ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206                                               

ประติมากรรมตะวันออก

งานประติมากรรมตะวันออก ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับศาสนาจึงมักจะเป็นเทวรูป พระพุทธรูป หรือ พระโพธิสัตว์ ซึ่งมีทุกขนาดตั้งแต่ใหญ่โตมหึมา จนถึงเล็กกระจิดริด ลักษณะของประติมากรรมอาจแบ่งออกได้ตามสายศิลปะเช่นเดียวกับจิตรกรรมดังต่อไปนี้ ประติมากรรมทางสายศิล ...

                                               

ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมไทย หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกโดยกรรมวิธี การปั้น การแกะสลัก การหล่อ หรือการประกอบเข้าเป็นรูปทรง 3 มิติ ซึ่งมีแบบอย่างเป็นของไทยโดยเฉพาะ วัสดุที่ใช้ในการสร้างมักจะเป็น ดิน ปูน หิน อิฐ โลหะ ไม้ งาช้าง เขาสัตว์กระดูก ฯลฯ เป็นต้น ผลงานป ...

                                               

ประติมานวิทยา

ประติมานวิทยา เป็นสาขาหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลป์ที่เป็นการศึกษาประวัติ, คำบรรยาย และ การตีความหมายของเนื้อหาของภาพ คำว่า" Iconography” แปลตรงตัวว่า" การเขียนรูปลักษณ์” ที่มีรากมาจากภาษากรีกโบราณ" εἰκών” ที่แปลว่า" รูปลักษณ์” และคำว่า" γράφειν” ที ...

                                               

ปรากฏการณ์โดรสต์

ปรากฏการณ์โดรสต์ เป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดที่ปรากฏในรูปแบบศิลปะ โดยมีลักษณะการวาดรูปลักษณะเดิมซ้ำแต่มีขนาดเล็กกว่าในรูปนั้นๆ และในรูปเล็กก็มีรูปเดียวกันอีกรูปหนึ่งปรากฏอยู่ เป็นชั้นๆ ไปเรื่อยๆ มักใช้ออกแบบโลโก้ต่าง ๆ แต่การที่ปรากฎการณ์นี้จะเกิดข ...

                                               

ปีเอตะ

ปีเอตะ มาจากภาษาอิตาลี ที่แปลว่า ความสงสาร คือหัวเรื่องของศิลปะในศาสนาคริสต์ที่เป็นรูปพระแม่มารีย์ประคองร่างพระเยซูที่เพิ่งอัญเชิญลงจากกางเขน ส่วนใหญ่จะพบในงานประติมากรรม Pietà เป็นหัวเรื่องหนึ่งในชุด" แม่พระระทมทุกข์” และเป็นฉากหนึ่งใน" พระทรมาน ...

                                               

ผ้าจกไทยวน

ผ้าจกไทยวน เป็นผ้าจกที่พบในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยวน ในจังหวัดราชบุรี มีแหล่งกำเนิดแตกต่างกัน โดยแบ่งตามลักษณะของลวดลายได้เป็น 3 ตระกูล คือ ผ้าตระกูลคูบัว ผ้าตระกูลดอนแร่ และผ้าจกตระกูลหนองโพ-บางกระโด

                                               

ผ้าไทย

ผ้าไทย คือผ้าทอมือที่มีการผลิตในประเทศไทย โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ประวัติผ้าไทยไม่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากนัก เนื่องจากมีการให้ความสำคัญในด้านอื่น ๆ มากกว่า แต่เราพอจะสืบหาประวัติของผ้าไทยในสมัยก่อนได้บ้างจากวรรณคดี จิตรกรรมฝา ...

                                               

ผ้าลูกไม้

ผ้าลูกไม้ เป็นวิธีที่ด้ายหรือเส้นด้ายจะกลายเป็นผ้าหรืองานฝีมือที่ดีอื่น ๆ ผ้าถักประกอบด้วยแถวติดต่อกันของลูปที่เรียกว่าเย็บแผล ในฐานะที่เป็นแต่ละแถวดำเนินการวนรอบใหม่จะถูกดึงผ่านห่วงที่มีอยู่เย็บแผลที่ใช้งานจะมีขึ้นในเข็มจนกว่าวงอื่นสามารถส่งผ่าน ...

                                               

เพดานโบสถ์น้อยซิสทีน

เพดานโบสถ์น้อยซิสติน เป็นจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานของโบสถ์น้อยซิสตินที่เขียนโดยไมเคิล แอนเจโลระหว่าง ค.ศ. 1508 ถึง ค.ศ. 1512 ที่ได้รับการจ้างโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 เป็นงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุคทองของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เพดานที่เ ...

                                               

พระบฏ

พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา

                                               

พระเยซูในสวนเกทเสมนี

พระเยซูในสวนเกทเสมนี หรือ พระเยซูบนภูเขามะกอกเทศ เป็นเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของพระเยซูที่เกิดขึ้นระหว่างพระกระยาหารมื้อสุดท้ายและเมื่อทรงถูกจับ เหตุการนี้มีบันทึกในพระวรสารทั้งสี่เล่มที่กล่าวว่าทันทีหลังจากที่เสวยกระยาหารมื้อสุดท้ายแล้วพระเยซูก็เสด ...

                                               

พระเยซูในหมู่นักปราชญ์

พระเยซูในหมู่นักปราชญ์ หรือ พบพระเยซูในวัด เป็นฉากหนึ่งของภาพชุดชีวิตของพระเยซูเมื่อยังทรงพระเยาว์และเป็นฉากเดียวที่บรรยายชีวิตเมื่อโตขึ้นกว่าตอนที่เป็นทารกที่บันทึกในพระวรสาร" พระเยซูในหมู่นักปราชญ์” เป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนาที่ศิลปินนิยม ...

                                               

พระราชวังซ็องซูซี

พระราชวังซ็องซูซี หรือ พระราชวังไกลกังวล เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชมหาราช ตั้งอยู่ที่เมืองพ็อทซ์ดัมในประเทศเยอรมนี สร้างโดยพระราชประสงค์ของพระเจ้าฟรีดริชระหว่าง ค.ศ. 1745–1747 ใช้สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรโกโก ซ็องซูซีมักได้รับการเปรียบใ ...

                                               

พู่กัน

โคน Ferrule: เอาไงยึดจับขนแปรง ขนแปรง Bristles: เอาไวในแตะสีและระบายลงบนพื้นผิวของพื้นผิวต่างๆที่จะระบาย ด้ามจับ Handle: เอาไวใช้ในการจับเพื่อที่จะใช้ในการระบายสี

                                               

แฟชั่น

แฟชั่น หรือ สมัยนิยม ราชบัณฑิตยสถาน นิยามว่า "สมัยนิยม, แบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง." เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

                                               

ภาพนิ่ง

ภาพนิ่ง คืองานศิลปะที่มีเนื้อหาเป็นภาพของสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มักจะเป็นสิ่งที่พบรอบตัวที่อาจจะเป็นสิ่งธรรมชาติ หรือสิ่งที่ทำขึ้น ในบรรยากาศที่จัดขึ้น การวาดภาพนิ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่มานิยมกันในศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ภาพนิ่งเปิดโอกาสใ ...

                                               

ภาพในงานวารสารศาสตร์

ภาพในงานวารสารศาสตร์ โดยทั่วไปแล้วภาพที่ปรากฏอยู่ในงานด้านวารสารศาสตร์นั้น สามรถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ภาพถ่าย Photograph ภาพวาด Hand Art ภาพตกแต่ง Marker Art

                                               

ภาพพิมพ์แกะไม้

ภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นศิลปะการพิมพ์แบบนูน โดยที่ภาพที่จะพิมพ์ใช้แกะบนผิวไม้ เมื่อต้องการพิมพ์ก็จะทาส่วนพิมพ์ด้วยลูกกลิ้งมือ ทำให้หมึกเกาะบริเวณที่ต้องการจะพิมพ์แต่ไม่เกาะบนส่วนอื่นๆ ของพิมพ์ที่ไม่ต้องการจะพิมพ์ การพิมพ์หลายสีก็ใช้พิมพ์ไม้หลายพิมพ์ แ ...

                                               

มหาประติมากรรม

มหาประติมากรรม เป็นคำที่มักจะใช้ในประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยาและการวิพากษ์งานศิลปะ แต่ยังเป็นความหมายที่ยังไม่ลงตัว มหาประติมากรรมรวมแนวคิดสองอย่างๆ หนึ่งคือการใช้สอย และ อีกอย่างหนึ่งคือขนาด และอาจจะรวมแนวคิดที่สามที่เป็นแนวคิดเชิงอัตวิสัย มหาประติม ...

                                               

มัดหมี่

มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อมด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ เดิมนั้นนิยมใช้เส้นไหม แต่ปัจจุบันพบการมัดหมี่ทั้งเส้นไหม ฝ้าย แล ...

                                               

มาริอินสกีบัลเลต์

คณะบัลเลต์มาริอินสกี หรือ อิมพีเรียลบัลเลต์ เป็นคณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ แสดงประจำอยู่ที่ โรงละครมาริอินสกี เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย คณะบัลเลต์มาริอินสกี ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1738 เดิมแสดงประจำอยู่ที่ โรงละครบอลชอย Imperial B ...

                                               

มูรติ

มูรติ คือเทวรูปที่เป็นประติมากรรมหรือจิตรกรรมในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อของเทพเจ้าฮินดูในพิธีกรรมและการสักการบูชา เช่น การถวายข้าวตอกดอกไม้ การไหว้ หรือมีพิธีกระบวนแห่ต่าง ๆ โดยประติมานวิทยาของเทวรูปจะระบุอัตลักษณ์ของเทพเจ้าองค์นั้น

                                               

แม่สี

แม่สีทางแสงประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน โดยสามารถผสมแม่สีให้เกิดเป็นสีอื่น ๆ ได้ดังนี้ สีเขียว + สีน้ำเงิน = สีฟ้าอมเขียว Cyan สีแดง + สีเหลือง = สีเขียว green สีแดง + สีน้ำเงิน = สีม่วงแดง Magenta

                                               

รายชื่อจิตรกร

กมล ทัศนาญชลี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วิโชค มุกดามณี ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง มานิตย์ ภู่อารีย์ ประหยัด พงษ์ดำ พิชัย นิรันต์ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ จรูญ บุญสวน อินสนธ์ วงศ์สาม คงแป๊ะ อิทธิพล ตั้งโฉลก ประเทือง เอมเจริญ ชำเรือง วิเชียรเขตต์ โอภาส นาคบัลลังก์ ปั ...

                                               

รูปปั้นขนาดจิ๋ว

รูปปั้นขนาดจิ๋ว หรือ รูปปั้นขนาดเล็ก หมายถึง รูปขนาดเล็กของมนุษย์, เทพเจ้า หรือ สัตว์ เป็นได้ทั้งสัจศิลป์ หรือ รูปเคารพ ขึ้นอยู่กับความชำนาญ/ความสามารถ หรือความตั้งใจของผู้สร้าง ในสมัยแรกทำจากหินหรือดินเหนียว แต่เมื่อมาถึงสมัยต่อมาก็อาจจะเป็นเซอร ...

                                               

โรงละครบอลชอย

โรงละครบอลชอย เป็นโรงละครบัลเล่ต์ และโอเปร่า ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โรงละครตั้งอยู่ที่กรุง มอสโก ของรัสเซียโรงละครแห่งนี้เปิดการแสดงเฉพาะบัลเล่ต์ และโอเปร่าเท่านั้น การวางรากฐานของโรงละครบอลชอยเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1776 ภายใต้การมอบหมายโดยสมเด็จพร ...

                                               

ละครสวมหน้ากาก

ละครสวมหน้ากาก เป็นการละเล่นแบบหนึ่งที่นิยมทำกันในราชสำนักยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่อันที่จริงแล้วเริ่มขึ้นในอิตาลีก่อนหน้านั้นในรูปแบบของละครอินเทอร์เมดิโอซึ่งเป็นละครสวมหน้ากากที่แสดงในที่สาธารณะในงานเทศกาลยุคกลาง ละ ...

                                               

ลัทธิคลาสสิกใหม่

ลัทธิคลาสสิกใหม่ เป็นชื่อที่ใช้สำหรับขบวนการทางวัฒนธรรมของศิลปะการตกแต่ง ทัศนศิลป์ วรรณคดี การละคร ดนตรี และสถาปัตยกรรมที่มาจากศิลปะคลาสสิกและวัฒนธรรมซึ่งส่วนใหญ่มาจากกรีกโบราณหรือโรมันโบราณ) ขบวนการเหล่านี้มีความนิยมระหว่างกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ...

                                               

ลัทธิจุลนิยม

ลัทธิจุลนิยม หรือ ลัทธิมินิมัลลิสม์ คือขบวนการทางศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะจักษุศิลป์และคีตศิลป์ ที่เริ่มราวหลังสงครามโลกครั้งที่สองในศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะจักษุศิลป์ของสหรัฐอเมริกา ราวปลายคริสต์ทศศตวรรษ 1960 และ ต้นคริสต์ทศศตวรรษ 1970 งานลัทธิจุลนิ ...

                                               

ลัทธิประทับใจใหม่

ลัทธิประทับใจใหม่ เป็นคำที่เริ่มใช้โดยนักวิพากษ์ศิลปะชาวฝรั่งเศสชื่อเฟลิกซ์ เฟเนอง ในปี ค.ศ. 1886 ในการบรรยายขบวนการทางศิลปะที่ก่อตั้งขึ้นโดยฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา งานชิ้นเอกของเซอรา "บ่ายวันอาทิตย์บนเกาะลากร็องด์ฌัต" เป็นงานชิ้นแรกที่เป็นการเริ่มขบว ...

                                               

ลัทธิรูปลักษณ์นิยม

ลัทธิรูปลักษณ์นิยม หรือ ลัทธิสตัคคิสม์ คือขบวนการศิลปะนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999 โดย บิลลี ไชล์ดิช และ ชาร์ลส์ ทอมสันเพื่อเผยแพร่ศิลปะรูปลักษณ์ ที่ในการโต้ตอบศิลปะเชิงแนวคิด ศิลปินสิบสามคนกลุ่มแรกขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 202 กลุ่ม ใน 48 ประ ...

                                               

ลัทธิสัจนิยมใหม่

ลัทธิสัจนิยมใหม่ คือขบวนการศิลปะที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1960 โดยนักวิพากษ์ศิลป์ปิแยร์ เรสตานีย์ และจิตรกรอีฟว์ ไคลน์ระหว่างนิทรรศการที่ห้องแสดงภาพอพอลลิแนร์ในมิลาน ปิแยร์ เรสตานีย์เป็นผู้เขียน" แถลงการณ์” ฉบับแรกสำหรับกลุ่มชื่อ" ประกาศบัญญัติของลั ...

                                               

ลัทธิสัญลักษณ์นิยม

ลัทธิสัญลักษณ์นิยม คือขบวนการทางศิลปะที่เกิดขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มาจากฝรั่งเศสและเบลเยียมในการเขียนกวีนิพนธ์และการสร้างศิลปะอื่นๆ

                                               

ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์

ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ หรือ เอกซเพรสชันนิซึม คือขบวนการทางวัฒนธรรมที่เริ่มขึ้นในเยอรมนีเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่เป็นปฏิกิริยาต่อปฏิฐานนิยม และขบวนการศิลปะอื่น ๆ เช่น ธรรมชาตินิยม และลัทธิประทับใจ วัตถุประสงค์ของขบวนการนี้ก็เพื่อการแสวงหาความหม ...

                                               

ลัทธิเหนือจริง

ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม เป็น" ลัทธิ” หรือ" ขบวนการ” ทางวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อ็องเดร เบรอตง เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดาดา ที่มีเป้าหมายใช้ความก้าวร้าวรุนแรงเพื่อต่อต้านสงคราม ต่อต้านค่า ...

                                               

ลายกระจัง

กระจังหู หรือกระจังปฏิภาณ จะบรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีสัดส่วน กว้าง: สูง 1: 3 ตอนบนมีทรงเหมือนกระจังใบเทศ แล้วต่อก้านลงมาเป็นลายกระหนกทั้งซ้ายและขวา ตรงกลางเป็นลักษณะกระจังตาอ้อยหรือกระจังใบเทศ กระจังรวน มีสัดส่วนและรูปทรงเหมือนกระจังหู แ ...

                                               

ลายกระหนก

ลายกระหนก เป็นลายพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญของลายไทยในงานจิตรกรรมไทย มีพื้นฐานจากสามเหลี่ยมชายธง อาจมีตัวเดียว หรือหลายตัวก็ได้ มักมีฐานมุมแหลมหันไปทางเดียวกัน โดยมีขนาดและสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ลายกระหนกที่สำคัญ ได้แก่ กระหนกสามตัว กระหนกเปลว กระหนกใบ ...

                                               

ลายสอดประสาน

ลายสอดประสาน ในด้านทัศนศิลป์" ลายสอดประสาน" คือองค์ประกอบของงานตกแต่งที่พบในศิลปะสมัยกลาง ในงานสอดประสานจะเป็นแถบหรือลวดลายที่กระหวัด สาน หรือผูกเป็นเงื่อน เป็นลักษณะโครงสร้างของเรขาคณิตที่มักจะเขียนเติมให้เต็มเนื้อที่ที่ว่างอยู่ ลายสอดประสานของอ ...

                                               

ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์

ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ คืองานศิลปะที่ได้เริ่มทำก่อนกันมาก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการบันทึกเรื่องราวที่เรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยนับตั้งแต่ ยุคหินเก่าตอนปลาย ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 30.000-10.000 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 15.000-10.000 ม ...

                                               

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วยดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทต่างๆ สำหรับความหมายของศิลปะการแสดง อริสโตเติล Aristotle นักปราชญ์ชาวกรีกให้ความหมายไว้ว่า "ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบธรรมชาติ" และ ลีโอ ...

                                               

ศิลปะเกี่ยวกับความตาย

ศิลปะเกี่ยวกับความตาย คือประเภทของงานศิลปะที่เป็นรูปแบบหรือตั้งอยู่กับร่างของผู้ตาย ที่เก็บศพเป็นคำกว้าง ๆ ที่ใช้สำหรับบรรจุผู้ตาย ขณะที่สมบัติสุสานคือสิ่งของที่ฝังหรือตั้งไว้กับผู้ตาย - ที่นอกไปจากร่างของผู้ตาย - ที่ได้รับการวางไว้กับผู้ตาย สิ่ง ...

                                               

ศิลปะเขมร

ศิลปะเขมรเป็นลักษณะศิลปะของอารยธรรมเขมร นับตั้งแต่สมัยก่อนพระนครลงมา แบ่งเป็นยุคได้ดังนี้ สมัยก่อนพระนคร ศิลปะไพรกเมง Prei Kmeng ศิลปะสมโบร์ไพรกุก Sambor Prei Kuk ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ Transition Period ศิลปะกำปงพระ Kompong Preah ศิลปะพนมดา Phnom Da ...

                                               

ศิลปะคนนอก

ศิลปะคนนอก คำว่า" Outsider art” เป็นคำที่คิดขึ้นโดยนักวิพากษ์ศิลป์โรเจอร์ คาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1972 ที่พ้องกับคำในภาษาอังกฤษว่า" art brut” ซึ่งเป็นคำที่คิดขึ้นโดยศิลปินฝรั่งเศสฌอง ดูบูฟเฟต์ในการบรรยายศิลปะที่สร้างนอกกรอบของวัฒนธรรมที่เป็นทางการโดยท ...

                                               

ศิลปะเค้าโครง

ศิลปะเค้าโครง เป็นขบวนการทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เริ่มขึ้นในรัสเซียตั้งแต่ ค.ศ. 1919 เป็นต้นมาที่หันหลังให้กับปรัชญา" ศิลปะเพื่อศิลปะ” ไปหาศิลปะที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงสังคม ศิลปะเค้าโครงเป็นปรัชญาศิลปะที่เป็นที่นิยมกันมาจนกระทั่งราว ค.ศ. 1934 แล ...

                                               

ศิลปะจัดวาง

ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง หมายถึงประเภทของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด, เป็นงานสามมิติ ที่ออกแบบเพื่อที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้ว" ศิลปะจัดวาง” จะหมายถึงศิลปะภายในตัวสิ่งก่อสร้าง ถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่า" ศิลปะภูม ...

                                               

ศิลปะเฉพาะที่

ศิลปะเฉพาะที่ คืองานศิลปะที่สร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ที่ศิลปินจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างงานศิลปะประกอบกับการออกแบบและการสร้างตัวงานศิลปะเองด้วย คำว่าศิลปะเฉพาะที่เป็นคำที่ได้รับการเผยแพร่และนิยามโดยศิลปินชาวแคลิฟอร์เนียโรเบิร์ต เออร์ ...

                                               

ศิลปะเชิง 3 มิติ

ศิลปะเชิง 3 มิติ หรือ ศิลปะลวงตาทรอมพลุยล์ หรือ ทรอมพลุยล์ มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า" ลวงตา” เป็นเทคนิคการสร้างศิลปะแบบหนึ่งที่ทำให้ผลที่ออกมาดูเหมือนมีความเป็นภาพ 3 มิติแม้ว่าจะเป็นจิตรกรรมสองมิติ ซึ่งทำโดยการเขียนให้ลวงตา

                                               

ศิลปะเชิงแนวคิด

ศิลปะเชิงแนวคิด คือศิลปะที่กรอบความคิด หรือ ความคิดที่เกี่ยวกับงานมีความสำคัญกว่าความงามและวัสดุที่ใช้ ฉะนั้นงานหลายชิ้นที่สร้างขึ้นที่บางครั้งก็เรียกว่า" ศิลปะจัดวาง” ของศิลปิน ซอล เลวิทท์จึงเป็นงานที่สามารถประกอบขึ้นได้โดยผู้ใดก็ได้โดยการทำตามค ...

                                               

ศิลปะร่วมสมัย

ระวังสับสนกับศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะร่วมสมัย อังกฤษ: Contemporary art หมายถึง ศิลปะ ณ ปัจจุบัน เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 หรือช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ศิลปินร่วมสมัยมักทำงานที่ได้รับอิทธิพลกว้างขวางจากความเป็นโลกาภิวัฒน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แล ...

                                               

ศิลปะโรมันโบราณ

ศิลปะโรมัน แบบอย่างศิลปะโรมันปรากฏลักษณะชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 เรื่อยมาจนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 1040 โดยในช่วงเวลาหลังได้เปลี่ยนสาระเรื่องราวใหม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ สืบต่อมาเป็นเวลาอีกนานมาก จนกระทั่งเมื่อกรุงคอนสะแตนติโนเปิลได้กลา ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →