ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191
                                               

ทะไลลามะ

ทะไลลามะ หรือ ดาไลลามะ เป็นตำแหน่งประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต ทะไลลามะ มาจากภาษามองโกเลีย далай แปลว่า มหาสมุทร และภาษาทิเบต བླ་མ ་bla-ma แปลว่า พระชั้นสูง ตามประวัติศาสตร์ของ ...

                                               

ทาร์ทารัส

ในเทพปกรณัมคลาสสิก เบื้องล่างของยูเรนัส ไกอาและพอนตัส ทาร์ทารัส หรือ ทาร์ทารอส เป็นหลุมลึกหรือห้วงอเวจีที่ลึกและมืดหม่นไม่มีที่สิ้นสุด ถูกใช้เป็นสถานที่คุกมืดสำหรับทรมานและทำให้ได้รับความเจ็บปวดแก่โครนอสซึ่งอยู่ใต้โลกบาดาลเป็นที่ที่ซุสใช้เคียวของ ...

                                               

ทาไลอา

ทาไลอา เป็นเทพีองค์หนึ่งในสามองค์ในกลุ่มเทพีชาริทีสในตำนานเทพเจ้ากรีกที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า "Three Graces" เทพีทาไลอาเป็นธิดาของซูสและยูรีโนมี และเป็นเทพีแห่งแรงบันดาลใจของเรื่องชวนหัวและกวีนิพนธ์เชิงอุดมคตินิยม "Θάλεια" แผลงมาจากภาษากรีก "θ ...

                                               

ท้าวธตรฐ

ท้าวธตรฐ เป็นหนึ่งในสี่จาตุมหาราช เทพเจ้าแห่งคนธรรพ์ ผู้ปกครองทิศตะวันออก ฤดูร้อน ธาตุไฟ ทรงพิณเป็นสัญลักษณ์

                                               

ท้าวอัศกรรมมาลา

ท้าวอัศกรรณมาราสูร เจ้าเมืองดุรัม เป็นเพื่อนอีกตนหนึ่งของทศกัณฐ์ ได้ขอทศคีรีวัน ทศคีรีธร โอรสฝาแฝดของทศกัณฐ์ที่เกิดกับนางช้าง ไปเป็นลูกบุญธรรม เมื่อลูกบุญธรรมทั้งสองและทศกัณฐ์ตาย ท้าวอัศกรรณมาราสูรก็ยกทัพไปช่วยแก้แค้น จึงถูกพระรามแผลงศรตัดตัวขาด ...

                                               

ทุกรกิริยา

ทุกรกิริยา แปลว่า" การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก” ใช้ในบริบททางศาสนาและจิตวิญญาณ เพื่อหมายถึงการทรมานร่างกายตนเอง เพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาป ทุกรกิริยา” อย่างง่ายที่สุดคือการละเว้นจากกิเลสบางอย่าง เช่น การงดดื่มสุรา หรือการเลือกใช้ชีวิตอันสมถะ เช่ ...

                                               

เทพเจ้าเตาไฟ

เทพเจ้าเตาไฟ หรือ จ้าวฮุ่นก้อง หรือ ซีเบ่งจ้าวกุน แต่ก่อนมีชายตัดฟืนคนหนึ่งแซ่จาง ชื่อติ้งฟุ กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกตัญญูต่อมารดามาก เมื่อมีเงินก็จะให้มารดาเป็นคนเก็บ วันหนึ่งจางติ้งฟุได้ช่วยสาวน้อยคนหนึ่งไว้ได้ ขณะกำลังถูกสองส ...

                                               

เทพเจ้าในห้องสิน

ไท้อิมแชกุน ไท้เอี้ยงแชกุน รายพระนามเทวดาที่ได้รับการสถาปนาในห้องสิน นฺหวี่วา รายพระนามเทวดาจีน เจ้าแม่จูแซเนี้ย เทพเจ้าและผู้เศษของจีน เตียนบ๊อ พระเจ้าชางโจ้ว

                                               

เทพเจ้าแห่งโอลิมปัส

ในเทพปกรณัมกรีก เทพเจ้าแห่งโอลิมปัส เป็นเทพเจ้าหลักของศาสนากรีกโบราณ โดยมากถือว่าประกอบด้วยซูส ฮีรา โพไซดอน ดิมีเทอร์ อะธีนา อะพอลโล อาร์ทิมิส แอรีส แอโฟรไดที ฮิฟีสตัส เฮอร์มีส และเฮสเตียหรือไดอะไนซัส บางครั้งรวมเฮดีสและเพอร์เซฟะนีเป็นส่วนหนึ่งขอ ...

                                               

เทพเจ้าอียิปต์โบราณ

เทพเจ้าอียิปต์โบราณ เป็นเทพและเทพีซึ่งได้รับการบูชาในอียิปต์โบราณ ความเชื่อและพิธีกรรมแวดล้อมเทพเจ้าเหล่านี้เป็นแก่นของศาสนาอียิปต์โบราณ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ช่วงใดช่วงหนึ่ง เทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของพลังและปรากฏการณ์ธรรมชาติ และช ...

                                               

เทพารักษ์

เทพารักษ์ หมายถึง เทวดาที่ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตามศาสนาพุทธ ถือว่าเทพารักษ์เป็นเทพระดับหนึ่ง ในสวรรค์ชั้นกามาพจรภพ บางที่อาจเรียกว่าเป็นเทวดา บางที่อาจเรียกว่าผี หากสิงสถิตอยู่หรือเป็นเจ้าของหรือเป็นใหญ่ในที่ใด ก็จะเรียกเป็น เจ้าที่, เจ้าท ...

                                               

คาริทีส

คาริทีส หรือ ไตรเทพี ตามตำนานเทพเจ้ากรีก" Charis” เป็นเทพีองค์หนึ่งในบรรดา" Charites” ซึ่งเป็นเทพีแห่งความมีเสน่ห์, ความงาม, ธรรมชาติ, การสร้างสรรค์ และ การเจริญพันธุ์ จำนวนเทพีคาริทีสเดิมมีด้วยกันสามองค์ตั้งแต่องค์ที่มีอาวุโสที่สุดเทพีอกลาเอีย, ...

                                               

เทฟนุต

เทฟนุต เป็นเทพีแห่งฝนและความชุ่มชื้น เป็นชายาของเทพชู มีโอรสธิดาคือเทพเกบและเทพีนัต ทรงเป็นดวงตาของสุริยเทพรา ลักษณะเป็นหญิงสาว พระเศียรสวมวงสุริยะหรือหน้ากากสิงโต

                                               

เทวดา

เทวดา หรือ เทพ ตามคติความเชื่อทางศาสนาต่าง ๆ หมายถึง ชาวสวรรค์ที่เป็นโอปปาติกะ มีกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์ และเสวยสุขในสรวงสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่ดี เทวดาผู้หญิงเรียกว่า เทวี หรือ "เทพี" หรือ นางฟ้า เทวดาผู้มีมิจฉ ...

                                               

เทวไท

เทวไท หรือ เทพไท เป็นบุคคลประเภทหนึ่งทำหน้าที่คล้ายพราหมณ์ หรือปุโรหิต ในลัทธิฟ้าหลวงของชาวอาหม ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ให้แก่ชาวบ้านชาวเมือง พร้อมกันนั้นก็ ทำหน้าที่ เป็นผู้จารึก และทำตำนานของอาหมด้วย บุคคลประเภทนี้เรียกว่า "เทวไท" หรือ " ...

                                               

เทวี

เทวี หมายถึง เทวดาผู้หญิง เทวีบางองค์เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น โลก ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นแม่ เป็นต้น ลัทธิศาสนาที่บูชาเทวีเป็นหลัก เช่น ลัทธิศักติในศาสนาฮินดู พระนางตาราในศาสนาพุทธแบบทิเบต เป็นต้น

                                               

เทอร์รา (เทพปกรณัม)

เทพีเทอร์ร่า ตามตำนานเทพปกรณัมโรมัน เป็นเทพีบุคลาธิษฐานแห่งโลก พระนามของนางแปลว่า "พระแม่ธรณี" ในภาษาละติน ชาวโรมันจะสวดอ้อนวอนต่อนางเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว นอกจากนี้นางและเทพีเซเรส เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ยังมีส่วนช่วยในเรื่องผลผลิตของไร่นา เทพีเ ...

                                               

เทอราพิน

เทอราพิน หรือ เทอพินนี เป็นเต่าชนิดหนึ่งปรากฏอยู่ในนิทาน เทอราพินเป็นเต่าเจ้าอารมณ์ เจริญอาหาร และเกียจคร้าน ด้วยลักษณะดังกล่าวทำให้ภาพวาดประกอบหนังสือนิทานเด็กมักวาดเทอราพินให้มีขนาดใหญ่กว่าเต่าทั่ว ๆ ไป มีพุงยื่น และคางสั้น แต่ทั้งนี้ เทอราพินเ ...

                                               

แทนาทอส

แทนาทอส เป็นเทพองค์หนึ่งในตำนานเทพของกรีก เป็นเทพแห่งความความตาย เป็นผู้ที่สามารถควบคุมความตายของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก เป็นบุตรชายของนิกซ์ เทพีแห่งราตรี และ อีราบัส เทพแห่งความมืด เป็นน้องชายฝาแฝดของฮิปนอส เทพแห่งนิทรา โดยทั้งคู่อาศัยอยู่ยังขุ ...

                                               

ไทฟอน

ไทฟอน เป็นอสูรกายยักษ์ซึ่งได้เกิดมาจากพระแม่ธรณีไกอา กับปีศาจทาร์ทารัสซึ่งถือกำเนิดเป็นไทฟอน บ้างก็ว่าร่างกายเป็นคน น้ำตาเป็นพิษ มีหัวร้อยหัว ซึ่งเจอาได้สั่งให้ไทฟอนไปโค่นเขาโอลิมปัส พลังของไทฟอนร้ายกาจถึงขั้นสามารถกางปีกปิดโลกได้ เมื่อเคลื่อนไหว ...

                                               

ทีมิส

ทีมิส เป็นเทพีในกลุ่มไททันตามเทพปกรณัมกรีกซึ่งได้รับการพรรณนาว่าสามารถ "ให้คำปรึกษาที่ดี" และเป็นบุคคลาธิษฐานของความสงบเรียบร้อย กฎหมาย และจารีตประเพณี คำว่า "Themis" แปลว่า "กฎสวรรค์" ตรงกันข้ามกับกฎที่มนุษย์สร้างขึ้น และมีความหมายตามตัวว่า "อัน ...

                                               

ธรรมศาลา

ในศาสนายูดาห์ ธรรมศาลา หรือ ศาลาธรรม เป็นศาสนสถานที่ใช้รวมกลุ่มกันทำการอธิษฐาน ทว่าสำหรับชาวยิวแล้ว พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปธรรมศาลาเพื่อประกอบพิธี หากรวมตัวได้ครบองค์ประชุม ที่ประกอบด้วยผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วจำนวนสิบคน เรียกว่า "องค์คณะสิบ" หรื ...

                                               

นอกรีต

นอกรีต หมายถึง ไม่ประพฤติตามจารีตประเพณี เป็นคำที่ใช้เรียกทรรศนะของผู้อื่นซึ่งขัดแย้งกับทรรศนะของตน ในโลกตะวันตกคริสตจักรโรมันคาทอลิกเริ่มใช้คำนี้เพื่อหมายถึงแนวความเชื่อใด ๆ ที่ขัดแย้งกับคำสอนต้องเชื่อที่คริสตจักรกำหนด ต่อมาคำนี้ถูกใช้ในความหมาย ...

                                               

นัต (เทพี)

เทพีนัต เป็นน้องสาวของเทพเกบ บางตำราเล่าว่าเป็นชายาของเทพเรมีโอรสธิดา 5 องค์คือ เทพโอไซริส เทพเคปริ เทพเซต เทพีไอซิส และเทพีเนฟธิส เป็นเทพีแห่งท้องฟ้า ลักษณะเป็นหญิงที่ทูนหม้อน้ำไว้บนศีรษะหรือหญิงเปลือยที่นอนคว่ำครอบโลกไว้

                                               

นันโทปนันทะ

พญานันโทปนันทนาคราช เป็นพญานาคตนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีพลพรรคมากเป็นหนึ่งในสัตว์ในตำนานอ้างอิงของพระพุทธศาสนาตนหนึ่งซึ่งมีมิจฉาทิฏฐิ แต่ภายหลังถูกพระโมคคัลลานะปราบ จึงละมิจฉาทิฏฐิ และนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

                                               

นัมมู

นัมมู คือมหาเทพีของชาวสุเมเรียน เป็นเทพีแห่งน้ำ ถือเป็นเทพผู้ให้กำเนิดทุกสิ่ง ในตำนานเล่าว่า มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมายในจักรวาลนี้ ไร้ระเบียบ กฎเกณฑ์ เหล่าเทพก็เลยต้องการให้มีมนุษย์มาควบคุมให้เกิดระเบียบ เหล่าเทพต้องการให้เทพเจ้าเอนกิ เทพแห่งปั ...

                                               

นางตานี

นางตานี เป็นผีผู้หญิง เช่นเดียวกับนางตะเคียน นางตานีจะสิงสถิตย์อยู่ในต้นกล้วยตานี อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ต้นกล้วยตานีทุกต้นจะมีพรายตานีสิงสถิตย์อยู่ ลักษณะของพรายตานีโดยทั่วไปจะเป็นหญิงงาม นุ่งห่มตามแบบสตรีไทยโบราณ สไบสีตองอ่อน ผ้านุ่งโจงสีตองแก่ กลิ ...

                                               

นิมฟ์

ตามตำนานเทพปกรณัมกรีก นิมฟ์ คือสตรีที่เป็นร่างตัวแทนของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นร่างที่ยึดติดกับสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือเป็นผู้ติดตามของเหล่าทวยเทพ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะตกเป็นเป้าหมายของเหล่าซาไทร์ ตัณหาจัด วอลเตอร์ เบอร์เคิร์ต Walter B ...

                                               

นิรยภูมินุกรม

นิรยภูมินุกรม เป็นสารานุกรมเกี่ยวกับปิศาจแห่งโลกนรก เขียนขึ้นโดย ฌัก ออกุสต์ ซีมง กอลแล็ง เดอ ปล็องซี และตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ. 1818 หนังสือเล่มนี้มีหลายรุ่น แต่รุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือรุ่นที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1863 ซึ่งมีภาพประกอบจำนวน 69 ภ ...

                                               

นู (เทพ)

นู เป็นเทพแห่งน้ำ ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพอาวุโส ถือกำเนิดในช่วงสร้างโลก พระชายาคือเทพีนันเน็ท เป็นเทพที่คอยให้คำแนะนำแก่เทพรา ลักษณะเป็นชาย เศียรเป็นกบ แมลงปีกแข็งหรืองูใหญ่ โผล่ขึ้นจากน้ำเพียงเอว ชูพระกรขึ้นเหนือเศียร

                                               

นูราริเฮียง

นูราริเฮียง หรือเทพอาคันตุกะ เป็นชายชราชาวญี่ปุ่น มีหัวโต หน้าตาอิ่มเอิบ มักจะเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้อื่น เมื่อมีใครมาพบจะเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้านายใหญ่

                                               

เนโกมาตะ

เนโกมาตะ หรือ แมวผี มีเรื่องเล่ามาว่า เมื่อแมวบางตัวมีอายุมากจะมีตบะสูงขึ้น แล้วกลายเป็นแมวผี ที่เรียกว่าบาเกเนโกะ ซึ่งมีหลายวิธีที่มันจะสามารถกลายเป็นบาเกเนโกะได้ และเมื่อหางมันแยกออกเป็น 2 หาง มันถึงจะพัฒนากลายเป็นเนโกมาตะ ซึ่งเนโกมาตะสามารถขยา ...

                                               

เนโบ

เนโบ หรือ นาบู เป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาของชาวบาบิโลนและอัสซีเรีย ได้รับการนับถือโดยชาวบาบิโลนในฐานะโอรสแห่งเทพมาร์ดุกและนีสซาบา ทั้งนี้ ในฐานะเทพแห่งปัญญา เนโบอาจเทียบเท่าได้กับเทพเฮอร์มีสของกรีก และเทพเมอร์คิวรีของโรมัน นอกจากนี้ในโหราศาสตร์ของบาบิโ ...

                                               

เนเมซิส

เนเมซิส เป็นเทพีแห่งการล้างแค้น ความผิด และกรรมชั่ว ความผิดทั้งหลายสมควรต้องได้รับโทษตอบแทน จึงจะชอบด้วยความยุติธรรม ชาวกรีกและโรมันคิดเช่นนี้ และเห็นว่าความพยาบาทหรือการล้างแค้นอันชอบธรรมก็เป็นกิจที่เทพเจ้าพึงบำเพ็ญต่อมนุษย์เช่นกัน เขาจึงแต่งตั้ ...

                                               

เนียรีอิด

เนียรีอิด เป็นนางพรายน้ำมีทั้งหมด 50 องค์ บุตรแห่งเนียรีอูสและดอริส พวกเนียรีอิดมีลักษณะเป็นหญิงสาวผมลอนสีเงิน ผิวสีน้ำผึ้ง หนึ่งใน 50 นางนั้น มีองค์หนึ่งคือ นางแอมฟริไทที เป็นมเหสีแห่งเทพโพไซดอน แอมฟริไททีกับโพไซดอนมีบุตรด้วยกันคือ พวกไทรทันหรือ ...

                                               

บาอัล (ปิศาจ)

บาอัล หรือ บาเอล เป็น 1 ใน 7 เจ้าชายแห่งนรก เป็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในพันธสัญญาเดิมว่าเป็นเทวรูปนอกรีตที่สำคัญของชาวฟินีเซีย ในทางปิศาจวิทยานั้น ทั้งกุญแจย่อยของโซโลมอน บท อาร์สโกเอเทีย และ ซูโดโมนาร์เชีย แดโมนัม ก็ระบุถึงบาเอลเป็นปิศาจตน ...

                                               

บุพพนิมิต

บุพพ นิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมายให้รู้ หรือสิ่งที่บ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่า ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่อริยมรรค ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน 1.การมีกัลยาณมิตร มีเพื่อนดีที่แนะนำประ ...

                                               

บูเออร์

ในปิศาจวิทยา บูเออร์ เป็นประมุขแห่งขุมนรก ผู้มีอสูรใต้บังคับบัญชา 50 กองและเป็นปิศาจตนที่ 10 ในบท อาร์สโกเอเทีย จากหนังสือกุญแจย่อยของโซโลมอน ตำรา Pseudomonarchia Daemonum ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ระบุว่าบูเออร์มีอำนาจในช่วงราศีธนู บูเออร์สามารถสอนผู ...

                                               

เบ็นไซเต็ง

เบ็นไซเต็ง หรือที่เรียกอย่างสั้นว่า เบ็นเต็ง เป็นเทพีองค์หนึ่งตามคติพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น เป็นเทพีองค์เดียวกับพระสรัสวดีของคติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คติการนับถือเบ็นไซเต็ง เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6-8 ผ่านการแปล สุวรรณประภาสสูตร ต่างกับพระสรัสวดีท ...

                                               

เบริธ

ในปิศาจวิทยา เบริธ เป็นดยุกแห่งนรกผู้มีอสูรใต้บังคับบัญชา 26 กองและเป็นปิศาจตนที่ 28 ในบท อาร์สโกเอเทีย จากหนังสือกุญแจย่อยของโซโลมอน ชื่ออื่นๆของเบริธก็คือ โบฟรี และ บอลฟราย เบริธสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และ อนาคตได้อย่างแม่นยำ มีอำน ...

                                               

เบลโลนา (เทพปกรณัม)

เทพีเบลโลนา เป็นเทพีแห่งสงครามของโรมันโบราณ มีความเชื่อว่านางเป็นหนึ่งในเทพโรมันจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่มีเรื่องราวในตำนานเป็นของนางเอง และน่าจะมีต้นกำเนิดจากชาวอีทรูสแคน หรือชาวพื้นเมืองโบราณในประเทศอิตาลี และหลายคนยังเชื่ออีกว่านางเป็นเทพีแห่งสงครา ...

                                               

แบนชี

แบนชี เป็นสปิริตหญิงในเทพปกรณัมไอร์แลนด์ มักมองว่าเป็นลางมรณะและผู้นำสารจากปรโลก ตามตำนาน แบนชีเป็นหญิงนางฟ้าผู้เริ่มร่ำไห้หากมีผู้กำลังตาย ในเทพปกรณัมสกอตแลนด์ เรียกแบนชีว่า Bean sìth หรือ Bean nighe และถูกเห็นว่ากำลังล้างเสื้อผ้าหรือชุดเกราะเลื ...

                                               

แบปทิสต์

นิกายแบปทิสต์ หรือ แบ๊บติสต์ เป็นนิกายในศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ ชื่อของนิกายนี้มาจากหลักปฏิบัติที่ปฏิเสธการทำพิธีบัพติศมาแก่ทารก แต่ยอมรับเฉพาะพิธีบัพติศมาแก่ผู้เชื่อเท่านั้น คณะแบปทิสต์กำเนิดขึ้นในระหว่างการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ในประเทศอ ...

                                               

ไบอา

เทพีไบอา ในตำนานเทพปกรณัมกรีก เป็นเทพีบุคลาธิษฐานแห่งอำนาจและความรุนแรง นางเป็นพระธิดาแห่งเทพพาลลัส เทพแห่งปัญญาและนักรบ และเทพีสติกซ์ เทพีแห่งความเกลียดชัง อาฆาตแค้น อีกทั้งยังเป็นพระขนิษฐาของเทพคราตอส เทพแห่งพละกำลัง เทพีไนกี้ เทพีแห่งชัยชนะ แล ...

                                               

ปกรณัมเกี่ยวกับบริเตน

ปกรณัมเกี่ยวกับบริเตน หรือ ตำนานเกี่ยวกับบริเตน เป็นชื่อที่เรียกรวมตำนานที่เกี่ยวกับเคลต์และตำนานประวัติศาสตร์ของเกรตบริเตนโดยเฉพาะตำนานที่เกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลม ปกรณัมเกี่ยวกับบริเตน” เป็นคำที่นำมาใช้โดยกวีชาวฝรั่งเศสฌอง โบเดล ...

                                               

ปนาลี

ปนาลี หรือ การ์กอยล์ ความหมายของปนาลีทางสถาปัตยกรรมหมายถึงหินที่แกะเป็นรูปอัปลักษณ์ ยื่นออกไปจากสิ่งก่อสร้างที่มีรางและช่องให้น้ำจากหลังคาไหลห่างจากตัวสิ่งก่อสร้าง คำว่า" gargoyle” มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า" gargouille” ซึ่งแปลว่าคอหอย ซึ่งมาจากภาษาละ ...

                                               

ปัญจรักษา

เทพทั้ง 5 องค์นี้ได้แก่ มหาประติสรา ประจำทิศใต้ สีเหลือง ถือจักรระดับอก ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่เกิดแก่ร่างกายและจิตใจ มหามายุรี ประจำทิศเหนือ สีเขียว ทำปางประทานพร ถือขนนกยูง ทำหน้าที่ป้องกีนพิษงู มหาสาหัสรประมารทินี ประจำทิศตรงกลาง สีขาว ทำปา ...

                                               

ป้ายสุสาน

ป้ายสุสาน หรือ ป้ายหลุมศพ เป็นเครื่องหมายที่มักจะแกะสลักจากหินที่ตั้งไว้ ณ ที่ฝังศพในสุสานหรือที่อื่นที่ทำการฝัง

                                               

ปิศาจจิ้งจอก (เกาหลี)

คูมีโฮ เป็นปิศาจจิ้งจอกอย่างหนึ่ง ตามตำนานและความเชื่อดั้งเดิมของชาวเกาหลี ทำนองเดียวกับปิศาจจิ้งจอกของจีน และปิศาจจิ้งจอกของญี่ปุ่น เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากตำนานความเชื่อของจีน ความเชื่อเรื่องกูมิโอ คือ หมาจิ้งจอกที่สามารถมีอายุยืนถึง 1.000 ปี ...

                                               

ปิศาจจิ้งจอก (ญี่ปุ่น)

คิตสึเนะ เป็นปิศาจจิ้งจอกที่พบบ่อยครั้งในคติชนญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่า เป็นสัตว์มีไหวพริบและวิทยาคมซึ่งรวมถึงการแปลงเป็นมนุษย์ บางคนเชื่อว่า หมาจิ้งจอกแปลงเป็นมนุษย์เพื่อล่อลวงมนุษย์คนอื่น แต่บางคนเชื่อว่า แปลงมาพิทักษ์รักษาหรือร่วมหอลงโรงด้วย ในญี่ปุ ...