ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 238
                                               

เลย์ (นักร้อง)

จาง อี้ชิง เกิดเมื่อ 7 ตุลาคม ค.ศ.1991 ที่เมืองฉางชา, มณฑลหูหนาน, ประเทศจีน ชื่อในวงการคือ เลย์ รู้จักกันในนามสมาชิกในวงบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ เอ็กโซ และยูนิตย่อย เอ็กโซ-เอ็ม เดบิวต์เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2012 ตำแหน่งเต้นหลัก นักร้องเสริม

                                               

เอกซ์โอเอกซ์โอ (อัลบั้ม)

เอกซ์โอเอกซ์โอ เป็นสตูดิโออัลบั้มแรกของวงดนตรีชายสัญชาติเกาหลีใต้และจีน เอ็กโซ ออกจำหน่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ผ่านสังกัดเอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ ภายใต้การจัดจำหน่ายโดยเคเอ็มพีโฮลดิง หลังจากเอกซ์เทนเดดเพลย์เปิดตัวของวง มามา อัลบั้มออกจำหน่า ...

                                               

คณะเนตรนารีเพชราวุธ

คณะเนตรนารีไทย ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชคำนึงว่า สตรี และเด็กหญิง ก็อาจเป็นกำลังของชาติได้ จึงได้ทรงตั้งกลุ่มสตรีขึ้นเรียกว่า "สมาชิกแม่เสือ" และได้รับการฟื้นฟูจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโ ...

                                               

กระทรวงยุทธศาสตร์ธุรกิจ พลังงานและอุตสาหกรรม

กระทรวงธุรกิจ พลังงาน และ นโยบายอุตสาหกรรม เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดตั้งโดย เทเรซา เมย์ เมื่อ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 โดยจัดตั้งหลังที่เธอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเป็นการรวมหน่วยงานระหว่าง กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และ ทักษะ และ ...

                                               

สำนักรัฐมนตรีว่าการเวลส์

สำนักรัฐมนตรีว่าการเวลส์, หรือที่รู้จักแบบไม่เป็นทางการคือ สำนักเวลส์, เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลสหราชอาณาจักร รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวกับกิจการภายในเวลส์ โดยผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงมีชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า เสนาบดีใหญ่ในสมเด็จฯฝ่ายเ ...

                                               

สำนักไอร์แลนด์เหนือ

สำนักไอร์แลนด์เหนือ เป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลสหราชอาณาจักร รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวกับกิจการภายในไอร์แลนด์เหนือ โดยผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงมีชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า เสนาบดีใหญ่ในสมเด็จฯฝ่ายไอร์แลนด์เหนือ และทำงานอยูที่ บ้านสตอร์เมาท ...

                                               

กระทรวงกลาโหม (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงกลาโหม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบด้านกองทัพเนเธอร์แลนด์และกิจการทหารผ่านศึก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1813 ในฐานะกระทรวงสงคราม ก่อนที่จะถูกรวมเข้ากับกระทรวงทหารเรือในปี ค.ศ. 1928 หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด กระทรวงแยกอ ...

                                               

กระทรวงการคลัง (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงการคลัง ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายงบประมาณ นโยบายภาษี นโยบายรายได้ ข้อตกลง งบประมาณรัฐบาล และตลาดการเงิน กระทรวงก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1798 ในฐานะกรมการคลังแห่งสาธารณรัฐปัตตาเวีย ต่อม ...

                                               

กระทรวงการต่างประเทศ (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ การพัฒนาระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การพลัดถิ่น และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ ...

                                               

กระทรวงกิจการทั่วไป (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงกิจการทั่วไป ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบด้านนโยบายการบริหาร การวางแผน ข้อมูลข่าวสาร และราชวงศ์ของเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1937 ก่อนจะถูกยุบไปในปี ค.ศ. 1945 แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 ได้มีการตั้งกระทรวงขึ้นมาอีกคร ...

                                               

กระทรวงกิจการสังคมและการจ้างงาน (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงกิจการสังคมและการจ้างงาน เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านกิจการสังคม การจ้างงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ประกันสังคม สมาคมการค้า และการปลดปล่อยทาส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1918 ในฐานะกระทรวงแรงงาน มีการเปลี่ยนชื่อหล ...

                                               

กระทรวงเกษตรกรรม ธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงเกษตรกรรม ธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านนโยบายการเกษตร นโยบายอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร การประมง การป่าไม้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของสัตว์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1935 ต่อมาในปี ค.ศ. 201 ...

                                               

กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านการขนส่ง การบิน นโยบายที่อยู่อาศัย งานสาธารณะ การวางแผนพื้นที่ การบริหารจัดการที่ดิน และการบริหารจัดการน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 ในฐานะกระทรวงโครง ...

                                               

กระทรวงมหาดไทยและความสัมพันธ์ราชอาณาจักร (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงมหาดไทยและความสัมพันธ์ราชอาณาจักร เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ รับผิดชอบด้านนโยบายในประเทศ งานราชการ การบริหารสาธารณะ การเลือกตั้ง การบริหารส่วนท้องถิ่น การสืบราชการ และความสัมพันธ์ภายในราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและความสั ...

                                               

กระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านยุติธรรม ราชทัณฑ์ และความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1798 ในฐานะกรมยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐปัตตาเวีย ต่อมาในปี ค.ศ. 1876 ได้มีการยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงยุติธรร ...

                                               

กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การวิจัย ความเท่าเทียมทางเพศ และการสื่อสาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1918 ในฐานะกระทรวงศึกษา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนชื่อหลา ...

                                               

กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายสภาพภูมิอากาศ เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านนโยบายการค้า การค้าระหว่างประเทศ นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการลงทุน นโยบายเทคโนโลยี นโยบายพลังงาน นโยบายพลังงานนิวเคลียร์ นโยบายพลังงานหมุนเวียน นโยบายสิ่งแวดล้อม ...

                                               

กระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการ และกีฬา (เนเธอร์แลนด์)

กระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการ และกีฬา เป็นกระทรวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข การให้บริการสุขภาพ คุณภาพชีวิต งานสังคม และกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1951 ในชื่อ"กระทรวงกิจการสังคมและสาธารณสุข" มีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้งก่อนจะมาเ ...

                                               

กระทรวงในประเทศฝรั่งเศส

กระทรวงย่อย จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของกระทรวงหลัก ที่กำกับดูแลโดยรัฐมนตรีในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือ Ministre délégué โดยมักจะเป็นกระทรวง หรือหน่วยงานที่มีความสำคัญรองลงมาจากกระทรวงหลัก กระทรวงผู้สูงอายุ Ministère déléguée aux Pe ...

                                               

กระทรวงเกษตร (ฟิลิปปินส์)

กระทรวงเกษตร แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์, เป็นกระทรวงที่บริหารโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ มีหน้าที่รับผิดชอบและส่งเสริมด้านการเกษตร และการพัฒนาด้านการประมง เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน โดยทีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนอิลิปติคอล, ดิลิแมน, เกซอนซิตี ปัจจุบันกระทรวง ...

                                               

กระทรวงการก่อสร้าง

กระทรวงการก่อสร้าง เป็นกระทรวงในรัฐบาลเวียดนามที่รับผิดชอบในการบริหารงานของรัฐในการก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, ที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองการก่อสร้างชนบทโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบริการสาธารณะ และเป็นตัวแทนเจ้าของรัฐในสถาน ...

                                               

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เป็นกระทรวงของรัฐบาลกลางสหรัฐ รับผิดชอบด้านกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐ กระทรวงดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1789 และเป็นกระทรวงแรกที่ก่อตั้งขึ้น สำนักงานใหญ่ของกระทรวงฯ ตั้งอยู่ที่อาคารแฮร์รี เอส. ทรูแมน ที ...

                                               

กระทรวงการทหารผ่านศึกสหรัฐ

กระทรวงการทหารผ่านศึกสหรัฐ เป็นหน่วยงานการบริหารของรัฐบาลกลางสหรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดูแลทหารผ่านศึกในสหรัฐ

                                               

กระทรวงคมนาคมสหรัฐ

กระทรวงคมนาคมสหรัฐ เป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางของรัฐบาลสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ได้ก่อตั้งขึ้นโดยสภาคองเกรสในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1966 และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1967 ภารกิจคือ "เสิร์ฟสหรัฐอเมริกาโดยการสร้างระบบการขนส่งที่รวดเร็ว ...

                                               

กระทรวงทหารบกสหรัฐ

กระทรวงทหารบกสหรัฐ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่กองทัพสหรัฐจัดขึ้นและนำโดยอธิบดีกระทรวงทหารบกสหรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายภายใต้อนุสัญญา 10 USC § 3013 เพื่อดำเนินกิจ ...

                                               

กระทรวงทหารอากาศสหรัฐ

กระทรวงทหารอากาศสหรัฐ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2490 รวมถึงเป็นองค์ประกอบและหน่วยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศสหรัฐ รัฐมนตรีว่าการปัจจุบัน คือ เฮเตอร์ เพอ ...

                                               

กระทรวงพาณิชย์และแรงงานสหรัฐ

กระทรวงพาณิชย์และแรงงานสหรัฐ เป็นกระทรวง ซึ่งดำรงอยู่เพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ในคณะรัฐมนตรีสหรัฐ มีบทบาทข้องเกี่ยวกับการควบคุมสัดส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ กระทรวงนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1903 ในรัฐบาลของธีโอดอร์ โรสเวลต์ หนึ่งในลูกสังกัด ...

                                               

กระทรวงแรงงานสหรัฐ

กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานการบริหารของรัฐบาลกลางสหรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานของแรงงานในสหรัฐ

                                               

กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ และสวัสดิการสหรัฐ

กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ และสวัสดิการสหรัฐ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2496 เมื่อแผนฟื้นฟูกิจการฉบับที่ 1 ของปีพ.ศ. 2496 มีผลใช้บังคับ เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ และสวัสดิการสหรัฐจึงกลายเป็นแผนกแรกของรัฐบาล แผนปฏิรูปยกเลิกส ...

                                               

กระทรวงพัฒนาทักษะและผู้ประกอบการ

กระทรวงพัฒนาทักษะและผู้ประกอบการ เป็นหน่วยงานราชการของอินเดียก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพื่อพัฒนาทักษะ, การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน ซึ่งเคยเป็นหน่วยงานที่เคยได้รับผิดชอบก่อนหน้านี้ มีจุดมุ่งหมา ...

                                               

บาทบริจาริกา

ราชสำนักไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นอกจากมีพระภรรยาเจ้าแล้ว ยังมีบาทบริจาริกาซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ชั้นย่อย ได้แก่ พระสนมโท ได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดี พานทอง และเครื่องทองคำอย่างน้อย เป็นเครื่องยศ พระสนม ...

                                               

ประเทศรัสเซีย

รัสเซีย) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10.000.000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปด รัสเซียยังเป็นชาติมีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก โด ...

                                               

ประเทศอิหร่าน

อิหร่าน หรือ เปอร์เซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นประเทศในเอเชียตะวันตก มีเขตแดนติดกับประเทศอาร์มีเนีย สาธารณรัฐนากอร์โน-คาราบัคโดยพฤตินัย และอาเซอร์ไบจานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดประเทศคาซัคสถานและรัสเซียโดยมีทะเลแคสเปี ...

                                               

กองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีน

กองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีน, ในบางครั้งอาจเรียกอย่างย่อๆว่า กองทัพปฏิวัติ ก่อนปี ค.ศ. 1928, และเป็น กองทัพแห่งชาติ หลังค.ศ. 1928, กองทัพปฏิวัติแห่งชาติเป็นกองทัพของพรรคก๊กมินตั๋ง ตั้งแต่ ค.ศ. 1925 ถึง 1947 ใน สาธารณรัฐจีน กองทัพปฏิวัติได้กลายมาเป็นก ...

                                               

เขตการปกครองของไต้หวัน

สาธารณรัฐจีน หรือเรียกกันทั่วไปว่า ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน" ปัจจุบัน พื้นที่ไต้หวันแบ่งเป็นมณฑล 2 แห่ง ...

                                               

ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐจีน

ดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐจีน คือดอกพลัม หรือดอกบ๊วย หรืออีกชื่อคือดอกเหมยได้รับการกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติโดยสภาบริหาร แห่งสาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1964 ดอกพลัมมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า เหมยฮวา เป็นดอกไม้ที่มีสัญลักษณ์หมายถึ ...

                                               

สถาบันอเมริกาในไต้หวัน

สถาบันอเมริกาในไต้หวัน โดยพฤตินัยแล้วทำหน้าที่เป็นสถานทูตของสหรัฐอเมริกาในสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน สถาบันนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาได้สานความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและยอมรับในนโยบายจีนเดียว ซึ่งทำให้ไม่สาม ...

                                               

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย มีภารกิจโดยพฤตินัยเทียบเท่ากับสถานทูตของประเทศไทยในไต้หวัน แต่เดิมเป็นสำนักงานประสานงานที่อยู่ภายใต้บริษัทการบินไทย และได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 ปัจจุ ...

                                               

ตราแผ่นดินของปาเลสไตน์

ตราแผ่นดินของปาเลสไตน์นกอินทรีแห่งศอลาฮุดดีนสีทอง หรือ สีเงิน ภายในมีโล่เป็นสีธงชาติปาเลสไตน์ มีคำขวัญบรรจุในแพรสีเทา เขียนว่า "ปาเลสไตน์" فلسطين ".

                                               

คณะรัฐมนตรีฮิตเลอร์

คณะรัฐมนตรีฮิตเลอร์ โดยพฤตินัยได้ก่อตั้งรัฐบาลแห่งนาซีเยอรมนีระหว่างวันที่ 30 มกราคม และ 30 เมษายน ปี ค.ศ. 1945 เมื่อครั้งที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมันไรซ์โดยประธานาธิบดี เพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค-ได้รับการสนับ ...

                                               

ทำเนียบรัฐบาลฮิตเลอร์

ทำเนียบรัฐบาลฮิตเลอร์, เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า Kanzlei des Führers der NSDAP เป็นองค์กรพรรคนาซี ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า the Privatkanzlei des Führers,หน่วยงานได้ทำหน้าที่เป็นทำเนียบส่วนตัวของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ คอยจัดการเรื่องประเด็นต ...

                                               

ศาลประชาชน (เยอรมนี)

ศาลประชาชน เป็นศาลพิเศษ ของนาซีเยอรมนี จัดตั้งขึ้นนอกเหนือบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ศาลประชาชนก่อตั้งขึ้นในปี 1934 ตามคำสั่งของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หลังฮิตเลอร์ไม่พอใจผลการพิจารณาคดีวางเพลิงอาคารไรชส์ทาค แต่หนึ่งในผู้ต้องหากลับพ้นผิด ศาลประชาชนมีเขตอำนาจ ...

                                               

สำนักผู้ตรวจการไรช์เพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชนชาติเยอรมัน

สำนักผู้ตรวจการไรช์เพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชนชาติเยอรมัน เป็นหน่วยงานระดับทบวงของเอ็สเอ็ส ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งของไฮน์ริช ฮิมเลอร์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 1939 ฮิตเลอร์ลงนามใน "คำสั่งฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์ว่าด้วยความเป็นเอกภาพแห่งชนชาติเยอรมัน" E ...

                                               

จฺวินจีชู่

จฺวินจีชู่ เป็นองค์กรสำคัญในการกำหนดนโยบายการปกครองแผ่นดินของประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งจักรพรรดิยงเจิ้ง ทรงจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1733 เดิมมีอำนาจหน้าที่ทางทหารเท่านั้น แต่ภายหลังขยายขอบข่ายภารกิจมากขึ้น จนมีอำนาจหน้าที่เทียบเท่าสภาองคมนตรีในโลกตะว ...

                                               

ซันเฉิ่งลิ่วปู้

ซันเฉิ่งลิ่วปู้ เป็นระบบบริหารราชการส่วนกลางของจักรวรรดิจีนที่จัดโครงสร้างเป็น เฉิ่ง สามแห่ง และ ปู้ หกแห่ง

                                               

ไท่เว่ย์

ไท่เว่ย์ หรือสำเนียงฮกเกี้ยนเรียก ไทอุย แปลตรงตัวว่า มหาเสนา เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในจีนโบราณ, เวียดนาม, และคาบสมุทรเกาหลี เอกสารเก่าแก่ที่สุดที่ระบุถึงตำแหน่งนี้ คือ ลฺหวี่ชื่อชุนชิว เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ในราชวงศ์ฮั่นตะว ...

                                               

เน่ย์เก๋อ

เน่ย์เก๋อ เป็นองค์กรในระบบราชการของจักรวรรดิจีนช่วงราชวงศ์หมิง ซึ่งโดยนิตินัยแล้วเป็นหน่วยประสานงาน แต่โดยพฤตินัยเป็นสถาบันสูงสุดในการปกครอง องค์กรนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อจักรพรรดิหงอู่ ทรงยกเลิกตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี ใน ค.ศ. 1380 แล้วองค์กรนี้ ...

                                               

ฝ่ายตรวจการ

ฝ่ายตรวจการ สมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง เรียก โตวฉาเยฺวี่ยน สมัยก่อนหน้าเรียก ยฺวี่ฉื่อไถ เป็นหน่วยงานราชการชั้นสูงในจักรวรรดิจีน ตั้งขึ้นครั้งแรกในช่วงราชวงศ์ฉิน ในช่วงราชวงศ์ยฺเหวียนของมองโกล ค.ศ. 1271–1368 ฝ่ายตรวจการมีบทบาทแข็งขันอย่างยิ่ง ...

                                               

อัครมหาเสนาบดี (ประเทศจีน)

อัครมหาเสนาบดี เป็นข้าราชการฝ่ายบริหารชั้นสูงสุดในจักรวรรดิจีน มีชื่อเรียกในภาษาจีนต่างกันไปตามแต่ละยุค อำนาจหน้าที่ก็แตกต่างกันไปในแต่ละสมัย

                                               

หน่วยความมั่นคงกลาง

หน่วยความมั่นคงกลาง หรือ เอฟเอสบี เป็นหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลประเทศรัสเซีย โดยเป็นหน่วยที่ได้รับสืบทอดมาจากหน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตคือ คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