ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239
                                               

ฝ่ายตรวจการ

ฝ่ายตรวจการ สมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง เรียก โตวฉาเยฺวี่ยน สมัยก่อนหน้าเรียก ยฺวี่ฉื่อไถ เป็นหน่วยงานราชการชั้นสูงในจักรวรรดิจีน ตั้งขึ้นครั้งแรกในช่วงราชวงศ์ฉิน ในช่วงราชวงศ์ยฺเหวียนของมองโกล ค.ศ. 1271–1368 ฝ่ายตรวจการมีบทบาทแข็งขันอย่างยิ่ง ...

                                               

อัครมหาเสนาบดี (ประเทศจีน)

อัครมหาเสนาบดี เป็นข้าราชการฝ่ายบริหารชั้นสูงสุดในจักรวรรดิจีน มีชื่อเรียกในภาษาจีนต่างกันไปตามแต่ละยุค อำนาจหน้าที่ก็แตกต่างกันไปในแต่ละสมัย

                                               

หน่วยความมั่นคงกลาง

หน่วยความมั่นคงกลาง หรือ เอฟเอสบี เป็นหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลประเทศรัสเซีย โดยเป็นหน่วยที่ได้รับสืบทอดมาจากหน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตคือ คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ

                                               

ประธานาธิบดีสหรัฐ

ประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลแห่งสหรัฐ เป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร และเป็นจอมทัพสหรัฐ รัฐธรรมนูญ มาตรา 2 บัญญัติว่า ประธานาธิบดีมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายส่วนกลาง รับผิดชอบแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร ข้าราชการทูต ข้าราชก ...

                                               

ผู้บริหารการธุรกิจขนาดเล็ก

ผู้บริหารการธุรกิจขนาดเล็ก เป็นหัวหน้าการธุรกิจขนาดเล็กในรัฐบาลกลางสหรัฐ ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ประกาศในเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 ว่า จะยกสถานะตำแหน่งนี้ขึ้นสู่คณะรัฐมนตรี ตามที่เคยเป็นมาในช่วงประธานาธิบดีบิล คลินตัน

                                               

ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ เป็นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งรัฐบัญญัติปฏิรูปข่าวกรองและป้องกันการก่อการร้าย 2004 กำหนดให้เป็นหัวหน้าประชาคมข่าวกรองสหรัฐ และคอยกำกับดูแลโครงการข่าวกรองระดับชาติ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดี ...

                                               

ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ เป็นหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และด้วยเหตุนี้จึงต้องรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศและน้ำสะอาดของประเทศ ตลอดจนกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้บริหารจะได ...

                                               

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านการจัดการและทรัพยากร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการจัดการทรัพยากร เป็นตำแหน่งที่ 3 ทำหน้าที่ร่วมกันกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยฯด้านการจัดการทรัพยากร ถือเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ...

                                               

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าและประธานบริหารกระทรวงกลาโหม อันเป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐ อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหนือกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นเป็นรองเพียงประธานาธิบดี ประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยคำแนะ ...

                                               

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ เป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้ากระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการสาธารณสุขของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีสหรัฐ และสืบต่อจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ การศึกษา และส ...

                                               

เสนาธิการทำเนียบขาว

เสนาธิการทำเนียบขาว เป็นตำแหน่งสูงสุดตามธรรมเนียมของทำเนียบขาว ตำแหน่งของเสนาธิการเป็นตำแหน่งที่ใหม่กว่าบทบาทของเลขาธิการประธานาธิบดี สถาปนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 ในชื่อ ผู้ช่วยประธานาธิบดี ก่อนจะมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี ค.ศ. 1961 เสนาธิการเป็นตำแหน่ ...

                                               

สำนักงานบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐ

สำนักการบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยของประธานาธิบดีสหรัฐฯรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายระดับที่รายงานตรงต่อประธานาธิบดี จำนวนของเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายมากม ...

                                               

รายพระนามผู้ปกครองออสเตรีย

รัฐมาร์เกรฟแห่งออสเตรีย,หรือ Marcha Orientalis ในภาษาละติน, สถาปนาในค.ศ. 976 แยกจากดินแดนที่เคยเป็นรัฐมาร์เกรฟแห่งแพนโนเนีย ในสมัยราชวงศ์การอแล็งเฌียง วันที่รับรองที่เก่าแก่ที่สุดย้อนได้ถึงค.ศ. 996, เมื่อมีการเขียนนาม "ostarrichi" ขึ้นในเอกสารอัน ...

                                               

แซ็ง-มีแชล (โมนาโก)

แซ็ง-มีแชล เป็นแขวงที่ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโมนาโก เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมงเต-การ์โล เป็นหนึ่งในสิบแขวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของประเทศ ติดพรมแดนเมืองโบซอแลย์ ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งแขวงมงเต-การ์โล, ลากงดามีน และเลมอเนอแกตีในโมนาโก มีพื้น ...

                                               

ฟงวีแยย์ (โมนาโก)

ฟงวีแยย์ หรือ ฟุนตานาเวยา เป็นแขวงที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศโมนาโก พื้นที่ส่วนใหญ่มาจากการถมทะเลและพัฒนาโดยมันเฟรดี นีโกเลตตี สถาปนิกชาวอิตาลี ช่วง ค.ศ. 1970–1990

                                               

มงเต-การ์โล

มงเต-การ์โล, มอนเตการ์โล หรือ มุนเตการ์ลู เป็นแขวงหนึ่งของประเทศโมนาโก เป็นที่ตั้งของกาสิโนมงเต-การ์โล เดิมมงเต-การ์โลมีพื้นที่ครอบคลุมแขวงลารุสและลาร์วอโต มงเต-การ์โลตั้งอยู่บนเนินของเทือกเขาแอลป์ส่วนใต้ แถบโกตดาซูร์ ในอดีตเป็นเรือกสวนสำหรับปลูก ...

                                               

มอนาโก-วีล

มอนาโก-วีล หรือ มูเนกู-วีลา เป็นแขวงที่ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศโมนาโก มีชื่อเล่นว่า "โขดหิน" เพราะตั้งอยู่บนหัวแหลมผาชันยื่นลงไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อย่างไรก็ตามมอนาโก-วีล ไม่ใช่เมือง หากแต่เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

                                               

ลากงดามีน

ลากงดามีน หรือ อากุนดามีนา เป็นแขวงที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศโมนาโก มีจุดหมายตาสำคัญคือท่าเรือแอร์กูล, สนามกีฬาทางน้ำแรนีเยที่ 3 และสวนสาธารณะเจ้าหญิงอ็องตัวแน็ต

                                               

เลอปอร์ตีเย

เลอปอร์ตีเย เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ค.ศ. 2025 และจะได้รับการจัดตั้งเป็นแขวงที่สิบเอ็ดของประเทศ โครงการก่อสร้างเริ่มในช่วง ค.ศ. 2000 เสร็จสิ้นโครงการใน ค.ศ. 2014 ทว่าโครงการถูกทิ้งใน ค.ศ. 2009 จากการตัดสินพระทัยของ ...

                                               

คณะผู้แทนทางทูตของประเทศสิงคโปร์

บรัสเซลส์ สถานเอกอัครราชทูต เบลเยียม ฝรั่งเศส ปารีส สถานเอกอัครราชทูต เยอรมนี เบอร์ลิน สถานเอกอัครราชทูต มอสโก สถานเอกอัครราชทูต รัสเซีย ลอนดอน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ สหราชอาณาจักร

                                               

ดาวน์ทาวน์คอร์

ดาวน์ทาวน์คอร์ เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และใจกลางเมืองของสิงคโปร์ และเป็นย่านการค้าหลักในสิงคโปร์ มีขนาด 4.34 กม 2 ในเซ็นทรัลแอเรีย ของนครรัฐสิงคโปร์ ดาวน์ทาวน์คอร์มักมีชื่อที่เรียกขานกันว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสิงคโปร์ เพราะในเขตนี้ประกอบไปด้วยส ...

                                               

เทมาเส็ก

เทมาเส็ก, หรือ เมืองทะเล ในภาษาชวา น่าจะเคยเป็นชื่อของเมืองที่เคยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน ชื่อนี้ถูกเปลี่ยนเป็น สิงหปุระ เมื่อราวตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 15 เมื่อตอนที่ โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ชาวอังกฤษเดินทางมาถึงใน ค.ศ ...

                                               

ภูมิภาคกลาง (สิงคโปร์)

ภูมิภาคกลาง เป็นหนึ่งในห้าภูมิภาคและภูมิภาคหลักของสิงคโปร์ ล้อมรอบเซนทรัลแอเรีย ประกอบด้วยพื้นที่ 13.150 เฮกตาร์ และ 11 พื้นที่สำหรับผังเมืองในเซนทรัลแอเรียและอีก 11 นอกเซนทรัลแอเรีย แม้ว่าพื้นที่ของภูมิภาคกลางจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะอย่า ...

                                               

รายชื่อคณะผู้แทนทางการทูตในสิงคโปร์

ด้านล่างนี้คือ รายชื่อคณะผู้แทนทางการทูตในสิงคโปร์ ปัจจุบันในสิงคโปร์มีเอกอัครราชทูตมีถิ่นพำนักและข้าหลวงใหญ่รวม 60 ประเทศ กงสุล 39 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 7 องค์กร นอกจากนี้ยังมีเอกอัครราชทูตไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐผู้รับ จากกว่า 60 ประเทศ ...

                                               

มหาราช

มหาราช อาจหมายถึง เรียกพระมหากษัตริย์ในบางประเทศซึ่งเป็นพราหมณศาสนิกหรือเป็นพุทธมามากะว่า มหาราชา, ถ้าเป็นสตรีเรียก มหาราชญี, ต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐอิสลามจึงเรียก สุลต่าน มหาราช, คำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน มหาราชา มหาราช, ...

                                               

พระเจ้าควังแกโทมหาราช

พระเจ้าควังแกโทมหาราช เป็นจักรพรรดิรัชกาลที่ 19 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ ทรงพระราชสมภพเมื่อปี ค.ศ. 374 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโคกุกยัง เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 391 รัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าควังแกโท ตามตำนานพระองค์คือพระราชาจูซิน พระเจ ...

                                               

จักรพรรดิไตรยานุส

จักรพรรดิไตรยานุส หรือที่รู้จักกันในนาม จักรพรรดิทราจัน ประสูติเมื่อ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 596 เป็นจักรพรรดิโรมันเมื่อ พ.ศ. 641 ถึง พ.ศ. 660 พระองค์เป็นจักรพรรดิองค์ที่สามใน ห้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม นอกจากจะปกครองจักรวรรดิได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ในด้ ...

                                               

จักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1

จักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1 จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์ยุสตินิอานุส ทรงเป็นจักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันออก ทรงครองราชย์สืบต่อจาก จักรพรรดิจัสตินที่ 1 พระปิตุลา ตั้งแต่ ค.ศ. 527 - 565 พ.ศ. 1070 - 1108 โปรดให้ชำระกฎหมายที่เรียกว่า "ประชุมกฎ ...

                                               

พระเจ้าชังซูแห่งโคกูรยอ

พระเจ้าชังซู เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 20 แห่งอาณาจักรโกคูรยอ เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระเจ้าควังแกโทมหาราช ประสูติเมื่อ ค.ศ. 394 ทรงพระนามเดิมว่า องค์ชายคอรย็อน หรือ ย็อน ทรงถูกสถาปนาขึ้นเป็นองค์รัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 408 ขณะพระชนม์เพียง 14 พรรษาและเมื่อพร ...

                                               

พระเจ้าซาร์กอนแห่งแอกแคด

พระเจ้าซาร์กอนแห่งแอกแคด หรือ พระเจ้าซาร์กอนมหาราช ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชาวแอคคาเดียก็คือราชวงศ์แอคคัด พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียง เนื่องจากประมาณปี 2800 ก่อน ค.ศ. พระองค์ได้ยกกำลังกองทัพบุกในเชตซูเมอร์ ทำให้นครรัฐซูเมอร์ยอมแพ้ พระองค ...

                                               

พระเจ้าธีโอดอริคมหาราช

พระเจ้าธีโอดอริคมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์แห่งออสโตรกอธ กษัตริย์แห่งอิตาลี และผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งวิซิกอท

                                               

พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 1 แห่งกัสติยา

เฟร์นันโดที่ 1 หรือ เฟร์นันโดมหาราช เสด็จพระราชสมภพ ค.ศ. 1016/18 สิ้นพระชนม์ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1065 ที่เลออน ราชอาณาจักรเลออน ทรงเป็นผู้ปกครองคนแรกของกัสติยาที่ครองตำแหน่งกษัตริย์ ทั้งยังได้รับการสวมมงกุฎเป็นจักรพรรดิแห่งเลออน พระบิดาของเฟร์นันโด พ ...

                                               

พระเจ้าสแตฟัน อูรอสที่ 4 แห่งเซอร์เบีย

พระเจ้าสแตฟัน อูรอสที่ 4 ดูชัน) หรือเป็นที่รู้จักในพระนาม ดูชันผู้ยิ่งใหญ่ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิเซอร์เบีย ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 1331 และเป็นจักรพรรดิ แห่งชาวเซิร์บและกรีก ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 1346 จนกระทั่งสวรรคต พระเจ้าสแตฟัน อูรอสที่ ...

                                               

พระเจ้าอัลฟอนโซมหาราช

อัลฟอนโซที่ 3 หรือ อัลฟอนโซมหาราช เสด็จพระราชสมภพ ค.ศ. 838 สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 910 ที่ซาโมรา ราชอาณาจักรเลออน ครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งอัสตูเรียสตั้งแต่ปี ค.ศ. 866 ถึง ค.ศ. 910 ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าออร์ดอนโญที่ 1 เมื่อชนะในการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ใ ...

                                               

รายพระนามพระมหากษัตริย์ที่ได้รับสมัญญานามมหาราช

มหาราช เป็นชื่อต่อท้ายพระนามของกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ได้ทำภารกิจอย่างมากมายช่วยเหลือผู้คนทั้งด้านการรบ การแก้ไขปัญหาภายในประเทศ การรักษาเอกราชของประเทศ คงไว้ด้วยความยุติธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดี ในกลุ่มคนที่พูดภาษานั้น ๆ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็ ...

                                               

อะทาเนเชียสแห่งอะเล็กซานเดรีย

นักบุญอะทาเนเชียสแห่งอะเล็กซานเดรีย เป็นบิชอปแห่งอะเล็กซานเดรียระหว่างปี ค.ศ. 328 - 373 ถือเป็นนักเทววิทยาศาสนาคริสต์ที่มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านลัทธิเอเรียส และวางรากฐานความเชื่อกระแสหลักในศาสนาคริสต์จนได้รับยกยย่องเป็นปิตาจารย์และนักปราชญ์แห่งคร ...

                                               

มงกุฎพระสันตะปาปา

มงกุฎพระสันตะปาปา หรือ มงกุฎสามชั้น เป็นมงกุฎที่มีอัญมณีตกแต่งสามชั้นที่เป็นมงกุฎประจำตำแหน่งพระสันตะปาปา ที่ว่ากันว่ามีรากฐานมาจากสมัยไบแซนไทน์และเปอร์เซีย ตราอาร์มของพระสันตะปาปามีรูปมงกุฎมาตั้งแต่สมัยโบราณ พร้อมด้วยกุญแจนักบุญซีโมนเปโตร

                                               

หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด (กองทัพเรือสหรัฐ)

หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด กองทัพเรือสหรัฐ เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ทำให้วัตถุระเบิดทุกประเภทมีความปลอดภัย รวมถึงระเบิดแสวงเครื่อง, สารเคมี, ชีวภาพ และนิวเคลียร์ พวกเขาปฏิบัติการ ณ ที่ตั้งทางบกและใต้น้ำ, ทำการวินิจฉัย, ทำให้ปลอดภัย และเก็บกู้ ของสร ...

                                               

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นระดับของการรักษาทางการแพทย์ระดับหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ระหว่างรอหรือระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแบบเต็มรูปแบบ อาจทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ...

                                               

เขตควังจิน

เขตควังจิน เป็นหนึ่งใน 25 เขตที่อยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำฮัน เขตนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 23.92 กม. และมีประชากรทั้งสิ้น 368.021 คน เขตควังจินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 โดยแยกออกจากเขตซ็องดง เขตควังจินเป็นที่ตั้งของม ...

                                               

แขวงควังจัง

Map of Gwangjin-gu at the Gwangjin-gu official website" เกาหลี Gwangjang-dong resident office website เกาหลี Gwangjin-gu official website in English

                                               

แขวงคูอึย

Map of Gwangjin-gu at the Gwangjin-gu official website" เกาหลี Gwangjang-dong resident office website เกาหลี Gwangjin-gu official website in English

                                               

แขวงชายัง

Gwangjin-gu official website in English Map of Gwangjin-gu at the Gwangjin-gu official website เกาหลี Jayang 1-dong resident office website เกาหลี

                                               

แขวงโนยู

Jayang 3-dong resident office website เกาหลี Map of Gwangjin-gu at the Gwangjin-gu official website เกาหลี Jayang 4-dong resident office website เกาหลี Gwangjin-gu official website in English

                                               

แขวงฮวายัง

Gwangjang-dong resident office website เกาหลี Gwangjin-gu official website in English Map of Gwangjin-gu at the Gwangjin-gu official website" เกาหลี

                                               

เขตคังบุก

เขตคังบุก เป็นหนึ่งใน 20 เขตที่อยู่ในโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำฮัน เขตนี้ถูกแยกออกจากเขตโทบง ในปี ค.ศ. 1995 นายกเทศมนตรีของเขตนี้คือ พัก คย็อม-ซู

                                               

แขวงซงจุง

แขวงซงจุง เป็นแขวง ของเขตคังบุกในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2008 แขวงมีอา 4 และ 9 ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน

                                               

แขวงซงช็อน

แขวงซงช็อน เป็นแขวง ของเขตคังบุกในโซล ประเทศเกาหลีใต้ นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2008 แขวงมีอา 5 และ 8 ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน

                                               

แขวงซัมกักซัน

แขวงซัมกักซัน เป็นแขวง ของเขตคังบุกในโซล ประเทศเกาหลีใต้ นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2008 แขวงมีอา 6 และ 7 ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน

                                               

แขวงซัมยัง

แขวงซัมยัง เป็นแขวง ของเขตคังบุกในโซล ประเทศเกาหลีใต้ นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2008 แขวงมีอา 1 และ 2 ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน