลไกรฤกษ์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 7 อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตประธานศาลฎีกา

                                               

เจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชกาลที่ 5

เจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชกาลที่ 5 สกุลเดิม นิยะวานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2418 ที่บ้านบางขุนพรหมในพระนคร เป็นบุตรีของพระนรินทราภรณ์ กับ ปริก โดยปู่ของท่านคือพระอินท์อากร เป็นน้องชายของเจ้าจอมมารดาอำพา ในรัชกาลที่ 2 เมื่อท่านอายุได้ 9 ...

                                               

พระปรีชากลการ (สำอาง อมาตยกุล)

พระปรีชากลการ มีชื่อตัวว่า สำอาง อมาตยกุล ขุนนางชาวไทย สมรสกับสตรีลูกครึ่งอังกฤษ คือ แฟนนี่ น็อกซ์ ท่านถูกกล่าวหาว่า "ฆ่าคนตายและทารุณกรรม แก่คนไทยที่เมืองกบินทร์บุรี" โทมัส ยอร์ช น็อกซ์ ผู้เป็นพ่อตา ซึ่งเป็นกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย จึงได้ข่มขู่ ...

                                               

หม่อมหลวงอรรถดิศ ดิศกุล

หม่อมหลวงอรรถดิศ ดิศกุล เป็นนักแสดงชาวไทย เป็นบุตรชายของหม่อมราชวงศ์พันธุ์ดิศ ดิศกุล กับกุณฑิกา ไกรฤกษ์ มีพี่สาวหนึ่งคนคือ หม่อมหลวงศิศิรา ดิศกุล หม่อมหลวงอรรถดิศมีผลงานทางการแสดงเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักแสดงละครชุด เรื่อง เซน.สื่อรักสื่อวิญญาณ ...

                                               

เจ้าจอมมารดาอัมพา ในรัชกาลที่ 2

เจ้าจอมมารดาอัมพา เป็นธิดาคนที่สามจากทั้งหมดเจ็ดคนของพระยาอินทรอากร อิน ไกรฤกษ์ หรือ โง้ว แซ่หลิม กับมารดาชาวจีนไม่ปรากฏนาม และเกิดในประเทศจีน มีพี่น้องคือ เสง ช., มิน ช., ไม้เทศ ญ., เถาวัลย์ ญ., กลีบ ญ. และมุ่ย ช. ทั้งนี้พระยาอินทรอากรผู้บิดา เป ...

                                               

สุกุมล คุณปลื้ม

สุกุมล คุณปลื้ม สกุลเดิม โขนแจ่ม ชื่อเล่น: เบียร์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2518 เป็นบุตรของนายเสนาะ กับนางอังคณา โขนแจ่ม สำเร็จชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ และจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเ ...

                                               

สุมาลี จาติกวณิช

ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวณิช เป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชาสมาศัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเป็นอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติคนที่ 10

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →