ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293
                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 13

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 13 อังกฤษ: The Amazing Race 13 เป็นฤดูกาลที่ 13 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 14

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 14 อังกฤษ: The Amazing Race 14 เป็นฤดูกาลที่ 14 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 15

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 15 อังกฤษ: The Amazing Race 15 เป็นฤดูกาลที่ 15 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 16

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 16 อังกฤษ: The Amazing Race 16 เป็นฤดูกาลที่ 16 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 17

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 17 อังกฤษ: The Amazing Race 17 เป็นฤดูกาลที่ 17 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 2

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 2 อังกฤษ: The Amazing Race 2 เป็นฤดูกาลที่ 2 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 3

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 3 อังกฤษ: The Amazing Race 3 เป็นฤดูกาลที่ 3 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 4

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 4 อังกฤษ: The Amazing Race 4 เป็นฤดูกาลที่ 4 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 5

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 5 อังกฤษ: The Amazing Race 5 เป็นฤดูกาลที่ 5 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 6

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 6 อังกฤษ: The Amazing Race 6 เป็นฤดูกาลที่ 6 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 7

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 7 อังกฤษ: The Amazing Race 7 เป็นฤดูกาลที่ 7 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเด ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซ 9

ดิ อะเมซิ่ง เรซ 9 อังกฤษ: The Amazing Race 9 เป็นฤดูกาลที่ 9 ของรายการ ดิ อะเมซิ่ง เรซ ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ระดับรางวัลเอ็มมี 8 สมัยซ้อนทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเ ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซเอเชีย 2

ดิ อะเมซิ่ง เรซ เอเชีย 2 อังกฤษ: The Amazing Race Asia 2 เป็นปีที่สองของรายการเรียลลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์ที่ชื่อ ดิ อะเมซิ่ง เรซ เอเชีย รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีม ทีมละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเดินทางรอบโลก โดยทีมที่ชนะจะ ...

                                               

ดิอะเมซิ่งเรซเอเชีย 4

ดิ อะเมซิ่ง เรซ เอเชีย 4 เป็นปีที่สี่ของรายการดิ อะเมซิ่ง เรซ เอเชีย ซึ่งเป็นเกมโชว์ประเภทเรียลลิตี้ทางโทรทัศน์ รายการนี้จะมีผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีม ทีมละ 2 คนซึ่งรู้จักกันมาก่อนแล้ว ทำการแข่งขันโดยเดินทางรอบทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ทีมที่ชนะจะได้รั ...

                                               

ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 1

ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 1 เป็นซีซั่นแรกของ ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชีย จัดระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2547

                                               

นายานา (พิกมี)

นายานา เป็นเพลงที่แสดงโดยผู้เข้าแข่งขันในรายการ พรอดิวซ์ 101 และเป็นเพลงประจำรายการ เปิดตัวแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยซีเจ อีแอนด์เอ็ม พร้อมกับมิวสิกวิดีโอที่นำแสดงโดยอี แดฮวีที่ได้รับตำแหน่งเซนเตอร์ เพลงเวอร์ชันเปียโนได้เปิดตัวแ ...

                                               

เนกอยา (พิกมี)

เนกอยา เป็นเพลงที่แสดงโดยผู้เข้าแข่งขันในรายการ พรอดิวซ์โฟร์ตีเอต และเป็นเพลงประจำรายการ เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยซีเจ อีแอนด์เอ็มและสโตนมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ พร้อมกับมิวสิกวิดีโอ

                                               

บงบงเกิลส์ 303

บงบงเกิลส์ 303 เป็นเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติจีน สมาชิกวงมาจากรายการการแข่งขัน พรอดิวซ์แคมป์ 2020 หรือ CHUANG 2020 ของเทนเซ็นต์ ซึ่งเป็นรายการคัดเลือกเด็กฝึกจากบริษัทต่าง ๆ ให้เหลือเด็กฝึก 7 คน โดยเด็กฝึก 7 คนนั้นจะได้มาเป็นสมาชิกวงบงบงเกิลส์ 303 และสมาช ...

                                               

พรอดิวซ์ 101

พรอดิวซ์ 101 เป็นแฟรนไชส์การแข่งขันความสามารถทางโทรทัศน์ที่ผลิตโดย บริษัท ซีเจ อีแอนด์เอ็ม รูปแบบดังกล่าวไม่มีคณะกรรมการตัดสิน แต่ใช้การมีส่วนร่วมของผู้ชมในการตัดสิน เริ่มการแข่งขันด้วยคู่แข่งจำนวน 101 คน และคัดเลือกเพียง 11 คนสุดท้าย แฟรนไชส์นี้ ...

                                               

พรอดิวซ์ 101 (ฤดูกาล 1)

พรอดิวซ์ 101 เป็นรายการเรียลลิตีค้นหากลุ่มศิลปินหญิง ของประเทศเกาหลีใต้ ออกอากาศในปี พ.ศ. 2559 ทางสถานีโทรทัศน์เอ็มเน็ต ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ใช้งบประมาณในการสร้างสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสถานีโทรทัศน์เอ็มเน็ตตั้งแต่ผลิตรายการมา โดยใช้งบประมา ...

                                               

พรอดิวซ์ 101 (ฤดูกาล 2)

พรอดิวซ์ 101 ฤดูกาล 2 เป็นรายการเรียลลิตีค้นหากลุ่มศิลปินชาย ของประเทศเกาหลีใต้ ออกอากาศในปี พ.ศ. 2560 ทางสถานีโทรทัศน์เอ็มเน็ต

                                               

พรอดิวซ์ 101 ญี่ปุ่น (ฤดูกาล 1)

พรอดิวซ์ 101 ญี่ปุ่น เป็นรายการแข่งขันเรียลลิตี้ของญี่ปุ่นปี ค.ศ. 2019 และเป็นภาคแยกของรายการทางโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ พรอดิวซ์ 101 รายการนี้ติดตามเด็กฝึกหัด 101 คนโดยตั้งใจจะผลิตบอยแบนด์ 11 คน ผู้ชมจะเป็นผู้เลือกสมาชิก,ชื่อกลุ่ม และแนวคิด โดยเปรีย ...

                                               

พรอดิวซ์แคมป์ 2019

พรอดิวซ์แคมป์ 2019 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า CHUANG 2019 เป็นรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้ค้นหากลุ่มศิลปินชายของจีนที่ออกอากาศทางเทนเซ็นต์วิดีโอ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 นับเป็นรุ่นที่สองของแฟรนไชส์พรอดิวซ์ 101ในจีน สมาชิกกลุ่มสุดท้ายได้เดบิวต์ใน ...

                                               

พรอดิวซ์แคมป์ 2020

พรอดิวซ์แคมป์ 2020 หรือ ช่วงเจ้าหยิง 2020 รู้จักอย่างเป็นทางการว่า ช่วง 2020 เป็นรายการเรียลลิตีค้นหากลุ่มศิลปินหญิงจาก เทนเซ็นต์วิดีโอ ผ่านการคัดเลือกเด็กฝึกหัดจำนวน 101 คน ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุดจำนวน 7 คนจะได้เปิดตัวเป็นกลุ่มศิลปินหญิง ...

                                               

พรอดิวซ์แคมป์ 2021

พรอดิวซ์แคมป์ 2021 หรือ ช่วงเจ้าหยิง 2021 รู้จักอย่างเป็นทางการว่า ช่วง 2021 เป็นรายการเรียลลิตีค้นหากลุ่มศิลปินชายของจีนที่ออกอากาศทางเทนเซ็นต์วิดีโอ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ผ่านนำเด็กฝึกหัดชาย 90 คนจากประเทศและเอเจนซี่ต่าง ๆ มารวมตั ...

                                               

พรอดิวซ์โฟร์ตีเอต

พรอดิวซ์โฟร์ตีเอต เป็นรายการเรียลลิตีค้นหากลุ่มศิลปินหญิงจากสถานีโทรทัศน์เอ็มเน็ต ผ่านการคัดเลือกเด็กฝึกหัดจำนวน 96 คนที่มาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุดจำนวน 12 คนจะได้เปิดตัวเป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่จะได้พรอโมตในประเทศเก ...

                                               

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันพรอดิวซ์ 101 (ฤดูกาล 2)

ก่อนที่จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 มีการเปิดเผยว่า เด็กฝึกสามคนได้ออกจากรายการ ได้แก่ ฮัน จง-ยอน มารูเอนเตอร์เทนเมนต์ ออกจากรายการหลังจากเรื่องอื้อฉาวจากการกลั่นแกล้ง ในขณะที่เด็กฝึก คิม ชี-ฮยอน ชุนเอนเตอร์เทนเมนต์ และ นัมยุน-ซอง ...

                                               

ชีวิตมหัศจรรย์ ทรูแมน โชว์

ชีวิตมหัศจรรย์ ทรูแมน โชว์ ชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง The Truman Show ออกฉายที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1998 เข้าฉายในประเทศไทยในปลายปีเดียวกัน นำแสดงโดย จิม แคร์รี, ลอร่า ลินนีย์, เอ็ด แฮร์ริส, นาตาชา แมคเอลฮอล กำกับการ ...

                                               

สอดรู้ สอดเห็น สอดเป็น สอดตาย

สอดรู้ สอดเห็น สอดเป็น สอดตาย ชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์เรื่อง The Blair Witch Project เป็นภาพยนตร์ในแนวสารคดี ความยาว 86 นาที ออกฉายในปี ค.ศ. 1999 และเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

                                               

อัลญะซีเราะฮ์

อัลญะซีเราะฮ์ หรือ แอลจะเซียรา แปลว่า "คาบสมุทร" หมายถึง "คาบสมุทรอาหรับ" มาจาก شبه الجزيرة العربية šibh al-ğazīra al-‘arabīya, คาบสมุทรอาหรับ, เรียกอย่างย่อว่า الجزيرة العربية al-ğazīra al-‘arabīya, แปลว่า เกาะอาหรับ, شبه šibh แปลว่า "ราวกับ") เ ...

                                               

เอ็มเน็ต

เอ็มเน็ต เป็นบริการโทรทัศน์แบบเสียค่าใช้จ่ายในการรับชมประเภทเพลงในประเทศเกาหลีใต้โดยซีเจ อีแอนด์เอ็ม ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของซีเจ อีเอ็นเอ็ม บริษัทย่อยของกลุ่มซีเจ ซีเจ อีแอนด์เอ็ม เซ็นเตอร์ สตูดิโอ ตั้งอยู่ที่แขวงซังงัม เขตมาโพ กรุงโซล เป็นศูนย์กลาง ...

                                               

โลตัสทีวีมาเก๊า

โลตัสทีวีมาเก๊า เจ้าของสถานี Macau Lotus TV Media via Satélite, Limitada ก่อตั้งขึ้นวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มอบหมายให้รัฐบาลมาเก๊าเป็นผู้ออกใบอนุญาตทีวีดาวเทียมในมาเก๊า เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในมาเก๊าและออกอากาศทั่ ...

                                               

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติมาเก๊า

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติมาเก๊า เป็นผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะในเขตบริหาพิเศษมาเก๊า แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีช่องทีวีดาวเทียม 1 ช่อง และ ช่องสัญญาณวิทยุ 2 ช่อง เป็นผู้ให้บริการช่อง TDM แก่ผู้ชมในท้องถิ่นโดยมีเนื้อหาหลากหลายในภ ...

                                               

แช็สกาแตแลวิแซ

แช็สกาแตแลวิแซ หรือ ČT เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของประเทศเช็กเกีย โดยรัฐบาลของประเทศดังกล่าว โดยมีลักษณะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติและแบบสาธารณะ

                                               

รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น

สถานีโทรทัศน์ภาควิชาการมหาวิทยาลัย Open University of Japan - มหาวิทยาลัยการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นยุติการออกอากาศภาคพื้นดินเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของสถาบัน และปัจจุบันมีแต ...

                                               

เอ็นเอชเคเวิลด์

เอ็นเอชเค เวิลด์ เป็นสถานีโทรทัศน์ระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น บนบริการของเอ็นเอชเค เป็นบริการที่มุ่งเป้าไปที่ตลาดต่างประเทศเช่นเดียวกับ บีบีซี เวิลด์นิวส์, ดอยช์ เวเลย์, ฟร้องซ์ เว็งแก็ต และ รัสเซียทูเดย์ สถานีเอ็นเอชเค เวิลด์ ตั้งอยู่ที่ โตเกี ...

                                               

ทีอาร์ที 1

ทีอาร์ที 1 เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศตุรกี ทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1968 และออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1971 นอกจากนี้ทีอาร์ที 1 ออกอากาศภาคพื้นดินไปยังประเทศ ประเทศอาเซอร์ไบจาน อีกด้วย และเมื่อวั ...

                                               

ทีอาร์ที โชจุก

ทีอาร์ที โซกุค เป็นช่องรายการจากประเทศตุรกี โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติตุรกี ออกอากาศ 24 ชม.ต่อวัน เป็นรายการสำหรับเด็ก ออกอากาศพาษย์ภาษาตุรกี แพร่ภาพตั้งแต่เวลา 6.30 น. - 21.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่ออกอากาศในช่วงภาคค่ำ ในเวลา ...

                                               

เอ9 ทีวี

เอ9 ทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ตุรกีที่เริ่มออกอากาศในวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2011 ผ่านดาวเทียมทืร์กซัต รายการส่วนใหญ่มีเนื้อหาทางศาสนาและภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ความสำคัญกับรังสรรค์นิยมมากกว่าการวิวัฒนาการและลัทธิดาร์วิน เนื้อหาจำนวนมากนำเสนอโดยนักรังสรรค์นิ ...

                                               

ทีวีบาโฮริสตัน

ทีวีบาโฮริสตัน ชื่อย่อ ТВБ เป็นสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศทาจิกิสถาน โดยมีรัฐบาลที่เป็นเจ้าของ ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 ออกอากาศทั่วประเทศทาจิกิสถาน และประเทศอื่น ๆ โดยมีช่องทางที่สามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวี ทีวี ...

                                               

สถานีโทรทัศน์ทาจิกิสถาน

สถานีโทรทัศน์ทาจิกิสถาน เป็นสถานีโทรทัศน์ประจำชาติของประเทศทาจิกิสถานในทวีปเอเชียกลาง สถานีโทรทัศน์ทาจิกิสถานมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองดูชานเบ เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2502

                                               

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศโปแลนด์

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศโปแลนด์ หรือ ทีวีพี เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของโปแลนด์ โดยรัฐบาลของประเทศดังกล่าว โดยมีลักษณะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติและแบบสาธารณะ

                                               

ฟร็องส์แว็งต์-กัทร์

ฟร็องส์แว็งต์-กัทร์ เป็นสำนักข่าวและสถานีโทรทัศน์ข่าวของประเทศฝรั่งเศส ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกอากาศหลัง รัสเซียทูเดย์ 2 ปี และ อัลจาซีราอินเตอร์เนชั่นแนลภาษาอังกฤษ 1 ปีกว่า ๆ ปัจจุบันออกอากาศ 3 ภาษาได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ แ ...

                                               

รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศมาเลเซีย

Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford 2020, "Malaysia", Digital News Report, UK, OCLC 854746354 แม่แบบ:Malaysia TV แม่แบบ:Asia topic

                                               

8ทีวี

8ทีวี เป็นช่องโทรทัศน์สัญชาติมาเลเซีย-จีน ช่องนี้มุ่งเน้นไปที่ชุมชนชาวจีนในมาเลเซีย การจัดรายการประกอบด้วยส่วนใหญ่เป็นละครซิทคอมและเรียลลิตี้โชว์ ที่ผลิตขึ้นในจีนและมาเลเซียหรือนำเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่นฮ่องกง, จีน, ไต้หวันและสิงคโปร์ บางครั้งละคร ...

                                               

ทีวีดูอา

ทีวี2) หรือเรียกว่า ทีวีดูอา เป็นช่องสถานีโทรทัศน์ของประทศมาเลเซีย เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งมาเลเซีย และเป็นแผนกกระจายเสียงของรัฐบาลมาเลเซีย เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ทีวีดูอาเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เก่าแก ...

                                               

ทีวิทิกา

ทีวี3 หรือที่รู้จักในภาษามาเลย์ว่า ทีวิทิกา เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งแรกของประเทศมาเลเซีย ของมีเดียพริม่า ซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัท กระจายเสียงและสื่อของมาเลเซีย เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2527 และยังคงเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมา ...

                                               

ทีวีเซมบิลาน

ทีวี9 หรือเรียกในภาษามาเลย์ว่า ทีวีเซมบิลาน เป็นช่องโทรทัศน์ของมาเลเซีย เริ่มออกอากาศวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นสถานีย่อยของ มีเดียพริมา ชื่อเดิมเป็นแชนแนล 9 ซึ่งเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 และยุติออกอากาศในวันที่ 1 กุมภาพันธ ...

                                               

อีจีจี เน็ตเวิร์ค

อีจีจี เน็ตเวิร์ค เป็นช่องโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกของมาเลเซียที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ช่องนี้มุ่งเน้นไปที่กีฬา e-sports และถ่ายทอดสดการแข่งขันเกมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก การถ่ายทอดการแข่งขันครั้งแรกคือ International Dota 2 Champion ...

                                               

ดัสแอร์สเทอ

ดัสแอร์สเทอ หรือ แอร์สเทิสดอยท์เชิสแฟร์นเซเอิน เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประเทศเยอรมนี ผลิตร่วมกับการแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะในภูมิภาคเยอรมนี และประสานงานโดยสมาคมอาแอร์เด