ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199                                               

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโก

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโก หรือ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโก เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา ตั้งอยู่ในเขตของประเทศบอตสวานา แอฟริกาใต้ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโก ได้รับสมญาว่าเป็น "รัตนะแห่งคาลาฮารี" เป ...

                                               

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอริโนโก

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอริโนโก เป็นลักษณะโมเสกของแม่น้ำย่อย ๆ และบึง หนองต่าง ๆ กระจายตามตาข่ายแม่น้ำ และ บริเวณน้ำขึ้นน้ำลง จะสามารถแบ่งดินดอนสามเหลี่ยมอันมีลักษณะ รูปพัดเป็น 2 ส่วนที่มีความแตกต่างกัน คือ ส่วนตอนกลาง/ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีช ...

                                               

ดินแดนแทรกและดินแดนส่วนแยก

ดินแดนแทรก หมายถึง ส่วนใด ๆ ของรัฐที่ถูกดินแดนของรัฐอื่นล้อมไว้ทั้งหมด ดินแดนส่วนแยก คือ ส่วนของรัฐที่ถูกแยกทางภูมิศาสตร์จากส่วนหลักโดยดินแดนโดยรอบ ดินแดนส่วนแยกหลายแห่งยังเป็นดินแดนแทรกด้วย บางทีคำว่า ดินแดนแทรก ใช้อย่างไม่เหมาะสมหมายความถึงดินแ ...

                                               

เดอรัม

เดอรัม เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ เป็นเมืองหลวงของมณฑลเดอรัม อยู่ห่างจากเมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ลงมาทางใต้ประมาณ 25 กม. ตั้งอยู่บนแม่น้ำเวียร์ ซึ่งไหลล้อมรอบเมืองทั้งสามด้าน เดอรัมเป็นที่รู้จักกันดีจากอาสนวิหารเดอรัมและปราสาทแ ...

                                               

ไดโต

ไดโต เป็นเมืองในจังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1956 มีจำนวนประชากร 125.361

                                               

ต้นน้ำ

ต้นน้ำ ของแม่น้ำหรือลำธารเป็นจุดไกลสุดของแม่น้ำหรือลำธารนั้นจากชะวากทะเลหรือที่ที่ไหลบรรจบกับแม่น้ำอื่น เมื่อวัดตามระยะของแม่น้ำ

                                               

คลองตะกั่วป่า

คลองตะกั่วป่า หรือ แม่น้ำตะกั่วป่า มีต้นกำเนิดจากทิวเขาในเขต อำเภอกะปง ไหลมาบรรจบกับคลองเหล และคลองรมณีย์ แล้วไหลออกสู่ทะเลอันดามันที่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทร

                                               

ตะโก้น (ดินแดนสหภาพเนปยีดอ)

                                               

ตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลาง คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านใต้และตะวันออก ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่ต่อเนื่องจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกไปยังอ่าวเปอร์เซีย เอเชียตะวันออกกลางเป็นอนุภูมิภาคของแอฟริกา-ยูเรเชีย หรือให้เฉพาะ ...

                                               

ตะวันออกใกล้

ตะวันออกใกล้ เป็นคำที่มีความหมายกำกวมที่ครอบคลุมกลุ่มประเทศที่ต่างกันระหว่างนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ฝ่ายหนึ่ง และนักรัฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และผู้สื่อข่าวอีกฝ่ายหนึ่ง เดิมคำว่า "ตะวันออกใกล้" หมายถึงรัฐในคาบสมุทรบอลข่านทางตะวันออกเฉียงใต้ข ...

                                               

ตะวันออกไกล

ตะวันออกไกล ในความหมายที่จำกัดหมายถึงพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยประเทศทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย ได้แก่ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในความหมายที่กว้างขึ้นมักหมายรวมถึงอาเซียนและบางส่วนของเอเชียใต้ ในทางประวัติศาสตร์ ชาติมหาอำนาจในยุโร ...

                                               

ตังเกี๋ย

อาณานิคมตังเกี๋ย เป็นส่วนที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศเวียดนาม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและมณฑลยูนนานของจีนทางเหนือ ทางตะวันตกติดต่อกับลาว และทางตะวันออกติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ย ตังเกี๋ยตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำแดงอันอุดมสมบูรณ์ ...

                                               

ตำบลตาชี

ราวปี พ.ศ. 2310-2340 หรือราว 200 ปีก่อน มีชีปะขาวคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าแล้วพบท้องที่อันเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพราะเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การอยู่อาศัย ทั้งยังมีภูเขาโอบล้อมรอบอาณาบริเวณเสมือนกำแพงธรรมชาติ ตาชีปะขาวจึงได้ชี้ชวนให้ผู้คนจากจ ...

                                               

ภูเขาไฟตาอัล

ภูเขาไฟตาอัล เป็นภูเขาไฟที่เล็กที่สุดในโลก กลุ่มภูเขาไฟอยู่บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ มีลักษณะเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดอยู่บนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบตาอัล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะลูซอน ในเขตจังหวัดบาตังกัส ห่างจากกรุงมะนิลา 50 กิโลเมตร เนื่องจากมีลักษ ...

                                               

ตาอูมาตาฟากาตังกีฮังกาโกอาอูอาอูโอตามาทีอาโปกาอีเฟนูอากีตานาตาฮู

ตาอูมาตาฟากาตังกีฮังกาโกอาอูอาอูโอตามาทีอาโปกาอีเฟนูอากีตานาตาฮู เป็นชื่อเนินเขาแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีความสูง 305 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ติดกับเมืองโปรังกาฮาอู ทางใต้ของไวปูกูราอู ในทางตอนใต้ของอ่าวเฮวค์ สะกดในภาษามาวรีว่า "Taumata­w ...

                                               

ตาฮีตี

ตาฮีตี เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของหมู่เกาะวินด์เวิร์ดของเฟรนช์พอลินีเชีย ตั้งอยู่ในหมู่เกาะโซไซตี มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เกาะมีประชากร 178.133 คน จากข้อมูลการสำรวจประชากรในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007 ถือเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในเฟรนช์พอลินีเชีย ...

                                               

ตำแหน่ง

คำว่า ตำแหน่ง และ สถานที่ ในวิชาภูมิศาสตร์ใช้ระบุจุดหรือพื้นที่ในพื้นผิวโลกหรือที่อื่น คำว่า "สถานที่" โดยทั่วไปส่อความแน่ชัดมากกว่าสถานที่ ซึ่งคำว่า "สถานที่" มักระบุถึงที่ที่มีขอบเขตกำกวม โดยยึดลักษณะมนุษย์หรือสังคมของอัตลักษณ์สถานที่และสำนึกขอ ...

                                               

แตร์ป

แตร์ป เป็นเนินดินที่มนุษย์ก่อขึ้นที่พบในที่ราบยุโรปเหนือ ซึ่งใช้เพื่อให้ที่ปลอดภัยระหว่างน้ำขึ้นจากพายุ น้ำขึ้นสูง และทะเลหรือแม่น้ำเอ่อท่วม มีคำอื่นที่ใช้เรียกหลายคำ ทั้ง wierde, woerd, warf, warft, werf, wurt หรือ værft ซึ่งสะท้อนสำเนียงท้องถ่ิ ...

                                               

โตนเลสาบ

ทะเลสาบเขมร หรือ โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ ประมาณ 7.500 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 7 เท่า ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตร และเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ...

                                               

ทนดาบายาชิ

ทนดาบายาชิ เป็นเมืองในจังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 2010 เมืองมีประชากรประมาณ 120.483 คน ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 3.040 คนต่อตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 39.66 ตารางกิโลเมตร เมืองทนดาบายาชิก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 195 ...

                                               

ทะเลทรายสะฮารา

ทะเลทรายสะฮารา หรือ ซาฮารา หรือ สาฮารา เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นบริเวณแห้งแล้งใหญ่สุดเป็นอันดับสามรองจากทวีปแอนตาร์กติกาและอาร์กติก มีเนื้อที่มากกว่า 9.000.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.500.000 ตารางไมล์ คำว่า สะฮารา ในภาษาอาหรับ หมายถึ ...

                                               

ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่รวมแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน ในทางธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีป ทำให้แผ่นดินที่กระจัดกระจายเหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีป สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้ ...

                                               

ทะเลกรีนแลนด์

ทะเลกรีนแลนด์ เป็นบริเวณผืนน้ำทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก นับเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติก แต่บางครั้งก็จัดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก แต่ในทางสมุทรศาสตร์จัดให้ทะเลกรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของทะเลนอร์ดิกรวมกับทะเลนอร์เวย์และทะเลไ ...

                                               

ทะเลขาว

                                               

ทะเลคารา

ทะเลคารา เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติก ทางตอนเหนือของไซบีเรีย ทิศตะวันตกติดทะเลแบเร็นตส์ ทิศตะวันออกติดทะเลลัปเตฟ มีเกาะหลายเกาะ เช่น เกาะดิกสัน เกาะโอเลนี เป็นต้น เป็นพื้นที่ซึ่งมีการค้นพบปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แต่ยังไม่ได้พัฒนามากนัก ทะเล ...

                                               

ทะเลเคลติก

ทะเลเคลติก เป็นบริเวณพื้นที่มหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนใต้ของชายฝั่งไอร์แลนด์ไปทางทิศตะวันออกจรดช่องแคบเซ็นต์จอร์จ ช่องแคบบริสตอล ช่องแคบอังกฤษ และอ่าวบิสเคย์ พื้นที่ชายฝั่งส่วนหนึ่งอยู่ในเขตของเวลส์ มณฑลคอร์นวอลล์, เดวอนของอังกฤษ และบริททานีของฝรั่ ...

                                               

ทะเลจีนตะวันออก

ทะเลจีนตะวันออก เป็นทะเลชายขอบของมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศจีน ทางทิศเหนือติดกับทะเลเหลือง ทิศตะวันออกติดกับหมู่เกาะโอกินาวะและเกาะคิวชูของญี่ปุ่น ทิศใต้ติดกับทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน ครอบคลุมพื้นที่ปร ...

                                               

ทะเลจีนใต้

ทะเลจีนใต้ เป็นทะเลปิดที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ครอบคลุมอาณาบริเวณตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ไปจนถึงช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งอ่าวตังเกี๋ยและอ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3.500.000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญเพราะมีเส้นทางขนส่งทางเรือผ่านค ...

                                               

ทะเลชวา

ทะเลชวา ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะบอร์เนียว ในประเทศอินโดนีเซีย ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 310.000 ตารางกิโลเมตร โดยเชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้ การประมงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในทะเลชวา มีสัตว์น้ำในพื้นที่เหล่านี้มากกว่า 3.000 ชนิด มีอุ ...

                                               

ทะเลชุกชี

ทะเลชุกชี ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของทะเลทั้งหมดในประเทศรัสเซีย ทางตะวันออกติดกับอะแลสกา ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทะเลเบริง กิจกรรมที่สำคัญบริเวณทะเลแห่งนี้คือการล่าแมวน้ำเพื่อการประมง และการล่าปลาคอร์ท

                                               

ทะเลซาร์แกสโซ

ทะเลซาร์แกสโซ คือทะเลที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ อยู่ระหว่างเกาะเบอร์มิวดากับหมู่เกาะลีเวิร์ด มีเนื้อที่ประมาณ 5.2 ล้านตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นทะเลที่สงบนิ่ง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสและลูกเรือเป็นพวกแรกที่เข้ามาพบทะเลแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1492 ...

                                               

ทะเลซูลู

ทะเลซูลู ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ ทิศตะวันออกติดกับหมู่เกาะวีซายันและเกาะมินดาเนา ทิศตะวันตกติดกับรัฐซาบะฮ์ ประเทศมาเลเซีย ทิศเหนือติดกับเกาะปาลาวัน

                                               

ทะเลไซบีเรียตะวันออก

ทะเลไซบีเรียตะวันออก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เป็นทะเลในมหาสมุทรอาร์กติก ตั้งอยู่ระหว่างแหลมอาร์กติกทางเหนือ ชายฝั่งของไซบีเรียทางใต้ หมู่เกาะนิวไซบีเรียทางตะวันตก และแหลมบิลลิงส์ทางตะวันออก ทะเลไซบีเรียตะวันอ ...

                                               

ทะเลดำ

ทะเลดำ เป็นทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรป,เอเชียไมเนอร์,และดินแดนคอเคซัส มีทางออกไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน,ทะเลอีเจียน และช่องแคบอีกหลายแห่ง ทางช่องแคบบอสฟอรัสที่เชื่อมต่อกับทะเลมาร์มะรา แล้วผ่านช่องแคบดาร์ดะเนลส์เชื่อมต่อไป ...

                                               

ทะเลแดง

ทะเลแดง เป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย แบ่งระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย โดยทะเลแดงเชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเอเดน ทะเลแดงมีความยาวประมาณ 1900 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300 กิโลเมตร ร่องทะเลที่ลึกที่สุดประมาณ 2.500 เมตร และความลึกเฉลี่ยประมาณ 500 ...

                                               

ทะเลติมอร์

ทะเลติมอร์ เป็นทะเลที่ตั้งอยู่บริเวณเกาะติมอร์และประเทศติมอร์-เลสเต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะติมอร์ ระหว่างติมอร์ในประเทศอินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต และประเทศออสเตรเลีย

                                               

ทะเลทรายโกบี

ทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศมองโกเลียตอนใต้กับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน โกบีเป็นทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทอดตัวเป็นแนวโค้งยาว 1.600 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่พอ ๆ ก ...

                                               

ทะเลทรายซิมป์สัน

                                               

ทะเลทรายโซนอรัน

ทะเลทรายโซนอรัน หรือ ทะเลทรายแอริโซนา เป็นทะเลทรายในอเมริกาเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างขายแดนของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ในรัฐแอริโซนาและรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกอย่าง รัฐโซโนรา รัฐบาฮ ...

                                               

ทะเลทรายทากลามากัน

ทะเลทรายทากลามากัน หรือ ทะเลทรายทากลิมากัน เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน มีพื้นที่ 268.680 ตารางกิโลเมตร เท่ากับประเทศนิวซีแลนด์ เป็นพื้นที่ในเส้นทางสายไหมระหว่างจีนกับเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ชื่อทะเลทรายมาจากภาษาอ ...

                                               

ทะเลทรายธาร์

ทะเลทรายธาร์ หรือเรียกอีกชื่อว่า ทะเลทรายเกรตอินเดียน เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและปากีสถาน มีพื้นที่มากกว่า 200.000 ตร.กม. ถือเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ทะเลทรายล้อมรอบด้วยทิวเขาอะราวัลลี ...

                                               

ทะเลทรายนามิบ

ทะเลทรายนามิบ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศนามิเบีย ทอดตัวยาวตั้งแต่ประเทศแองโกลาทางทิศเหนือทาบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในประเทศนามิเบีย ไปสุดที่แม่น้ำออเรนจ์ตรงพรมแดนระหว่างประเทศนามิเบียกับประเทศแอฟริกาใต้ มีความยาวประมาณ 2.000 กิโลเมตร มีช่วงความ ...

                                               

ทะเลทรายอาตากามา

ทะเลทรายอาตากามา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเปรูไปถึงตอนเหนือของประเทศชิลี เป็นระยะทางกว่า 960 กิโลเมตร กินพื้นที่ประมาณ 180.000 ตารางกิโลเมตร โดยสูงเฉลี่ย 610 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทะเลทรายแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดของโลก ประกอบไปด้วยแอ่ ...

                                               

ทะเลทรายอาหรับ

ทะเลทรายอาหรับ เป็นทะเลทรายที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับ อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียและมีขอบเขตถึงประเทศจอร์แดน อิรัก คูเวต กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และเยเมน มีพื้นที่ประมาณ 2.330.000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตรงกลางมีทะเลทรายรุบัลคอลี

                                               

ทะเลแทสมัน

ทะเลแทสมัน เป็นทะเลส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ อยู่ระหว่างด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียกับฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งห่างราว 2.000 กิโลเมตร มีความยาวจากเหนือไปใต้ราว 2.800 กิโลเมตร ทะเลตั้งชื่อตามนักสำรวจชาวดัตช์ อาเบิล ยั ...

                                               

ทะเลนอร์วีเจียน

ทะเลนอร์วีเจียน เป็นทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย์ ระหว่างทะเลเหนือกับทะเลกรีนแลนด์ ทะเลนอร์วีเจียนติดกับตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทะเลแบเร็นต ...

                                               

ทะเลบอลติก

ทะเลบอลติก ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ ห้อมล้อมด้วยคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย แผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก ภูมิภาคยุโรปกลาง และหมู่เกาะของประเทศเดนมาร์ก ทะเลนี้เชื่อมเข้าสู่ช่องแคบแคตทีแกต ผ่านทางช่องแคบเออเรซุนด์ ช่องแคบเกรตเบล ...

                                               

ทะเลบันดา

ทะเลบันดา ตั้งอยู่ทางใต้ของหมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย วัดจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก กว้างประมาณ 1.000 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ยาวประมาณ 500 กิโลเมตร

                                               

ทะเลเบริง

ทะเลเบริง ตั้งอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางใต้ช่องแคบแบริ่งที่กั้นระหว่างประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ทางใต้มีหมู่เกาะคอมมานเดอร์กั้นระหว่างทะเลกับมหาสมุทรแปซิฟิค ทะเลแบริ่งมีความลึกมากเพราะใต้ทะเลมีหุบเหว ทะเลแห่งนี้มีความลึกโดยเฉลี่ย 1.600 เมต ...

                                               

ทะเลปิด

ทะเลปิด คือแหล่งน้ำที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับทะเลภายนอก อาจเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็ม เช่น ทะเลแคสเปียน และ ทะเลอารัล เป็นต้น ทะเลที่เกือบจะเป็นทะเลปิด เช่น ทะเลดำ ทะเลบอลติก ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือง่ายต่อการกัดเซาะของลม ฝน และน้ำ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →