ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 216                                               

กีฬากรีฑาในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29

กีฬากรีฑาในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เริ่มการแข่งขันวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

                                               

กีฬากอล์ฟในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29

กีฬากอล์ฟในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เริ่มการแข่งขันวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามสิงค์ปาร์ค จังหวัดขอนแก่น มีการชิงชัยเหรียญทอง 4 เหรียญด้วยกัน แบ่งเป็น 4 ประเภทแข่งขัน ได้แก่ บุคคลชาย ทีมชาย บุคคลหญิง และทีมหญิง โด ...

                                               

กีฬากรีฑาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

กีฬากรีฑาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีการชิงชัยทั้งหมด 48 เหรียญทอง

                                               

กีฬากอล์ฟในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

                                               

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่โรงยิมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีการชิงชัยทั้งหมด 22 เหรียญทอง

                                               

กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

กีฬาคาราเต้โด้ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 13–17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬาบิลเลียดในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

กีฬาบิลเลียดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬาโบว์ลิ่งในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

                                               

กีฬาเพาะกายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

                                               

กีฬาฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

กีฬาฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 10–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬารักบี้ฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

                                               

กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่โรงยิมโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 11–21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่โรงยิมสนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 11–21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬาว่ายน้ำในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

กีฬาว่ายน้ำในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 13–18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีการชิงชัยทั้งหมด 38 เหรียญทอง

                                               

กีฬาฮอกกี้ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

กีฬาฮอกกี้ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, โรงยิมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 11–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                               

กีฬาแฮนด์บอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

                                               

กีฬากรีฑาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬากรีฑาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 48 เหรียญทอง

                                               

กีฬากอล์ฟในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬากอล์ฟในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สนามกอล์ฟเซาเทิร์นฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง

                                               

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 2 เหรียญทอง

                                               

กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่ลานพุทธมณฑล ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 30 เหรียญทอง

                                               

กีฬาขี่ม้าในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาขี่ม้าในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง

                                               

กีฬาคริกเกตในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาคริกเกตในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สนามฟุตบอล โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 2 เหรียญทอง

                                               

กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 18 เหรียญทอง

                                               

กีฬาจักรยานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาจักรยานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 เป็นการแข่งขันกีฬาจักรยานที่จัดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งครั้งนี้จะมีการแข่งขันทั้งหมด 15 รายการ คือ ประเภทชาย 8 รายการ และป ...

                                               

กีฬาชักเย่อในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาชักเย่อในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง

                                               

กีฬาบิลเลียดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาบิลเลียดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 2 เหรียญทอง

                                               

กีฬาเพาะกายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาเพาะกายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่ลานหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 20 เหรียญทอง

                                               

กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 48 เหรียญทอง

                                               

กีฬายิมนาสติกในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬายิมนาสติกในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 24 เหรียญทอง และมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ...

                                               

กีฬาเรือใบในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาเรือใบในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่ลานวัฒนธรรม หาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 5 เหรียญทอง

                                               

กีฬาเรือพายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาเรือพายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 42 เหรียญทอง

                                               

กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 12 เหรียญทอง

                                               

กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับประเทศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ซึ่งจัดแข่งขันที่ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20–30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีจำนวนทีมที ...

                                               

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 2 เหรียญทอง

                                               

กีฬาวู้ดบอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาวู้ดบอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง

                                               

กีฬาสนุกเกอร์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาสนุกเกอร์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สมาคมแต้จิ๋ว หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 5 เหรียญทอง

                                               

กีฬาเอ็กซ์ตรีมในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาเอ็กซ์ตรีมในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่สนามกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 36 เหรียญทอง

                                               

กีฬากรีฑาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

"กรีฑา" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ มีการชิงชัย 47 เหรียญทอง สนามที่ใช้ในการแข่งขัน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เริ่มแข่งขันวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555

                                               

กีฬากอล์ฟในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"กอล์ฟ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ทีมหญิง บุคคลชาย บุคคลหญิง ทีมชาย มีการชิงชัย 4 เหรียญทอง สนามที่ใช้ในการแข่งขัน สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท เริ่มแข่งขันวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555

                                               

กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"กาบัดดี้" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช นนทบุรี พังงา สุพรรณบุรี และ อุบลราชธานี ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ ก ...

                                               

กีฬาขี่ม้าในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"กีฬาขี่ม้า" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ศิลปะบังคับม้า ทีมทั่วไป ไม่จำกัดเพศ ขี่ม้ามาราธอน ประเภทบุคคล ขี่ม้ามาราธอน ประเภททีม ศิลปะบังคับม้า ประเภทบุคคล มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภทท ...

                                               

กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

"กีฬาคาราเต้โด้" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ มีการชิงชัย 18 เหรียญทอง ประกอบด้วย ประเภทชาย 10 เหรียญทอง ประเภทหญิง 8 เหรียญทอง สนามที่ใช้ในการแข่งขัน: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เริ่มแข่งขันวันที่ 15-19 ธันวาคม 2555

                                               

กีฬาจักรยานในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"กีฬาจักรยาน" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ประเภทBMX 1 เหรียญทอง ประเภทถนน 4 เหรียญทอง ประเภทเสือภูเขา 4 เหรียญทอง มีการชิงชัย 20 เหรียญทอง ประกอบด้วย ประเภทลู่ 11 เหรียญทอง เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555 ประเภทถนน: ...

                                               

กีฬาซอฟต์เทนนิสในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"กีฬาซอฟต์เทนนิส" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555 สนามที่ใช้ในการแข่งขัน: สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

                                               

กีฬาซอฟท์บอลในแห่งชาติครั้งที่ 41

ชียงใหม่เกมส์ ทีมหญิง แข่งขัน 9 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลพบุรี ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ พิษณุโลก ระยอง ลพบุรี สงขลา สุพรรณบุรี มีการชิงชัย 2 ...

                                               

กีฬาเซปักตะกร้อในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"เซปักตะกร้อ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ตะกร้อลอดห่วง 2 เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย,ทีมหญิง เซปักตะกร้อ 6 เหรียญทอง ประเภท ชายคู่,หญิงคู่,ทีมเดี่ยวชาย,ทีมเดี่ยวหญิง,ทีมชุดชาย,ทีมชุดหญิง ตะกร้อชายหาด 2 เหรียญทอง ประเภท ทีมชาย ...

                                               

กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"กีฬาทางอากาศ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 5 เหรียญทอง ประเภทร่มร่อน 3 เหรียญทอง มีการชิงชัย 26 เหรียญทอง ประกอบด้วย ประเภทร่มบิน 15 เหรียญทอง ประเภทโดดร่ม 3 เหรียญทอง เริ่มแข่งขันวันที่ 9-1 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →