ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 243
                                               

รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์โปรตุเกส

เครื่องอิสริยาภรณ์โปรตุเกส. ประธานาธิบดีโปรตุเกส ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ เป็นผู้มอบให้กับผู้กระทำคุณความดีให้แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันสำคัญของชาติ.

                                               

เครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์

เครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์ เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งโปรตุเกส สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1319 ในฐานะภาคีอัศวินเทมพลาร์ โดยพระเจ้าดินิสที่ 1 แห่งโปรตุเกส ต่อมาจึงได้แยกขาดภาคีนี้ออกจากกิจการศาสนาในปี ค.ศ. 1789 โดยพระนางมาเรียที่ 1 แห่งโปร ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์

เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส มอบเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบแก่ทหารและพลเรือน นโปเลียน โบนาปาร์ต กงสุลเอกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2345 มีห้าชั้น ได้แก่ กร็อง-ครัว ...

                                               

รายชื่อผู้รับเครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โยอาคิม เกาค์ โรมัน แฮร์ซอก ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ คาร์ล คาร์สเทนส์ กุสตาฟ เฮนแมนน์ โยฮันเนส เรา ไฮน์ริช ลุบเก

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎโอ๊ก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎโอ๊กสถาปนาโดยแกรนด์ดยุกวิลเลิมที่ 2 แห่งลักเซมเบิร์ก และพระมหากษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2384 ซึ่งในขณะนั้นเองแกรนด์ดัชชีลักเซมเบิร์กและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ต่างก็อยู่ในสถานะรัฐร่วมประมุขด้วยกันทั้งคู่ หมายความ ...

                                               

เหรียญพลเมืองประธานาธิบดี

เหรียญพลเมืองของประธานาธิบดี หรือ Presidential Citizens Medal เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สหรัฐอเมริกา สถาปนาโดย ริชาร์ด นิกสัน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 1969 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้กับประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์ดาวแดง

เครื่องอิสริยาภรณ์ดาวแดง เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทางทหารของ สหภาพโซเวียต เครื่องอิสริยาภรณ์ได้รับการสถาปนาตามประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 6 เมษายน 1930 ลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์ดาวแดงเป็นดาวห้าแฉกเงินเคล ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดง

เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดง เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทางทหารดวงแรกของสหภาพโซเวียต สถาปนาเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1918 ระหว่างสงครามกลางเมืองรัสเซียด้วยกฤษฎีกาของคณะกรรมการบริหารรัสเซียกลาง เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่สูงที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิย ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดงแห่งแรงงาน

เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดงแห่งแรงงาน เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของสหภาพโซเวียต โดยมอบให้กับแรงงานที่ทำงานอย่างโดดเด่นในด้านการผลิต, ศิลปะ, วัฒนธรรม, การสาธารณสุข สังคม และ อื่น ๆ โดยแรงงานที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์นี้เปรียบเหมือนการได้รับเครื่องอิสริยา ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชัย

เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชัย คือเครื่องอิสริยาภรณ์ที่สหภาพโซเวียตมอบให้กับผู้บัญชาการทหารในสงครามโลกครั้งที่สองและจอมพลแห่งสหภาพโซเวียต

                                               

เหรียญ "สำหรับการปลดปล่อยกรุงเบลเกรด"

เหรียญ "สำหรับการปลดปล่อยกรุงเบลเกรด" เป็นเหรียญที่ระลึกถึงการศึกในสงครามโลกครั้งที่สอง จากสหภาพโซเวียต สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1945 ด้วยกฤษฎีกาของคณะผู้บริหารสภาโซเวียตสูงสุด ตามข้อเสนอของคณะคอมมิสซาร์ประชาชน

                                               

เหรียญ "สำหรับการปลดปล่อยกรุงวอร์ซอ"

เหรียญ "สำหรับการปลดปล่อยกรุงวอร์ซอ" เป็นเหรียญที่ระลึกจากการสู้รบที่กรุงวอร์ซอในสงครามโลกครั้งที่สองได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 9 มิถุนายน 1945 ลักษณะของเหรียญคือเป็นรูปวงกลมขนาด 32 มิลลิเมตรด ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการป้องกันโซเวียตทรานส์อาร์กติก"

เหรียญ "สำหรับการป้องกันโซเวียตทรานส์อาร์กติก" เป็นเหรียญที่ระลึกในสงครามโลกครั้งที่สองได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1944 โดยเหรียญ "สำหรับการป้องกันโซเวียตทรานส์อาร์กติก" นี้จะมอบ ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่เคียฟ"

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่เคียฟ" เป็นเหรียญที่ระลึกของสหภาพโซเวียตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เหรียญได้รับการประกาศจากประธานคณะผู้บริหารสูงสุดของสภาโซเวียตสูงสุดในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เพื่อมอบให้กับผู้ที่ช่วยป้องกันเคียฟจากการโจมตีของ ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่มอสโก"

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่มอสโก" เป็นเหรียญที่ระลึกจากการสู้รบที่กรุงมอสโกในสงครามโลกครั้งที่สองได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 ระเบียบการมอบเหรียญได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่เลนินกราด"

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่เลนินกราด" เป็นเหรียญที่ระลึกถึงการศึกในสงครามโลกครั้งที่สอง จากสหภาพโซเวียตในช่วงการป้องกันนครเลนินกราดจากการล้อมตลอด 872 วัน สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1942 ด้วยกฤษฎีกาของคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูง ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่สตาลินกราด"

เหรียญ "สำหรับการป้องกันที่สตาลินกราด" เป็นเหรียญที่ระลึกจากการสู้รบที่นครสตาลินกราดในสงครามโลกครั้งที่สองได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1942 ลักษณะของเหรียญคือเป็นรูปวงกลมขนาด 32 ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการยึดกรุงเบอร์ลิน"

เหรียญ "สำหรับการยึดกรุงเบอร์ลิน" เป็นเหรียญที่ระลึกทางการศึกของสหภาพโซเวียตจากการสู้รบที่กรุงเบอร์ลินในสงครามโลกครั้งที่สองได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 9 มิถุนายน 1945 ลักษณะของเหรียญคือเป็นรูป ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการยึดกรุงเวียนนา"

เหรียญ "สำหรับการยึดกรุงเวียนนา" เป็นเหรียญที่ระลึกจากการสู้รบที่กรุงเวียนนาในสงครามโลกครั้งที่สองได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 9 มิถุนายน 1945 ลักษณะของเหรียญคือเป็นรูปวงกลมขนาด 32 มิลลิเมตรด้วย ...

                                               

เหรียญ "สำหรับการยึดนครเคอนิชส์แบร์ค"

เหรียญ "สำหรับการยึดนครเคอนิชส์แบร์ค" เป็นเหรียญที่ระลึกจากการสู้รบในยุทธการที่เคอนิชส์แบร์คในช่วงแนวรบด้านตะวันออกได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 9 มิถุนายน 1945เพื่อตอบสนองคำร้องของคอมมิสซาร์กลาโ ...

                                               

เหรียญ "สำหรับชัยเหนือญี่ปุ่น"

เหรียญ "สำหรับชัยเหนือญี่ปุ่น" เป็นเหรียญที่ระลึกจากการสู้รบกับจักรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1945 เหรียญมอบเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 กรกฎา ...

                                               

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 20 ปีการทำงานและรับใช้กองทัพแดง"

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 20 ปีการทำงานและรับใช้กองทัพแดง" เป็นเหรียญที่ระลึกของสหภาพโซเวียต เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งกองทัพโซเวียต ได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1938

                                               

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 20 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-ค.ศ. 1945"

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 20 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-ค.ศ. 1945" เป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบ 20 ปีในชัยชนะเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวันที่ ...

                                               

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปีการสถาปนากองทัพโซเวียตและกองทัพเรือ"

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปีการสถาปนากองทัพโซเวียตและกองทัพเรือ" เป็นเหรียญที่ระลึกของสหภาพโซเวียต เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งกองทัพโซเวียต และ กองทัพเรือโซเวียต ได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตในวัน ...

