ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200
                                               

ทิวเขาพนมดงรัก

ทิวเขาพนมดงรัก เป็นทิวเขาที่ทอดตัวในแนวตะวันออก-เฉียงเหนือ เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ชื่อ พนมดงรัก ในภาษาไทยมาจากชื่อในภาษาเขมรว่า ภนุมฎองแรก แปลว่า "ภูเขาไม้คาน"

                                               

ทิวเขาอู่อี๋

ทิวเขาอู่อี๋ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราคิช ประเทศโมร็อกโก ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ vii - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต ...

                                               

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก หรือ ทิศประจิม หรือ ทิศปัจฉิม เป็นหนึ่งในทิศหลักทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันออก ขวามือของทิศใต้ และซ้ายมือของทิศเหนือ โดยมากจะกำหนดให้ทิศตะวันตกอยู่ด้านซ้ายของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แต่อยู่ด้านขวาของแผนที่ดาว ดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกพอ ...

                                               

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือ ทิศหรดี, เนรดี เป็นหนึ่งในทิศรองทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขวามือของทิศตะวันตก และซ้ายมือของทิศใต้ โดยมากจะกำหนดให้ทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ด้านมุมซ้ายของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แต่อยู่ทางมุมขวาของแผนที่ดาว

                                               

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือ ทิศพายัพ เป็นหนึ่งในทิศรองทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ ขวามือของทิศเหนือ และซ้ายมือของทิศตะวันตก โดยมากจะกำหนดให้ทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ด้านมุมบนซ้ายของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แต่อยู่ทางมุมบนขวาของแผนที่ดาว

                                               

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก หรือ ทิศบูรพา เป็นหนึ่งในทิศหลักทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตก ขวามือของทิศเหนือ และซ้ายมือของทิศใต้ โดยมากจะกำหนดให้ทิศตะวันออกอยู่ด้านขวามือของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แต่อยู่ทางซ้ายมือของแผนที่ดาว ทิศตะวันออกเป็นทิศที่โลกหมุนไป ดวงอาท ...

                                               

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ทิศอาคเนย์, อาคเณย์ เป็นหนึ่งในทิศรองทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขวามือของทิศใต้ และซ้ายมือของทิศตะวันออก โดยมากจะกำหนดให้ทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ด้านมุมขวาของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แต่อยู่ทางมุมซ้ายของแผนที่ดาว

                                               

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน หรือ อิสาน เป็นหนึ่งในทิศรองทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ ขวามือของทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และซ้ายมือของทิศตะวันออก

                                               

ทิศใต้

ทิศใต้ หรือ ทิศทักษิณ เป็นหนึ่งในทิศหลักทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือ ขวามือของทิศตะวันออก และซ้ายมือของทิศตะวันตก โดยมากทิศใต้จะกำหนดให้อยู่ด้านล่างของแผนที่ อาจเขียนย่อด้วยอักษร ต หรืออักษร S ทิศใต้จริงเป็นทิศทางที่แกนหมุนของโลกชี้ไป ตรงกับขั้ ...

                                               

ทิศทาง

ทิศทาง เป็นข้อมูลที่ว่าด้วยตำแหน่งของความสัมพันธ์ระหว่างจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงระยะห่าง โดยอาจเป็นทิศทางสัมพัทธ์ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่จะอ้างถึง เช่น บอกว่า "ในวงดุริยางค์ ไวโอลินมักอยู่เบื้องซ้ายของวาทยากร" หร ...

                                               

ทิศเหนือ

ทิศเหนือ อาจหมายถึง: ทิศเหนือแม่เหล็ก คือทิศทางตามพิ้นผิวโลก ที่ที่ความเข้มของสนามแม่เหล็กในแนวระนาบมีค่าเป็นบวกมากที่สุด ทิศเหนือจริง คือทิศทางตามพื้นผิวโลก ที่มุ่งไปยังขั้วโลกด้านหนึ่ง เป็นขั้วที่อยู่ด้านซ้ายของเรา หากเรายืนที่เส้นศูนย์สูตร และ ...

                                               

ที่ราบชายฝั่ง

ที่ราบชายฝั่ง คือ ภูมิประเทศที่ราบเรียบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่มาก ความลาดชันต่ำ และอยู่ริมชายฝั่งทะเล บริเวณที่ราบชายฝั่งนับตั้งแต่แนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไปจนถึงแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุด ที่ราบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถพบได้ที่รัฐอะแลสกา และ ทางตะว ...

                                               

ที่ราบตะกอนน้ำพา

ที่ราบตะกอนน้ำพา คือ ภูมิประเทศราบเรียบขนาดใหญ่ เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนน้ำพาที่แม่น้ำพามาจากภูเขา กระบวนการเกิดนั้นเริ่มจาก ในฤดูน้ำหลากแม่น้ำจะนำพาตะกอนมาสะสมตัวบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นที่ราบขนาดเล็กริมสองฝั่งแม่น้ำ เมื่อกระบวนการนี้เกิด ...

                                               

ที่ราบพันโนเนีย

ที่ราบพันโนเนีย หรือ แอ่งคาร์เพเทียน หรือ แอ่งคาร์พาด เป็นที่ราบในยุโรปกลางที่เกิดขึ้นเมื่อทะเลพันโนเนียในสมัยไพลโอซีนเหือดแห้งลง ที่ราบแพนโนเนียเป็นธรณีสัณฐานที่เปลี่ยนแปลงของระบบเทือกเขาอัลไพน์ โดยมีแม่น้ำดานูบแบ่งที่ราบออกเป็นสองส่วน ที่ราบส่ว ...

                                               

ที่ราบสูงโกลัน

ที่ราบสูงโกลัน เป็นภูมิภาคในลิแวนต์ที่มีเนื้อที่ราว 1.800 ตารางกิโลเมตร ความหมายของที่ราบสูงโกลันแตกต่างไปตามสาขาวิชา ในทางธรณีวิทยาและชีวภูมิศาสตร์ ที่ราบสูงโกลันหมายถึงที่ราบสูงหินบะซอลต์ที่มีอาณาบริเวณแม่น้ำยาร์มุกทางใต้ ทะเลกาลิลีและหุบเขาฮูล ...

                                               

ที่ราบสูงโคราช

ที่ราบสูงโคราช คือที่ราบสูงที่มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชื่อของที่ราบสูงโคราชนี้มีที่มาจากชื่อของจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในบนที่ราบสูงนี้

                                               

ที่ราบสูงทิเบต

ที่ราบสูงทิเบต เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และมีพื้นที่บางส่วนในลาดักแคว้นแคชเมียร์ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 1.3 ล้าน ตารางกิโลเมตร มีความสูงโดยเฉลี่ย 4.600 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงได้ชื่อว่าเป ...

                                               

ที่สุดในโลก

ทะเลซึ่งมีความลึกที่สุดในโลก - ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา ในมหาสมุทรแปซิฟิก ความลึก 11.034 เมตร แม่น้ำสายยาวที่สุดในโลก - แม่น้ำไนล์ ในทวีปแอฟริกา ความยาว 6.695 กิโลเมตร ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก - ทะเลจีนใต้ พื้นที่ประมาณ 3.500.000 ตารางกิโลเมตร มหาส ...

                                               

ที่สูงตอนกลาง (เวียดนาม)

ที่สูงตอนกลาง เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยจังหวัดดั๊กลัก, จังหวัดดั๊กนง, จังหวัดซาลาย, จังหวัดกอนตูม และจังหวัดเลิมด่ง ภูมิภาคนี้บางครั้งเรียกว่า "ที่สูงในพื้นที่ตอนกลาง" และเคยมีชื่อเรียกว่า "ที่สูงตอนกลาง" ในสมัยสาธารณรัฐเวียดนาม

                                               

แม่น้ำเทมส์

แม่น้ำเทมส์ เป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็นที่รู้จักมากที่สุดเพราะแม่น้ำไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน นอกจากนี้ แม่น้ำยังไหลผ่านเมืองอื่น ๆ เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดดิง และ วินด์เซอร์ เป็นต้น หุบเขาเทมส์ ส่วนหนึ่งของอังกฤษ อยู่ตรงกลางแม่น้ำร ...

                                               

เทศบาลนครของประเทศเวียดนาม

เทศบาลนคร เป็นเมืองระดับสูงสุดในประเทศเวียดนาม ได้รับการบริหารจากส่วนกลางในระดับเดียวกับจังหวัด เมืองในเวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เมือง เทศบาลนคร นครประจำจังหวัด

                                               

เทียนชาน

เทียนชาน เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง ยอดที่สูงที่สุดคือ เจงิชโชกูซู) ชื่อท้องถิ่นของเทือกเขานี้ได้แก่: 天山, Хан Тәңірі, Теңир-Тоо, Тэнгэр уул และ تەڭرى تاغ

                                               

เทือกเขาการาโกรัม

เทือกเขาการาโกรัม เทือกเขาตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาฮินดูกูช บริเวณเทือกเขาคาราโครัมเป็นเขตติดต่อกันสามประเทศได้แก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ ยอดเขาเคทู ตั้งอยู่บริเวณประเทศจีนและปากีสถาน

                                               

เทือกเขาเกรตดิไวดิง

เทือกเขาเกรตดิไวดิง หรือ อีสเทิร์นไฮแลนส์ เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย วางตัวตามแนวชายฝั่ง พาดตามรัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิกตอเรีย เป็นระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ถือว่าเป็นเทือกเขาที่มีความยาวเป็นอันดับสามของโลก มัน ...

                                               

เทือกเขาบลูริดจ์

เทือกบลูริดจ์ เทือกเขาบลูริดจ์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอปพาเลเชียนอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ที่ทอดตัวยาวกว่า 1050 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากตอนใต้ของรัฐเพนซิลเวเนียผ่านแมริแลนด์ เวอร์จิเนีย และนอร์ทแคโรไลนา ไปสุดที่รัฐจอร์เจีย ซึ่งบริเว ...

                                               

เทือกเขายูรัล

เทือกเขายูรัล เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องในแนวทิศเหนือ-ใต้ในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย เทือกเขายูรัลเป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยหินยุคเก่า ซึ่งผ่านกระบวนการกัดกร่อนและการพังทลายมาเป็นเวลานาน ทำให้มีเ ...

                                               

เทือกเขาร็อกกี

เทือกเขาร็อกกี เป็นเทือกเขาในอเมริกาเหนือ พาดผ่านตั้งแต่บริติชโคลัมเบียในแคนาดา ไปจนถึงรัฐนิวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกา รวมความยาวประมาณ 4.800 กิโลเมตร โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เมาท์เอลเบิร์ต ในรัฐโคโลราโด ซึ่งมีความสูงประมาณ 4.401 เมตรเหนือระดับน้ ...

                                               

เทือกเขาหิมาลัย

เทือกเขาหิมาลัย เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต้ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางทิศเหนือ มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ นอกจากนี้ยังมียอดเขากันเจนชุงคา และยังประกอบด้วยยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 7.200 เมตร มากกว่าหนึ่งร ...

                                               

เทือกเขาอาฮักการ์

เทือกเขาอาฮักการ์ เทือกเขาอาฮักการ์ตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศแอลจีเรีย ใจกลางทะเลทรายซาฮารา ซึ่งห่างจากเมืองเอลจีเรียเมืองหลวงไปทางใต้กว่า 1500 กิโลเมตร เทือกเขาอาฮักการ์ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทัสซิลีซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 2000 เมตร เทือกเขามีลักษณะป ...

                                               

เทือกเขาแอนดีส

เทือกเขาแอนดีส เป็นเทือกเขาที่วางตัวขนานกับด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก พาดผ่าน 7 ประเทศตั้งแต่ เวเนซุเอลา, โคลอมเบีย, เอกวาดอร์, เปรู, โบลิเวีย, ชิลี, และอาร์เจนตินา เทือกเขาเกิดจากแนวรอยปะทะกันของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ ...

                                               

เทือกเขาแอเพนไนน์

เทือกเขาแอเพนไนน์ เป็นเทือกเขาซึ่งมีขนาดความยาว 1000 กม. และความกว้างสูงสุดอยู่ที่ 80/140 km จากเหนือจรดใต้ของประเทศอิตาลีตามชายฝั่งทางตะวันออก ชื่อของเทือกเขาสันนิษฐานว่ามาจากรากศัพท์ภาษาละติน "เปนเน" ซึ่งหมายถึง ขนนก หรือ ขน และยังเป็นรากศัพท์ข ...

                                               

เทือกเขาแอลป์

เทือกเขาแอลป์ เป็นเทือกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรปโดยครอบคลุมตั้งแต่ออสเตรีย, อิตาลี และสโลวีเนียทางด้านตะวันออก ไปจนถึงสวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, เยอรมนี และฝรั่งเศสทางด้านตะวันตก เทือกเขาแอลป์เป็นเทือกเขาอายุน้อย เกิดขึ้นเมื่อแผ่นทวีปแอฟริกามุด ...

                                               

เทือกเขาฮินดูกูช

เทือกเขาฮินดูกูช เป็นเทือกเขาที่ขยายตัวต่อจากเทือกเขาการาโกรัมไปทางตะวันตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกับประเทศอัฟกานิสถาน มียอดเขาสูงที่มากกว่าระดับ 7.000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาติร์อิชเมียร ...

                                               

แม่น้ำไทเบอร์

แม่น้ำไทเบอร์ เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นที่สามของประเทศอิตาลี โดยมีต้นแม่น้ำอยู่ที่เทือกเขาแอเพนไนน์ในเอมีเลีย-โรมานยา โดยไหลผ่านอุมเบรียและลาซิโอไปยังปากแม่น้ำในทะเลติร์เรเนียน แม่น้ำไทเบอร์ไหลผ่านกรุงโรมที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก และมีความยาวทั้งสิ้น ...

                                               

ธรณีสัณฐาน

ธรณีสัณฐาน หมายถึง แบบรูป หรือลักษณะของเปลือกโลก ที่มีรูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศเรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยาส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ในการศึกษาธรณีสัณฐาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เ ...

                                               

ธารน้ำแข็ง

ธารน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้า ๆ ซึ่งมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขา การเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกัน ...

                                               

ธารน้ำแข็งเทย์เลอร์

ธารน้ำแข็งเทย์เลอร์ เป็นธารน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาที่มีความยาวราว 54 กิโลเมตรที่ไหลจากที่ราบสูงของวิกตอเรียแลนด์ไปยังปลายด้านตะวันตกของหุบเขาเทย์เลอร์ทางตอนเหนือของเนินคูครีและทางตอนใต้ของเทือกเขาแอสการ์ด ตอนกลางของธารน้ำแข็งทางตอนเหนือจรดอินแล ...

                                               

แม่น้ำนครนายก

แม่น้ำนครนายก เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ไหลผ่านทุกอำเภอในจังหวัดนครนายก ต้นน้ำจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไหลผ่านน้ำตกเหวนรก ซึ่งในช่ว ...

                                               

นครลอนดอน

นครลอนดอน ในทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตอนกลางของลอนดอน ประเทศอังกฤษ นครแห่งนี้ในอดีตเป็นหัวใจสำคัญของลอนดอน เขตแดนของตัวเมืองแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคกลาง และดังนั้นมันจึงเป็นส่วนเล็ก ๆ ในเกรเทอร์ลอนดอนซึ่งใหญ่กว่ามาก ในภาษาอังกฤษ นครลอนดอนถูกเ ...

                                               

แม่น้ำน่าน

แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน มีความยาวตลอดลำน้ำ 740 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุด ในบรรดาแควต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยกัน นับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทย

                                               

นามดิ่ญ

นามดิ่ญ เป็นเมืองในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงในตอนเหนือของเวียดนาม และเป็นเมืองหลักของจังหวัดนามดิ่ญ นามดิ่ญตั้งอยู่ห่างจากฮานอยเมืองหลวงของประเทศไปทางตอนใต้ 90 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมของทุกปีมีงานเทศกาลจัดขึ้นที่เมืองนี้เรียกว่าโก ...

                                               

น้ำตก

น้ำตก หรือ โตน ในภาษาใต้ เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากลำน้ำไหลผ่านภูมิประเทศที่มีความลาดชัน มีการเปลี่ยนระดับหรือเกิดความแตกต่างของระดับธารน้ำ ทำให้ลักษณะการไหลของลำน้ำเปลี่ยนแปลงไป น้ำตกอาจไหลตกลงมาจากที่สูงหรือไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ซึ่งได้นิ ...

                                               

น้ำตกไนแอการา

น้ำตกไนแอการา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ "น้ำตกเกือกม้า" สูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา สูง ...

                                               

น้ำตกเมอร์ชิสัน

น้ำตกเมอร์ชิสัน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา เป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำไนล์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน ประเทศยูกันดา อยู่ระหว่างตอนเหนือของทะเลสาบวิกตอเรียและทะเลสาบไคโอกา และเหนือสุดของทะเลสาบอัลเบิร์ต และอยู่ทางตะ ...

                                               

น้ำตกหฺวังกั่วชู่

น้ำตกหฺวังกั่วชู่ ตั้งอยู่ห่างราว 45 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอันชุ่น ใกล้กับเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีความกว้าง 101 เมตร สูงถึง 77.8 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหฺวังกั่วชู่ ซึ่งเป็นกลุ่มน ...

                                               

น้ำตกอีกวาซู

น้ำตกอีกวาซู เป็นคำมาจากภาษากวารานี ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม น้ำตกอีกวาซูตั้งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศอาร์เจนตินา เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใหญ่กว่าน้ำตกไนแอการาประม ...

                                               

น้ำตกเอนเจล

น้ำตกเอนเจล เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่กลางป่าดงดิบในประเทศเวเนซุเอลา เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก โดยสูงกว่าน้ำตกไนแอการา ถึง 18 เท่า มีความสูงกว่า 979 เมตร ซึ่งผู้ที่จะเข้าชมน้ำตกสามารถเข้าไปโดยทางเรือและเครื่องบินเท่านั้น ซึ่งชื่อน้ำตกมาจากนักบินชาวอเม ...

                                               

นิคม

นิคม หรือ ท้องถิ่น เป็นคำทั่วไปที่ใช้ในสถิติศาสตร์ โบราณคดีวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ภูมิภาพ และหัวข้ออื่น หมายถึง ชุมชนถาวรหรือชั่วคราวที่มีประชากรอยู่อาศัยหรือเคยอยู่อาศัย โดยไม่จำกัดขนาด ประชากรหรือความสำคัญ ฉะนั้น นิคมจึงมีขนาดได้หลากหลาย ...

                                               

แม่น้ำนีเปอร์

แม่น้ำนีเปอร์ เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของยุโรปที่ยาวเป็นที่สี่ แม่น้ำนีเปอร์มีต้นสายจากธารน้ำแข็งที่เนินวัลไดในรัสเซีย ไหลผ่านประเทศรัสเซีย ประเทศเบลารุส และ ประเทศยูเครนไปยังสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนีเปอร์ในทะเลดำ โดยมีความยาวทั้งสิ้น 2.290 กิโลเมตร ...

                                               

ทะเลทรายเนเกฟ

ทะเลทรายเนเกฟ ทะเลทรายเนเกฟตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล มีเนื่อที่เพียง 12.000 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันตกติดคาบสมุทรซีนาย ด้านตะวันออกติดกับแอ่งทรุด ทะเลทรายมีเนื้อที่เหมือนรูปสามเหลี่ยมกลับหัว