ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314
                                               

สะพานหัน

สะพานหัน เป็นสะพานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในย่านสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ทอดข้ามคลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่าง ชื่อนี้เรียกตามจาก ลักษณะของตัวสะพานที่ สมัยก่อนนั้นจะเป็นไม้แผ่นเดียวพาดข้ามคลอง ปลายข้างหนึ่งตรึงแน่นกับที่ ส่วนอีกข้างจะไม่ตอกติด จ ...

                                               

อนุสาวรีย์หมู

อนุสาวรีย์หมู หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อนุสาวรีย์สหชาติ เป็นอนุสาวรีย์รูปหมู ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเดิม ในส่วนของคลองหลอด อยู่ที่เชิงสะพานปีกุน ฝั่งตรงข้ามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ริมถนนถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ออกแบบโดยสมเด็จฯ ...

                                               

สะพานอรไทย

สะพานอรทัย เป็นสะพานข้ามคลองเปรมประชากรช่วงที่บรรจบคลองผดุงกรุงเกษม อยู่บนถนนลูกหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างสะพานมัฆวานรังสรรค์กับสะพานเทวกรรมรังรักษ์ บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทำเนียบรัฐบาล สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 ตั้ง ...

                                               

สะพานอุบลรัตน์

สะพานอุบลรัตน์ เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม เชื่อมถนนอัษฎางค์และถนนราชินี ตั้งอยู่ระหว่างแขวงพระบรมมหาราชวังกับแขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2531 เดิมรู้จักในชื่อ สะพานหัวตะเฆ่ หรือ สะพานหัวจรเข้ เนื่ ...

                                               

สะพานอุตตมานุสรณ์

สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 445 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหว ...

                                               

สะพานเทพสุดา

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ข้ามเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ถึงบริเวณเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ใช้งบประมาณในการก่ ...

                                               

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 4 (เชียงของ–ห้วยทราย)

สะพานมิตรภาพ 4 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่หมู่ที่ 9 บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับประเทศลาวที่บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกล่อง มีเสา 4 เสา ...

                                               

สะพานจันทร์สม

สะพานจันทร์สม หรือ สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ เป็นสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำปิง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2421 โดยนายชีค มิชชันนารี เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรระหว่างชุมชนวัดเกต กับชุมชนบริเวณตลาดวโรรสในปัจจุบัน เป็นสะพานที่มีความสำคัญในการเป็นทางเชื่อมระหว่างชุมชนแหล่งเ ...

                                               

สะพานนวรัฐ

สะพานนวรัฐ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งแรกที่ทำด้วยไม้สัก ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2433 ปัจจุบันได้รับการสร้างใหม่ให้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2510 ตั้งชื่อตามเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับโรงเรียนเชียงใหม่ ...

                                               

สะพานเม็งรายอนุสรณ์

สะพานเม็งรายอนุสรณ์ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อระหว่างถนนเชียงใหม่-ลำพูน กับถนนเจริญประเทศ เปิดใช้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2510 โดยมีพิธีเปิดสะพานนวรัฐ และสะพานเม็งรายอนุสรณ์ โดยจอมพลถนอม กิตติขจ ...

                                               

สะพานมิตรภาพ (ไทย–พม่า)

สะพานแม่น้ำเมย เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเมย เชื่อมระหว่างตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า เป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร ยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร

                                               

สะพานมิตรภาพ 2 (ไทย–พม่า)

สะพานมิตรภาพ ไทย–พม่า 2 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเมยขนาดใหญ่แห่งที่สอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของประเทศไทย เข้ากับบ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี ของประเทศพม่า เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล ...

                                               

สะพานเดชาติวงศ์

สะพานเดชาติวงศ์ เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนพหลโยธินที่หลักกิโลเมตรที่ 340 ก่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2485 และเปิดให้ใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งชื่อของสะพานนั้นมาจากชื่อสกุลขอ ...

                                               

สะพานสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)

สะพานสมเด็จพระวันรัต เป็นสะพานของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเส้นแบ่งเขตตำบลน้ำทรงกับตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมจากถนนพหลโยธินเข้าจังหวัดอุทัยธานี ชื่อสะพานตั้งเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระวันรัต พระมหา ...

                                               

สะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า

สะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า ออกแบบเป็นสะพานคอนกรีตอยู่ด้านเหนือน้ำของสะพานพระนั่งเกล้า มีขนาด 6 ช่องจราจร เชื่อมต่อกับช่องทางหลักของถนนรัตนาธิเบศร์ โดยช่องทางคู่ขนานใช้สะพานเก่า มีความยาวตลอดช่วงสะพานถึง 2 กิโลเมตร ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนนนทบ ...

                                               

สะพานนนทบุรี

สะพานนนทบุรี หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า สะพานนวลฉวี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เข้ากับตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพ ...

                                               

สะพานพระนั่งเกล้า

สะพานพระนั่งเกล้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตตำบลไทรม้าและตำบลบางกระสอ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยเชื่อมการเดินทางระหว่างพื้นที่ตำบลไทรม้ากับตำบลบางกระสอกับตำบลสวนใหญ่เข้าด้วยกันตามแนวถนนรัตนาธิเบศร์ สะพานนี้มี 4 ช่องจร ...

                                               

สะพานพระราม 4

สะพานพระราม 4 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมการคมนาคมระหว่างพื้นที่ตำบลบางตะไนย์กับตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ทางตอนเหนือของจังหวัดนนทบุรี โดยสร้างเป็นส่วนต่อจากสะพานลอยรถข้ามห้าแยกปากเกร็ดตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ ยกระดับเหนือถนนแจ้งวัฒนะย่านกลางเ ...

                                               

สะพานพระราม 5

สะพานพระราม 5 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 14 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมระหว่างตำบลสวนใหญ่ กับตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเป็นส่วนหนึ่งของถนนนครอินทร์

                                               

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า สะพานนนทบุรี 1 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เชื่อมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ เข้ากับตำบลบางศรีเมือง โดยเริ่มต้นจากปลายสะพานทางแยกต่างระดับบนถนนนนทบุรี 1 ใกล้โรงเรียน ...

                                               

สะพานมิตรภาพ (ไทย–มาเลเซีย)

สะพานบ้านบูเก๊ะตา เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 เชื่อมระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กับบ้านบูกิตบูงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร ยาว 120 เมตร กว้าง 16.9 เมตร ดำเนินการสร้างโดยกรมทางหลวงของ ...

                                               

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ)

สะพานมิตรภาพ 5 เป็นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมมิตรภาพระหว่างไทยกับลาว เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2554 โครงการนี้จะข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 บริเวณกิโลเมตรที่ 125+925 หมู่ 2 บ้านดอนยม ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ข้ามแม่น้ำโขง และเ ...

                                               

สะพานเชียงราก

สะพานเชียงราก เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมพื้นที่ระหว่างอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กับอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก สะพานนี้อยู่ทางท้ายน้ำของสะพานเกาะเกิด และทางเหนือน้ำของ สะพานปทุมธานี

                                               

สะพานปทุมธานี

สะพานปทุมธานี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานี เชื่อมแผ่นดินทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเข้าด้วยกัน เชื่อมต่อระหว่าง ตำบลบางปรอก กับ ตำบลบ้านกลางในท้องที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

                                               

สะพานปทุมธานี 2

สะพานปทุมธานี 2 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างท้องที่ตำบลบางขะแยงกับตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 เป็นสะพานที่รองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี สะพานนี ...

                                               

สะพานจอมเกล้า

สะพานจอมเกล้า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำเพชรบุรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มแรกเรียกว่าสะพานช้าง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีคุณาประการใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองเพชร อีกทั้งเมืองเพชรเป็นเมืองที่พระองค์ท่านโปรด ...

                                               

สะพานสารสิน

สะพานสารสิน เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต เป็นสะพานแรกที่มีการสร้างเพื่อข้ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าฉัตรไชยและบ้านท่านุ่นของจังหวัดพังงา โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 มีความยาวทั้งหมด 660 เมตร เปิดใช้ ...

                                               

สะพานคอมโพสิต

สะพานคอมโพสิต เป็นสะพานสำหรับรถไฟ 1 ใน 3 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมทางรถไฟข้ามหุบเขาบนเส้นทางรถไฟสายเหนือ ระหว่างสถานีรถไฟแม่ตานน้อย กับสถานีรถไฟขุนตาน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 676.754 เป็นสะพานคอมโพสิตแห่งแรกของการรถไฟแห่งประเทศไทย สะพานคอมโพสิ ...

                                               

สะพานสองหอ

สะพานสองหอ เป็นสะพานรถไฟ 1 ใน 3 แห่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้รถไฟข้ามหุบเขาระหว่างจังหวัดลำปาง กับจังหวัดลำพูน อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ระหว่างสถานีรถไฟแม่ตานน้อย และสถานีรถไฟขุนตาน บริเวณกิโลเมตรที่ 678.724 เหตุที่เรียกว่า "สะพานสองหอ" เนื่องจากสะพา ...

                                               

สะพานสามหอ

สะพานสามหอ เป็นสะพานรถไฟ 1 ใน 3 แห่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้รถไฟข้ามหุบเขาระหว่างจังหวัดลำปาง กับจังหวัดลำพูน อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ระหว่างสถานีรถไฟแม่ตานน้อย และสถานีรถไฟขุนตาน บริเวณกิโลเมตรที่ 677.903 เหตุที่เรียกว่า "สะพานสามหอ" เนื่องจากสะพา ...

                                               

สะพานภูตูมผาบิ้งสามัคคี

สะพานภูตูมผาบิ้งสามัคคี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเลย เชื่อมระหว่างตำบลผาบิ้ง และตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 130 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร โดยกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ว่าจ้างให้ หจก.วาริชก่อสร ...

                                               

สะพานมิตรภาพน้ำเหือง

สะพานแม่น้ำเหือง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เชื่อมระหว่างต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย กับแก่นท้าว แขวงไชยบุรี ประเทศลาว เป็นสะพานคอนกรีต 1 ช่องจราจร ยาว 110 เมตร กว้าง 9 เมตร

                                               

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดิมเป็นสะพานโครงสร้างไม้ ที่ทางเจ้านรนันทไชยชวลิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง และชาวจังหวัดลำปางได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเ ...

                                               

สะพานติณสูลานนท์

สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา และบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1.700 เมตร ตามลำดับ ...

                                               

สะพานกาญจนาภิเษก

สะพานกาญจนาภิเษก เป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของถนนกาญจนาภิเษก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 ลักษณะการก่อสร้างเป็นสะพานขึงระนาบคู่ ...

                                               

สะพานพระจุลจอมเกล้า

สะพานพระจุลจอมเกล้า หรือสะพานสุราษฎร์ธานี เป็นสะพานสำคัญที่สุดในเส้นทางสายใต้ เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยสะพานเหล็ก 3 ช่วง รวมความยาวของสะพานทั้งสิ้น 200 เมตร เปิดการเดินรถได้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2496 เป็นส ...

                                               

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 6 (นาตาล–ละคอนเพ็ง)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 6 เป็นโครงการใหม่ จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2555 ที่จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงช่วงอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน จุดก่อสร้างสะพานข้ ...

                                               

รายชื่อรางวัลที่การบินไทยได้รับ

การบินไทยได้รับการจัดอันดับประเภท สายการบินระหว่างภูมิภาคยอดเยี่ยมในอันดับ 2 จากนิตยสาร Travel News ประเทศสวีเดน จากการประกาศรางวัลในงาน Grand Travel Award 2007 บัตรเครดิต THAI American Express Platinum ได้รับรางวัลเฟรดี้ อวอร์ดส ประเภท Best Co-b ...

                                               

รายชื่อเครื่องบินของการบินไทย

ข้อมูลวันรับมอบเครื่องบินของการบินไทยสมายล์ จากเว็บ Planespotters.net ข้อมูลเครื่องบินจากเว็บไซต์การบินไทย ข้อมูลวันรับมอบเครื่องบินของการบินไทย จากเว็บ Planespotters.net รายชื่อเครื่องบินในอดีตและปัจจุบันของการบินไทย รายชื่อเครื่องบินในอดีตและปั ...

                                               

จรัมพร โชติกเสถียร

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นผู้ร่วมทำแผนฟื้นฟู ระยะกลางและระยะยาว ทำให้การบินไทยกลับมามีกำไ ...

                                               

จุดหมายปลายทางของการบินไทย

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การบินไทย ได้ให้บริการการบินไปยังท่าอากาศยานทั้งหมด 64 แห่ง ใน 35 ประเทศ ครอบคลุม ทั้งหมด 3 ทวีป เส้นทางบินแรกของการบินไทยคือ กรุงเทพ-ฮ่องกง เริ่มบินเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ซึ่งได้ถือว่าเป็นวันสถาปนา บริษัท ...

                                               

ประวัติการบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไทยมีมติให้ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสายการบินภายในประเทศอยู่ในขณะนั้น กับสายการบินสแกนดิเนเวียน สายการบินร่วมของประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ทำสัญญาร่วมทุนระหว่างกันเพื่อดำเนินธุรกิจการ ...

                                               

อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ วัฒนางกูร อดีตอธิบดี กรมมหาดเล็ก 904ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการ บริหารส่วนกลาง สำนักพระราชวัง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ อดีตรองกรรมการ ...

                                               

แอร์เอเชียเจแปน

บริษัท แอร์เอเชียเจแปน จำกัด เป็นผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเป็นรายแรกในประเทศญี่ปุ่น ในนามสายการบินแอร์เอเชียเจแปน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น มีฐานการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ กรุงโตเกียว โดยเริ่มดำเนินการใ ...

                                               

โทนี เฟอร์นานเดส

ตัน ศรี ดร. แอนโธนี ฟรานซิส เฟอร์นานเดส เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงชาวมาเลเซีย เกิดเมื่อ 30 เมษายน 1964 เป็นผู้ก่อตั้งจูนแอร์ เบอร์ฮัด ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสายการบินต้นทุนต่ำแรกของมาเลเซีย คือ แอร์เอเชีย ซึ่งมีสโลแกนว่า "Now everyone can fly" ...

                                               

แอร์เอเชียเซสต์

แอร์เอเชียเซสต์ เดิมรู้จักกันในนาม สายการบินเซสต์ แอร์ และ สายการบินเอเชี่ยน สปิริต เป็นส่วนหนึ่งของ แอร์เอเชียฟิลิปปินส์ ได้รับการบริหารงานโดย นายไมเคิล โรเมโร เป็นสายการบินราคาประหยัด ในประเทศฟิลิปปินส์ มีฐานการบินอยู่ที่ ท่าอากาศยานนานาชาตินิน ...

                                               

แอร์เอเชียฟิลิปปินส์

แอร์เอเชียฟิลิปปินส์ เป็นสายการบินราคาประหยัด ในประเทศฟิลิปปินส์ หรือที่เรียกว่า low-cost carrier แอร์เอเชียฟิลิปปินส์ เกิดจากการร่วมลงทุนของนักธุรกิจชาวฟิลิปปินส์ ได้แก่ นางแมเรียน บี. ฮอนติเวรอส, นายอันโตนิโอ โคฮวนโก จูเนียร์และนายไมเคิล โรเมโร ...

                                               

อินโดนีเซียแอร์เอเชีย

อินโดนีเซียแอร์เอเชีย เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ให้บริการเที่ยวบินในประเทศอินโดนีเซีย และ ระหว่างประเทศ โดยมีฐานบินหลักอยู่ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ซูการ์โนฮัตตา จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 15 เมษายน 2552 เที่ยวบินภ ...

                                               

อินโดนีเซียแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 8501

อินโดนีเซียแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 8501 เป็นเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางการบินจากเมืองซูราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ไปประเทศสิงค์โปร์ ปฏิบัติการโดยอากาศยานแอร์บัส เอ 320-216 ของอินโดนีเซียแอร์เอเชีย ทะเบียน PK-AXC สูญหาย เมื่อวันที่ 28 ธันวา ...

                                               

แอร์เอเชีย

สายการบินแอร์เอเชีย เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย และเป็นสายการบินที่ให้บริการด้วยค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในเอเชีย กลุ่มแอร์เอเชีย ดำเนินการให้บริการเที่ยวบินทั่งในประเทศ และ ระหว่างประเทศ โดยมีจุดหมายปลายทางมากกว่า 400 เมืองใ ...