ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27                                               

ภาษาโซ่ (ทะวืง)

ภาษาโซ่ หรือ ภาษาทะวืง มีผู้พูดทั้งหมด 2.520 คน พบในไทย 750 คน ในจังหวัดสกลนคร พูดภาษาลาวได้ด้วย ในลาวมี 1.770 คน จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขาเวียตติก ในประเทศไทยบางครั้งเรียกภาษานี้ว่าภาษาโซ่ เป็นคนละภาษากับภาษามลาบรีหรื ...

                                               

ภาษาญ้อ

ภาษาญ้อ หรือ ภาษาไทญ้อ หรือ ภาษาไทแมน เป็นภาษากลุ่มไทเหนือ ที่พูดกันในหมู่ชาวไทญ้อซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยราว 50.000 คน ในจังหวัดสกลนคร หนองคาย นครพนม มหาสารคาม ปราจีนบุรี และสระบุรี พบได้มากที่อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอศรีสงคราม ...

                                               

ภาษาญัฮกุร

ภาษาญัฮกุร เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร กลุ่มย่อยมอญ ถือว่าใกล้เคียงกับภาษามอญโบราณในสมัยทวารวดี มีผู้พูดคือชาวญัฮกุรในจังหวัดนครราชสีมา เพชรบูรณ์ และชัยภูมิ บางส่วนเริ่มเปลี่ยนมาพูดภาษาไทย ภาษาญัฮกุรเดิมเป็นเพียงภาษาพูดไม่มีตัวเขี ...

                                               

แต็นแอ็น

แต็นแอ็น, ม็อส หรือ โตงะ เป็นภาษาที่มีผู้พูดในไทยและมาเลเซียราว 300 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนในมาเลเซียอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกากี เป็นภาษาที่ใกล้สูญ จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขาอัสเลียน สาขาย่อยอั ...

                                               

ภาษาไทโซ่ง

ภาษาไทโซ่ง, ภาษาลาวโซ่ง, ภาษาลาวโซ่งดำ หรือ ภาษาโซ่ง เป็นภาษาที่มีผู้พูดในประเทศไทยราว 32.307 คน พบในจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครปฐม สุพรรณบุรี มีความใกล้เคียงกับภาษาไทดำ อยู่ในตระกูลภาษาขร้า-ไท กลุ่มกัม-ไท สาขาเบ-ไท สาขาย่อยไ ...

                                               

ภาษาไทดำ

ภาษาไทดำ มีผู้พูดทั้งหมด 763.700 คน อาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำแดงกับแม่น้ำดำ ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม 699.000 คน อยู่ในแขวงคำม่วน ประเทศลาว 50.000 คน อยู่ในจังหวัดเลย ประเทศไทย 700 คน อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2428 ลาวโซ่งก็คือคนไทดำกลุ ...

                                               

ภาษาไทย

ภาษาไทย หรือ ภาษาไทยกลาง เป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติของประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไทซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาขร้า-ไท สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางส่วนเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีคว ...

                                               

ภาษาไทยถิ่นใต้

ภาษาไทยถิ่นใต้ หรือ ภาษาตามโพร เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคใต้ของประเทศไทย จากจังหวัดชุมพรไปจนถึงชายแดนติดกับมาเลเซียมีทั้งหมด 14 และส่วนล่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้ภาษานี้เป็นภาษาหลัก นอกจากนี้ภาษานี้มีการพูดในบางหมู่บ้านในรัฐกลันตัน, ปะลิส, เกดะ ...

                                               

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน หรือ ภาษาลาวอีสาน เป็นการพัฒนาในท้องถิ่นของภาษาลาวในประเทศไทย ผู้พูดในท้องที่ยังคงถือว่าเป็นภาษาลาว รัฐบาลไทยยอมรับภาษานี้เป็นสำเนียงภาษาไทย ทั้งชาวไทยและลาวมีความเข้าใจร่วมกันยาก เพราะแม้ว่าจะมีคำร่วมเชื้อสายในพจนานุกรมกว่าร้อยล ...

                                               

ภาษาไทลื้อ

ภาษาไทลื้อ หรือ ภาษาลื้อ เป็นภาษาไทถิ่นแคว้นสิบสองปันนาหรือเมืองลื้อ อยู่ในตระกูลภาษาขร้า-ไท และมีคำศัพท์และการเรียงคำศัพท์คล้ายกับภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ ผู้พูดภาษาไทลื้อเรียกว่าชาวไทลื้อหรือชาวลื้อ ภาษาไทลื้อมีผู้พูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2.0 ...

                                               

ภาษาไทใหญ่

ภาษาไทใหญ่ หรือ ภาษาฉาน เป็นภาษาตระกูลขร้า-ไท ใช้พูดในภาคเหนือของประเทศพม่า ประเทศไทย และทางตอนใต้ของประเทศจีน มีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้พูดที่แน่นอน เนื่องจากสงครามระหว่างพม่ากับไทใหญ่ ทำให้การเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับชาวไท ...

                                               

ภาษาบรู

ภาษาบรู เป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขากะตู มีผู้พูดส่วนใหญ่ในประเทศลาว เวียดนามและกัมพูชา พบในไทยน้อย ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาวมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสองสำเนียงคือภาษาบรูตะวันตกและภาษาบรูตะวันออก

                                               

ภาษาบรูตะวันตก

ภาษาบรูตะวันตก หรือ ภาษาบารู เป็นภาษาที่มีผู้พูดในประเทศไทยราว 20.000 คน พบที่ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีผู้พูดในสหรัฐอเมริกาด้วย ผู้พูดภาษานี้จะเข้าใจกันได้กับผู้พูดภาษาบรูตะวันออก จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เข ...

                                               

ภาษาบรูตะวันออก

ภาษาบรูตะวันออก มีผู้พูดทั้งสิ้น 129.559 คน โดยอยู่ในลาว 69.000 คน ในแขวงสุวรรณเขต นับถือความเชื่อดั้งเดิม ในไทยมี 5.000 คน ในจังหวัดสกลนคร และอำนาจเจริญ วัยรุ่นในไทยไม่นิยมพูดภาษานี้แล้ว มีทั้งเป็นชาวพุทธและนับถือความเชื่อดั้งเดิม ในเวียดนามมี 5 ...

                                               

ภาษาบีซู

ภาษาบีซู ภาษามบีซู ภาษามีซู ภาษามีบีซู หรือ ภาษาเลาเมียน เป็นภาษาที่มีผู้พูดในประเทศจีนและประเทศไทย จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า สาขา พม่า-โลโล สาขาย่อยโลโล การเรียงประโยคเป็นแบบประธาน-กริยา-กรรม ภาษานี้มีความใกล้เคียงกับ ...

                                               

ภาษาปลัง

ภาษาปลัง หรือภาษาบลัง ภาษาปูลัง เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขาปะหล่อง มีผู้พูดทั้งสิ้น 37.200 คน พบในจีน 24.000 คน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนาน ในสิบสองปันนา บางส่วนอยู่ร่วมกับชาวว้า ผู้พูดภาษานี้มักใช้ภาษาไท ภาษาว้าหรือภาษาจีนได ...

                                               

ภาษาปะหล่องปาเล

ภาษาปะหล่องปาเล หรือ ภาษาปะหล่องเงิน ภาษาดลัง มีผู้พูดทั้งหมด 267.539 คน พบในพม่า 257.539 คน อยู่ทางใต้ของรัฐชาน พบในจีน 5.000 คน ในยูนนานตะวันตก ส่วนใหญ่พูดภาษาไทลื้อ ภาษาจิ่งเผาะ หรือภาษาจีนได้ด้วย ในไทยพบ 5.000 คน ใกล้เคียงกับภาษาปะหล่องชเวและ ...

                                               

ภาษาป่า

ภาษาป่า เป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไทซองที่อาศัยอยู่แถบบริเวณคลองระบม-คลองสียัด ในเขตอำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาษานี้เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาชอง ในแถบจังหวัดจันทบุรี ภาษาป่านี้ชาวเชื่อว่าเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับสัต ...

                                               

ภาษาผู้ไท

ภาษาผู้ไท เป็นภาษาในตระกูลภาษาขร้า-ไท มีผู้พูดจำนวนไม่น้อย กระจัดกระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและลาว เข้าใจว่า ผู้พูดภาษาผู้ไทมีถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมอยู่ในเมือง นาน้อยอ้อยหนู ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า เมืองนาน้อยอ้อยหนู อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของผู้ไทอ ...

                                               

ภาษาผู้น้อย

ภาษาผู้น้อย มีผู้พูดในลาว 35.635 คน ในพงสาลี มีผู้พูดในประเทศไทยในจังหวัดเชียงราย ใกล้เคียงกับภาษามปี ภาษาปเยน และภาษาบีซู จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า สาขาพม่า-โลโล สาขาย่อยโลโล

                                               

ภาษาพวน

ภาษาพวน หรือ ภาษาลาวพวน เป็นภาษาในตระกูลขร้า-ไท เป็นภาษาของชาวไทพวนหรือลาวพวน คำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาลาวและภาษาไทยถิ่นอีสานมากกว่าภาษาไทยภาคกลางและเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันกับภาษาผู้ไทมาก มีเสียงพยัญชนะ 20 เสียง เป็นตัวสะกดได้ 9 เสียง มีเสียงควบกล้ ...

                                               

ภาษาไพ

ภาษาไพ เป็นภาษาที่มีผู้พูดในประเทศไทยและลาว มีผู้พูดทั้งสิ้น 46.000 คน โดยอยู่ในไทยราว 31.000 คน ในตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พูดภาษาลาวได้ด้วย ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากลาว ในลาวมี 15.000 คน ในแขวงพงสาลี แขวงไชยบุรี อยู่ในตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ...

                                               

ภาษาเขิน

ภาษาเขิน หรือ ภาษาขึน มีผู้พูดทั้งสิ้น 120.855 คน พบในส่วนใหญ่อยู่ในเชียงตุง รัฐชาน ประเทศพม่า ประมาณ 114.574 คน พบในประเทศไทย 6.281 คน ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ใกล้เคียงกับภาษาไทลื้อและภาษาไทใต้คง เขียนด้วยอักษรธรรมที่มีอักขรวิธีคล้ายอักษรธ ...

                                               

ภาษาไทยถิ่นเหนือ

คำเมือง หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ภาษาถิ่นภาคพายัพ เป็นภาษาถิ่นของชาวไทยวนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นอาณาจักรล้านนาเดิม ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา และยังมีการพูดและการผสมภาษากันใน ...

                                               

ภาษาไทยบ้าบ๋าภูเก็ต

ศัพท์ในภาษาจีนบ้าบ๋าอันดามัน เป็นศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์จีนถิ่นฮกเกี้ยน 峇峇娘惹; Baba Nyonya*; บ้าบ๋าญ่อญ่ะ ยะหยา) ที่ตั้งรกรากอยู่ตลอดคาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตกด้านทะเลอันดามันตั้งแต่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล เรื่อยไปยังรัฐปะลิส ป ...

                                               

ภาษาม้ง

ภาษาม้ง อยู่ในตระกูลเหมียว-เหยา หรือม้ง-เมี่ยน ใช้กันในชาวม้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ บางส่วนของจีนจัดเป็นภาษาคำโดด โดยหนึ่งคำมีเสียงพยัญชนะต้น สระ และวรรณยุกต์ ไม่มีเสียงตัวสะกด มีวรรณยุกต์สนธิหรือการผสมกันของเสียงวรรณยุกต์เมื่อนำคำมาเรียงต่ ...

                                               

ภาษาม้งขาว

ภาษาม้งขาว หรือ ภาษาม้งเด๊อว มีผู้พูดทั้งหมด 514.895 คน พบในจีน 232.700 คน ทางตะวันตกของกุ้ยโจว ทางใต้ของเสฉวนและยูนนาน พบในลาว 169.800 คน ทางภาคเหนือ พบในไทย 32.395 คน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พิษณุโลก เลย สุโขทัย กำแพงเพช ...

                                               

ภาษาม้งเขียว

ภาษาม้งเขียว หรือ ภาษาม้งจั๊ว ภาษาม้งตะวันตก มีผู้พูดทั้งหมด 1.290.600 คน พบในจีน 1.000.000 คน ซึ่งรวมชาวบูนูที่เป็นชนกลุ่มเย้าแต่พูดภาษานี้เป็นภาษาแม่ 29.000 คนเข้าไปด้วย ในบริเวณกุ้ยโจว เสฉวน และยูนนาน พบในลาว 145.600 คน ทางภาคเหนือ พบในพม่า 10 ...

                                               

ภาษามปี

ภาษามปี หรือ ภาษาอึมปือ เป็นภาษาตระกูลทิเบต-พม่า กลุ่มโลโลใต้ สาขาย่อยพม่า-โลโล ไม่มีระบบการเขียน มีผู้พูดในประเทศไทยที่จังหวัดแพร่ คาดว่าอพยพมาจากสิบสองพันนา ประเทศจีน

                                               

ภาษาเมี่ยน

ภาษาเมี่ยน เป็นภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาแม้ว-เย้า คำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาจีนกวางตุ้ง เขียนด้วยอักษรจีน มีพยัญชนะ 33 เสียง เป็นตัวสะกดได้ 9 เสียง สระมี 10 เสียง เป็นสระเดี่ยว 8 เสียง สระประสม 2 เสียง

                                               

ภาษามลาบรี

ภาษามลาบรี หรือ ภาษาผีตองเหลือง เป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศลาว ภาษามลาบรีเป็นภาษาหนึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรเหนือ สาขาย่อยขมุ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 สาขาด้วยกัน คื ...

                                               

ภาษามลายูเกอดะฮ์

ภาษามลายูเกอดะฮ์, ภาษามลายูไทรบุรี หรือ ภาษามลายูสตูล เป็นสำเนียงหนึ่งของภาษามลายู ใช้พูดในทางภาคตะวันตกของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเกอดะฮ์ รัฐปีนัง รัฐปะลิส และทางตอนเหนือของรัฐเปรัก ในประเทศไทยมีผู้พูดในจังหวัดสตูล บางส่วนของจังหวัดตรังและระนอง ข้ามไ ...

                                               

ภาษามลายูบางกอก

ภาษามลายูบางกอก หรือ ภาษามลายูกรุงเทพ เป็นภาษามลายูถิ่นที่ใช้พูดกันในชุมชนชาวไทยเชื้อสายมลายูที่พำนักบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานคร บ้างก็เป็นชนที่อาศัยมาแต่เดิม บ้างก็เป็นกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนขึ้นภาคกลางของไทยช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันมีผู้ใ ...

                                               

ภาษามลายูปัตตานี

ภาษามลายูปัตตานี หรือ ภาษามลายูปาตานี หรือนิยมเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ภาษายาวี เป็นภาษากลุ่มออสโตรนีเซียนที่พูดโดยชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา รวมทั้งในอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ทางทิศต ...

                                               

ภาษาม๊อก

ภาษาม๊อก หรือ ภาษาอะม๊อก เป็นภาษาหนึ่งในตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรเหนือ สาขาย่อยปะหล่องซึ่งพูดอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่ ริมแม่น้ำวังเป็นภาษาที่ใกล้ตาย พบผู้พูดเพียง 7 คน ...

                                               

ภาษามอแกน

ภาษามอแกน หรือภาษามอเก็น ภาษาเมาเก็น ภาษาบาซิง หรือ เซลุง, ซาลอง, ซะโลน และชาวเกาะ เป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน ภาษากลุ่มมาลาโย-โพลีเนเซีย สาขามาเลย์อิกซึ่งพูดกันทางใต้ของประเทศพม่าลงมา ตั้งแต่เมืองมะริดลงมาทางใต้ พบมากในบริเวณเกาะของพม่าภาค ...

                                               

ภาษามอแกลน

ภาษามอแกลน เป็นภาษาในตระกูลออสโตรนีเชียน ซึ่งพูดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตถึงจังหวัดพังงา มีผู้พูดราว 1.500 – 4.000 คน ได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มมอญ-เขมรและภาษาไทยมาก

                                               

ภาษามอญ

ภาษามอญ เป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก กลุ่มภาษามอญ-เขมร ซึ่งเป็นสายหนึ่งในตระกูลภาษามอญ-เขมร 12 สาย พูดโดยชาวมอญ ที่อาศัยอยู่ในพม่า และไทย ภาษาตระกูลมอญ-เขมรมีการใช้มานานประมาณ 3.000-4.000 ปีมาแล้ว มีผู้ใช้ภาษานี้อยู่ประมาณ 5.000.000 คน อัก ...

                                               

ภาษามูเซอดำ

ภาษามูเซอดำ อยู่ในตระกูลทิเบต-พม่า มีเสียงพยัญชนะต้นมากความสั้นยาวของเสียงสระไม่มีนัยสำคัญทางภาษาศาสตร์ เสียงสระส่วนใหญ่เป็นสระเดี่ยว มีเสียงสระประสมเพียงเสียง /ไอ/ และ /อาย/ เท่านั้น เสียงวรรณยุกต์มี 7 เสียง คำเป็นมี 5 เสียง คำตายมี 2 เสียง ดังน ...

                                               

ภาษายอง

ภาษายอง เป็นภาษาหนึ่งของชาวไทลื้อ ตระกูลภาษาขร้า-ไท กลุ่มกัม-ไท สาขาเบ-ไท สาขาย่อยไท-แสก มีผู้พูดราวหนึ่งแสนคนในประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน บางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมื ...

                                               

ภาษาเยอ

ภาษาเยอ เป็นภาษาที่อยู่ใน ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยกะตู มีผู้พูดในประเทศไทย 200 คน ในจังหวัดศรีสะเกษ นักภาษาศาสตร์จัดภาษาเยอกับภาษากูยให้เป็นภาษาเดียวกัน เนื่องจากมีการใช้คำศัพท์พื้นฐานร่วมกันมาก มี ...

                                               

ภาษาโย้ย

ภาษาโย้ย เป็นภาษาในตระกูลภาษาขร้า-ไท ผู้พูดภาษานี้ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย และในประเทศลาว มีผู้พูดในประเทศไทยประมาณ 50.000 คน พูดภาษาไทยถิ่นอีสานได้ด้วย ภาษาโย้ยมีไวยากรณ์คล้ายกับภาษาไทยถิ่นอีสานแต่ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่แตกต่างกันอย ...

                                               

ภาษาละเม็ต

ภาษาละเม็ต หรือภาษาขะเม็ต เป็นภาษาที่มีผู้พูดในลาวและไทย มีผู้พูดราว 16.864 คน พบในลาว 16.740 คน ในลาวตะวันตกเฉียงเหนือ หลวงน้ำทา บ่อแก้ว บางส่วนอพยพเข้ามาอยู่ประเทศไทยเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พบในไทย 100 คน ที่จังหวัดลำปางและเชียงราย เป็นภาษ ...

                                               

ภาษาลัวะ

ภาษาลัวะ, ภาษามัล, ภาษาไพร, ภาษาถิ่น หรือ ภาษาปรัย มีผู้พูดทั้งหมด 26.193 คน เป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขาขมุ ผู้พูดภาษานี้ในประเทศไทยอพยพมาจากประเทศลาว ในไทยพบ 3.000–4.000 คน อยู่ทางตะวันออกของอำเภอปัวและอำเภอเชียงคำ จังหวัด ...

                                               

ภาษาลาฮู

ภาษาลาฮู หรือ ภาษาลาหู่ หรือ ภาษามูเซอ อยู่ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า สาขาพม่า-โลโล สาขาย่อยโลโล มีผู้พูดทั้งหมด 577.178 คน พบในจีน 411.476 คน ในเขตปกครองตัวเองลานชาง ลาฮู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนาน เป็นภาษาที่มีผู้พูดมากในจีน ...

                                               

ภาษาลาฮูเหลือง

ภาษาลาฮูเหลือง หรือ ภาษาลาฮู ชิ มีผู้พูดทั้งหมด 40.240 คน พบในลาว 3.240 คน ในบ่อแก้ว พบในจีน 5.000 คน ทางใต้ของยูนนาน พบในพม่า 10.000 คน พบในไทย 20.000 คน ในค่ายผู้ลี้ภัยจากประเทศลาวในจังหวัดน่าน พบในเวียดนาม 6.874 คน จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ...

                                               

ภาษาลีสู่

ภาษาลีซอ หรือ ลีสู่ หรือภาษาโยบิน ภาษาเยายิน มีผู้พูดทั้งหมด 723.000 คน พบในจีน 580.000 คน ในจำนวนนี้พูดได้ภาษาเดียว 467.869 คน ในยูนนานตะวันตก พบในอินเดีย 1.000 คน ในรัฐอรุณาจัลประเทศ พบในพม่า 126.000 ในรัฐว้า ชายแดนติดกับรัฐอัสสัมของอินเดียหรือ ...

                                               

ภาษาเลอเวือะ

ภาษาเลอเวือะ หรือ ภาษาละว้า เป็นภาษาหนึ่งในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร สาขาย่อยปะหล่อง ในประเทศไทยมีผู้พูดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ตามรายงานของอี. ดับเบิลยู. ฮัตชินสัน เมื่อ พ.ศ. 2477 พบว่ามีผู้พูดในจังหวัดลำปาง เชียงราย และแพร่ด้วย ...

                                               

สำเนียงตากใบ

ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงตากใบ หรือ ภาษาเจ๊ะเห เป็นภาษาไทยถิ่นใต้กลุ่มหนึ่ง ที่พูดกันมากตั้งแต่อำเภอปานาเระ อำเภอสายบุรีของจังหวัดปัตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงในเขตอำเภออื่นๆ ของจังหวัดนราธิ ...

                                               

ภาษาสำเร

ภาษาสำเร มีผู้พูด 50 คน ในทางเหนือของเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ใกล้เคียงกับภาษาซาโอช ภาษาซูโอย และภาษาเปียร์ จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยเปียริก แบ่งเป็นหลายสำเนียง เช่น สำเนียงในจังหวัดโพธิสัตว์ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →