ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271
                                               

นักบุญจอห์น

นักบุญจอห์น หรือ นักบุญยอห์น ในศาสนาคริสต์ สามารถหมายถึงนักบุญต่อไปนี้ ยอห์นผู้ให้บัพติศมา John the Baptist ยอห์นแห่งไม้กางเขน John of the Corss ยอห์นแห่งปัทมอส John of Patmos ยอห์นแห่งพระเจ้า John of God ยอห์น บอสโก John Bosco ยอห์นผู้นิพนธ์พระว ...

                                               

นักบุญแพทริก

นักบุญแพทริก เป็นชาวบริติช-ไอริชที่เกิดเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นมิชชันนารีและบาทหลวงที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในไอร์แลนด์ โดยเป็นที่รู้จักในนาม "อัครสาวกแห่งไอร์แลนด์" เขาเป็นนักบุญอุปถัมภ์หลักของไอร์แลนด์

                                               

นักบุญเวนันซีโอ

นักบุญเวนันซีโอแห่งกาเมรีโน เสียชีวิตเมื่อ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 251 หรือ 253 เป็นนักบุญของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองกาเมรีโน ประเทศอิตาลี ทางศาสนจักรโรมันคาทอลิกบอกว่าเขามีอายุได้ 15 ปีในตอนที่เขาถูกทรมานและถูกประหารชีวิตท ...

                                               

นักบุญเวโรนีกา

นักบุญเวโรนีกา หรือที่รู้จักกันในนาม นางเวโรนิกา มีชื่อจริงว่า เซราเฟีย เป็นนักบุญของนิกายโรมันคาทอลิกของศาสนาคริสต์ นักบุญท่านนี้มีชื่อเสียงจากการซับพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์

                                               

มาร์กาเรตแห่งแอนติออก

นักบุญมาร์กาเรตแห่งแอนติออก หรือ นักบุญมาร์กาเรตพรหมจารี เป็นนักบุญ พรหมจารี และมรณสักขีในศาสนาคริสต์ เสียชีวิตเมื่อราว ค.ศ. 304 นักบุญมาร์กาเรตแห่งแอนติออกเป็นหนึ่งในนักบุญผู้ช่วยศักดิ์สิทธิ์สิบสี่องค์ ที่มาของนักบุญมาร์กาเรตไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ...

                                               

อากาทาแห่งซิซิลี

นักบุญอากาทาแห่งซิซิลี เกิดเมื่อปีค.ศ.231 เสียชีวิตเมื่อปีค.ศ.251 นักบุญอากาทาเป็นหญิงพรหมจารี และเป็นมรณสักขี วันฉลองตรงกับวันที่5 กุมภาพันธ์ เธอเป็นนักบุญของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เธอเกิดที่ซิซิลี และเสียชีวิตที่ซิซิลี เธอเป็นนักบุญอุปถั ...

                                               

นักพรต

นักพรต คือผู้บำเพ็ญพรต หรือผู้ประพฤติตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มกาย ใจ ของตน นักพรตมีทั้งแบบที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยวซึ่งเรียกว่าเฮอร์มิต และอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในอาราม ลักษณะการดำรงชีวิตของนักพรตเรียกว่า ลัทธิพรตนิยม หรือลัทธิอารามว ...

                                               

พระฤๅษีโคดม

พระฤๅษีโคดม หรือ ท้าวโคดมผู้ครองนครสาเกด ไม่มีธิดาและโอรส เกิดความเบื่อหน่ายราชสมบัติจึงออกผนวชเป็นดาบสบำเพ็ญพรตสองพันปี จนหนวดเครารกรุงรัง ยังมีนกกระจาบป่าสองตัวผัวเมียเวียนออกไข่ที่หนวดเคราพระฤๅษี จนบังเกิดเหตุ นกตัวผู้ออกไปหากินชะมดอกบัวจนมืดค ...

                                               

วาลมีกิ

ฤๅษีวาลมีกิ เป็นนักบวชฮินดู นักประพันธ์วรรณกรรมภาษาสันสกฤต ซึ่งที่โด่งดังที่สุดคือรามายณะ เดิมทีฤๅษีวาลมีกิอยู่ในวรรณะพราหมณ์ แต่ชอบคบหาสมาคมกับโจรป่า จากนั้นก็แต่งงานกับโจรป่า จึงทำให้กลายเป็นโจรป่าไปด้วย และได้ปล้นสดมฆ่าคนมามากมาย จนครั้งหนึ่งไ ...

                                               

ศาสดา

พระเยซู นับถือศาสนายูดาห์ตลอดพระชนม์ชีพ หลังจากการตรึงพระเยซูที่กางเขน สาวกของพระองค์ได้แยกออกไปเป็นศาสนาคริสต์ในปัจจุบัน คุรุนานักเทพ เคยนับถือศาสนาฮินดูแต่อยู่ในสังคมของชาวมุสลิม โมเสส เคยนับถือศาสนาอียิปต์โบราณ ต่อมาเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดาห์เ ...

                                               

ชาลส์ เทซ รัสเซลล์

ชาร์ลส์ เทซ รัสเซลล์ เกิดเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2395 เสียชีวิตเมื่อวันที่31 ตุลาคม พ.ศ.2459 เขาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกายพยานพระยะโฮวา และเขาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องการสร้างอีกด้วย

                                               

สังฆราช

สังฆราช คือพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล ในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา มักมีพระสังฆราชเป็นของตน พระสังฆราชอาจเป็นประมุขเฉพาะคณะสงฆ์นิกายหนึ่งหรือเป็นประมุขคณะสงฆ์ทั้งปวงทุกนิกายในประเทศนั้น คำว่า สังฆราช เป็นคำสมาส ...

                                               

อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล

อัครมุขนายกแห่งคอนสแตนติโนเปิล และอัครบิดรสากล มักเรียกโดยย่อว่า อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล หรือ พระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิล เป็นตำแหน่งอัครบิดรที่สำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ แม้แต่ละประเทศที่นับถือนิกายออร์ทอดอกซ์จะมี ...

                                               

อัครบิดรแห่งมอสโกและรัสทั้งปวง

อัครบิดรแห่งมอสโกและรัสทั้งปวง หรือที่ชาวอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทยเรียกว่า สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล เป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ทั้งในประเทศรัสเซียและนอกประเทศ เขตอัครบิดรมอสโกและรัสทั้งปวงได้ก่อตั้งขึ้น ...

                                               

เซียน

คัมภีร์ จงลฺหวี่ฉวนเต้าจี๋ 鐘呂傳道集 ซึ่งจงหลี ฉวน และลฺหวี่ ต้งปิน เซียนในกลุ่มแปดเซียนเป็นผู้ประพันธ์ขึ้น ได้จำแนกเซียนออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่ กุ่ยเซียน 鬼仙 คือคนที่มีพลังยินมากเกินไป และหมดพลังชีวิต มีลักษณะคล้ายแวมไพร์หรือปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง ...

                                               

อนาคามี

อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาเกิดอีก หมายความว่าจะไม่กลับมาเกิดในกามาวจรภพอีก แต่จะเกิดใน พรหมโลก อีกเพียงครั้งเดียว แล้วจะบรรลุอรหันต์แล้วนิพพานบนพรหมโลกนั้น

                                               

จิตตคหบดี

จิตตคหบดี เป็นมหาอุบาสกคนสำคัญในสมัย พุทธกาล ถือกำเนิดในตระกูลของเศรษฐีที่ นครมัจฉิกาสณฑ์ แคว้นมคธ โดยท่านมีชื่อเมื่อแรกเกิดว่า จิตตกุมาร ที่แปลว่า กุมารผู้ทำให้เกิดความวิจิตร เพราะวันที่ท่านเกิดได้มีเหตุอัศจรรย์ คือมีฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงมาทั่วนคร ว ...

