ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197
                                               

ภาษาตุรกีออตโตมัน

ภาษาตุรกีออตโตมัน เป็นรูปแบบหนึ่งของภาษาตุรกีที่เคยเป็นภาษาในการปกครองและภาษาเขียนในจักรวรรดิออตโตมัน เป็นภาษาที่มีคำยืมจากภาษาอาหรับและภาษาเปอร์เซียมาก เขียนด้วยอักษรอาหรับ ภาษานี้ไม่เป็นที่เข้าใจในหมู่ชาวตุรกีที่มีการศึกษาต่ำ อย่างไรก็ตาม ภาษาต ...

                                               

ภาษาเติร์กเมน

เติร์กเมน เป็นภาษาเตอร์กิกที่พูดโดยชาวเติร์กเมนในเอเชียกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเติร์กเมนิสถาน, อิหร่าน และอัฟกานิสถาน โดยมีผู้พูดเป็นภาษาแม่ประมาณ 5 ล้านคนในเติร์กเมนิสถาน, 719.000 คนในอิหร่านตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1.5 ล้านคนในอัฟกานิสถานตะวันตก ...

                                               

ภาษาเฮอร์เตวิน

ภาษาเฮอร์เตวิน เป็นภาษาอราเมอิกใหม่สำเนียงตะวันออกใช้พูดในหลายหมู่บ้านในจังหวัดซิอิรห์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี ผู้พูดภาษานี้ส่วนใหญ่อพยพไปทางตะวันตก เหลือผู้พูดในตุรกีไม่มากนัก ผู้พูดภาษานี้เป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิกคัลเดีย บ้านเดิมของพวกเขาอยู ...

                                               

ภาษากบาลัน

ภาษากบาลัน เป็นภาษาที่เคยใช้พูดทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันโดยชาวกบาลัน จัดอยู่ในตระกูลอสโตรนีเซียน สาขาเกาะฟอร์โมซา ภาษากบาลันไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายในถิ่นที่เป็นแหล่งกำเนิด เมื่อราว พ.ศ. 2473 ใช้เป็นภาษาในบ้านเท่านั้น ยังคงใช้พูดในเขตอ ...

                                               

ภาษาซาอารัว

ภาษาซาอารัว เป็นภาษาของชาวซาอารัว ชนพื้นเมืองในไต้หวัน เป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียน สาขาเกาะฟอร์โมซา ใน พ.ศ. 2533 จัดเป็นภาษาที่ใกล้ตาย มีเด็กรุ่นใหม่พูดภาษานี้ไม่กี่คน ภาษาบูนันกำลังเข้ามาเป็นภาษาหลักแทนที่ ผู้ใหญ่ในเผ่าส่วนใหญ่พูดภาษาไต้หวัน การ ...

                                               

ภาษาเตา

ภาษาเตา หรือ ภาษายามิ เป็นภาษากลุ่มบาตานิกพูดโดยชาวเตาในไต้หวัน เป็นภาษาเดียวในไต้หวันที่ไม่อยู่ในภาษากลุ่มเกาะฟอร์โมซา แต่มีลักษณะทางภาษาศาสตร์ร่วมกับภาษาอีวาตันที่พูดในเกาะบาตาเนส ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์

                                               

ภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน

ภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า ภาษาไต้หวัน เป็นภาษาจีนสำเนียงฮกเกี้ยนซึ่งใช้โดยราว ๆ ร้อยละเจ็ดสิบของประชากรในสาธารณรัฐจีน จัดเป็นสำเนียงย่อยของภาษาจีนฮกเกี้ยนที่เรียก ฮกโล และเป็นภาษาประจำชาติไต้หวัน อย่างไรก็ดี ภาษาราชกา ...

                                               

ภาษาอตายัล

ภาษาอตายัล เป็นภาษาของชาวอตายัลในไต้หวัน มีสำเนียงย่อย 32 สำเนียง โดยสำเนียงที่เป็นที่รู้จักมากคือ ซโควเลก ตโซเล และ มายรีนัก อยู่ในตระกูลออสโตรนีเซียน สาขากลุ่มเกาะฟอร์โมซา ใช้พูดทางภาคเหนือ มีการเขียนด้วยอักษรละตินและจัดพิมพ์พจนานุกรมและไวยากรณ ...

                                               

ภาษาซุกนี

Karamšoev, Dodchudo K. 1988-99. Šugnansko-russkij slovar. 3 vols. Moskva: Nauka. ISBN 5-02-016991-9 Vol. 2, ISBN 5-02-018101-3 /ISBN 5-02-017858-6 Vol. 3

                                               

ภาษายักโนบี

ภาษายักโนบี, ภาษารัสเซีย ягнобский язык /jagnobskij jazyk, ภาษาทาจิก забони яғнобӣ /zabon-i yaġnobî, ภาษาเปอร์เซีย زبان یغنابى /zæbān-e yæġnābī, ภาษาออสเซติก ягнобаг æвзаг /jagnobag ævzag, ภาษาเยอรมัน Jaghnobisch, Czech jaghnóbština, ภาษาสโลวัก j ...

                                               

ภาษายัซกุลยาม

ภาษายัซกุลยาม เป็นภาษากลุ่มอิหร่านสาขาปาร์มีร์ มีผู้พูดเป็นภาษาแม่ 4.000 คนเมื่อ พ.ศ. 2537 ในบริเวณแม่น้ำยัซกุลยาม โคร์โน-บาดักซาน ประเทศทาจิกิสถาน ส่วนใหญ่ผู้พูดภาษาน้จะพูดภาษาทาจิกได้ด้วย ผู้พูดภาษานี้ต่างจากผู้พูดภาษากลุ่มปาร์มีร์อื่นๆคือไม่ได ...

                                               

ภาษาอาหรับเอเชียกลาง

ภาษาอาหรับเอเชียกลาง เป็นสำเนียงของภาษาอาหรับที่ใช้พูดในอุซเบกิสถานและทาจิกิสถาน ปัจจุบันเป็นภาษาที่ใกล้ตายแล้ว เคยใช้พูดระหว่างชุมชนชาวอาหรับและเผ่าต่างๆในเอเชียกลาง ที่อยู่ในซามาร์คันด์ บูคารา กิซกวาดัรยา สุรคันดัรยา และคัตลอน รวมไปถึงอัฟกานิสถ ...

                                               

กลุ่มภาษาซามี

Skolt Sami 420 Inari Sami 300 Kainuu Sami extinct Kemi Sami extinct Akkala Sami extinct Mainland Peninsular Kildin Sami 500 Ter Sami 2–10

                                               

ภาษาคาม

ภาษาคาม หรือภาษาคามกูรา ภาษากามกูรา เป็นภาษาในกลุ่มทิเบต-พม่าใช้พูดในเขตที่สูงของเนปาลตะวันตกโดยเผ่ามาคัร โดยชนที่อยู่ตามพื้นที่ราบในบริเวณนั้นเป็นผู้พูดภาษาเนปาลหรือพูดภาษาเนปาลและภาษาเนวารี ที่นับถือศาสนาฮินดู บริเวณที่ชนเผ่านี้อาศัยอยู่นั้นเป็ ...

                                               

ภาษาตามาง

ภาษาตามาง เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงกลุ่มของสำเนียงที่ใช้พูดในเนปาลและสิกขิม ประกอบด้วย ตามางตะวันออก ตามางตะวันตกเฉียงเหนือ ตามางตะวันตกเฉียงใต้ ตามางกุรข่าตะวันออก และตามางตะวันตก ความคล้ายคลึงระหว่างตามางตะวันออกกับตามางสำเนียงอื่นๆ อยู่ระหว่าง 81% ...

                                               

ภาษาทูลุง

ภาษาทูลุง เป็นภาษากลุ่มกิรันตี ใช้พูดในเนปาลและสิกขิม มีผู้พูดราว 33.133 คน ชื่ออื่นๆคือ ภาษาทูลุนเก ไร ภาษาทูลู ลูวา ภาษาทูลูลัง ภาษาทูลุงลา ภาษาโทโลง โล ภาษาทูลุง เจมู และภาษาเตากู โลวา

                                               

ภาษาเนปาล

ภาษาเนปาล เป็นภาษากลุ่มอินโด-อารยันที่พูดในประเทศเนปาล ประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน และบางส่วนของประเทศพม่า เป็นภาษาราชการของประเทศเนปาล ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของเนปาลพูดภาษาเนปาลเป็นภาษาแม่ และชาวเนปาลอื่น ๆ หลายคนพูดเป็นภาษาที่สอง ชื่อของภาษาเนปา ...

                                               

ภาษาเนวาร์

ภาษาเนวาร์ หรือ ภาษาเนวารี หรือ เนปาล ภาษา เป็นภาษาหลักภาษาหนึ่งของเนปาล อยู่ในตระกูลทิเบต-พม่า เป็นภาษาในตระกูลนี้เพียงภาษาเดียวที่เขียนด้วยอักษรเทวนาครี พูดโดยชาวเนวาร์ ซึ่งอยู่ในหุบเขากาฏมาณฑุ มีความคล้ายคลึงกับภาษากลุ่มอินโด-อิเรเนียนด้วย คำว ...

                                               

ภาษาโบโด

ภาษาโบโด หรือ ภาษาโบโร จัดอยู่ในตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า พูดโดยชาวโบโดที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและเนปาล เคยเขียนด้วยอักษรละติน ปัจจุบันเขียนด้วยอักษรเทวนาครี

                                               

ภาษาสุนุวาร์

ภาษาสุนุวาร์ ภาษานี้ค้นพบครั้งแรกในโครงการหิมาลัย มีชื่อเรียกต่างกัน เช่น โกอีจโล, ซูนูวารี, กีรติ-โกอีจ,มุขียา ปัจจุบันเขียนด้วยอักษรเทวนาครี ส่วนระบบการเขียนแบบเดิมที่เรียกเชนติฉา ใช้น้อยลงตั้งแต่ พ.ศ. 2473

                                               

ภาษาโภชปุรี

ภาษาโภชปุรี เป็นภาษาที่พูดกันแพร่หลายทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย คือทางตะวันตกของรัฐพิหาร ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฌารขัณฑ์ และบริเวณปุรวัณฉัลของอุตรประเทศรวมถึงทางใต้ของเนปาล ภาษาโภชปุรีมีผู้พูดในกายอานา ซูรินาม ฟีจี ตรินิแดดและโตเบโก และมอริเ ...

                                               

ภาษาเลปชา

ภาษาเลปชา เป็นภาษาที่พูดโดยชาวเลปชา ในรัฐสิกขิม อินเดีย รวมทั้งบางส่วนของเนปาลและภูฏาน เขียนด้วยอักษรเลปชา ต้นกำเนิดของอักษรนี้ยังคลุมเครือ เริ่มแรกเขียนในแนวตั้งแบบเดียวกับอักษรจีน จัดเป็นภาษาท้องถิ่นในบริเวณที่ใช้พูด มีผู้พูดราว 50.000 คน

                                               

ภาษาลิมบู

ภาษาลิมบู เป็นตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า ใช้พูดในเนปาล สิกขิม และตำบลดาร์จีลิงในรัฐเบงกอลตะวันตก อินเดีย โดยชาวลิมบู ซึ่งส่วนใหญ่จะพูดภาษาเนปาลเป็นภาษาที่สอง ชื่อภาษา" ลิมบู” เป็นคำจากภาษาอื่นและไม่รู้ที่มา ชาวลิมบูเรียกตนเองว่า" ยักทุมบา” และเรียก ...

                                               

ภาษาสันถาลี

ภาษาสันถาลี เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมุนดา ใกล้เคียงกับภาษาโฮและภาษามุนดารี มีผู้พูด 6 ล้านคนในอินเดีย บังกลาเทศ เนปาล และภูฏาน ผู้พูดส่วนใหญ่อยู่ในอินเดีย กระจายอยู่ตามรัฐฌารขัณฑ์ อัสสัม พิหาร โอริศา ตรีปุระ และเบงกอลตะวันตก มีอักษรเป็ ...

                                               

ภาษาอวธี

ภาษาอวธี เป็นภาษาถิ่นของภาษาฮินดี ใช้พูดในเขตอวัธ ของรัฐอุตตรประเทศ และพบในรัฐพิหาร มัธยประเทศ เดลฮี รวมทั้งในประเทศเนปาลด้วย มีผู้พูดราว 20 ล้านคน

                                               

ภาษากุรุข

ภาษากุรุข เป็นภาษาในตระกูลภาษาดราวิเดียนที่พูดโดยเผ่าโอโรนหรือเผ่ากุรุข ที่อยู่ในรัฐพิหาร ฌารขัณฑ์ โอริศา มัธยประเทศ ฉัตตีสครห์ และเบงกอลตะวันตก ในประเทศอินเดีย และบังกลาเทศภาคเหนือ มีความใกล้เคียงกับภาษาบราฮุย และภาษามัลโตหรือภาษาปาหาเรีย บางครั ...

                                               

ภาษาคาซี

ภาษาคาซี เป็นภาษากลุ่มออสโตรเอเชียติกใช้พูดในรัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย อยู่ในสาขามอญ-เขมร และใกล้เคียงกับภาษากลุ่มมุนดาที่เป็นภาษาตระกูลออสโตรเชียติกที่มีผู้พูดในอินเดียกลาง มีผู้พูด 865.000 คน ในรัฐเมฆาลัย มีผู้พูดบางส่วนในหุบเขาตามแนวชายแดนด้านร ...

                                               

ภาษาคูมี

ภาษาคูมี มีผู้พูดทั้งหมด 62.090 คน พบในพม่า 60.000 คน ในรัฐยะไข่ พบในบังกลาเทศ 2.090 คน ในตำบลบันดาร์บัน และมีในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดียจำนวนหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุ่มภาษาทิเบต-พม่า สาขากูกี-ชีน-นาคา สาขาย่อยกูกี-ชีน ผู้พูดภาษานี้ในพ ...

                                               

กลุ่มภาษากูกี-ชีน

กลุ่มภาษากูกี-ชีน หรือ กลุ่มภาษากูกิช เป็นสาขาย่อยของกลุ่มภาษาทิเบต-พม่า ใช้พูดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย พม่าตะวันตก และบังกลาเทศตะวันออก ผู้พูดภาษาในกลุ่มนี้ในภาษาอัสสัมเรียกว่าชาวกูกี ในภาษาพม่าเรียกว่าชาวชีน และบางส่วนเรียกตนเองว่าชาวนาค ...

                                               

ภาษาเบงกอล

ภาษาเบงกอล เป็นภาษาที่พูดโดยประชากรของประเทศบังกลาเทศและรัฐเบงกอลตะวันตกในประเทศอินเดียซึ่งติดกับบังกลาเทศ นอกจากนี้ยังมีชุมชนของคนที่พูดภาษาเบงกอลที่ใหญ่พอควรในรัฐอัสสัม และในประชากรที่อพยพไปทางตะวันตกและตะวันออกกลาง รูปแบบมาตรฐานของภาษานี้เรียก ...

                                               

ภาษาเบาม์

ภาษาเบาม์ หรือภาษาบอง ภาษาบอม มีผู้พูดทั้งหมด 21.520 คน พบในอินเดีย 4.440 คน ในรัฐไมโซรัม ตรีปุระ อัสสัม พบในบังกลาเทศ 13.500 คน ในบริเวณทิวเขาจิตตะกอง พบในพม่า 3.580 คน ในบริเวณทิวเขาชีนตอนใต้ จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาข ...

                                               

ภาษาพังคัว

ภาษาพังคัว หรือ ภาษาพังคู มีผู้พูดทั้งหมด 2.730 คน พบในบังกลาเทศ 2.500 คน พบในอินเดีย 230 คน ในรัฐไมโซรัม พบในรัฐชีน ประเทศพม่าแต่ไมทราบจำนวนที่แน่นอน จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาขากูกี-ชีน-นาคา สาขาย่อยกูกี-ชีน เขียนด้วยอั ...

                                               

ภาษายะไข่ถิ่นรามรี

ภาษายะไข่ถิ่นรามรี หรือ ภาษายะไข่ถิ่นย่าง-บแย่ มีผู้พูดในพม่าทั้งหมด 810.000 คน ในรัฐยะไข่และเกาะรามรี จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุ่มภาษาทิเบต-พม่า สาขาพม่า-โลโล สาขาย่อยพม่า เรียงประโยคแบบประธาน-กรรม-กริยา

                                               

ภาษามณีปุระพิษณุปุระ

ภาษามณีปุระพิษณุปุระ เป็นภาษาในกลุ่มอินโด-อารยัน พูดในบางส่วนของแคว้นอัสสัม, ตรีปุระ, มณีปุระในประเทศอินเดีย และบางส่วนของบังกลาเทศ และพม่าต่างจากภาษามณีปุระหรือภาษาไมไตที่เป็นตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า

                                               

ภาษามรู

ภาษามรู หรือภาษามารู ภาษามูรุง มีผู้พูดทั้งหมด 51.230 คน พบในบังกลาเทศ 30.000 คน ในตำบลบันดัรบัน พบในอินเดีย 1.230 คน ในรัฐเบงกอลตะวันตก พบในพม่า 20.000 คน ในรัฐยะไข่ จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุ่มภาษาทิเบต-พม่า สาขามรู รากศัพท์ใกล้เคียงกับภา ...

                                               

ภาษามีโซ

ภาษามีโซ เป็นภาษาที่ใช้ในรัฐมิโซรัมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทิวเขาจิตตะกองกับทิวเขาชีน คำว่ามีโซแปลว่า "คนบนที่สูง" ภาษามีโซรวมทุกสำเนียง มีผู้พูดในอินเดีย 529.000 คน ในบังกลาเทศ 1.041 คน ในพม่า 12.500 คน รวมทั้งหมด 542.541 คน

                                               

ภาษายะไข่

ภาษายะไข่ หรือภาษาอาระกัน มีผู้พูดทั้งหมด 765.000 คน พบในพม่า 730.000 คน ในรัฐยะไข่ พบในบังกลาเทศ 35.000 คน จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุ่มภาษาทิเบต-พม่า สาขาพม่า-โลโล สาขาย่อยพม่า เป็นภาษาที่ยังคงลักษณะของภาษาพม่าดั้งเดิมไว้ คือยังคงเสียง /ร/ ...

                                               

ภาษาโรฮีนจา

ภาษาโรฮีนจา เป็นภาษาที่พูดโดยชาวมุสลิมโรฮีนจา มีผู้พูดทั้งหมด 1.500.000 คน พบในพม่า 1.000.000 คน ในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า พบในบังกลาเทศ 200.000 คน และอาจจะมีในมาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย และไทย จัดอยู่ในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน สา ...

                                               

ภาษาสิเลฏี

ภาษาสิเลฏี เป็นภาษาที่ใช้พูดโดยชาวสิลเหตที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบังกลาเทศ และทางใต้ของรัฐอัสสัม ใกล้เคียงกับภาษาเบงกอลจนอาจจะถือเป็นสำเนียงได้ ชาวสิลเหตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกามรูปในสมัยโบราณ มีลักษณะของภาษาอัสสัม เช่น การคงอยู่ของเสียงเ ...

                                               

ภาษาอนัล

ภาษาอนัล หรือ ภาษานามฟัว มีผู้พูดในอินเดีย 13.900 คน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมณีปุระ อาจจะมีผู้พูดภาษานี้ในพม่าและบังกลาเทศ จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาขากูกี-ชีน-นาคา สาขาย่อยกูกี-ชีน เขียนด้วยอักษรละติน ผู้พูดภาษานี้พูดภ ...

                                               

ภาษาอัสสัม

อัสสัม เป็นภาษาที่พูดโดยชาวพื้นเมืองในรัฐอัสสัม มีผู้พูดภาษานี้ในรัฐอรุณาจัลประเทศ และรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนืออื่นๆของอินเดีย รวมทั้งในประเทศภูฏานและบังกลาเทศด้วย จัดเป็นภาษากลุ่มอินโด-ยุโรเปียนตะวันออก คำว่าอัสสัมเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงกลุ่มชนที่อ ...

                                               

ภาษาอาโซ

ภาษาอาโซ มีผู้พูดทั้งหมด 12.340 คน พบในพม่า10.000 คน ในบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดี พบในบังกลาเทศ 2.340 คน ในจิตตะกอง บันดาร์บัน และรังกามาตี จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาขา กูกี-ชีน-นาคา สาขาย่อยกูกี-ชีน ผู้พุดภาษานี้ในพม่าจะพูดภ ...

                                               

ภาษาฮาชอง

ภาษาฮาชอง เป็นภาษากลุ่มอินโด-อารยันที่มีอิทธิพลมาจากตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า พูดโดยชาวฮาชอง 19.000 คน ในรัฐอัสสัม รัฐเมฆาลัย รัฐอรุณาจัลประเทศ และรัฐเบงกอลตะวันตกในอินเดีย และตำบลไมมันสิงห์ในบังกลาเทศ เขียนด้วยอักษรเบงกอลแบบอัสสัม เป็นภาษาที่กำลั ...

                                               

ภาษาลักเซมเบิร์ก

ภาษาลักเซมเบิร์ก เป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกซึ่งใช้พูดกันเป็นหลักในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้พูดทั่วโลกประมาณ 390.000 คน

                                               

ภาษากัมกาตา-วิรี

ภาษากัมกาตา-วิรี เป็นภาษากลุ่มนูริสถานที่ใหญ่ที่สุด มีสำเนียงหลักคือสำเนียงกาตา-วิรี กัมวิรี และมุมวิรี สองสำเนียงแรกมักแยกเป็นภาษาใหม่ต่างหาก ใช้พูดโดยชาวกาตา กอม กสโตและชาวเผ่าแบล็กโรบส์ในปากีสถานและอัฟกานิสถาน ในปากีสถานมีสำเนียงที่ต่างไปเรียก ...

                                               

ภาษากัศมีร์

ภาษากัศมีร์ หรือ ภาษาแคชเมียร์ เป็นภาษากลุ่มดาร์ดิก ใช้พูดในดินแดนกัศมีร์ จัดอยู่ในตระกูลอินโด-ยุเปียน สาขาอินโด-อารยัน เรียงประโยคแบบประธาน-กริยา-กรรม ในยุคแรกเขียนด้วยอักษรศารทา แล้วเปลี่ยนเป็นอักษรอาหรับแบบเปอร์เซียภายหลัง วรรณกรรมภาษากัศมีร์ม ...

                                               

ภาษาโควาร์

ภาษาโควาร์ จัดอยู่ในภาษากลุ่มดาร์ดิก มีผู้พูด 400.000 คน ในชิตรัล ประเทศปากีสถานทางตะวันตกฉียงเหนือ ในหุบเขายาซินและคูปิส ในคลิกิส บางส่วนของสวัตตอนบน เป็นภาษาที่สองในคลิกิสและฮันซา เชื่อกันว่ามีผู้พูดภาษาโควาร์จำนวนเล็กน้อยในอัฟกานิสถาน จีน อินเ ...

                                               

ภาษาโดกรี

ภาษาโดกรี เป็นภาษาในจัมมูร์และแคชเมียร์ รวมทั้งในรัฐปัญจาบและรัฐหิมาจัลประเทศ มีผู้พูดราว 2.1 ล้านคน แต่ก่อนถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาปัญจาบ แต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกภาษาหนึ่งในอดีตเขียนด้วยอักษรตกริ ซึ่งคล้ายกับอักษรสรทะที่ใช้เขียนภาษา ...

                                               

ภาษาโดมาอากี

ภาษาโดมาอากี หรือ ภาษาโดมากี ภาษาโดมา เป็นภาษาที่ใช้พูดทางเหนือของประเทศปากีสถาน อยู่ในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน สาขาอินโด-อิเรเนียน กลุ่มดาร์ดิก มีผู้พูดราว 500 คน พูดโดยชาวเบอริโช โดม หรือโดมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม บริเวณที่ใช้พูดอยู่ทางเหนือของตำ ...

                                               

ภาษาดารี

ภาษาดารี หรือ ภาษาเปอร์เซียดารี หรือ ภาษาเปอร์เซียตะวันออก เป็นชื่อที่ใช้เรียกภาษาเปอร์เซียสำเนียงหนึ่งที่ใช้พูดในอัฟกานิสถาน และเป็นชื่อทางการที่รัฐบาลอัฟกานิสถานใช้ในรัฐธรรมนูญ ภาษาดารีเป็นภาษาราชการในอัฟกานิสถานรองจากภาษาปาทาน และใช้เป็นภาษากล ...