ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185
                                               

ขบวนการเกิ่นเวือง

ขบวนการเกิ่นเวือง เป็นขบวนการต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมของฝรั่งเศสในเวียดนามโดยมีขุนนางที่สูญเสียอำนาจเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ การต่อต้านเริ่มตั้งแต่ฝรั่งเศสยึดครองแคว้นโคชินจีนเมื่อ พ.ศ. 2405 จนกระทั่งอันนัมและตังเกี๋ยตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส การ ...

                                               

ขบวนการเลอทราวาย

ขบวนการเลอทราวาย เป็นขบวนการต่อต้านฝรั่งเศส นำโดยปัญญาชนในเวียดนาม ใน พ.ศ. 2479 โดยการออกหนังสือพิมพ์เลอทราวาย ขบวนการนี้ดำเนินการอยู่ 7 เดือนตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2479 – เมษายน พ.ศ. 2480 ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2434 เป็นต้นมา ฝรั่งเศสมีปัญหาสังคมมากมายทำใ ...

                                               

เขมรอิสระ

เขมรอิสระ เป็นกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสและกลุ่มชาตินิยมเขมร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย จุดประสงค์เพื่อต่อต้านการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจัดตั้งรัฐเขมรที่เป็นเอกราช อย่างไรก็ตาม ภายในกลุ่มมีความแตกแยกทางความคิดมาก สุด ...

                                               

คณะกรรมการปลดปล่อยประชาชนเขมร

คณะกรรมการปลดปล่อยประชาชนเขมร เป็นขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสที่จัดตั้งขึ้นโดยเขมรอิสระเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการปลดปล่อยแห่งชาติเขมร คณะกรรมการนี้จัดตั้งเพื่อพยายามจะรวมศูนย์เขมรอิสระสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีไทยให้การ ...

                                               

แนวลาวฮักซาด

แนวลาวฮักซาด ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2499 โดยอยู่ในสถานะของพรรคประชาชนลาว เพื่อเป็นแนวร่วมของขบวนการปะเทดลาว มีเจ้าสุพานุวงเป็นผู้นำ มีสถานะเป็นพรรคการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งแห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้มีความแตกแยกระหว ...

                                               

ปะเทดลาว

ปะเทดลาว เป็นชื่อของขบวนการปฏิวัติลาวที่เป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในสมาคมอินโดจีนช่วงแรก กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2487 กำเนิดของกลุ่มนี้เริ่มจากการที่เจ้าสุพานุวงได้ต่อต้านการฟื้นฟูลัทธิจักรวรรดินิย ...

                                               

สมาคมเขมรอิสระ

สมาคมเขมรอิสระ เป็นขบวนการต่อต้านการปกครองแบบอาณานิคมของฝรั่งเศสในกัมพูชาระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2497 และเป็นฝ่ายซ้ายของขบวนการเขมรอิสระ เป็นกลุ่มที่ต่อต้านสหภาพฝรั่งเศส ในช่วงที่มีการประชุมที่เจนีวา พ.ศ. 2497 กองกำลังของสมาคมเขมรอิสระควบคุมประเทศได้ ...

                                               

สันนิบาตฟื้นฟูเวียดนาม

สันนิบาตฟื้นฟูเวียดนาม หรือ กวางฝุกโห่ย เป็นองค์กรปฏิวัตินิยมสาธารณรัฐและชาตินิยมที่มีกิจกรรมในราว พ.ศ. 2454 ผู้นำคือฟาน โบ่ย เจา และเจ้าชายเกื๊องเด๋ ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2454 มีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างการปกครองของฝรั่งเศสในเวียดนามและจัดตั ...

                                               

พรรคประชาธิปไตยยุโรป

พรรคประชาธิปไตยยุโรป คือการรวมกลุ่มกันของพรรคแนวอุดมการณ์อนุรักษนิยมในยุโรป เป็นกลุ่มการเมือง ในที่ประชุมสภาสหภาพยุโรป เริ่มตั้งเป็นกลุ่มการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2535 และเป็นกลุ่มย่อยใน กลุ่มพรรคประชาชนยุโรป-ประชาธิปไตยยุโรป ในรัฐสภายุโรป

                                               

แนวซาดก้าวหน้า

แนวซาดก้าวหน้า เป็นพรรคการเมืองในราชอาณาจักรลาว ก่อตั้งเมื่อราว พ.ศ. 2493 ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2494 พรรคนี้ได้ 15 จากทั้งหมด 39 ที่นั่ง หัวหน้าพรรคคือเจ้าสุวรรณภูมาได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาใน พ.ศ. 2501 พรรคนี้ได้สลายตัวและรวมเข้าใ ...

                                               

รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศลาว

ในปัจจุบัน ลาวใช้ระบบพรรคการเมืองเดียวโดยพรรคที่มีอำนาจคือ พรรคปฏิวัติประชาชนลาว แนวลาวส้างซาด เป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง

                                               

พันธมิตรเยาวชนของสภาแห่งชาติแอฟริกา

พันธมิตรเยาวชนของสภาแห่งชาติแอฟริกา เป็นกลุ่มเยาวชนของพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2487 โดยเนลสัน แมนเดลา วอลเตอร์ ซิซูลู และโอลิเวอร์ ตัมโบ เพื่อเป็นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของชาวผิวดำในแอฟริกาใต้ ในช่วง พ.ศ. 2491 พันธมิตรเยาวชนมีควา ...

                                               

สภาเบจา

สภาเบจา เป็นขบวนการทางการเมืองของชนกลุ่มน้อยชาวเบจา ที่อยู่ทางตะวันออกของซูดาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 โดย Taha Osman Bileya โดยมีแนวคิดแบบเดียวกับกลุ่มปัญญาชนชาวเบจา ซูดานใต้ และซูดานตะวันตกที่เรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบรัฐรวมโดยแบ่งเป็น 4 รัฐ ...

                                               

พรรคคริสเตียนอินโดนีเซีย

พรรคคริสเตียนอินโดนีเซีย หรือ ปาร์กินโด เป็นพรรคการเมืองในอินโดนีเซียระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2516 เป็นพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในอินโดนีเซีย พรรคนี้เป็นพรรคที่มีอิทธิพล แม้ว่าจะมีผู้นับถือนิกายนี้จำนวนน้อยในอินโดนีเซีย เนื่ ...

                                               

พรรคประชาธิปไตยคริสเตียน (อินโดนีเซีย)

พรรคประชาธิปไตยคริสเตียน เป็นพรรคการเมืองที่เน้นประชาธิปไตยและศาสนาคริสต์ในอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2548 ผู้ก่อตั้งพรรคคือซอนนี วุยซัน และเป็นเลขาธิการทั่วไปของพรรค หัวหน้าพรรคคือ ทอมมี ซิโฮตัว เคยเป็นนักกฏหมายมาก่อน

                                               

พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียแห่งความรัก

พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียแห่งความรัก เป็นพรรคการเมืองในอินโดนีเซีย และเป็นพรรคที่นิยมศาสนาคริสต์ 1 ใน 2 พรรค ที่เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2552 พรรคนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 ในชื่อพรรคประชาธิปไตยคาทอลิก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 พรรคได้รับเลือกเ ...

                                               

พัพพาร์ ขาลสา

พัพพาร์ ขาลสา เป็นองค์กรทางทหารที่เก่าที่สุดในบรรดาองค์กรของผู้นับถือศาสนาสิกข์ เพื่อเรียกร้องการจัดตั้งรัฐสิกข์อิสระในชื่อขาลิสถาน ซึ่งรวมรัฐปัญจาบและบริเวณที่มีผู้พูดภาษาปัญจาบในรัฐหรยณะ หิมาจัลประเทศ และราชสถาน กลุ่มนี้มีกิจกรรมมากในช่วง พ.ศ. ...

                                               

กลุ่มมาอูเต

กลุ่มมาอูเต หรือ รัฐอิสลามลาเนา เป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยอดีตนักรบกองโจรจากแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรและนักรบบางส่วนจากต่างชาติ นำโดยอับดุลลาห์ มาอูเต ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นผู้ก่อตั้ง เดาละตุลอิสลามียะฮ์ หรือรัฐอ ...

                                               

กำลังชัยชนะอิสลาม

กองทัพชัยชนะอิสลาม เป็นพรรคการเมืองในอดีตที่นิยมอิสลามในอินโดนีเซีย มีฐานที่ตั้งในมาดูรา ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2498 พรรคนี้ได้คะแนน 0.2% และได้รับการเลือกตั้ง 1 ที่นั่ง

                                               

ดารุลอิสลาม

ดารุลอิสลาม หมายถึง สำนักอิสลาม เป็นกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2491 โดยมี เอส เอ็ม การ์โตซูวีโจร์ เป็นผู้นำ กลุ่มนี้ประกาศจัดตั้งรัฐอิสลามอินโดนีเซียและไม่ยอมรับอำนาจของสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่รับมอบอำนา ...

                                               

แนวร่วมประชาชนอิสลามมาเลเซีย

แนวร่วมประชาชนอิสลามมาเลเซีย เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในรัฐกลันตันเมื่อ พ.ศ. 2520 หลังจากเกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคปาสที่คุมเสียงข้างมากในรัฐสภากลันตันถูกขับออกจากแนวร่วมแห่งชาติ สาเหตุที่ถูกขับนั้น เนื่องมาจากดาโต๊ะโมฮัมหมัด นาซีร์ มุขมนตรี ...

                                               

พรรคมาชูมี

พรรคมาชูมี หรือ สภาแห่งสมาคมมุสลิมแห่งอินโดนีเซีย เป็นพรรคการเมืองนิยมอิสลามพรรคหลักในอินโดนีเซีย พรรคนี้ถูกคว่ำบาตรเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยประธานาธิบดีซูการ์โน เพราะสนับสนุนการกบฏของ PRRI

                                               

พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย

พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย หรือ พรรคปาส เป็นพรรคการเมืองในมาเลเซียที่นิยมแนวทางทางศาสนาอิสลาม พยายามต่อสู้เพื่อผลักดันให้รัฐธรรมนูญเพิ่มหลักการของศาสนาอิสลามเข้าไปด้วย พรรคนี้ประสบความสำเร็จในการทำให้สภานิติบัญญัติของรัฐกลันตัน อนุมัติให้ใช้กฎหมายอิส ...

                                               

พรรคเอกภาพทาริกะห์อิสลาม

พรรคเอกภาพทาริกะห์อิสลาม เป็นพรรคการเมืองนิยมอิสลามในอินโดนีเซีย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2498 พรรคนี้เข้าร่วมการเลือกตั้งและได้คะแนน 0.2% ได้รับเลือก 1 ที่นั่ง

                                               

ลัสกัร ญิฮาด

ลัสกัร ญิฮาด เป็นกลุ่มการเมืองในอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2543 เริ่มจากการเข้าไปมีบทบาทในความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมในเมืองมาลูกู ฐานที่มั่นของกลุ่มอยู่ที่เกาะชวาแต่มักออกไปปฏิบัติการนอกเกาะชวา เชื่อกันว่ากลุ่มนี้มีความเ ...

                                               

สหภาพประชาคมมุสลิมมาเลเซีย

สหภาพประชาคมมุสลิมมาเลเซีย เป็นพรรคการเมืองนิยมอิสลามขนาดเล็ก ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 มีฐานที่มั่นในรัฐตรังกานู ต่อมาเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคยุติธรรมแห่งชาติ เมื่อ 4 เมษายน พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พรรคความยุติธรรมเพื่อประชาชน หลังจากท ...

                                               

อันศอรอัลอิสลาม

อันศอรอัลอิสลาม เป็นกลุ่มก่อการร้ายของมุสลิมนิกายซุนนีในอิรัก และซีเรีย ก่อตั้งในอิรักเมื่อ พ.ศ. 2544 ในฐานะขบวนการอิสลามซาลาฟีที่ใช้กฎหมายชะรีอะฮ์อย่างจำกัดในหมู่บ้านในพื้นที่ควบคุมบริเวณบีรายา จนถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮะลับญะฮ์ ใกล้กับชายแด ...

                                               

อิควานมุสลิมีน

อิควานมุสลิมีน เป็นขบวนการขับเคลื่อนทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจตามแนวทางของอิสลาม จัดเป็นกองกำลังทางการเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีการจัดองค์กรที่ดีที่สุดในอียิปต์ คาดว่ามีสมาชิกประมาณ 2 ล้านคน หรือ 2.5 ล้านคน ก่อตั้งโดย ฮาซัน อัลบันนา ชาวอียิปต์ เม ...

                                               

ขบวนการปกป้องวัว

ขบวนการปกป้องวัว เป็นขบวนการเคลื่อนไหวเชิงศาสนาและเชิงการเมืองที่มีเป้าหมายในการปกป้องวัว ซึ่งมีการฆ่าวัวนั้นได้รับการต่อต้านอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวฮินดู ชาวพุทธ ชาวเชน และชาวซิกข์ การต่อต้านการฆ่าสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งวัวมีมาอย่างยาวนานในประวัติศาส ...

                                               

พราหโมสมาช

พราหโมสมาช หมายถึงสมาคมเพื่อการบูชาพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นสมาคมของผู้นับถือศาสนาฮินดู จัดตั้งขึ้นที่กัลกัตตาเมื่อ พ.ศ. 2386 โดยเทเพนทรนาถ ฐากุร เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวฮินดูในเบงกอลเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ และนำอุดมการณ์ปฏิรูปศาสนาฮินดูของราม โมห ...

                                               

อารยสมาช

อารยสมาช หรือ สมาคมของชาวอารยัน เป็นสมาคมของผู้นับถือศาสนาฮินดูโดยสวามีทยานันทะ สรัสวตีเป็นผู้ก่อตั้งที่บอมเบย์เมื่อ 10 เมษายน พ.ศ. 2418 เพื่อรวบรวมชาวฮินดูให้เป็นปึกแผ่น ปฏิรูปศาสนาฮินดูและฟื้นฟูสังคมของชาวฮินดู เพื่อต่อสู้กับอารยธรรมตะวันตก แนว ...

                                               

สหภาพประชาธิปไตยกัมพูชา

สหภาพประชาธิปไตยกัมพูชา เป็นพันธมิตรทางการเมืองในกัมพูชาของพรรคการเมืองสามพรรค จัดตั้งขึ้นนอกประเทศกัมพูชาใน พ.ศ. 2540 หลังการรัฐประหารในปีนั้น ผู้นำของพรรคการเมืองทั้งสามได้แก่ สม รังสี หัวหน้าพรรคสมรังสี ซอน ซานหัวหน้า พรรคประชาธิปไตยเสรีนิยมชา ...

                                               

เอกราชของบราซิล

เอกราชของบราซิล เป็นกลุ่มของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2364 ถึง พ.ศ. 2367 ส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบราซิลและโปรตุเกสเกี่ยวกับการเรียกร้องอิสรภาพโดยจักรวรรดิบราซิล จะมีการเฉลิมฉลองถึงเหตุการณ์นี้ในวันที่ 7 กันยายน

                                               

เค็นโด

เค็นโด เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น เค็นโด มีความหมายว่า"วิถีแห่งดาบ" มีพื้นฐานมาจากการใช้ดาบของพวกซามูไรในสมัยก่อน สืบทอดมากันประมาณ พ.ศ. 1332 เป็นวิชาที่ใช้ดาบไม้ไผ่ ในการฝึก ด้วยกระบวนท่าการต่อสู้ที่รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด ต่อเน ...

                                               

ซามบะ

ซามบะ เป็นศิลปะการต่อสู้จากรัสเซีย คำว่า Sambo มาจากคำว่า SAM ozashchita B ez O ruzhiya ซามบะได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1920 โดยวิคตอร์ สปีรีโดนอฟ และวาซีลี โอเชปคอฟ โดยทั้งคู่ได้ผสมผสานศิลปะการต่อสู้หลายแขนง เช่น ยูโด, ยิวยิตสู, มวย ...

                                               

บราซิลเลียนยิวยิตสู

บราซิลเลียนยิวยิตสู เรียกสั้นๆว่า BJJ เป็นศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะเด่นในการต่อสู้จับล็อกบนพื้น แต่ก็มีจุดเด่นทั้งการทุ่มและการควบคุมคู่ต่อสู้จากทางด้านบน จินตนาการง่ายๆคือคล้ายกับการเอากีฬายูโดมาผสมกับมวยปล้ำแล้วมีการฝึกท่าจับล็อกบนเพิ่ ...

                                               

มวยหมากรุก

มวยหมากรุก เป็นกีