ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20                                               

เซปักตะกร้อ

เซปักตะกร้อ เป็นกีฬาพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เซปักตะกร้อแตกต่างจากกีฬาที่คล้ายกันของฟุตวอลเลย์ โดยใช้ลูกที่ทำจากหวายและอนุญาตให้ผู้เล่นใช้เท้า, เข่า, หน้าอก และศีรษะเพื่อสัมผัสลูก

                                               

มวยไทย

มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและใจ สำหรับการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ โดยเป็นที่รู้จักว่าเป็น "นวอาวุธ" ซึ่งประกอบด้วยการโจมตีจากร่างกายทั้ง หมัด, ศอก, เข่า และเท้า หากมีการเต ...

                                               

กีฬาเกียร์สัมพันธ์

กีฬาเกียร์สัมพันธ์ หรือ เกียร์เกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากทุกสถาบันทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และมีสถาบันต่างๆหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งประเทศไทย

กีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระหว่างมหาวิทยาลัยกีฬาจากสังกัดต่างๆ ในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยกีฬาจากต่างประเทศ โดยมีสถาบันการพลศึกษาในจังหวัดต่างๆรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีและเปลี่ยนเจ้าภาพไปในแต่ละปี

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เริ่มต้นเมื่อปีการศึกษา 2523 ซึ่งขณะนั้นยังใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา โดยเริ่มจากแนวความคิดของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสุร ...

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2007

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2007 เป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 จัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ป ...

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิดระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2513 ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กกมท.

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999 เป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-30 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 นับเป็นครั้งที่ 3 สำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยหลังต่อจากเชียงใหม่และพัทยาตามลำดับ

                                               

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 2010

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 2010 เป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม ค.ศ. 2010 นับเป็นครั้งที่ 4 สำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยหลังต่อจากเชียงใหม่, กรุงเทพฯและพัทยาตามลำดับ

                                               

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระหว่างโรงเรียนกีฬาจากสังกัดต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและโรงเรียนกีฬาจากต่างประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในจังหวัดต่างๆรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีและเปลี่ยนเจ้าภาพไปในแต่ละปี

                                               

กีฬาโรงเรียนอาเซียน 2009

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ประกอบด้วย พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึกและองค์เจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2135 เป็นเจ ...

                                               

กีฬาโรงเรียนอาเซียน 2016

                                               

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา และกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม 10 แห่ ...

                                               

งานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ

งานประเพณี 4 จอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทา ...

                                               

งานฟุตบอลประเพณี ราชภัฏฯ–ราชมงคลอีสาน

งานฟุตบอลประเพณี ราชภัฏนครราชสีมา - เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ ศึกสองราช เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สถาบัน การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 2 สถาบันจัดม ...

                                               

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ หรือ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไทย เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 แต่ละมหาวิ ...

                                               

งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์

งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ เป็นการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ซึ่งการแข่งขันได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระศรีนคริ ...

                                               

งานรักบี้ฟุตบอลประเพณีราชวิทย์-วชิราวุธ

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีราชวิทยาลัย - วชิราวุธวิทยาลัย เป็นการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีและการแปรอักษรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 2 สถาบันของประเทศไทย ได้แก่ โรง ...

                                               

จตุรมิตรสามัคคี

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่สี่โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นป ...

                                               

ฟุตบอลยูลีก

ยูลีก หรือ ไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมฟุตบอลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีการจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยบริษัท ยูลีก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน วอลเลย์บอลยูลีก และปร ...

                                               

สาธิตสามัคคี

สาธิตสามัคคี เป็นชื่อมหกรรมกีฬาของโรงเรียนสาธิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปีการศึกษา มาจนทุกวันนี้ โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของแต่ละโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดการให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2528 ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528โดยมี นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ ผู้ว่าราชก ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-28 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมี นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-28 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมี นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธา ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมี นายศิวะ แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นป ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมี นายนิเวศน์ สมสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธ ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดยมี นายวิชัย ทัศนเศรษฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประ ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2542 โดยมีนายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานก ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2543 โดยมีนายเกษมศักดิ์ แสนโภขน์ ผู้ว่าราชจังหวัดสุรินทร์ เป ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดแพร่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีนายอนุกูล คุณาวงศ์ ผู้ว่าราชจังหวัดแพร่ เป็นประธานกรรม ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จังหวัดพังงา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยมีนายวรสิทธิ์ โรจนพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธ ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หรือ ช้างเผือกเกมส์ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 รูปแบบใหม่ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยมีนายนิรันดร์ชัย เพชรสิง ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันในวันที่ 18-24 มิถุนายน 2529 โดยมี นายเอนก สิทธิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยมีดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย เป็นประธานกรรมการจั ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 รูปแบบใหม่ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า พญาแลเกมส์ มีการแข่งขันกีฬารว ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 รูปแบบใหม่ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า นครลำปางเกมส์ มีการแข่งขันกีฬาร ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดของประเทศไทยในระดับเยาวชน โดยมีเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยมี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว ผู้ว่าราชการจังหวั ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 โดยกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2551 โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรร ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 โดยกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า กาญจนบุรีเกมส์

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า มะขามหวานเกมส์

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า "อุตรดิตถ์เกมส์" ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม พ.ศ. 2554

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 หรือ ภูเก็ตเกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน 77 จังหวัด เดิมทีจะจัดทุกเดือนมีนาคมของทุกปี แต่เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2554 เกิดเห ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 หรือ มหาสารคามเกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 โดยจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน 77 จังหวัด

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2530 โดยมี นายเสนอ มูลศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกร ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 หรือ ศรีสะเกษเกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน 77 จังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม พ.ศ. 2557

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 หรือ จันทบูรเกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน 77 จังหวัด และมีชนิดกีฬาที่จะแข่งขัน 43 ชนิดกีฬา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-2 ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ สุพรรณบุรีเกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน 77 จังหวัด และมีชนิดกีฬาที่จะแข่งขัน 41 ชนิดกีฬา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2560 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ชุมพร – ระนองเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดในจังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 2 ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2561 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ น่านเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดในจังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2561. ตุ๊กตาส ...

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 หรือเป็นที่รู้จักในนาม บุรีรัมย์เกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชนทั่วไป ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยตอนแรกมีกำหนดการเดิมจะจั ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →