ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21
                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม พ.ศ. 2525 มีการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมิน ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2526 โดยมีนายนิเวศน์ ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2527 มีการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2528 มีการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 มีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตั ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม พ.ศ. 2531 มีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน ฟุ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม พ.ศ. 2532 มีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน ฟุ ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดขึ้นเมื่ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม พ.ศ. 2533 มีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน ฟุ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน ฟุต ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2535 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" สมิหลาเกมส์” มีการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2536 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" นครพิงค์เกมส์” มีการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมิน ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" กรุงเก่าเกมส์” มีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" ดอกคูนเกมส์” มีการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตั ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" สุราษฎร์ธานีเกมส์” มีการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬา คือ กรี ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" ดอนเจดีย์เกมส์” มีการแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" ปากน้ำโพเกมส์” มีการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบด ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 19 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" พะยูนเกมส์” มีการแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บา ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเขตต่างๆ ทั่วประเทศเ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เรียกชื่อเกมส์แข่งขันว่า" ศรีสะเกษเกมส์” มีการแข่งขัน 26 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมิน ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 หรือ "ระยองเกมส์" เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีการแข่งขัน 26 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากลสมัค ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ" มหานครเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 มีการแข่งขัน 45 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเขตต่างๆ เข้าร ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 หรือ" นครเชียงใหม่เกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีการแข่งขัน 34 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ กาบัดดี้ กีฬาไ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 หรือ" ราชบุรีเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีการแข่งขัน 34 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ กาบัดดี้ กีฬาไทย ขี่ม ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 หรือ" สุพรรณบุรีเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 มีการแข่งขัน 33 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล เบ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 หรือ" นครศรีธรรมราชเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15 – 25 กันยายน พ.ศ. 2550 มีการแข่งขัน 31 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ กาบัดดี้ ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 หรือ พิษณุโลกเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของประเทศไทย จัดการแข่งขันที่จังหวัดพิษณุโลก ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับจัดมหกรรมกีฬาระดับชาติ รวมทั้งการที่ทำให้แขกผู้มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกมีความสุขเกิดความประทับใจที่ส ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 หรือ ตรังเกมส์ โดยจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9 - 19 กันยายน พ.ศ. 2552 มีการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 35 ชนิดกีฬา โดยใช้สนามแข่งขันในจังหวัดตรังทุกชนิดกีฬา

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 หรือ ชลบุรีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งที่ 39 นี้ ได้รับการบันทึกว่ามีการแข่งขันชิงเหรียญทองมวยไทยในรายการสมัครเล่นป ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเขตต่างๆ เข้าร่วม ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 หรือ ขอนแก่นเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมี สมรักษ์ คำสิงห์ เป็นผู้จุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่ง แม้การแข่งขันในปีนี้ได้จัดล่าช ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 หรือ" นครราชสีมาเกมส์” จัดในระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 โดยชิงชัยกัน 43 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญ" สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี ด้วยกีฬา” โดยมีตัวนำโชคเป็น" สีมา” ที่เป็นช้างสี่งา สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถูกค้นพบซากโบรา ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 หรือ "นครสวรรค์เกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยชิงชัยกัน 43 ชนิดกีฬา แต่ถูกยกเลิกพิธีเปิดซึ่งเดิมจะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม เนื่องจากมีกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ ทำให้ต้องเลื่อนพิธี ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45, หรือ กีฬาแห่งชาติ 2560 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ สงขลาเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับประชาชนทั่วไป ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัด ณ จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้มีนักก ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 หรือเป็นที่รู้จักในนาม เจียงฮายเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับประชาชนทั่วไป ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งข ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 หรือเป็นที่รู้จักในนาม ศรีสะเกษเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับประชาชนทั่วไป ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้กีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 46 ชนิดกีฬา ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2518 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเขตต่างๆ เข้าร่วมการ ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2519 มีการแข่งขันกีฬา 12 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 มีการแข่งขันกีฬา 14 ชนิดกีฬา คือ กรีฑ ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2521 มีการแข่งขันกีฬา 15 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน ...

                                               

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2522 มีการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา คือ ...

                                               

กอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

กอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ เป็นการแข่งขันกอล์ฟในประเทศไทย การแข่งขันดังกล่าวได้กลายเป็นรายการของเอเชียนทัวร์ใน พ.ศ. 2552 และมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับ กับเงินรางวัลรวม 300.000 ดอลลาร์สหรัฐ ชาน ยีห์ชิน จากไต้หวันชนะการแ ...

                                               

เซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก คิงส์คัพ

เซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก คิงส์คัพ เป็นการแข่งขันทีมเซปักตะกร้อ ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของทีมชาติระดับสูงสุดที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละปีของกีฬาตะกร้อ มีการแข่งขันคิงส์คัพ 21 รายการใน พ.ศ. 2549 การแข่งขันคิงส์คัพนี้จัดขึ้นเพื่อ ...

                                               

ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า

ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า คือ การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน ภูเก็ต คิงส์คัพ รีกัตต้า จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในแต่ละปี จะมีเรือใบที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 ลำ พร้อมด้วยนักกีฬา 2.000 คนจากทั่วโลก และมักจัดใ ...

                                               

กีฬาแหลมทอง 1959

กีฬาแหลมทอง 1959 เป็นการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งแรก จัดขึ้นในแถบบริเวณประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศที่เข้าร่วมอยู่ 6 ประเทศประกอบด้วย ประเทศเมียนมาร์, ประเทศลาว, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงค์โปร์, ประเทศไทย,ประเทศเวียดนาม มีนักกีฬาจำนวน 518 ...

                                               

กีฬาแหลมทอง 1967

กีฬาแหลมทอง 1967 ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 4 โดยมีกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย กีฬาแหลมทองครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมช ...

                                               

กีฬาแหลมทอง 1975

กีฬาแหลมทอง 1975 ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 8 โดยมีกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2518 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นการการจัดการแข่งขันในชื่อกีฬาแหล ...

                                               

ซีเกมส์ 1985

กีฬาซีเกมส์ 1985 ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยมี กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 8 ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2528 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย

                                               

ซีเกมส์ 1995

กีฬาซีเกมส์ 1995 ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 18 โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 ถึง 17 ธันวาคม ซึ่งเป็นการแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรก ที่เมืองเจ้าภาพไม่ได้เป็นเมืองหลวง นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ...

                                               

ซีเกมส์ 2007

กีฬาซีเกมส์ 2007 เป็นการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ ...