ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270
                                               

แพทยนาถมนเทียร

ไพทยนาถชโยติรลึงค์มนเทียร หรือ แพทยนาถมนเทียร หรือ ไวทยนาถมนเทียร, เวทยนาถมนเทียร เป็นหนึ่งในสิบสองชโยติรลึงค์ หรือศาสนสถานสูงสุดของพระศิวะ แพทยนาถมนเทียรตั้งอยู่ในเทโอครห์ มณฑลสันตัล ปรคนัส ในรัฐฌารขัณฑ์ ประเทศอินเดีย ภายในหมู่มนเทียรประกอบด้วยม ...

                                               

ศักติปีฐ

ศักติปีฐ เป็นหมู่แหล่งแสวงบุญหรือมนเทียรในลัทธิศักติของศาสนาฮินดูที่นับถือเทวีต่าง ๆ เป็นหลัก ศักติปีฐประกอบศาสนสถานกว่า 51 หรือ 108 แห่ง ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในจำนวนนี้มี 4 ถึง 18 แห่งที่ได้รับขนานนามเป็น มหา ในงานเขียนยุคกลางของฮ ...

                                               

โสมนาถมนเทียร

โสมนาถมนเทียร เป็นโบสถ์พราหมณ์ที่ตั้งอยู่ในประภัสปตัน ใกล้กับเมืองชูนาคาธ สวราษฏระ บนชายฝั่งตะวันตกของรัฐคุชราต, ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโบสถ์พระศิวะที่เชื่อกันว่าเป็นแห่งแรกในบรรดา ชโยติรลึงค์ หรือโบสถ์พระศิวะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 12 แห่ง โสมนาถมน ...

                                               

พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน)

พระยาจุฬาราชมนตรี เกิดในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรของพระยาจุฬาราชมนตรี ท่านถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาขณะอายุเพียง 13 -14 ปี ต่อมาได้บวชเป็นสามเณรเรียนวิชาไสยศาสตร์กับอาจารย์ชาวเขมร อยู่พม่า 7 ปี จนอายุ 19 ปีจึงห ...

                                               

ผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่าน

ผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่าน หมายถึงผู้ประพันธ์พระวรสารสี่เล่มซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ในคัมภีร์ไบเบิล วรสาร แปลว่า ข่าวประเสริฐ ซึ่งหมายถึงข่าวการเสด็จมาของพระเยซู หรือชีวประวัติของพระองค์นั่นเอง อย่างไรก็ดีพระวรสารเขียนขึ้นประมาณหลังจ ...

                                               

ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร

ดูความหมายอื่นของ นักบุญยอห์น ที่ นักบุญจอห์น ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร ; ภาษาฮีบรูมาตรฐาน:" Yoḥanan”, ภาษาฮีบรูไทบีเรียน:" Yôḥānān”) หรือที่เรียกว่า" สาวกผู้เป็นที่รัก”) นักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่านที่รวมทั้ง มัทธ ...

                                               

ยากอบ บุตรอัลเฟอัส

ดูความหมายอื่นของ นักบุญเจมส์ ที่ นักบุญเจมส์ ยากอบ บุตรอัลเฟอัส เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ ไม่ทราบสถานที่เกิดและปีที่เกิด และเสียชีวิตโดยการตรึงกางเขนที่ออสตราไคน์ ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ราว ค.ศ. 62 นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสเป็นหนึ่งในอ ...

                                               

กฤษฎีกาพ็อทซ์ดัม

กฤษฎีกาพ็อทซ์ดัม ได้รับการประกาศโดยฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์คและดยุกแห่งปรัสเซีย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1685 ที่เมืองพ็อทซ์ดัม เพื่อตอบโต้การที่พระราชกฤษฎีกาน็องต์ถูกเพิกถอนโดยพระราชกฤษฎีกาฟงแตนโบล กฤษฎีกาพ็อทซ์ดัมทำให้ผู้ ...

                                               

ฉบับพระเจ้าเจมส์

ฉบับพระเจ้าเจมส์ หรือ ไบเบิลพระเจ้าเจมส์ หรือ ฉบับอนุมัติ เป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษของคัมภีร์ไบเบิลในคริสต์ศาสนา จัดทำขึ้นสำหรับคริสตจักรอังกฤษ เริ่มดำเนินการใน ค.ศ. 1604 และสำเร็จลุล่วงใน ค.ศ. 1611 เนื้อหาประกอบด้วยภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งแบ่งเป็นหนังส ...

                                               

เฮซิแคซึม

เฮซิแคซึม เป็นการสวดภาวนาใคร่ครวญรูปแบบหนึ่งพบได้ในศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เฮซิแคซึมมีพื้นฐานจากคำบัญชาของพระเยซูในพระวรสารนักบุญมัทธิวความว่า "ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ ...

                                               

ธรรมคุปต์

ธรรมคุปต์ หรือ ธรรมคุปตวาท แยกมาจากนิกายมหีศาสกะ ในเวลาใกล้เคียงกับนิกายสรวาสติวาท โดยแตกต่างจากนิกายแม่ที่เรื่องการถวายทาน นิกายนี้เห็นว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าหรือแม้แต่สถูปเจดีย์มีผลมากกว่าถวายต่อสงฆ์ หลักธรรมโดยทั่วไปใกล้เคียงกับนิกายมหาสัง ...

                                               

มหาสังฆิกะ

มหาสังฆิกะ เป็นนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่แยกออกมาจากคณะสงฆ์ดั้งเดิมหรือฝ่ายเถรวาทเมื่อครั้งสังคายนาครั้งที่ 2 โดยแยกตัวออกไปทำสังคายนาต่างหาก ในระยะแรกนิกายนี้ไม่ได้รุ่งเรืองมาก เนื่องจากมีความขัดแย้งกับฝ่ายเถรวาทอย่างรุนแรง ต่อมาจึงมีอิทธิพลที่ ...

                                               

วาตสีปุตรียะ

นิกายวัชชีปุตวาท เป็นนิกายที่แยกออกมาจากเถรวาทเมื่อครั้งการสังคายนาครั้งที่ 2 นิกายนี้ได้แพร่หลายจากมคธไปสู่อินเดียภาคตะวันตกและภาคใต้ ไม่มีปกรณ์ของนิกายนี้เหลืออยู่เลยในปัจจุบัน หลักธรรมเท่าที่มีหลักฐานเหลืออยู่คือนิกายนี้ยอมรับว่ามีอาตมันหรืออั ...

                                               

เกลุก

นิกายเกลุก หรือ นิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง พัฒนามาจากนิกายกดัมที่อาจารย์อตีศะวางรากฐานและและอาจารย์สองขะปะเป็นผู้ปฏิรูปหลักคำสอนของนิกายหมวกแดงแล้วตั้งนิกายใหม่ขึ้นเมื่อ นิกายเกลุกปะ หรือนิกายหมวกเหลือง เมื่อท่านมรณภาพได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าอ ...

                                               

กาจู

นิกายกาจู หรือ กาจูปะ เป็นนิกายสำคํญนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาในทิเบต มีที่มาจากอาจารย์มาร์ปะ โชคี โลโด และ อาจารย์ ทุงโป ญาลจอร์ ซึ่งเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนานิกายตันตระในอินเดียและเนปาล ศิษย์ที่สืบทอดความรู้และนำมาเผยแพร่ในทิเบตคือมิลาเรปะ คำสอนของนิ ...

                                               

จิตอมตวาท

นิกายจิตอมตวาท เป็นนิกายที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะ ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูมาก หาผู้ก่อตั้งที่แน่นอนไม่ได้ แต่พบแนวความคิดในวรรณคดีสันสกฤตจำนวนมาก ซึ่งเขียนในสมัยหลังท่านนาคารชุนทั้งสิ้น

                                               

ซันเฉีย

นิกายนี้แบ่งพัฒนาการของพุทธศาสนาเป็น 3 ยุค คือ ระยะเวลาแห่งพระธรรมที่แท้จริง กินเวลา 500 ปี ระยะเวลาแห่งพระธรรมปลอม กินเวลา 1.000 ปี ระยะเวลาแห่งความเสื่อมของพระธรรม กินเวลา 10.000 ปี ซินซิงกล่าวว่าสมัยของตนเป็นยุคเริ่มของความเสื่อม คำสอนของ 2 ระ ...

                                               

เซน

เซน เป็นนิกายในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน นับถือกันอย่างแพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออก คำว่า เซน เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นของคำว่า ฉาน จีน: 禅, Chán แต้จิ๋วออกเสียงว่า เซี้ยง ในภาษาจีน ที่มาจากคำว่า ธฺยาน ในภาษาสันสกฤตอีกทอดหนึ่ง ตรงกับคำว่า ฌาน ในภาษาบาลี ซึ่งห ...

                                               

ญิงมา

นิกายญิงมา นิกายหมวกแดง เป็นนิกายสำคัญนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธแบบทิเบต ถือกำเนิดจากปัทมสัมภวะ อาจารย์ชาวอินเดียคือที่เดินทางมาทิเบตเมื่อ พ.ศ. 1350 ซึ่งได้รับการนับถือจากชาวทิเบตอย่างกว้างขวาง และเป็นผู้สร้างวัดสัมเยซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในทิเบต ปัทมสัม ...

                                               

เทียนไถ

เทียนไถ: Thiethei) เป็นนิกายในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม เป็นนิกายที่นับถือสัทธรรมปุณฑรีกสูตรว่าเป็นคำสอนสูงสุดของพุทธศาสนา ในญี่ปุ่นนิกายนี้เรียกว่าเท็นได, ในเกาหลีเรียกว่าชอนแท, และในเวียดนามเรียกว่าเทียนไท ชื่อนิ ...

                                               

นิจิเร็นชู

นิชิเรนชู เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธมหายาน นิกายนิชิเรน ที่ถูกตั้งขึ้นโดยศิษย์ของพระนิชิเรน นิกายนี้เป็นที่รู้จักในทางนานาชาติน้อยกว่า นิชิเรนโชชู ในทางนานาชาติ นิชิเรนชู จะหมายถึง นิกายสายคุอนจิ นิกายนิชิเรนชู ไม่ยอมรับที่ นิชิเรนโชชู อ้างว่าพระ ...

                                               

โยคาจาร

นิกายโยคาจาร ตั้งขึ้นโดยเมตตรัยนาคซึ่งเกิดหลังนาคารชุนราว 100 ปี ชื่ออื่นๆของนิกายนี้คือ นิกายวิญญาณวาท หรือนิกายวิชญาณวาท สานุศิษย์ที่สืบต่อนิกายนี้คือ พระอสังคะ และพระวสุพันธุ พระทินนาคะ และพระธรรมปาละ เป็นต้น

                                               

วินัย (นิกาย)

นิกายวินัย ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถัง โดยพระภิกษุต้าวซ่วน นิกายนี้ถือพระวินัยเป็นสิ่งสำคัญสุด โดยถือตามพุทธดำรัสที่ว่า "ธรรมวินัยนี้จักเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้ว" คัมภีร์สำคัญของนิกายนี้คือ จตุรงควินัย พระวินัยของนิกายนี้ ...

                                               

สมาคมธรรมประทีป

สมาคมธรรมประทีป หรือ ศูนย์ผู้ปฏิบัติธรรพุทธศาสนานิชิเร็นโชชู ประเทศไทย เป็น ศูนย์ผู้นับถือศาสนาและสมาคมผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธนิกายนิชิเรนโชชู แห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดย ดร. พิภพ ตังคณะสิงห์ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2514 โดยเป็นหนึ่งใน 6 องค์กรสมาคมผู้น ...

                                               

สักยะ

นิกายสักยะ เป็นนิกายสำคัญนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาในทิเบต รากฐานของคำสอนมาจากวิรูปะ โยคีชาวอินเดียผ่านทาง คายธร ดรอกมี สักยะเยเช ลูกศิษย์ของสักยะเยเชคือ คอน คอลจ็อก เจลโป ได้สร้างวัดชื่อวัดสักยะ จึงกลายมาเป็นชื่อนิกาย

                                               

สุขาวดี (นิกาย)

นิกายสุขาวดี เป็นนิกายในศาสนาพุทธที่ตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน แม้จะมีกำเนิดมาจากพระสูตรที่มาจากประเทศอินเดีย แต่ในอินเดียไม่ได้เป็นนิกายเอกเทศ นิกายนี้พระฮุ่นเจียงตั้งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 9 สมัยราชวงศ์ตั้งจิ้น คำสอนของท่านเน้นการเจริญพุทธสติถึงพ ...

                                               

กงล้ออธิษฐาน

กงล้ออธิษฐาน เป็นวัตถุสำหรับประกอบศาสนกิจของศาสนาพุทธแบบทิเบต มีลักษณะเป็นล้อหมุนทรงกระบอก อาจทำด้วย โลหะ, ไม้ หรือ หิน ตามแต่ลักษณะการใช้งาน ผื้นผิวรอบทรงกระบอกจารึกมนต์แห่งกรุณา ที่ว่า โอม มณิปทฺเม หูม ซึ่งตามประเพณีของชาวพุทธทิเบตแล้ว การหมุนก ...

                                               

ทศภูมิ

ทศภูมิ หรือ โพธิสัตว์ทศภูมิ เป็นคติว่าด้วยลำดับการบรรุลธรรมของพระโพธิสัตว์ คำว่า "ภูมิ" แปลว่า "แผ่นดิน" แต่ในที่นี้หมายถึงลำดับขั้น หากเทียบกับฝ่ายเถรวาทคือคำว่า "ภูมิธรรม" ทศภูมิทั้ง 10 ลำดับ หรือ ภูมิทั้งสิบ ปรากฏอยู่ในแนวคิดของฝ่ายมหายาน และว ...

                                               

นิกายโชเก

นิกายโชเก หรือคณะโชเก คือคณะสงฆ์เกาหลีใต้ฝ่ายมหายานที่รักษาพระปาติโมกข์ของนิกายธรรมคุปต์อย่างเคร่งครัด สืบทอดธรรมเนียมสำนักวิปัสสนา หรือสำนักซอน และศึกษาพระสูตรของจนิกายโบราณต่างๆ เช่น อวตังสกสูตรของนิกายฮวาออม รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติของนิกายสุขาว ...

                                               

พุทธเกษตร

พุทธเกษตร หรือ วิสุทธิภูมิ ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน คือดินแดนที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นด้วยปณิธานของแต่ละพระองค์ แดนพุทธเกษตรไม่ใช่นิพพาน แต่มีลักษณะคล้ายสวรรค์ เป็นภูมิที่สาวกของพระพุทธเจ้าใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบร ...

                                               

โพธิสัตว์ศีล

โพธิสัตว์ศีล คือศีลที่ปรากฏเฉพาะในพุทธศาสนานิกายมหายาน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้สมาทานศีลนี้ มีความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจเพื่อการก้าวสู่สถานะพระโพธิสัตว์รื้อขนสรรพสัตว์สู่พระนิพพาน โดยปกติแล้วฝ่ายบรรพชิตฝ่ายเถรวาทจะถือพระปาติโมกข์หรือศีล 227 ข้อ หรือที่ฝ ...

                                               

มหาปรัชญาปารมิตาสูตร

ปัญจวิงศติ สาหัสริกา ปรัชญาปารมิตาสูตร หรือ มหาปรัชญาปารมิตาสูตร เป็นพระสูตรที่สำคัญพระสูตรหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนโดยพระพระเสวียนจั้ง ในภาษาจีนว่า ต้าปัวเญ่ ปัวหลัวมี่ตัวจิง หรือ มั่วเหอ ปัวเญ่ ปัวหลัวมี่ตัวจิง พร ...

                                               

สุขาวดี

ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน สุขาวดี คือพุทธเกษตรของพระอมิตาภพุทธะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโลก สุขาวดี ไม่ใช่ นิพพาน แต่เป็นภูมิที่สาวกของพระอมิตาภะใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบรรลุนิพพานต่อไป

                                               

หัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้

หัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้ หรือ ต้าฟางกว่างฝอหัวเหยียนจิงก่านอิ้งลวื่อจี้ รวบรวมโดยพระเถระหยุนชี จู้หง 雲棲祩宏 เกิด 1535 - มรณะ 1615) พระสงฆ์รูปสำคัญในสมัยราชวงศ์หมิง ว่าด้วยเรื่องราวปฏิหาริย์เกี่ยวกับอวตังสกสูตร ชื่อของปกรณ์เล่มนี้มีความหมายว ...

                                               

หัวเหยียนฝ่าเจี้ยกวนเหมิน

หัวเหยียนฝ่าเจี้ยกวนเหมิน หรือ "อวตังสกธรรมธาตุพิจารณ์ทวารบท" จำนวน 1 ผูก แต่งโดยพระเถระตู้ซุ่น บูรพาจารย์แห่งนิกายหัวเหยียน เป็นปกรณ์รองของนิกายหัวเหยียน ปัจจุบันไม่หลงเป็นครบเล่มทั้งคัมภีร์ มีเพียงข้อความบางส่วนปรากฏในปกรณ์อื่นๆ เช่นใน "หัวเหยี ...

                                               

ชีอะฮ์

ชีอะฮ์ เป็นหนึ่งในสองแขนงของศาสนาอิสลาม โดยถือว่าศาสดามุฮัมมัดแต่งตั้งอะลีเป็นผู้สืบทอดและอิหม่ามหลังจากท่าน สิ่งที่อะลีไม่เหมือนกับสามเคาะลีฟะฮ์คือ เขามาจากบนูฮาชิม ตระกูลเดียวกันกับมุฮัมมัด เป็นลูกพี่ลูกน้อง และเป็นชายคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลาม ...

                                               

กลุ่มอิคบารี

กลุ่มอิคบารี คือลัทธิหนึ่งในนิติศาสตร์อิสลาม และ ฮาดิษศึกษาในนิกายชีอะห์ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐ ถึง ๑๑๗๐ อิคบารี มีแนวทางในการวินิจฉัยโดยอาศัยฮาดิษเพียงอย่างเดียว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มอุศูลียูนที่ใช้หนทางอื่น ๆ จากแนวทางการอิจติฮาด หรือ การ ...

                                               

ชีอะฮ์สิบสองอิมาม

สิบสองอิมาม เป็นที่รู้จักกันในชื่อ อิมามียะฮ์ เป็นสาขาของชีอะฮ์ที่นับถือมากที่สุด คำว่า สิบสองอิมาม อิงถึงหัวหน้าทั้งสิบสองที่รู้จักในชื่อสิบสองอิมาม และความเชื่อว่า อิหม่ามมะฮ์ดี อิมามคนสุดท้ายที่ลึกลับ จะปรากฎอีกครั้งพร้อมกับการมาของอีซา เพื่อฆ ...

                                               

ดุอา กุเมล

ดุอา กุเมล เป็นดุอาบทหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนิกายชีอะฮ์ คือบทดุอาที่ท่านญิบรออีลได้สอนให้ท่านคิฎีร และท่านอะลีได้สอนดุอาบทนี้แก่ท่านกุเมล บิน ซิยาด สาวกคนสนิทของท่าน สำหรับดุอาบทนี้ เป็นบทที่ผสมผสานด้านจิตวิญญาณได้อย่างลึกซึ้ง และรวมถึง ...

                                               

ดุอาเญาชันกะบีร

ดุอาเญาชันกะบีร เป็นดุอาที่กล่าวถึงพระนามและคุณลักษณะต่างๆ ที่งดงามของพระองค์อัลลอฮ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้ในการวิงวอนขอพรของมุสลิมนิกายชีอะฮ์. โดยมุสลิมนิกายชีอะฮ์มีความเชื่อว่าดุอา" เญาชันกะบีร” เป็นดุอาที่ท่านญิบรออีล ได้สอนแก่ท่านศาสดามุฮัมห ...

                                               

นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ คือตำราที่รวบรวมธรรมเทศนา สาสน์และสุนทโรวาทสั้น ๆ จากท่านอิมามอาลี อิบนิ อะบีฏอลิบ โดยการรวบรวมของท่านซัยยิด รอฎี ในศตวรรษที่ ๔ ของฮิจเราะฮฺศักราช เนื่องจากความสนใจที่ท่านมีไปยังสำนวนโวหารที่ไพเราะของท่านอิมามอาลี ในจดหมายและธรร ...

                                               

หลักการศรัทธา

อุซูลุดดีนคือรากฐานของความศรัทธา ชีอะฮ์มีความเชื่อว่าจะต้องมีความศรัทธาเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นก็จะตามมาในข้อปฏิบัติอื่นๆ อุซูลุดดีนเกี่ยวข้องกับความศรัทธาส่วนฟุรูอุดดีนนั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ อุซูลุดดีนในทรรศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ได้แก่เอกานุภาพ,ต ...

                                               

อากา ข่าน

Aga Khan เป็นตำแหน่งของอิหม่ามแห่งนิซารี อิสมาอีลียะฮ์ ชีอะห์ ข้อมูลเมื่อ 1957, ผู้ครองตำแหน่งทรงเป็นอิหม่ามพระองค์ที่ 49 เจ้าชายชาห์ กะรีม อัล ฮุสซีนี, อากา ข่านที่ 4

                                               

อิมามซอเดะฮ์

อิมามซอเดะฮ์ หมายถึงบุตรหลาน ของบรรดาอิมามมะอฺศูมและจะเรียกสุสานของพวกเขาเหล่านี้ว่า อิมามซอเดะฮ์. อิมามซอเดะฮ์มีเป็นจำนวนมากในเมืองและในชนบทต่างๆของประเทศอิหร่านและ มีจำนวนเล็กน้อยในประเทศอิรัก กุโบร์ของบรรดาอิมามซอเดะฮ์ในประเทศอิหร่าน ถูกดูแลโด ...

                                               

อีดิลเฆาะดีร

อีดิลเฆาะดีร หรือที่ไทยเรียกว่า วันอีดฆอดีรคุม เป็นวันฉลองของชีอะฮ์ที่จัดในวันที่ 18 ซุลฮิจญะฮ์ ในช่วงเวลาที่ศาสดามุฮัมมัดแต่งตั้งให้อะลี อิบน์ อบีฏอลิบ เป็นผู้สืบทอดของท่าน รายงานจากฮะดีษ อีดนี้ถูกตั้งชื่อว่า "อีดุลลอฮุลอักบัร", "อีด อะฮ์ลุลบัยต ...

                                               

ลัทธิไศวะ

ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ เป็นลัทธินิกายที่นับถือพระศิวะเป็นพระเป็นเจ้าหรือพรหมัน ศาสนิกชนในลัทธินี้เรียกว่าชาวไศวะ ซึ่งมีรูปแบบความเชื่อและการปฏิบัติแตกต่างกันไปเป็นหลายกลุ่ม เช่น ศิวสิทธานตะที่มีแนวคิดว่าบุคคลจะหลุดพ้นได้โดยการภักดีต่อพระศิวะ แต่ล ...

                                               

ลัทธิไวษณพ

ลัทธิไวษณพ หรือ ไวษณพนิกาย เป็นนิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทพใด ๆ รวมทั้งในกลุ่มตรีมูรติ พระองค์ยังมีพระนามอื่น ๆ อีก เช่น พระราม พระกฤษณะ พระนารายณ์ พระวาสุเทพ พระหริ เป็นต้น นิกายนี้มีต้นกำเนิดมาจากลัทธิภควั ...

                                               

ศรีรังคนาถสวามีมนเทียร (ศรีรังคัม)

ศรีรังคนาถสวามีมนเทียร หรือ ติรุวรังคัม เป็นมนเทียรที่สร้างถวายบูชาพระศรีรังคนาถ คือปางไสยาสน์ของพระวิษณุ มนเทียรนี้ตั้งอยู่ในเมืองศรีรังคัม เขตติรุจิรปัลลี รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย และสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมทราวิฑ มนเทียรได้รับการเชิดชูโดยนักบ ...

                                               

ศาลีคราม

หินศาลิคราม คือ หินฟอสซิลที่มีหอยแอมโมไนต์อยู่ด้านใน ซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์มานานแล้ว ลักษณะส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีดำ ในประเพณีศาสนาฮินดูศิลานี้เป็นอวตารแห่งพระนารายณ์ในชมพูทวีปและศิลานี้นั้นจะพบในแม่น้ำคัณฑกีหรือแม่น้ำนารัมทาเท่านั้น โดยในศิลามีลา ...

                                               

พระปารวตี

ปารวตี, พระแม่ปารวตี หรือ อุมา, พระแม่อุมา, พระแม่อุมาเทวี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู เป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน ตลอดจนพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ถือกันว่า พระนางเป็นด้านอ่อนโยนและเอาใจใส่ของศักติ พระนางยังแสดงพระองค์เป็นหลายด้าน เรียกว่ ...