                                               

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-ค.ศ. 1945"

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-ค.ศ. 1945" เป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบ 30 ปี สำหรับชัยชนะเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ เหรียญได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเว ...

                                               

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 40 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-ค.ศ. 1945"

เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 40 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-ค.ศ. 1945" เป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบ 40 ปี สำหรับชัยชนะเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ เหรียญได้รับการประกาศจากคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเว ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์นายพลซาน มาร์ติน ผู้ปลดปล่อย

เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งนายพลซาน มาร์ติน ผู้ปลดปล่อย เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐอาร์เจนตินา สถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ และเป็นผู้มอบเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์นี้

                                               

รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์อาร์เจนตินา

เครื่องอิสริยาภรณ์อาร์เจนตินา ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ เป็นผู้มอบให้กับผู้กระทำคุณความดีให้แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันสำคัญของชาติ. อิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ดวงอาทิตย์แห่งพฤษภาคม Orden de Mayo เครื่องอิสริยาภรณ์สำหรั ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา

เครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย รองจากเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้มอบโดยรัฐบาล โดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นป ...

                                               

การประกวดเพลงยูโรวิชันเอเชีย 2019

การประกวดเพลงยูโรวิชันเอเชีย 2019 ซึ่งได้จัดมามากกว่า 60 ปีแล้ว ปีนี้จะมีเพียงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพียงรอบเดียว และยังไม่ได้มีการแจ้งวันและเวลาที่แน่นอน ในวันที่ 3 เมษายน 2564 มี 17 ประเทศที่ยืนยันว่าสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

                                               

ลอร์ดิ

ลอร์ดิ เป็นวงฮาร์ดร็อก/เฮฟวีเมทัล จากเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ก่อตั้งวงในปี 1996 ลอร์ดิเป็นที่รู้จักในเรื่องภาพลักษณ์ที่ใส่หน้ากากปีศาจและการปะทุไฟบนเวทีคอนเสิร์ต ลอร์ดิชนะการประกวดเพลงยูโรวิชัน ในปี 2006 ด้วยคะแนน 292 คะแนน ทำให้ฟินแลนด์ชนะการแข่ ...

                                               

เอลดาร์และไนการ์

เอลดาร์และไนการ์ เป็นศิลปินคู่ดูโอสัญชาติอาเซอร์ไบจาน ที่ชนะการประกวดเพลงยูโรวิชัน ประจำปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิกคือ เอลดาร์ กาซิมอฟ และ ไนการ์ จามัล

                                               

แอ็บบา

แอ็บบา เป็นวงดนตรีป็อปสัญชาติสวีเดน ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงสต็อกโฮล์มในปี ค.ศ. 1972 ประกอบด้วยสมาชิก อักเนตา ฟัลส์ค็อก บียอร์น อัลเวอุส เบนนี อันเดอร์สสัน และแอนนี-ฟริด ลิงสตัด คำว่า "แอ็บบา" จึงมาจากชื่อตัวอักษรแรกของสมาชิกทั้งสี่คน ที่เรียงจากคู่สาม ...

                                               

กาเยเตรเซ

กาเย 13 เป็นวงดนตรีจากเปอร์โตริโก ก่อตั้งวงโดย เรเน เปเรซ โคกลาร์ ที่มีฉายาว่า เรซีเดนเต และเอดัวร์โด โคเซ กาบรา มาร์ตีเนซ ที่มีฉายาว่า บีซีตันเต และเยอานา กาบรา มาร์ตีเนซ หรือฉายา PG-13 เปเรซและกาบรา ที่เป็นลูกเลี้ยงกัน ได้สัญญากับค่ายเพลงไวต์ไล ...

                                               

เดอะคาร์เพนเทอส์

เดอะคาร์เพนเทอส์ เป็นวงดนตรีสัญชาติอเมริกันซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นพี่น้องกัน คือ แคเรน คาร์เพนเทอร์ และ ริชาร์ด คาร์เพนเทอร์ หนึ่งในสุดยอดวงดนตรียุค 70 แม้ว่าในช่วงยุคทศวรรษที่ 70 จะนิยมเพลงร็อกหนัก ๆ แต่ ริชาร์ดและแคเรน ก็ทำเพลงในสไตล์ที่แตก ...

                                               

คลีนแบนดิต

คลีนแบนดิต เป็นวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อังกฤษ ก่อตั้งที่เคมบริดจ์ในปี ค.ศ. 2008 วงประกอบด้วยสมาชิกคือ เกรซ แชตโต และ 2 พี่น้อง แจ็ก และลู้ก แพตเตอร์สัน ซิงเกิ้ลในปี ค.ศ. 2011 ของวง "Mozarts House" ขึ้นชาร์ตอันดับ 17 ในยูเคซิงเกิลส์ชาร์ตเมื่อตอนออกขา ...

                                               

คอมโมดอร์ส (วงดนตรี)

เดอะ คอมโมดอร์ส เป็นวงดนตรีสัญชาติอเมริกันแนวฟังก์ กึ่ง โซล และเป็นวงดนตรีที่รุ่งเรืองในยุค 70s สมาชิกของวงในตอนนั้นอยู่ในสถานะนักศึกษา โดยสมาชิกของวงพบปะกับเหล่านักศึกษาที่ Tuskegee Institute จนได้สมาชิกภายในวง, ต่อมาในปีค.ศ. 1968ได้เซ็นสัญญากับ ...

                                               

คิงส์ออฟลีออน

คิงส์ออฟลีออน เป็นวงร็อกจากเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ที่ประกอบด้วยสมาชิกสามพี่น้องและลูกพี่ลูกน้อง ชื่อวงมาจากปู่ของพวกเขา ที่ชื่อ "ลีออน" วงประกอบไปด้วย Caleb, Matthew, Jared และ Nathan Followill ส่วนแนวดนตรีของเป็นส่วนผสมของเซาเทิร์นร็อก การาจร็อก ...

                                               

คูลแอนด์เดอะแก๊ง

คูลแอนด์เดอะแก๊ง เป็นวงดนตรีอเมริกันแนวอาร์แอนด์บี โซล ฟังก์และดิสโก้ ก่อตั้งวงในเจอร์ซีย์ซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1964 วงมียอดขายผลงานอัลบั้มมากกว่า 120 ล้านชุด สมาชิกของวงประกอบด้วย คริส แกร์ชาวอังกฤษ, พี่น้อง โรเบิร์ต เบลล์ ห ...

                                               

เคซีแอนด์เดอะซันไชน์แบนด์

เคซีแอนด์เดอะซันไชน์แบนด์ เป็นวงอเมริกัน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1973 ที่ไมอามี รัฐฟลอริดา มีแนวเพลงแบบฟังก์ อาร์แอนด์บีและดิสโก้ มีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักกับเพลงดิสโก้อย่าง "Thats the Way ", Shake Your Booty", "Im Your Boogie Man", "Keep It Comin Love", ...

                                               

แคลนนาด

แคลนนาด เป็นวงดนตรีไอริช จากเมือง Gweedore, County Donegal ประเทศไอร์แลนด์ เล่นดนตรีในแนวโฟล์ก เคลติก ป็อปร็อก และนิวเอจ ร้องเพลงในภาษาอังกฤษ ละติน โมฮิแกน แกลิก ในสำเนียงไอริช มียอดขายผลงานกว่า 15 ล้านชุดทั่วโลก และยังคว้ารางวัลแกรมมี่ ในปี 1998 ...

                                               

โคลด์เพลย์

โคลด์เพลย์ เป็นวงดนตรีร็อกจากลอนดอน, สหราชอาณาจักร ก่อตั้งวงในปี พ.ศ. 2541 มีเพลงดังอย่าง "Yellow", "Clocks", "Speed Of Sound", "In My Place" และ "Viva La Vida" เป็นต้น และเป็นวงดนตรีที่กวาดรางวัลหลายรางวัลมามากมายตลอดเส้นทางอาชีพของพวกเขา โคลด์เ ...

                                               

เจโทร ทัล

เจโทร ทัล เป็นวงดนตรีร็อกจากประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งขึ้นราวๆ พ.ศ. 2510-2511 โดยมีนักดนตรีหลัก คือ เอียน แอนเดอร์สัน มีเอกลักษณ์ที่เสียงร้องนำ และเสียงฟลูทที่บรรเลงโดย แอนเดอร์สัน วงเจโทร ทัล มีพัฒนาการทางดนตรีหลากหลาย จากดนตรีบลูส์-ร็อก ที่มีสำเนี ...

                                               

ซิสเตมออฟอะดาวน์

ซิสเตมออฟอะดาวน์ เป็นวงร็อกอาร์มาเนีย-อเมริกันจากเกลนเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งวงในปี ค.ศ. 1994 วงออกผลงานสตูดิโออัลบั้ม 5 ชุดมียอดขายมากกว่า 20 ล้านชุดทั่วโลก ยังเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ 4 ครั้ง ซึ่งพวกเขาได้รับรางวัลสาขาแสดงเพล ...

                                               

ดิอาร์ตออฟน็อยส์

ดิอาร์ตออฟน็อยส์ หรือ อาร์ตออฟน็อยส์ เป็นวงอาวองการ์ด ซินธ์ป็อป ก่อตั้งในปี 1983 โดย Trevor Horn, Paul Morley, Anne Dudley, J.J. Jeczalik, และ Gary Langan

                                               

ดูแรนดูแรน

ดูแรนดูแรน เป็นกลุ่มดนตรีแนว นิว เวฟ จากอังกฤษ มีผลงานดังในยุค 80s มากมายเช่น The Reflex, A View To Kill เป็นต้น ด้วยสถิติยอดขายกว่า 70 ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกและเป็นเจ้าของ 2 รางวัลแกรมมี่

                                               

เดฟโทนส์

เดฟโทนส์ เป็นวงอัลเทอร์เนทีฟเมทัลอเมริกัน จากเมืองแซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งวงในปี ค.ศ. 1989 วงประกอบด้วยสมาชิกคือ ชิโน โมเรโน, สตีเฟน คาร์เพนเตอร์, ชิ เช็ง, แฟรงก์ เดลกาโด และอาเบ คันนิงแฮม วงออกผลงานอัลบั้มมา 6 ชุด โดยมี 2 อัลบั้มแผ่นเส ...

                                               

เดอะเชนสโมเกอส์

เดอะเชนสโมเกอส์ เป็นคู่ดีเจชาวอเมริกัน ประกอบด้วยแอนดรูว์ แทกการ์ต และอเล็กซ์ พอลล์ ทั้งคู่มีซิงเกิลติดยี่สิบอันดับแรกในหลายประเทศ โดยมีเพลง "#เซลฟี" ขึ้นอันดับที่ 16 ในชาร์ต บิลบอร์ด ฮอต 100 อันดับที่สามในประเทศออสเตรเลีย และอันดับที่ 11 ในสหราช ...

                                               

เดอะเนปจูนส์

เดอะเนปจูนส์ เป็นคู่ดูโอผลิตผลงานเพลง ประกอบด้วยฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์และแชด ฮูโก พวกเขามีผลงานทำงานเพลงให้กับศิลปินที่ประสบความสำเร็จในแนวฮิปฮอป อาร์แอนด์บีและป็อป ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 และ 2000 พวกเขามีรายได้จากการทำงานด้านอุตสาหกรรมดนตรี ต ...

                                               

บอนอีแวร์

บอนอีแวร์ เป็นวงอินดีโฟล์กสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2006 โดยนักร้อง-นักแต่งเพลง จัสติน เวอร์นอน เวอร์นอนออกอัลบั้มเปิดตัวของบอนอีแวร์ชุด For Emma, Forever Ago แบบไม่มีสังกัดในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2007 เพลงส่วนใหญ่ในอัลบั้มนี้บึกทึกเสียงขณะที่ ...