                                               

พระเขมาเถรี

พระเขมาเถรี เป็นภิกษุณีผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวาของพระโคตมพุทธเจ้า พระเขมาเถรีประสูติในราชตระกูลสาคลนคร เมืองมัทราษฎร์ เป็นอัครมสะดงคสุของพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นสตรีที่มีรูปงามมากและหลงเมามัวในรูปสมบัติของตน พระเจ้าพิมพิสาร ...

                                               

พระเจ้าพิมพิสาร

พระเจ้าพิมพิสาร เป็นพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธ พระองค์ได้ครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลา 52 ปี มีพระอัครมเหสีพระนามว่าเวเทหิ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศลแห่งแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายกับพระโคตมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระกุมาร ด้วยพระแม่ธ ...

                                               

พระเจ้าสุปปพุทธะ

พระเจ้าสุปปพุทธะ เป็นกษัตริย์ปกครองกรุงเทวทหะ แห่งแคว้นโกลิยะ มีพระมเหสี นามว่า นางอมิตาเทวี แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ พระองค์มีพระราชบุตร 2 พระองค์ องค์แรกเป็นพระราชโอรส มีพระนามว่า เจ้าชายเทวทัต ซึ่งคิดอิจฉาริษยากับพระพุทธเจ้ายิ่งนัก ส่วนพร ...

                                               

พระลกุณฑกภัททิยเถระ

พระลกุณฏกภัททิยะ เป็นอสีติมหาสาวก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเอตทัคคะในทางพูดเสียงไพเราะ เป็นพระที่เป็น "อาทิกัมมิกะ" ในเรื่องการไม่อนุญาตให้บวช ด้วยเหตุผลว่าเรื่องกายแคระ หรือเตี้ย

                                               

พระอุบลวรรณาเถรี

พระอุบลวรรณาเถรี เป็นภิกษุณีผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้ายของพระโคตมพุทธเจ้า ได้ชื่ออุบลวรรณามาจากเพราะมีผิวพรรณดังดอกบัว โดยในอดีตชาติคือ กัณหาชินาราชกุมารี พระธิดาของพระเวสสันดร จากเอกสารทางฝั่งเถรวาท พระอุบลวรรณาเถรี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในกรุงสาวั ...

                                               

มัลลิกา ภรรยาของพันธุลเสนาบดี

นางมัลลิกา เป็นพระธิดาของกษัตริย์องค์หนึ่งในแคว้นมัลละ ซึ่งภายหลังได้สมรสกับพันธุลเสนาบดี เป็นผู้ที่มีประวัติว่ามีบุตรฝาแฝดทั้งหมด 16 คู่ ร่วมมีบุตรทั้งหมด 32 คน เหตุการณ์สำคัญคือเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น และจิตมั่นคง ตอนที่สามี และบุตร คือพันธุละ ...

                                               

พุทธวงศ์

พุทธวงศ์ หมายถึง สายของพระพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องพุทธวงศ์ไว้คราวประทับ ณ นิโครธาราม ระหว่างการเสด็จนิวัตกรุงกบิลพัสดุ์ การสืบสายพุทธวงศ์ไม่ได้มาจากการสืบสายโลหิตหรือการชิงอำนาจปราบดาภิเษกอย่างการสืบราชสมบัติ แต่มาจากสั่งสมบำเพ็ญบารม ...

                                               

ซังฮยังอาดีบุดดา

ซังฮยังอาดีบุดดา เป็นพระผู้สร้างในศาสนาพุทธของประเทศอินโดนีเซีย เกิดขึ้นในช่วงที่ศาสนาพุทธกำลังได้รับการฟื้นฟูในอินโดนีเซียกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการประกาศหลักการปัญจศีลและถูกรวมเข้าไปในรัฐธรรมนูญของประเทศ ที่ระบุว่า "เชื่อในพระเป็นเจ้าสูงสุดเพ ...

                                               

พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้า

อนาคตวงศ์ระบุว่า พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถัดจากพระรามสัมพุทธเจ้า หลังสิ้นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยแล้ว แผ่นดินถูกทำลาย เกิดสุญกัปยาวนานถึงหนึ่งอสงไขย จากนั้นจะมีมัณฑกัปซึ่งมีพระพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นมา 2 พระองค์ได้แก่ พระรามสัม ...

                                               

พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ที่ตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้ประกาศพระพุทธศาสนา ที่เรียกดังนี้เพราะเมื่อได้ญาณสัมปยุตเป็นที่เฉพาะถึงตรัสรู้ธรรมแล้วให้เกิด อโปหะเป็นที่คล้องเกี่ยว ได้การสิ้นสงสัยและการสละทิ้งอย่างยิ่ง ในที่ๆเป็นเครื่องอุดห ...

                                               

พระโคตมพุทธเจ้าในศาสนาฮินดู

พระโคตมพุทธเจ้าในศาสนาฮินดู ปรากฏในศาสนาฮินดูลัทธิไวษณพระบุว่าพระโคตมพุทธเจ้าเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุหรือเรียกว่า พุทธาวตาร ชาวฮินดูเชื่อว่าพระโคตมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในทศาวตารหรืออวตารทั้งสิบของพระวิษณุหรือในเอกสารไทยเรียกนารายณ์สิบปาง เป็นอวตารที ...

                                               

พระติสสสัมพุทธเจ้า

พระติสสสัมพุทธเจ้า ปรากฏในเรื่อง อนาคตวงศ์ ครั้นเมื่อศาสนาของพระนรสีหสัมพุทธเจ้า เสื่อมลง แผ่นดินถูกทำลายไป และเกิดแผ่นดินใหม่ที่ไม่มีพระพุทธเจ้า บังเกิดเรียกว่า สุญญกัปป์ จนแผ่นดินนี้ถูกทำลายไป เกิดแผ่นดินใหม่ชื่อว่ามัณฑกัปป์จะมีพระพุทธเจ้า สองพ ...

                                               

พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า

พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า มีปรากฏในเรื่อง อนาคตวงศ์ ว่าหลังจากหมดยุคของ พระรังสีมุนีสัมพุทธเจ้าแล้ว แผ่นดินถูกทำลายจนเกิดแผ่นดินใหม่ เรียกว่า มัณฑกัปป์ คือจะมีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์บังเกิดขึ้น หนึ่งคือ พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า โดยในสมัยพระโคตมพุทธเจ้า ท่าน ...

                                               

พระธรรมสามีสัมพุทธเจ้า

พระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในเรื่อง อนาคตวงศ์ มีกล่าวถึงว่า หลังจากมัณฑกัป ที่มี พระรามะสัมพุทธเจ้า และ พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ จนแผ่นดินล่วงไป กว่า 3 อสงไขย เกิดแผ่นดินเรียกว่า สารกัป มีพระพุทธเจ้าบังเกิดมา 1 พระองค์มีชื่อว่า พระธรรมสา ...

                                               

พระนรสีหสัมพุทธเจ้า

พระนรสีหสัมพุทธเจ้า ปรากฏในเรื่อง อนาคตวงศ์ ครั้นเมื่อศาสนาของพระเทวเทพสัมพุทธเจ้า เสื่อมลง ในมัณฑกัปป์เดียวกันนี้จะมีพระพุทธเจ้า อีกพระองค์หนึ่งนามว่า พระนรสีหสัมพุทธเจ้าโดยในสมัย พระโคตมพุทธเจ้า ท่านคือ โตไทยพราหมณ์ โดยพระองค์ได้บำเพ็ญบารมี 30 ...

                                               

พระนารทสัมพุทธเจ้า

พระนารทสัมพุทธเจ้า มีปรากฏในเรื่อง อนาคตวงศ์ ว่า หลังจากหมดยุคศาสนาของพระธรรมสามีสัมพุทธเจ้าแล้ว เกิดแผ่นดินใหม่ที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยอยู่นานถึง 8 กัปป์ หลังจากนั้นเกิดแผ่นดินใหม่ ชื่อว่า มัณฑกัปป์ จะมีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์บังเกิดขึ้น องค์แรก คือ ...

                                               

พระรังสีมุนีสัมพุทธเจ้า

พระรังสีมุนีสัมพุทธเจ้า มีปรากฏในเรื่อง อนาคตวงศ์ ว่า หลังจากหมดยุคศาสนาของพระธรรมสามีสัมพุทธเจ้าแล้ว เกิดแผ่นดินใหม่ที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยอยู่นานถึง 8 กัปป์ หลังจากนั้นเกิดแผ่นดินใหม่ ชื่อว่า มัณฑกัปป์ จะมีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์บังเกิดขึ้น องค์แร ...

                                               

พระรามสัมพุทธเจ้า

พระรามะสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรากฏในเรื่อง อนาคตวงศ์ กล่าวถึงว่า หลังจากที่หมดยุคศาสนาของ พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่นดินถูกทำลาย และได้เกิดแผ่นดินใหม่จนนับไม่ถ้วนแล้ว จนถึงแผ่นดินใหม่เรียกว่า มัณฑกัปป์มีพระพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นมา 2 พระองค์ไ ...

                                               

พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า

พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า ปรากฏในเรื่อง อนาคตวงศ์ ครั้นเมื่อศาสนาของพระติสสะสัมพุทธเจ้าเสื่อมในมัณฑกัปป์เดียวกันนี้จะมีพระพุทธเจ้า องค์ถัดไป ชื่อว่า พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า โดยพระโพธิสัตว์ในสมัยของพระโคตมพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติเป็น ช้างปาลิไลยกะ

                                               

มหาปุริสลักขณะ

มหาปุริสลักขณะ หรือ มหาปุริสลักษณะ เป็นลักษณะที่บ่งบอกให้รู้ว่าผู้ที่เกิดมาแล้วมีลักษณะพิเศษสามสิบสองอย่างนี้จะได้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งหรือที่เรียกว่า "พระโพธิสัตว์" คือสัตว์ที่อาจตรัสรู้ ลักษณะดังกล่าวได้แก่ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ มีพระบาทรูปเ ...

                                               

ชาวกีซา

อัศฮาบ กิซา หมายถึง นบีมุฮัมมัด อะลี ฟาฏิมะฮ์ ฮะซัน และฮุซัยน์ ที่อัลกุรอานโองการ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً: ความว่า "แท้จริงอัลลอฮ์เพียงประสงค์ที่จะขจัดมลทินออกไปจากพวกเจ้า ...

                                               

สนธิสัญญาฮุดัยบิยะฮ์

สนธิสัญญาฮุดัยบิยะฮ์ เป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นของศาสนาอิสลาม เป็นสนธิสัญญาระหว่างมุฮัมหมัดจากมะดีนะฮ์และเผ่ากุเรชจากมักกะฮ์เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.628 ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดระหว่างสองเมือง โดยมีสัญญาสงบศึกเป็นเวลา 10 ปี และให้มุฮัมหมัดนำผู้แสวงบุ ...

                                               

คำเทศนาบนภูเขา

คำเทศนาบนภูเขา ในพระวรสารนักบุญมัทธิว คือบันทึกการเทศนาของพระเยซู เมื่อประมาณปี ค.ศ. 30 บนภูเขาต่อหน้าอัครสาวก 12 คนและผู้มาเฝ้าชุมนุมจำนวนมาก เป็นการเทศนาที่ประมวลคำสอนของพระเยซูที่เคยสั่งสอนตลอดช่วงเวลาสามปีในปาเลสไตน์ไว้อย่างเป็นระบบที่สุด นับ ...

                                               

การประสูติของพระเยซู

การประสูติของพระเยซู หรือ พระคริสตสมภพ ถูกกล่าวถึงในพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ส่วนพระวรสารนักบุญมาระโกและพระวรสารนักบุญยอห์นมิได้กล่าวถึงการประสูติของพระเยซูไว้ แหล่งข้อมูลอื่นเกี่ย ...

                                               

พระผู้ไถ่

ในศาสนาคริสต์ พระผู้ไถ่ หรือ พระผู้ช่วยให้รอด หมายถึง พระเยซู เพราะเชื่อว่าพระองค์ได้สละพระชนม์ชีพเพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดจากบาป

                                               

พระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์

พระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์ หรือ พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ หรือ พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์ ในศาสนาคริสต์หมายถึงการที่พระเยซูซึ่งเชื่อว่าเป็นพระเจ้าพระบุตรหรือพระวจนะ ได้เสด็จลงมาบนโลกเพื่อรับสภาพมนุษย์ผ่านทางครรภ์ของนางมารีย์ เรื่องพระเจ้ามารับสภาพมนุ ...

                                               

พระหฤทัยของพระเยซู

ความศรัทธาต่อ พระหฤทัยของพระเยซู เป็นการอุทิศตนรูปแบบหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกต่อพระหฤทัยของพระเยซู เพราะเชื่อว่าพระหฤทัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษยชาติ การอุทิศตนรูปแบบนี้พบทั้งในกลุ่มชาวโรมันคาทอลิก ชาวแองกลิคันไฮเชิร์ช ...

                                               

อีซา

บทความนี้เป็นทัศนะของอิสลาม ซึ่งแตกต่างจากพระเยซูในทัศนะของคริสต์ศาสนิกชน อีซา อิบน์ มัรยัม คือบุคคลเดียวกันกับ พระเยซู ศาสดาของศาสนาคริสต์ แต่ในคติของศาสนาอิสลาม ถือเป็นเพียงศาสนทูตท่านหนึ่งของอัลลอฮ์

                                               

นบี

นบี ‎ หมายถึง ศาสดาในศาสนาอิสลาม คำว่า นบี มาจากคำว่า นับบะอะ หรือ อัมบะอะ แปลว่า แจ้งข่าว ใช้หมายถึงการนำวจนะของพระเจ้ามาประกาศแก่มวลมนุษย์ คำว่านบีในศาสนาอิสลามจึงหมายถึงผู้เผยพระวจนะในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์

                                               

ยูซุฟ

นะบีอิสฮากมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ ยะอ์กูบ เมื่ออิสฮากเสียชีวิตไปแล้ว ยะอ์กูบยังอาศัยอยู่ที่เมืองชาม อยู่แถว ปาเลสไตน์ และ จอร์แดน ซึ่งสมัยนั้นเป็นทะเลทราย และประชาชนเป็นคนชนบทเร่ร่อน แต่ประเทศที่มีวัฒนธรรมเจริญก้าวหน้าคือ ประเทศอียิปต์ ที่เป็นเพื่อน ...

                                               

ฮูด (นบี)

ฮูด เป็นนบีแห่งอาระเบียโบราณที่ถูกกล่าวในอัลกุรอาน โดยมีซูเราะฮ์ที่ 11 ของอัลกุรอานที่เป็น ชื่อตนเอง แม้ว่าจะเล่าเรื่องในบทเพียงไม่มากก็ตาม

                                               

ธรรมราชิกสถูป

พระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้สร้างพระสถูปสร้างครอบตรงจุดที่เชื่อกันว่า พระโคตมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ท่านได้แก่ พระโกณฑัญญะ, พระวัปปเถระ, พระภัททิยเถระ, พระมหานามเถระ และ พระอัสสชิเถระ ภายหลังจากท ...

                                               

ปรินิพพานสถูป

ปรินิพพานสถูป เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองกุสินารา เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของ พระโคตมพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม งานของเขาชิ้นนี้ได้รับความสนใจมากที่สุดเพราะเขาพิสูจน์ว่าพระโคตมพุทธเจ้าได้เสด็จดับข ...