ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 220
                                               

ฟาโรห์เซเคมเค็ต

ฟาโรห์เซเคมเค็ต เป็นกษัตริย์อียิปต์โบราณ แห่งราชวงศ์ที่ 3 ในสมัยอาณาจักรเก่า รัชกาลของพระองค์เป็นความคิดที่ได้รับจากประมาณ 2648 ก่อนคริสตกาล จนถึง 2640 ก่อนคริสตกาล เขายังเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อของเขาเกิดขึ้นภายหลังฟาโรห์โจเซอร์ และภายใต้ชื่อของเ ...

                                               

ฟาโรห์เซทุต

ฟาโรห์เซทุต หรือ เซเนน. เป็นฟาโรห์ของราชวงศ์ที่ 9 ของอียิปต์โบราณ ไม่มีทางโบราณคดีพบหลักฐานการดำรงอยู่พระองค์นี้เนื่องจากเขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแน่นอนเท่านั้นโดยรายการชื่อตูริน แต่ชื่อของพระองค์ไม่สมบูรณ์ Senen ปรากฏในตำแหน่ง พระองค์ควรจะได้ครอง ...

                                               

ฟาโรห์เซเมอร์เคต

ฟาโรห์เซเมอร์เคต เป็นกษัตริย์อียิปต์ตอนต้นผู้ปกครองในช่วงราชวงศ์ที่ 1 ผู้ปกครองคนนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักผ่านตำนานโศกนาฏกรรมที่บันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณมาเนโท ซึ่งรายงานว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นในช่วงรัชสมัยของฟาโรห์เซเมอร์เคต บันทึกทางโบรา ...

                                               

ฟาโรห์ดเจดคาเร เซไม

ฟาโรห์ดเจดคาเร เซไม อาจเป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณในช่วงราชวงศ์ที่ 7 ของช่วงกลางที่ 1 ชื่อของเขาได้รับการรับรองเพียงอย่างเดียวในรายชื่อคิงส์ของอแบร์ดอสไม่มีเอกสารร่วมสมัยหรือสิ่งปลูกสร้างใดใดที่มีชื่อของเขาถูกค้นพบ

                                               

ฟาโรห์ดเจต

ฟาโรห์ดเจต ทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ที่ 1 และเป็นพระราชโอรสแห่งฟาโรห์ดเจอร์ และพระราชินีเฮอร์นิท ฟาโรห์ดเจ๊ตมีพระราชินีที่เป็นพระเชษภคินีธิราชคือ พระราชินีเมอร์นิท

                                               

ฟาโรห์ดเจอร์

ฟาโรห์ดเจอร์, ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ฟาโรห์รัชกาลที่3 แห่งราชวงศ์ที่หนึ่งแห่งอียิปต์ ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่เมื่อราวประมาณ 3000 ปีก่อนคริสต์ศักราช และทรงเสวยราชสมบัติเป็นเวลาประมาณ 40 ปี พระกร แขน ของพระองค์หรือพระกรของพระมเหสีของพระองศ์ ถูกค้นพบโดย ฟล ...

                                               

ฟาโรห์เดน

ฟาโรห์เดน มีพระนามที่มีความหมายว่า" The God Horus Who Strikes-เทพเจ้าฮอรัสผู้จู่โจม” และทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ที่ 1 ฟาโรห์เดนเป็นพระราชโอรสแห่งฟาโรห์ดเจ๊ต กับพระราชินีเมอร์นิท

                                               

ฟาโรห์เตติ

ฟาโรห์เตติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า โอโทส เป็นฟาโรห์คนแรกของราชวงศ์ที่ 6 ของอียิปต์และถูกฝังไว้ที่ซัคคารา ความยาวที่แน่นอนของรัชกาลของพระองค์ได้ถูกทำลายลงในราชกิจจานุเบกษาของพระองค์ แต่เชื่อกันว่าเป็นเวลาประมาณ 12 ปี

                                               

ฟาโรห์ทัมฟิส

ฟาโรห์ทัมฟิส เป็นผู้ปกครองอียิปต์โบราณ ของราชวงศ์ที่ 4 ในราชอาณาจักรเก่าซึ่งอาจได้ปกครองใน 2500 ปีก่อนคริสตกาลภายใต้ชื่อ ดเจเดฟพทาห์ ปกครองระหว่างสองถึงเก้าปี

                                               

ฟาโรห์นูเซอร์เร ไออิน

ฟาโรห์นูเซอร์เร ไออิน เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณผู้ปกครองที่หกของราชวงศ์ที่ห้าในสมัยราชอาณาจักรเก่า เขาให้เครดิตกับรัชสมัยของ 24 ถึง 35 ปีขึ้นอยู่กับนักวิชาการและมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 25 ก่อนคริสตศักราช ฟาโรห์นูเซอร์เร ไอ ...

                                               

ฟาโรห์เนบคาอูเร เคติ

ยังไม่แน่นอนกับการครองราชย์ของฟาโรห์เคตี; เนื่องจากความเห็นที่ขัดแย้งกันของนักวิชาการ นักบวชหลายคนอาจกำหนดให้ฟาโรห์เคตีที่ 2 เป็นราชวงศ์ที่ 9 ซึ่งอาจเป็นกษัตริย์ที่สี่ และกษัตริย์ที่สองชื่อ เคตี้ หลังจากที่ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7 ในทางตรงกันข้ามนั ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟเรเฟร

เนเฟอร์เรเฟร เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณลำดับที่ที่สี่ แต่อาจเป็นผู้ปกครองที่ห้าของราชวงศ์ที่ห้าในช่วงสมัยอาณาจักรเก่า เขาดูเหมือนจะเป็นลูกชายคนโตของฟาโรห์ เนเฟอร์อิร์คาเร และราชินี เคนคาอุสที่ 2 หรือที่เรียกว่าเจ้าชาย ราเนเฟอร์ ก่อนที่เขาจะเสด็จขึ้นค ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คามิน

ฟาโรห์เนเฟอร์คามิน อาจจะเป็นฟาโรห์ราชวงศ์ที่ 7 ของอียิปต์โบราณในช่วงระยะเวลาช่วงแรก ชื่อตอนประสูติของพระองค์ชื่อ "สเนฟเฟอร์คา" ปรากฎอยู่ในรายการพระนามฟาโรห์แห่งอาบีดอสถึงแม้จะเป็นไปได้ว่าชื่อนี้มีความผิดพลาดและ O34 hieroglyph ในความเป็นจริงก็คือ ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คามิน อนู

ฟาโรห์เนเฟอร์คามิน อานู เป็นฟาโรห์ของอียิปต์โบราณในช่วงระยะเวลาช่วงแรก อ้างอิงถึงการสร้างรายชื่อและล่าสุดคฤหาสน์ของอาบีดอคราชาวินโดย Kim Ryholt พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 13 ของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ความคิดเห็นนี้มีร่วมกันโดยนักไอยคุปต์วิทยา Jürgenf ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เคนดู

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เคนดู เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงระยะเวลาแรกของช่วงแรก ตามที่นักไอยคุปต์วิทยา Kim Ryholt, Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นกษัตริย์ที่หกของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ชื่อของฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เคนดู ปรากฎ ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เทเรรู

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เตเตรู อาจจะเป็นฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่เจ็ดของอียิปต์โบราณในช่วงระยะเวลาช่วงแรก ชื่อของเขาได้รับการรับรองเพียงอย่างเดียวในรายการพระนามของฟาโรห์แห่งอาบีดอส

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เนบิ

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เนบบี้ เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงต้นระยะเวลากลางแรก ตามที่นักไอยคุปต์วิทยา Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นกษัตริย์ที่สี่ของราชวงศ์ที่เจ็ดในขณะที่เขาปรากฏเป็นกษัตริย์ที่สี่ในรายการพระนามแห่งอบ ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เปปิเซเนบ

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เปปิเซเนบ เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงระยะเวลาแรกของช่วงแรก ตามที่นักไอยคุปต์วิทยา Kim Ryholt, Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นกษัตริย์ที่สิบสองของราชวงศ์ที่ 7 และ 8

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 2

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 2 เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงระยะเวลาแรกของช่วงแรก ตามที่นักไอยคุปต์วิทยา Kim Ryholt, Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นกษัตริย์ที่สามของการรวม 7/8 ราชวงศ์ ในฐานะฟาโรห์ของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 เม ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7 เป็นฟาโรห์พระองค์อันดับที่สามของราชวงศ์ที่เก้าของอียิปต์โบราณ 2140 ปีก่อนคริสตศักราช ตามรายชื่อของตูรินที่ชื่อของฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7 ถูกบันทึกไว้ในทะเบียน แต่ชื่อของฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7 ไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อคิงส์อบีดอ ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์คาอูเร

ฟาโรห์เนเฟอร์คาอูเร เป็นฟาโรห์ของอียิปต์โบราณในช่วงระยะเวลาช่วงแรก อ้างอิงถึงการสร้างรายชื่อและล่าสุดคฤหาสน์ของอบีดอสพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 15 ของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ความคิดเห็นนี้มีร่วมกันโดย Jürgenfon Beckerath ในฐานะฟาโรห์ของราชวงศ์ที่ 7 แล ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์เคาฮอร์

ฟาโรห์เนเฟอร์คาฮอร์ เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงระยะเวลาแรก ตามที่นักไอยคุปต์วิทยา Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นกษัตริย์ที่สิบเอ็ดของราชวงศ์นี้ ชื่อของพระองค์ปรากฎในรายการของอบีดอส และตราประทับที่ไม่รู้จัก แต่ ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟอร์ไอร์คาเร

ฟาโรห์ไอร์คาเร เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงระยะแรกช่วงแรก ตามที่นักไอยคุปต์ Kim Ryholt, Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นฟาโรห์พระองค์ที่ 17 และสุดท้ายของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 สำหรับนักวิชาการหลายคนนี้ทำให้ฟาโรห์เนเฟ ...

                                               

ฟาโรห์เนเฟออิร์คาเร

ฟาโรห์เนเฟอร์อิร์คาเร เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณกษัตริย์ที่สามของราชวงศ์ที่ห้า พระองค์ได้สืบทอดราชบัลลังค์จากบิดาของพระองค์ฟาโรห์ซาฮูเรและได้ในทางกลับกันประสบความสำเร็จโดยลูกชายของพระองค์ เนเฟอร์เรเฟร คำแปลชื่อของฟาโรห์เนเฟอร์อิร์คาเรแปลว่า "Beautifu ...

                                               

ฟาโรห์เนเฮบ

ฟาโรห์เนเฮบ เป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณก่อนยุคราชวงศ์ ซึ่งปกครองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ปรากฏพระนามในจารึกหินปาแลร์โม ร่วมกับฟาโรห์แห่งอียิปต์ตอนล่างพระองค์อื่นๆไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและรัชสมัยของพระองค์ จึงอาจเป็นฟาโรห์ในตำนานที่ไม่ม ...

                                               

ฟาโรห์ไนคาเร

ฟาโรห์ไนคาเร เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงต้นระยะเวลาแรก ในช่วงเวลาที่อียิปต์อาจถูกแบ่งระหว่างหลายเมืองตามที่นักไอยคุปต์วิทยา Kim Ryholt, Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นกษัตริย์ที่เก้าของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ฟาโรห์ ...

                                               

ฟาโรห์เปปิที่หนึ่ง เมริเร

ฟาโรห์เปปิที่ 1 เป็นกษัตริย์ที่สามของราชวงศ์ที่หกแห่งอียิปต์ ในตอนแรกแห่งการครองราชย์ของฟาโรห์เปปิที่ 1 ได้มีการสำเร็จราชการแทนพระองค์คือ เนเฟอร์เจฮอร์ ซึ่งเมื่อได้เป็นกษัตริย์ได้เปลี่ยนชื่อของพระองค์เป็น Meryre มีความหมายว่า "ผู้ที่เป็นที่รักของ ...

                                               

ฟาโรห์เมนคาเร

ฟาโรห์เมนคาเร เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณซึ่งเป็นผู้ปกครองคนแรกหรือคนที่สองของราชวงศ์ 7 และ 8 รวมกันขึ้นอยู่กับนักวิชาการ ฟาโรห์เมนคาเร อาจจะครองราชย์เพียงรัชกาลสั้น ๆ ที่การเปลี่ยนผ่านระหว่างราชวงศ์เก่ากับระยะเวลาขั้นกลางแรกในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 22 กา ...

                                               

ฟาโรห์เมนเคอเร

ฟาโรห์เมนเคอเร เป็นพระกษัตริย์ของอียิปต์โบราณใน ราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์ ระหว่างช่วงสมัย ราชอาณาจักรเก่าแห่งอียิปต์ มาเนทโท กล่าวว่า ฟาโรห์เมนเคอเรทรงครองราชย์ต่อจากพระราชบัลลังก์ของ ฟาโรห์บากา ตามหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนว่า พระองค์สืบทอดพระราช ...

                                               

ฟาโรห์เมนเคาฮอร์

ฟาโรห์เมนเคาฮอร์ เป็นอียิปต์โบราณฟาโรห์ในยุคอาณาจักร เขาเป็นผู้ปกครองที่เจ็ดของราชวงศ์ที่ห้าเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 25 ก่อนคริสต์ศักราชหรือต้นศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสตศักราช ฟาโรห์เมนเคาฮอร์ปกครองได้แปดหรือเก้าปี และได้ครองราชย์โดยการสนับสนุนจากเจดคาเร แ ...

                                               

ฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 1

ฟาโรห์เมนทูโฮเทปที่ 1 เป็นผู้ปกครองอิสระของอียิปต์เหนือในช่วงระยะเวลาช่วงแรก หลังจากนั้นเขาอาจจะคิดว่าเป็นพ่อที่ตั้งของราชวงศ์ที่สิบเอ็ดซึ่งลุกขึ้นเพื่อชื่อเสียงภายใต้ อินโยเทปที่ 2 และ เมนทูโฮเทปที่ 2

                                               

ฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 2

ฟาโรห์เมนทูโฮเทปที่ 2 เป็นฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 11 ที่ครองราชย์เป็นเวลา 51 ปี รอบปีที่ 39 ของพระองค์บนบัลลังก์เขารวมตัวกันในอียิปต์จึงสิ้นสุดระยะเวลาช่วงแรก ดังนั้นพระองค์จึงถือเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของราชอาณาจักรกลาง

                                               

ฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 3

ฟาโรห์เมนทูโฮเทปที่ 3 เป็นฟาโรห์ของราชวงศ์ที่สิบเอ็ด เป็นฟาโรห์ของอียิปต์ในช่วงราชอาณาจักรกลาง เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นระยะเวลาของการครองราชย์ของพระองค์ 12 ปี ในบันทึกแห่งตูริน

                                               

ฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 4

ถูกสันนิษฐานโดยบางส่วนของนักไอยคุปต์วิทยา ที่อเมเนมเฮต ทั้งชิงบัลลังก์หรืออำนาจสันนิษฐานว่าหลังจากเมนทูโฮเทปที่ 4 สิ้นพระชนม์ ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือข้อความที่จะพิสูจน์ว่า ฟาโรห์เมนทูโฮเทป ถูกปลดโดยอัครมหาเสนาบดีของเขาหรือว่าเขาเลือก ...

                                               

ฟาโรห์เมริคาเร

ฟาโรห์เมริคาเร เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 10 ที่อาศัยอยู่ในตอนท้ายของระยะเวลาช่วงกลางแรก ชื่อของเขาไม่สามารถรับรู้ได้ในรายการพระนามของฟาโรห์แห่งตูริน; วันและเวลาแห่งการครองราชย์ของฟาโรห์เมริคาเรยังเป็นที่ไม่แน่ชัด

                                               

ฟาโรห์เมริอิบเร เคติ

นักวิชาการบางคน เชื่อว่า ฟาโรห์เคตี้ที่ 1 เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ 9 พระองค์เป็นผู้มีอำนาจมากพอที่จะอ้างตัวว่าเป็นตัวตายตัวแทนตามกฎหมายของราชวงศ์ฟาโรห์ 6 แห่ง ดูเหมือนว่าฟาโรห์เคตี้ที่ 1 ปกครองเพื่อนบ้านของเขาด้วยกำปั้นเหล็กและมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพรา ...

                                               

ฟาโรห์เมเรนเร เนมติเอมซาฟที่ 2

ฟาโรห์เมเรนเรที่ 2 เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณซึ่งเป็นผู้ปกครองที่หกและสุดท้ายของราชวงศ์ที่ 6 เขาครองราชย์เป็นเวลา 1 ปีและ 1 เดือนในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 22 ก่อนคริสตศักราชตอนปลายสุดของยุคราชอาณาจักร ฟาโรห์เมเรนเรที่ 2 มีแนวโน้มที่จะเสด็จขึ้นครองบั ...

                                               

ฟาโรห์ยูเซอร์คาฟ

ฟาโรห์ยูเซอร์คาฟ มีพลัง") เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ห้าของอียิปต์และฟาโรห์แห่งแรกที่จะเริ่มสร้างประเพณีของวัดดวงอาทิตย์ที่อาบูเซอร์ เขาปกครองตั้งแต่ 2494 ถึง 2487 ปีก่อนคริสตกาล และสร้างปิรามิดแห่งยูเซอร์คาฟขึ้นที่ซัคคารา

                                               

ฟาโรห์ยูเซอร์คาเร

ฟาโรห์ยูเซอร์คาเร หมายถึง "ทรงพลังคือวิญญาณของเทพรา" เป็นฟาโรห์แห่งที่สองของราชวงศ์ที่หกครองราชย์สั้น ๆ 1 ถึง 5 ปีในช่วงปลายศตวรรษที่ 24 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 23 ความสัมพันธ์กับฟาโรห์ยูเซอร์คาเร บรรพบุรุษของฟาโรห์เตติและสืบทอดฟาโรห์เปปิที่ 1 ไม่เ ...

                                               

ฟาโรห์สเนฟรู

ฟ าโรห์สเนฟรู ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในพระนาม Hellenized เป็นปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ 4 ในช่วงอาณาจักรเก่า พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้สร้างปิรามิดทั้ง 3 แห่งซึ่งพีระมิดนี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและได้เป็นพีระมิดต้นแบบให้ชาวอียิปต์โบราณภายหลังได้ ...

                                               

ฟาโรห์อูนัส

ฟาโรห์อูนัส หรือ วีนิส เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณซึ่งเป็นฟาโรห์องค์ที่เก้าและเป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายในสมัยราชวงศ์ที่ 5 ในสมัยราชวงศ์เก่า ฟาโรห์อูนัสครองราชย์เป็นเวลา 15 ถึง 30 ปีในช่วงกลางศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสต์ศักราช ฟาโรห์ดเจตคาเร ซึ่งอาจเป็นบิดาของพ ...

                                               

ฟาโรห์แอเมนโฮเทปที่ 1

ฟาโรห์เจเซอร์คาเร แอเมนโฮเทปที่ 1 หมายถึง ความพอใจของเทพอามัน ภาษากรีกโบราณอ่านพระนามของพระองค์ว่า Ἀμένωφις เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 18 ยุคอาณาจักรใหม่ตอนต้นของอียิปต์โบราณ

                                               

ฟาโรห์ฮูนิ

ฟาโรห์ฮูนิ เป็นพระมหากษัตริย์อียิปต์โบราณและฟาโรห์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ 3 ในช่วงสมัยราชอาณาจักร ตามรายชื่อของกษัตริย์แห่งตูริน พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติประมาณ 24 ปี ประมาณ 2600 ปีก่อนคริสตกาล และเป็นที่สิ้นสุดของราชวงศ์ที่ 3

                                               

ฟาโรห์โฮเรมเฮบ

ฟาโรห์โฮเรมเฮบ เป็นฟาโรห์ ต่อจากฟาโรห์ไอย์ โฮเรมเฮบสถาปนาตนเป็นฟาโรห์ทันทีหลังจากการสวรรคตก่อนจะทำลายสุสานและลบพระนามของไอย์ออกจากจารึกทั้งหมดราวกับ ต้องการทำลายหลักฐานทุกชิ้นที่บอกว่าเคยมีไอย์บนโลกนี้ กระนั้นปัญหาหลักในการครองราชย์ของโฮเรมเฮบคือ ...

                                               

ฟิล มิเคลสัน

ฟิล มิเคลสัน นักกอล์ฟชาวอเมริกันจากซานดีเอโก แคลิฟอร์เนียเจ้าของ 5 แชมป์เมเจอร์ และ 44 แชมป์พีจีเอทัวร์เจ้าของ ฉายา Lefty เนื่องจากเขาถนัดตีมือซ้ายมากกว่ามือขวาและพลังในการตีลูกที่มือซ้ายมีมากกว่ามือขวา

                                               

พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแห่งราชวงศ์กาเปเตียง ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1179 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1223 รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยของ พระเจ้าฟีลิปที่ 2 ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ

ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ หรือ มิชินะงะแห่งฟุชิวะระ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนสมเด็จพระจักรพรรดิ ในยุคเฮอัง ถือว่าเป็นผู้สำเร็จราชการที่มีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น เป็นบิดาของจักรพรรดินีถึงสามพระองค์และเป็นพระอัยกา ของจักร ...

                                               

ภิกษุณีจิ้งเจี่ยน

ภิกษุณีจิ้งเจี่ยนมีชื่อเดิมว่า หลิงยี่ แซ่จุง เป็นชาวเมืองเปิงเจิง บิดาแซ่ตัน เคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงแห่งเมืองหวูเว่ จิ้งเจี่ยนเป็นผู้สนใจในการศึกษาเล่าเรียนมาแต่เด็ก เธอเป็นหม้ายตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยฐานะครอบครัวที่ยากจน เธอจึงรับจ้างสอนพิเศษใ ...

                                               

มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์

มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์ ชื่อเล่น แจ้ค เคยมีผลงานเพลงเก่าของ อ.สมาน กาญจนผลิน มาทำใหม่ให้ทำนองและการร้องทันสมัยขึ้น จนได้เข้าชิงพระพิฆะเนศทองคำได้ถึง 2 เพลง จาก 3 เพลงสุดท้ายที่เข้ารอบ

                                               

จักรพรรดิมักซิมินุส ทรากส์

จักรพรรดิมักซิมินุส ทรากส์ หรือ กาลิอัส ลูลิอัส เวรัส มักซิมินุส หรือ จักรพรรดิมักซิมินุสที่ 1 มักซิมินุส ทรากส์เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน ผู้ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ เซเวรัสเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 235 จนเสด็จสวรรคตใน ...