ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 277                                               

เสถียร จันทิมาธร

นายเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่จังหวัดสุรินทร์ ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายสุรชัย จันทิมาธร หงา คาราวาน นักดนตรีแนวเพื่อชีวิต จบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เริ่มการทำงานโดยเป็นผู้ ...

                                               

เสนีย์ บุษปะเกศ

เสนีย์ บุษปะเกศ เป็นนักเขียนเรื่องสั้น และนวนิยายที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นนักจัดรายการวิทยุ ผู้สร้างละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และนักเขียนบท ทั้งนี้ เขาเป็นพ่อของคฑาหัสต์ บุษปะเกศ เสนีย์ บุษปะเกศ เกิดที่ตำบลวรจักร กรุงเทพ เป็นบุตรคนโตของข ...

                                               

เสาว์ บุญเสนอ

เสาว์ บุญเสนอ นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ เพลินจิตต์ ประมวลวัญ และ ประมวลสาร เป็นเจ้าของนามปากกา ส. บุญเสนอ เสาว์ บุญเสนอ เกิดที่อำเภอเกาะเรียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ เลขประจำตัว ๑๐๑ แต่ไปจบมัธยมแป ...

                                               

แสงชัย สุนทรวัฒน์

นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ เป็นนักกฎหมาย คอลัมนิสต์ในคอลัมน์ "ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ" อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อดีตผู้อำนวยการองค์การฟอกหนัง และอดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

                                               

แสงอรุณ รัตกสิกร

รองศาสตราจารย์แสงอรุณ รัตกสิกร เป็นสถาปนิกชาวไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสงอรุณ เป็นชาวตำบลดงพระราม อำเภอเมืองป ...

                                               

โสภาค สุวรรณ

โสภาค สุวรรณ นามปากาของ รำไพพรรณ สุวรรณสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556 นักเขียนนวนิยาย เช่น ฟ้าจรดทราย

                                               

หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี หรือ คุณชายศุภวัฒย์ นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์อยุธยา

                                               

หลวงบุณยมานพพานิชย์ (อรุณ บุณยมานพ)

หลวงบุณยมานพพานิชย์ หรือ อรุณ บุณยมานพ หรือ แสงทอง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436-5 กันยายน พ.ศ. 2507 เป็นผู้ประพันธ์และเขียนบทภาพยนตร์บันเทิงคดีฝีมือของชาวไทยเรื่องแรก โชคสองชั้น Double Luck พ.ศ. 2470

                                               

เหม เวชกร

เหม เวชกร ศิลปินและจิตรกรชาวไทย ที่มีผลงานเด่นแนวเหมือนจริง เช่น ภาพวิจิตรชุดวรรณคดีไทย, นางงามในวรรณคดี, ชีวประวัติสุนทรภู่, ภาพประวัติศาสตร์ไทย, ราชาธิราชและกากี และ พระลอภาพวิจิตร เป็นต้น รวมไปถึงวรรณกรรมเรื่องผี

                                               

พระโหราธิบดี

พระโหราธิบดี เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในแวดวงวรรณกรรมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ทั้งนี้ "พระโหราธิบดี" มิใช่ชื่อบุคคล แต่เป็นตำแหน่งและบรรดาศักดิ์ พระโหราธิบดี เป็นตำแหน่งอธิบดีแห่งโหร หรือโหรหลวงประจำราชสำนัก อีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมหรือเป็ ...

                                               

อดุล จันทรศักดิ์

อดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันเป็นข้าราชการตุลาการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เจ้าของนามปากกา "อัคนี หฤทัย" และ "ธารี"

                                               

อนุสรณ์ ติปยานนท์

อนุสรณ์ ติปยานนท์ เป็นนักเขียน นักแปล โดยเขามีผลงานรวมเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรท์ถึง 2 สมัย ได้แก่ รวมเรื่องสั้น เคหวัตถุ และนิมิตต์วิกาล

                                               

อบ ไชยวสุ

อบ ไชยวสุ ครูสอนภาษาไทย นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนเรื่องสั้นแนวชวนหัว เจ้าของนามปากกา ฮิวเมอริสต์ และ L.ก.ฮ. ได้รับการยกย่องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลพระเกี้ยวทองคำ และรับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2529

                                               

หม่อมอมรวงษ์วิจิตร์ (หม่อมราชวงศ์ปฐม)

หม่อมอมรวงษ์วิจิตร์ เป็นอดีตข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นผู้แต่งหนังสือพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการศึกษาเรื่องราวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยปัจจุบัน

                                               

อรชุมา ยุทธวงศ์

รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บุกเบิกการละครสำหรับเด็กในประเทศไทย

                                               

อรสม สุทธิสาคร

อรสม สุทธิสาคร เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 เป็นนักเขียนชาวไทย จากเด็กเก็บตัวในห้องสมุด ก้าวสู่นักเขียนสารคดีชื่อดัง ผลงานการเขียนที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จัก ได้แก่ ชีวิตรักนวลฉวี, มนตราหิมาลัย, เป็นต้น

                                               

อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นทั้งกวีและจิตรกร เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาระดับประถมที่ โรงเรียนวัดจันทาราม ต่อมาก็เรียนที่วัดใหญ่จนจบประถมสี่ แล้วย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเ ...

                                               

อัญชลี วิวัธนชัย

อัญชลี วิวัธนชัย หรือที่รู้จักกันในนามปากกา อัญชัน เกิดที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ อัญชลี สุธรรมพิทักษ์ สมรสกับ อนุสรณ์ วิวัธนชัย เมื่อ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา

                                               

อัศนี พลจันทร

อัศนี พลจันทร หรือในนามปากกาว่า นายผี และ สหายไฟ หรือ ลุงไฟ นักประพันธ์และนักปฏิวัติชาวไทย รู้จักกันในฐานะผู้แต่งเพลงเดือนเพ็ญ

                                               

อัศศิริ ธรรมโชติ

อัศศิริ ธรรมโชติ เป็นนักเขียนชาวไทย ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของรางวัลซีไรท์ปี พ.ศ. 2524 เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบชั้นมัธยมปีที่ 4 จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กร ...

                                               

หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ หรือเป็นที่รู้จักในนามปากกา วรเศวต เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา มีโสทรภราดาและโสทรภคินี 10 องค์ หม่อมเจ้าอากาศดำเกิงทรงศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ...

                                               

อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล

คัตโตะ เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นบุตรชายคนโต มีน้องชาย 1 คน คือ อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุลโค้ด และมีน้องสาว 1 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ,โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ หลัก ...

                                               

อิ๋ง กาญจนะวณิชย์

สมานรัชฎ์ "อิ๋ง" กาญจนะวณิชย์ หรือ อิ๋ง เค เป็นนักเขียน นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี และนักวิพากษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม

                                               

อิราวดี นวมานนท์

อิราวดี นวมานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของไฉน กับนารี นวมานนท์ บรรพบุรุษฝ่ายบิดามีเชื้อสายจีน เป็นเจ้ากิจการน้ำอบนางลอย ส่วนบรรพบุรุษฝ่ายมารดาคือพระยาวาสุเทพ กุสตาฟ เชา เข้ารับราชการตำรวจตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ ...

                                               

อิศรา อมันตกุล

นายอิศรา อมันตกุล นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ คนสำคัญของประเทศไทย และ นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก

                                               

อุดม แต้พานิช

อุดม แต้พานิช ชื่อเล่น โน้ส เป็นศิลปิน คอมเมเดียน นักแสดง นักเขียน คนเขียนบท ทำงานศิลปะ และเป็นพิธีกรการแสดง"เดี่ยวไมโครโฟน" หรือการแสดงตลกคนเดียวบนเวที

                                               

อุดร ฐาปโนสถ

อุดร ฐาปโนสถ หรือนามปากกา คนเดิม เป็นนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน นักแปล และคอลัมนิสต์นิตยสาร มีชื่อเสียงจากคอลัมน์ "ริมสวน" ในนิตยสารลลนา ในยุคที่สุวรรณี สุคนธา เป็นบรรณาธิการ อุดรเป็นนักแปลที่เชี่ยวชาญภาษารัสเซีย และมีผลงานเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภ ...

                                               

อุทิศ เหมะมูล

อุทิศ เหมะมูล เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี พ.ศ. 2552 กับนวนิยายเรื่อง ลับแล, แก่งคอย อุทิศเป็นคนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียนแสงวิทยา และโรงเรียนวัดศิลป์ราชพินิจ อำเภอแก่งคอย จากนั้นเข้าศึกษาที่สถาบันเทคโน ...

                                               

เอกก์ ภทรธนกุล

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ที่มีชื่อเสียง และผู้แต่งหนังสือ "อัจฉริยะกา ...

                                               

เอนก นาวิกมูล

เอนก นาวิกมูล เป็นนักวิชาการ นักเขียนสารคดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนักสะสมของเก่า โดยเป็นผู้ก่อตั้ง บ้านพิพิธภัณฑ์ เอนก เกิดวันเสาร์ที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ครอบครัวทำกิจการร้านขายหนังสือแบบเรียน บิดาเป็นนักประดิษฐ์ นักสะสมหนังสือ ปฏิ ...

                                               

เอื้อ อัญชลี

เอื้อ อัญชลี เป็นนามปากกาของ อัญชลี เอื้อกิจประเสริฐ เป็นนักเขียนที่เป็นที่รู้จักจากคอลัมน์ สามก๊ก ฉบับคนกันเอง ในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ ผลงานการประพันธ์ของเธอเรื่อง เงาฝันของผีเสื้อ ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2552

                                               

จามเทวีวงศ์

จามเทวีวงศ์ เป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนา เอกสารประวัติศาสตร์ประเภทพงศาวดาร ภาษาบาลี เป็นเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ผสมกับเรื่องเล่าเชิงพุทธศาสนา แต่งขึ้นโดยพระโพธิรังสีมหาเถระ สันนิษฐานว่ารจนาราว พ.ศ. 1950 ถึง 2060 มีเรื่องเล่าช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ...

                                               

พงศาวดารเหนือ

พงศาวดารเหนือ หรือ พระราชพงศาวดารเหนือ เป็นตำนานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมือง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพระวิเชียรปรีชา ได้เรียบเรียงไว้ในปลายสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2350 โดยรัชกาลที่ 1 โปรดให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เป็นแม่กองชำระรวบ ...

                                               

พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ เป็นพงศาวดารสยาม เนื้อหาเริ่มตั้งแต่แรกสถาปนากรุงศรีอยุธยาจนสิ้นสุดรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ต้นฉบับเป็นสมุดไทยจำนวน 22 เล่ม ในบางเล่มมีข้อความขาดหายบางส่วน แต่ปัจจุบันพบว่าเหลือเพียง 11 เล่ม

                                               

พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ฉบับตัวเขียน

พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ฉบับตัวเขียน เป็นพงศาวดารสยาม เนื้อหาเริ่มตั้งแต่พระเจ้าเชียงรายและชาวเมืองอพยพมาสร้างกรุงศรีอยุธยา จนถึงนายบุญเรืองเผาตัวในปี พ.ศ. 2333 รวมเป็นสมุดไทย 42 เล่ม

                                               

พระราชพงศาวดาร ฉบับหมอบรัดเล

พระราชพงศาวดาร ฉบับหมอบรัดเล เป็นพงศาวดารสยามที่โรงพิมพ์หมอบรัดเลพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2407 เนื้อหาเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยา จนจบความที่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ต่อมาภรรยาและบุตรของหมอบรัดเลได้จัดพิมพ์ครั้งที่ ...

                                               

พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม

พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน เป็นพงศาวดารสยาม มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่แรกสร้างเมืองสวรรคโลกจนถึงพระเจ้ากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชสมบัติกรุงเทพมหานคร และพระเจ้าปดุงโปรดให้วังหน้าผู้เป็นพระราชโอรสไปตียะไข่สำเร็จแล้วจึงยกทั ...

                                               

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เป็นพงศาวดารสยาม ต้นฉบับเป็นสมุดไทยจำนวน 22 เล่ม เนื้อหาเริ่มตั้งแต่การสถาปนากรุงศรีอยุธยาจนถึง จ.ศ. 1152 ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงแต่งเนื้อหาเพิ่มเติมจนจบรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ...

                                               

พจนานุกรมภาษาไทย

พจนานุกรมภาษาไทย หมายถึงพจนานุกรมที่เรียงลำดับตามดัชนีของศัพท์ภาษาไทย หรือพจนานุกรมที่ให้การจำกัดความเป็นภาษาไทย หรือทั้งสองอย่าง พจนานุกรมภาษาไทยที่เป็นทางการของประเทศไทยในปัจจุบันคือ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

                                               

พจนานุกรมคำใหม่

พจนานุกรมคำใหม่ เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสถานเรียบเรียงขึ้น มีเนื้อหารวบรวมและให้นิยามคำไทยต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏใน"พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยมักเป็นคำตลาด เช่น ศัพท์วัยรุ่นและสแลง ตลอดจนคำที่มีความหมายต่างจากในพจนานุกรมดังกล่าวด้วย ราช ...

                                               

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการระหว่างปี พ.ศ. 2545-2556 ดำเนินการจัดทำโดยคณะกรรมการชำระพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ...

                                               

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการและสถาบันการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดทำคือ คณะกรรมการชำระพจนานุกรม แห่งราชบัณฑิตยสถาน โดยแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาจากพจ ...

                                               

ศริพจน์ภาษาไทย์

ศริพจน์ภาษาไทย์ คือ พจนานุกรมที่มุขนายกฌ็อง-หลุยส์ แว จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2439 โดยปรับปรุงจาก สัพะ พะจะนะ พาสา ไท พจนานุกรมฉบับของปาเลอกัว มีรูปเล่มขนาด 9" x 10" บนปกมีชื่อหนังสือและถัดลงมาแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ภาษาฝรั่งเศสอยู่ด้านซ้ายและภาษาอังก ...

                                               

สัพะ พะจะนะ พาสา ไท

สัพะ พะจะนะ พาสา ไท เป็นพจนานุกรมสี่ภาษา ที่ปาเลอกัว บาทหลวงชาวฝรั่งเศส เป็นผู้เรียบเรียง ตีพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2397 ขณะที่เขาดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังสยาม เป็นหนังสือขนาดใหญ่ มีขนาดคอลัมน์ 22 x 28 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 897 หน้ ...

                                               

อักขราภิธานศรับท์

อักขราภิธานศรับท์ คือพจนานุกรมไทย โดยแดน บีช บรัดเลย์ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2416 มีศัพท์หลักเป็นภาษาไทย และมีบทนิยามศัพท์เป็นภาษาไทย มีคำในวรรณคดี ศัพท์กฎหมาย ศัพท์พุทธศาสนา ศัพท์แพทย์แผนโบราณ ศัพท์ทางการเมืองและการปกครอง นามเฉพาะต่าง ๆ เช่นชื่อ สถานที่ ต ...

                                               

พระมหาชนก

พระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก อันเป็นชาดก 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง ...

                                               

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ แปล, ๒๕๓๗ ติโต แปล, ๒๕๓๘ พระมหาชนก, ๒๕๓๙ เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสแลนด์, ๒๔๘๙ พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน, ๒๕๔๒ เรื่องทองแดง, ๒๕๔๕ เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน, ๒๕๔๗

                                               

สังข์ทอง

สังข์ทอง เดิมทีนั้นเป็นบทเล่นละครในมีมาแต่กรุงสุโขทัยยังเป็นราชธานีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงตัดเรื่องสังข์ทองตอนปลาย มาทรงพระราชนิพนธ์ให้ละครหลวงเล่น มีตัวละครที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ เจ้าเงาะซึ่งคือพร ...

                                               

กลบทบัวบานกลีบขยาย

กลบทบัวบานกลีบขยาย เป็นบทกลอนพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จารึกไว้ในวัดโพธิ์ ดังที่รู้จักกันว่าจารึกวัดโพธิ์ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นบทกลอนสั้นๆ ตามขนบของกลอนกลบท เรียกว่า กลบทบั ...

                                               

ไกลบ้าน

ไกลบ้าน เป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ผู้ซึ่งสนองพระเดชพร ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →