ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187                                               

อำเภอแวงใหญ่

อำเภอแวงใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโคกโพธิ์ไชยและอำเภอชนบท ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพล ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแวงน้อย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

                                               

อำเภอศรีเชียงใหม่

อำเภอศรีเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสังคม ทิศเหนือ ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพธิ์ตาก

                                               

อำเภอศรีณรงค์

ท้องที่อำเภอศรีณรงค์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสังขะ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีณรงค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ...

                                               

อำเภอศรีเทพ

อำเภอศรีเทพ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอแรกทางตอนใต้ของจังหวัด เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับเขตจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 218 กิโลเมตร อำเภอศรีเทพถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ให้ศ ...

                                               

อำเภอศรีธาตุ

อำเภอศรีธาตุตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกู่แก้วและอำเภอไชยวาน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุมภวาปี ทิศตะวันออก ติดต ...

                                               

อำเภอศรีบุญเรือง

อำเภอศรีบุญเรืองมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง อำเภอผาขาว และอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโนนสัง ...

                                               

อำเภอศรีประจันต์

อำเภอศรีประจันต์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทิศตะวันต ...

                                               

อำเภอศรีมหาโพธิ

อำเภอศรีมหาโพธิ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก เป็นอำเภอที่มีการเพิ่มของประชากรสูงมากที่สุดของจังหวัด

                                               

อำเภอศรีมโหสถ

อำเภอศรีมโหสถตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนมสารคาม จังหวั ...

                                               

อำเภอศรีรัตนะ

อำเภอศรีรัตนะมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไพรบึง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพยุห์และอำเภอน้ำเกลี้ยง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเบญจลักษ์

                                               

อำเภอศรีราชา

อำเภอศรีราชาตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่ลาดเนิน ที่ว่าการอำเภอศรีราชาตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 24 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 105 กิโลเมตร พื้นที่ในการปกครองขอ ...

                                               

อำเภอศรีวิไล

ศรีวิไล เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

                                               

อำเภอศรีสมเด็จ

อำเภอศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุม อำเภอแกดำ และอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ...

                                               

อำเภอศรีสวัสดิ์

อำเภอศรีสวัสดิ์ มีประวัติการตั้งหมู่บ้านมาช้านานกว่า 200 ปีเศษ ในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ มีเมืองอยู่ 2 เมือง มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน คือ เมืองศรีสวัสดิ์ กับเมืองท่ากระดาน เมืองทั้งสองขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่ ...

                                               

อำเภอศรีสาคร

อำเภอศรีสาครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอรือเสาะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจะแนะ และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ทิศตะวันออก ติดต่อ ...

                                               

อำเภอศรีสำโรง

อำเภอศรีสำโรงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอบ้านด่านลานหอย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านด่านลานหอยและอำเภอทุ่งเสลี่ยม ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทุ่งเสลี่ยมและ อำเภ ...

                                               

อำเภอศิลาลาด

ศิลาลาด เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดศรีสะเกษ ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2550 โดยแยกออกจากอำเภอราษีไศล นับเป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับล่าสุดของจังหวัด พร้อมกับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

                                               

อำเภอสทิงพระ

อำเภอสทิงพระตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอระโนด ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ...

                                               

อำเภอสนม

สนม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ เจ้าเมืองคนแรกคือ พระยาภักดีพัฒยากร บุตรพระศรีณครชัย เจ้าเมืองรัตนบุรี มีประวัติศาสตร์และประเพณียาวนานกว่า 1.200 ปี โดยตั้งแต่สมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยมีปราสาทเก่าอยู่ที่วัดธาตุบ้านสนม ปัจจุบันถูกรื้อถอนเพ ...

                                               

อำเภอสนามชัยเขต

อำเภอสนามชัยเขตมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแปลงยาวและอำเภอพนมสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเขาฉกร ...

                                               

อำเภอสบปราบ

สบปราบ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง เดิมมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอเสริมงามด้วย แต่ถูกยุบเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอเกาะคาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบอำเภอสบปราบลงเป็นกิ่งอำเภอสบปราบ ในปี พ.ศ. 2460 และต่อมายกฐานะเป็นอำเภอสบปราบในปี พ.ศ. 2496

                                               

อำเภอสบเมย

อำเภอสบเมยตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่สะเรียง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ทิ ...

                                               

อำเภอสมเด็จ

สมเด็จ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสขันธ์ทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอสหัสขันธ์ในวันที่ 11สิงหาคม 2507 และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2512

                                               

อำเภอสรรคบุรี

อำเภอสรรคบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหันคา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำ ...

                                               

อำเภอสรรพยา

อำเภอสรรพยา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชัยนาท หมู่บ้านหรือชุมชนสรรพยาดั้งเดิม ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา บริเวณตั้งแต่วัดกำแพงไปถึงวัดสะแก หรือระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-34 ทางหลวงแผ่นดินสายสิงห์บุรี-ชัยนาท ซึ่งชื่อตำบลและอำเภอสร ...

                                               

อำเภอสระโบสถ์

ท้องที่อำเภอสระโบสถ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอโคกสำโรง ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสระโบสถ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้ม ...

                                               

อำเภอสร้างคอม

พื้นที่ของอำเภอสร้างคอมเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ "บ้านส่างคอม" อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี คำว่า "ส้าง" หรือ "สร้าง" ในภาษาอีสาน ออกเสียงเป็น "ส่าง" แปลว่า บ่อน้ำ ส่วน "คอม" คือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง เมื่อตอนสร้างหมู่บ้านประมาณปี พ. ...

                                               

อำเภอสวนผึ้ง

สวนผึ้ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่ราวร้อยละ 90 เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน อำเภอสวนผึ้งมีรีสอร์ตและสถานที่พักตากอากาศหลายแห่ง ตลอดจนมีป่านานาพรรณที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้

                                               

อำเภอสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร เดิมมาจากเมืองสว่างแดนดิน จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น อำเภอสว่างแดนดิน และในปี พ.ศ. 2482 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาจากบ้านหัน มาตั้ง ณ หมู่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน และต่อมาก็ได้มีการเสนอ ...

                                               

อำเภอสว่างวีระวงศ์

อำเภอสว่างวีระวงศ์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอนาเยีย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวารินชำราบ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอดอนมดแดง และอำเภอตาลสุ ...

                                               

อำเภอสว่างอารมณ์

อำเภอสว่างอารมณ์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทัพทัน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานสัก และอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

                                               

อำเภอสวี

อำเภอสวี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชุมพร อำเภอสวีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณเมืองหนึ่งของจังหวัดชุมพร ตามประวัติสาสตร์ อำเภอนี้มีชื่อเรียกแต่เดิมว่า" เมืองฉวี” แล้วเพี้ยนมาเป็น" สวี” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เมืองสวีมีกำหนดมา ...

                                               

อำเภอสหัสขันธ์

สหัสขันธ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ อดีตเป็นอำเภอที่เคยมีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่มากที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสมเด็จ อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี อำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย บางส่วนของอำเภอห้วยเม็ก ใ ...

                                               

อำเภอสองแคว

อำเภอสองแควตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปงและอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าวังผา และอำเภอปง จังหวัดพะเยา ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทิศ ...

                                               

อำเภอส่องดาว

อำเภอส่องดาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดิน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอวาริชภูมิ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอและอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ...

                                               

อำเภอสองพี่น้อง

อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอ ...

                                               

อำเภอสอยดาว

อำเภอสอยดาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขาคิชฌกูฏและอำเภอแก่งหางแมว ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสมบูรณ์และ ...

                                               

อำเภอสะเดา

อำเภอสะเดา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา เป็นอำเภอหนึ่งที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีด่านพรมแดนที่สำคัญถึง 2 ด่าน คือ พรมแดนไทย-มาเลเซีย และพรมแดนไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้สะ ...

                                               

อำเภอสะบ้าย้อย

อำเภอสะบ้าย้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็น 1 ใน 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

                                               

อำเภอสะเมิง

สะเมิง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี ประกอบด้วยชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวนมาก สะเมิง เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ มีทิวเขาสูงซึ่งเป็นแหล ...

                                               

อำเภอสังขละบุรี

อำเภอสังขละบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอำเภอทองผาภูมิ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทองผาภูมิ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า และอำ ...

                                               

อำเภอสังขะ

สังขะ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เดิมอำเภอสังขะมีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีณรงค์ อำเภอลำดวน อำเภอบัวเชด บางส่วนของอำเภอปราสาท และบางส่วนของอำเภอกาบเชิง และบางส่วนของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี ...

                                               

อำเภอสันกำแพง

สันกำแพง เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาทุก ๆ ด้าน เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ที่ขึ้นชื่อได้แก่ บ้านบ่อสร้าง เป็นแหล่งรวมหัตถกรรมการทำร่มกระดาษสา ป่าดงปงไหว ตลอดเส้นทางจากตัวอำเภอเมือง ...

                                               

อำเภอสันทราย

สันทราย เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นอำเภอที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ ปัจจุบันอำเภอสันทราย มีสถานะเป็นอำเภอขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของจังหวัดในแง่ของจำนวนประชากร รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการ ...

                                               

อำเภอสันป่าตอง

สันป่าตอง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ 22 กิโลเมตร ได้รับอนิสงค์จากการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้อำเภอสันป่าตอง มีความพร้อมหลายๆด้าน

                                               

อำเภอสากเหล็ก

อำเภอสากเหล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังทรายพูน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอวังทอง จังหวัดพิษ ...

                                               

อำเภอสามโคก

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองหลวง มีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองปทุมธานี ลำรางสาธารณะ คลองตาหลี คลองบางพูด คลองเชียงรากใหญ่ คลองแม่น้ำอ้อม แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางโพธิ์เหนือเป็นเส้น ...

                                               

อำเภอสามง่าม

อำเภอสามง่าม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมตอนใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนา นอกจากนั้นยังมีการทำไร่และทำประมงน้ำจืด แต่เดิมนั้น" สามง่าม” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม มีคลอ ...

                                               

อำเภอสามเงา

อำเภอสามเงาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านตาก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านตากและอำเภอแม่ระมาด ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่ระมาด และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศเหนือ ...

                                               

อำเภอสามชัย

อำเภอสามชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสขันธ์ทั้งหมด ก่อนที่จะย้ายมาขึ้นกับอำเภอคำม่วงในปี พ.ศ. 2515 ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอคำม่วง และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 8 กันยายน 2550

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →