ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 193                                               

ท้าววิรูปักษ์

ท้าววิรูปักษ์ เป็นหนึ่งในสี่จาตุมหาราชผู้ปกครองทิศตะวันตก เป็นโอรสของท้าวลัสเตียนและนางกาลอัคคีนาคราช มีพระอนุชาคือท้าวทศชิตฤทธิรณ และเป็นเทพเจ้าแห่งนาคทั้งปวง ในเทวตำนานยุคต้นทรงดำรงตำแหน่งท้าวสักกะ นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงในขันธปริตร บทสวดเจ็ดตำน ...

                                               

วีนัส (เทพปกรณัม)

วีนัส เป็นเทพเจ้าโรมันซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมความรัก ความงาม เพศ ภาวะเจริญพันธุ์และความรุ่งเรือง ในเทพปกรณัมโรมัน พระนางทรงเป็นมารดาแห่งชาวโรมันผ่านพระโอรส ไอนีอัส ผู้รอดจากสงครามกรุงทรอยแล้วหนีมายังอิตาลี จูเลียส ซีซาร์อ้างว่าพระนางเป็นบรรพบุรุษขอ ...

                                               

เวพาร์

ในปิศาจวิทยา เวพาร์ เป็นดยุกแห่งนรกผู้มีอสูรใต้บังคับบัญชา 29 กอง บางครั้งก็เรียกว่า เซพาร์ หรือ เวฟาร์ ในบท อาร์สโกเอเทีย จากหนังสือกุญแจย่อยของโซโลมอน ระบุถึงเวพาร์เป็นปิศาจตนที่ 42 ส่วน ซูโดโมนาร์เชีย แดโมนัม ระบุถึงเป็นตนที่ 33 เวพาร์มีอำนาจค ...

                                               

ท้าวเวสวัณ

ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ในรามเกียรติ์เป็นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางศรีสุมณฑา มีพระอนุชาคือ ท้าวกุเปรัน ท้าววัสวตีวัณ ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภา ...

                                               

เวอริทัส

เทพีเวอริทัส เป็นเทพีในตำนานเทพเจ้าโรมันที่เทียบเท่ากับเทพีอเลเธีย ในตำนานเทพเจ้ากรีก เทพีเวอริทัสเป็นเทพีแห่งความสัตย์ เวอริทัสเป็นลูกสาวของเทพแซทเทิร์นและเป็นแม่ของเทพีเวอร์ชู กล่าวกันว่าเวอริทัสซ่อนตัวอยู่ก้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ holy well เพราะเ ...

                                               

ศาสนาอียิปต์โบราณ

เทพปกรณัมแห่งไอยคุปต์ หรือ ศาสนาของชาวไอยคุปต์ คือศาสนาหรือความเชื่อในรูปแบบพหุเทวนิยม ของชาวอียิปต์โบราณ เมื่อกว่า 3.000 ปีที่แล้ว เป็นศาสนาที่นำสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ มาผูกโยงกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยชาวอียิปต์โบราณจะนับถือเทพต่างกัน ขึ้นอยู่ก ...

                                               

พระแม่ศีตลาเทวี

พระแม่ศีตลาเทวี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู เป็นที่นิยมบูชาในอินเดียภาคเหนือ รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศเนปาล ประเทศบังกลาเทศ และประเทศปากีสถาน ชาวฮินดูและคัมภีร์ในศาสนาฮินดูนั้นถือพระนางทรงเป็นภาคหนึ่งของพระแม่ปารวตี และทรงมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระแม่มารีอัม ...

                                               

สติกซ์

สติกซ์ เป็นพระธิดาของไททันโอเชียนัส และไททันเทธีส และเป็นมเหสีของเทพพาลลัส ลูกๆ ของนางคือเทพซีลุส เทพีไนกี้ เทพคราตอส และเทพีไบอา อีกด้วย) เทพีสติกซ์ช่วยเหลือเทพซุส Zeus ในสงครามกับเหล่าไททันที่เรียกว่า ไททันโนมาเคีย Titanomachia นางเป็นองค์แรกที ...

                                               

สเลย์ปนีร์

ในตำนานนอร์ส สเลย์ปนีร์ เป็นม้าแปดขาของจอมเทพโอดินน์ เป็นลูกของเทพโลกีกับม้าสวาดิลวารี ได้รับการบรรยายว่าเป็นม้าที่ดีที่สุด และในบางครั้งเมื่อขี่มันจะนำไปสู่ตำแหน่งของเฮ็ล

                                               

สวรรค์

สวรรค์ หมายถึง ภพหนึ่งในคติของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนายูดาห์ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามอันเป็นสถานที่ตอบแทนคุณงามความดีของมนุษย์ที่ได้ทำไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้

                                               

สัตบริภัณฑ์

สัตตบริภัณฑ์คีรี เป็นชื่อภูเขาในตำนานพุทธศาสนา เชื่อว่าตั้งอยู่กลางป่าหิมพานต์ มีเทือกเขา ๗ เทือก ประกอบด้วย เขากรวิก เขาอิสินธร เขาอัสกรรณ เขาสุทัส เขาเนมินธร เขาวินตกะ เขายุคนธร แต่ละเขาจะเรียงเป็นชั้นๆ ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ และจะมีแม่น้ำสีทันดร ...

                                               

สัตยยุค

สัตยยุค เป็นยุคแห่งสัจธรรมอันมั่นคง มีพระพรหมองค์เดียวเป็นใหญ่ ไม่มีเทพเทวาอื่นๆ ไม่มีมาร ใครปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จตามปรารถนา ไม่มีการค้าขาย แลกเปลี่ยน ไม่มีโลภ โกรธ หลง ทุจริต คดโกง และไม่มีความเศร้าเสียใจใดๆ บุคคลที่เกิดในยุคนี้จะเป็น "สัตตบุรุษ ...

                                               

ท้าวสันดุสิต

ท้าวสันดุสิต เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตและเทพในชั้นนี้ทั้งหมด ในสวรรค์ชั้นนี้ถือเป็นชั้นที่เปี่ยมไปด้วยปีติ และกามคุณเบาบางกว่าสวรรค์ชั้นอื่น เป็นชั้นที่พระโพธิสัตว์อยู่อาศัยมากที่สุด พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงประทับในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ก่อนไ ...

                                               

สัพพัญญู

สัพพัญญู) หรือ สรรเพชญ แปลว่า ผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้รู้ทั่ว คือรู้สิ่งทั้งปวงอย่างสัมบูรณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในคติเทวนิยมมักใช้คำนี้เป็นเนมิตกนามของพระเป็นเจ้า เพราะเชื่อว่าพระองค์ทรงคุณลักษณะเช่นนั้น และเรียกคุณลักษณะนั้นว่า สัพพัญ ...

                                               

สัสสตทิฐิ

สัสสตทิฐิ แปลว่า ความเห็นว่าเที่ยง เป็นทิฐิที่ตรงกันข้ามกับ อุจเฉททิฐิ ศาสนาพุทธถือว่าทั้งสัสสตทิฐิและอุจเฉททิฐิเป็นมิจฉาทิฐิ สัสสตทิฐิ เป็นลัทธิความเห็นที่มีมาก่อนสมัยพุทธกาล โดยเห็นว่าอัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งเที่ยงแท้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ขาดสู ...

                                               

สารัตถะ

ในทางปรัชญา สารัตถะ คือคุณลักษณะหรือภาวะอันเป็นเนื้อแท้ ซึ่งทำให้สิ่งหนึ่ง ๆ เป็นตัวของตัวเอง แตกต่างจากสิ่งอื่น ๆ คตินิยมที่ยอมรับว่าสารัตถะมีอยู่จริง เรียกว่า สารัตถนิยม แต่ละคตินิยมมีทัศนะเกี่ยวกับสารัตถะของมนุษย์ต่างกันไป นักเหตุผลนิยมถือว่าค ...

                                               

ท้าวสุยาม

ท้าวสุยาม เป็นเทวราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามา ในวิสุทธชนวิลาสินีระบุว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วทรงพระดำเนินไป 7 ก้าวนั้น ท้าวสุยามได้ถือพัดวาลวีชนีตามเสด็จด้วย ส่วนมธุรัตถวิลาสินีระบุว่า เมื่อท้าววสวัตตียกกองทัพมารมาผจญพระองค์ขณะทรงบำเพ็ญเพ ...

                                               

พระสุรัสวดี

พระสุรัสวดี หรือ พระสรัสวดี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ผู้อุปถัมภ์ความรู้, ศิลปะ, ดนตรี, ปัญญา และการเรียนรู้ เป็นพระชายาของพระพรหม และเป็นหนึ่งในตรีเทวีร่วมกับพระลักษมีและพระปารวตี ช่วยเหลือตรีมูรติในการสร้าง รักษา และทำลายเอกภพ ตามลำดับ พระสุรัสวดี เ ...

                                               

เสือขาว

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับ เสือขาว หากต้องการดูบทความเสือขาวที่เป็นสัตว์ ดูที่ เสือขาวเบงกอล เสือขาว จีน: 白虎 ; พินอิน: Bái Hǔ ; ญี่ปุ่น: 白虎 びゃっこ code: ja is deprecated ; เกาหลี: 백호 code: ko is deprecated ; เวียดนาม: Bạch Hổ, 白虎) เป็ ...

                                               

หงส์แดง

หงส์แดง หรือ หงส์ไฟ เป็นสัตว์วิเศษตามความเชื่อของจีน มีลักษณะเด่นของนก 5 ชนิดรวมกัน มีขนเป็นเปลวไฟ ชาวจีนยกย่องให้เป็นสัตว์มงคลตัวแทนของเพศหญิง คู่กับมังกรตัวแทนของผู้ชาย บางตำนานบอกว่าเป็นสัตว์วิเศษชนิดเดียวที่สามารถต่อกรกับมังกรได้ แม้ว่าหงส์จะ ...

                                               

หนู กันภัย

หนู กันภัย มีชื่อจริงว่า นาย สมพงษ์ กันภัย เป็นนักสักที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการสักยันต์แบบที่เรียกว่า "ห้าแถว" ซึ่งเปนความเชื่อส่วนบุคคลว่ามีอิทธิฤทธิ์ทำให้ผู้สักนั้นอยู่ยงคงกระพัน ของมีคมฟันแทงไม่เข้า นาย สมพงษ์ กันภัย เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ...

                                               

ผีหลังกลวง

ผีหลังกลวง เป็นผีตามความเชื่อของชาวไทยภาคใต้ เชื่อว่ามีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนทั่วไป แต่ที่หลังมีลักษณะกลวงโบ๋ อาศัยอยู่เป็นฝูง ๆ มักปรากฏเข้ามาพูดคุยหรือขอพักค้างแรมด้วยกับคนที่เข้ามาในป่า มีนิทานเล่าว่า มีผู้ชายคนหนึ่งได้เข้าไปพักค้างแรมในป่า และ ...

                                               

หลี่จิ้ง

หลี่จิ้ง หรือ ถักทะลีทีอ๋อง เป็นหนึ่งในจตุโลกบาลจีนซึ่งตรงกับท้าวเวสสุวรรณ หลี่จิ้งมีบุตรสามคน คือ จินจา มูจา และนาจา เดิมหลี่จิ้นเป็นแม่ทัพสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนต้น ได้ออกมาล่าสัตว์กับองค์ฮ่องเต้ พระนามว่า จ้าวอ๋อง ทั้งคู่จะดักจับกวางหนุ่มตัวหนึ่ง ข ...

                                               

หินดำ

หินดำ คือหินสีดำที่ประดิษฐานอยู่ที่มุมหนึ่งของกะอฺบะหฺ มีทรงกลมรี มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 ซม. ล้อมกรอบด้วยเงิน ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว มีการแตกหักออกเป็นหลายชิ้น เนื่องจากการเสียหายในช่วงที่หินดำถูกขโมยและนำออกไปในช่วงปี ค.ศ. 930 และได้ถูกนำกล ...

                                               

โหราศาสตร์สำนักฮัมบวร์ค

โหราศาสตร์ยูเรเนียน หมายถึง โหราศาสตร์แขนงหนึ่ง โดยนาย อัลเฟรด วิตเตอร์ ชาวเยอรมัน เป็นผู้พัฒนาขึ้นมา โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะสถาปนาเป็นโหราศาสตร์ระบบใหม่ แต่กล่าวว่าเป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าสืบต่อกันมาแต่โบราณที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ...

                                               

ฟรีเมสัน

องค์กรฟรีเมสัน เป็นองค์กรภราดรภาพที่มีที่มาของเบื้องหลังอันลึกลับตั้งแต่ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 องค์กรฟรีเมสันในปัจจุบันมีด้วยกันหลายรูปหลายแบบในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีสมาชิกประมาณ 5 ล้านคนที่รวมทั้งเกือบ 2 ล้านคนใน ...

                                               

อติเทวนิยม

อติเทวนิยม คือลัทธิที่เชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดมีองค์เดียว ส่วนเทพเจ้าอื่น ๆ แม้มีฤทธิ์อำนาจในตนเองแต่ด้อยกว่าเทพเจ้าสูงสุด มักซ์ มึลเลอร์ 1823-1900 นักอินเดียวิทยา และผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตชาวเยอรมัน เป็นบุคคลแรกที่เสนอว่าศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาฮินด ...

                                               

อเทวนิยม

อเทวนิยม คือ ทรรศนะที่ไม่เชื่อว่ามีพระเป็นเจ้า และเชื่อในกฎธรรมชาติ ตรงกันข้ามกับเทวนิยม อเทวนิยมแตกต่างจากอไญยนิยม ซึ่งเป็นมุมมองที่ว่ามนุษย์ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ รวมถึงปรากฏการณ์ที่ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยประสบการณ์ทางผัสสะ คำว่า a ...

                                               

อบันดันเชีย

เทพีอบันดันเชีย เป็นเทพีในตำนานเทพปกรณัมโรมันแห่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งมี ในตำนานเทพเจ้าโรมันอบันดันเชียหรือที่รู้จักกันในชื่อ" อันโนนา” ถือว่าเป็นเทพีชั้นรองและเป็นผู้พิทักษ์กรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ทำให้เป็นผู้แจกจ่ายอาหารและเงินท ...

                                               

ออโรรา (เทพปกรณัม)

เทพีออโรรา เป็นพระนามในตำนานเทพปกรณัมโรมันของเทพีอีออส ผู้ซึ่งเป็นเทพีเก่าแก่แห่งรุ่งอรุณของตำนานเทพปกรณัมกรีก คำว่า Aurora เป็นคำในภาษาละตินซึ่งแปลว่ารุ่งอรุณ เทพีออโรราจะปรากฏตัวใหม่ในทุก ๆ เช้า ช่วงเวลารุ่งสาง และโบยบินข้ามท้องฟ้า เป็นการประกา ...

                                               

อะกลีอา

อะกลีอา หรือ อะไกลอา เป็นเทพีองค์เล็กที่สุดในสามองค์ในกลุ่มเทพีชาริทีสในตำนานเทพเจ้ากรีกที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า "Three Graces" เทพีอะกลีอาเป็นธิดาของซูสและยูริโนมี เทพีอะกลีอาปรากฏเป็นหนึ่งในสามเทพีในรายละเอียดของภาพ "ฤดูใบไม้ผลิ" โดยซันโดร บ ...

                                               

อันโดรมาเลียส

ในปิศาจวิทยา อันโดรมาเลียส เป็นเอิร์ลแห่งนรกผู้มีอสูรใต้บังคับบัญชา 36 กองและเป็นปิศาจตนที่ 72 ในบท อาร์สโกเอเทีย จากหนังสือกุญแจย่อยของโซโลมอน อันโดรมาเลียสมีลักษณะเป็นชายผู้ใช้มือกุมงูพิษขนาดใหญ่ไว้ มีอำนาจในการทำให้หัวขโมยและของที่ถูกขโมยไปกลั ...

                                               

อัยยัปปัน

พระสวามีอัยยัปปา ทรงเป็นเทวะท้องถิ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ในรัฐเกรละและเป็นที่นิยมบูชาในภาคใต้ของประเทศอินเดีย

                                               

อัลซิโอเน่

อัลซิโอเน่ เป็นสตรีกึ่งเทพในตำนานเทพปกรณัมกรีก และบางครั้งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในพลีเอเดส อีกด้วย แต่บ่อยครั้งที่เชื่อว่านางเป็นพระธิดาของเทพเอโอรัส เทพแห่งสายลม และเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ซีอิกซ์ นางยังมีพระโอรสนามอีออสโฟรัส กษัตริย์แห่งเมืองเธสซาลี ...

                                               

อัสทราเอีย

เทพีอัสทราเอีย เป็นเทพีในตำนานเทพปกรณัมกรีกที่ได้รับการบรรยายว่าเป็นเทพีแห่งความยุติธรรม เทพีที่รักความสงบ เป็นบุตรีของซูสและเธมิส ทำให้รู้จักกันในเรื่องของพรหมจรรย์และความไร้เดียงสา จนเชื่อมโยงไปถึงความยุติธรรมและความสงบสุขของมนุษย์ อัสทราเอียเป ...

                                               

อากาเรส (ปีศาจ)

อากาเรส ในตำรากุญแจย่อยของโซโลมอน กล่าวว่าเป็นปีศาจที่มีฤทธิ์ในทางด้านการทำให้เกิดแผ่นดินไหว การพูดหยาบคาย และการบั่นทอนฐานันดรศักดิ์ มันจะแฝงตัวมาเพื่อทำให้เราหงุดหงิด อารมณ์เสีย เราจะเริ่มพูดจาหยาบคาย อารมณ์ร้าย ทำให้ดูไม่สุภาพ ในที่สุดเราจะดูเ ...

                                               

อาตัม

อาตัม เป็นสุริยเทพสมัยก่อนราชวงศ์ และเป็นเทพดั้งเดิมของเมืองเอธีโอโปลิส ลักษณะในตำนานใกล้เคียงกับสุริยเทพรา กำเนิดจากน้ำหรือจากเทพนุน ลักษณะเป็นชายชรามีหนวด

                                               

อาเทน

อาเทน เป็นสุริยเทพพระองค์หนึ่ง ได้รับการนับถือมากในสมัยฟาโรห์อเมนโฮเตปที่ 4 ที่ต้องการเปลี่ยนให้ชาวอียิปต์นับถือเทพอาเทนเพียงพระองค์เดียว ทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นแอเคนาเทนและสร้างเมืองอเคทาเทนเป็นเมืองหลวงใหม่ถวายแด่เทพเจ้าพระองค์นี้ อาเทนเ ...

                                               

อามัตสึมิกาโบชิ

อามัตสึมิกาโบชิ หรือ อาเมะ โนะ คางาเซโอะ เป็นเทพเจ้าในตำนานของญี่ปุ่น โดยเป็นเทพแห่งดวงดาวและความชั่วร้าย

                                               

อาเมน

อาเมน หรือ เอเมน หรือ อามีน เป็นคำประกาศยืนยัน ที่พบในคัมภีร์ฮีบรูและคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ โดยมีความหมายว่า "ขอพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นดังนั้น" ในศาสนายูดาห์ ใช้ในการกล่าวตอบกลับเมื่อจบคำอธิษฐาน ว่า อาเมน และในศ ...

                                               

อาเมิน

อาเมิน เป็นสุริยเทพพระองค์หนึ่งและเป็นเทพประจำเมืองธีบส์ มักขนานามรวมกับเทพราเป็นเทพอาเมิน-เรหรืออาเมิน-เร ชาวกรีกเชื่อว่าเทพองค์นี้คือเทพซีอุสของพวกเขา

                                               

อารัคเน

อารัคเน เป็นเรื่องที่ถูกเพิ่มเติมในตำนานเทพปกรณัมกรีกในภายหลัง ชื่อของอารัคเนมีความหมายว่า "แมงมุม" นางเป็นสาวทอผ้าที่มีฝีมือดีมากจนกระทั่งนางถือดีในทักษะของตนและเริ่มโอ้อวดว่าฝีมือการทอผ้าของตนเยี่ยมยอดกว่าเทพีอาธีนา เทพีแห่งการทอผ้า อีกเสียด้วย ...

                                               

อิซานางิ

อิซานางิ เทพกำเนิด เจ้าแห่งท้องฟ้า,แสงสว่าง และสรวงสรรค์ มีง้าวเป็นอาวุธ มีภรรยาและน้องสาวคือ อิซานามิ ปฐมเทพี เจ้าแห่งโลก,ผืนแผ่นดิน และความมืด มีกระจกทองแดงห้อยคอเป็นของวิเศษประจำตัว ซึ่งส่องแสงระยิบระยับทำให้โลกอันมืดมิดสว่างขึ้น แสงสว่างจากกร ...

                                               

อีคิดนา (เทพปกรณัม)

อีคิดนา ในตำนานเทพปกรณัมกรีกเป็นสตรีที่งดงาม แต่ท่อนล่างเป็นงูขนาดยักษ์ เป็นภรรยาของไทฟอน และมีลูกด้วยกันหลายตัวเช่นกัน เช่น เซอร์เบอรัส สฟิงซ์ ไคเมร่า และไฮดรา นับเป็นมารดาของเหล่าอสูรกายที่มีชื่อเสียงอีกตนหนึ่งและได้มีลูกกับซุสคือไออาคอสซึ่งต่อ ...

                                               

อีดิปัส

อีดิปัส หรือ ออยดิปุส, สำเนียงอเมริกัน: /ˈɛdɨpəs/ ; กรีก: Οἰδίπους แปลว่า "เท้าบวม") เป็นกษัตริย์เมืองธีบส์ในเทพปกรณัมกรีก เป็นบุตรของกษัตริย์ไลอัส แห่งธีบส์ ที่เกิดแต่พระนางโยคัสตา เมื่อแรกเกิดได้รับคำทำนายจากเทพพยากรณ์ว่า เมื่อโตขึ้นจะเป็นผู้ฆ่ ...

                                               

อีเธอร์ (เทพปกรณัม)

                                               

อูงาจิง

อูงาจิง หรือ อูงะโนะคามิ เป็นคามิหรือเทพแห่งการเก็บเกี่ยวและความอุดมสมบูรณ์ตามคติปรัมปราวิทยาญี่ปุ่น อูงาจิงมีทั้งเพศชายและเพศหญิง มีลักษณะคือมีศีรษะเป็นมนุษย์แต่มีร่างกายเป็นงู หากเป็นแบบเพศหญิงจะมีหัวเป็นผู้หญิง แต่หากเป็นเพศชายจะมีหัวเป็นชายแก ...

                                               

เอพิมีเทียส

เอพิมีเทียส เป็นไททันซึ่งเป็นน้องชายฝาแฝดของโพรมีเทียสและเป็นสามีของแพนโดรา เขาและโพรมีเทียสพี่ชายเป็นเสมือนตัวแทนของมนุษย์ และมีบุคลิกที่ตรงกันข้ามกัน โพรมีเทียสเป็นผู้มีปัญญาและมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในขณะที่เอพิมีเทียส ที่แปลว่า การทำก่อนคิด ...

                                               

เอลิกอส

ในปิศาจวิทยา เอลิกอส เป็นดยุกแห่งนรกผู้มีอสูรใต้บังคับบัญชา 60 กองและเป็นปิศาจตนที่ 15 ในบท อาร์สโกเอเทีย จากหนังสือกุญแจย่อยของโซโลมอน ชื่ออื่นๆของเอลิกอสก็คือ อบิกอร์ และ เอลิกอร์ เอลิกอสมีอำนาจในการเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ สามารถทำนายผลของสงคราม ...

                                               

แอตลัส (เทพปกรณัม)

แอตลัส เป็นหนึ่งในเหล่าไททันที่ก่อกบฏในสงครามไททัน หลังจากที่พ่ายแพ้ต่อเหล่าเทพโอลิมเปียแล้ว แอตลัสก็ถูกลงโทษให้เป็นผู้แบกท้องฟ้า ไว้บนบ่า แอตลัสเป็นผู้ช่วยให้เฮอร์คิวลีสสามารถทำภารกิจสำเร็จหนึ่งภารกิจ นั่นคือการไปนำแอปเปิลทองคำของเฮสเพริดีสมาให้ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →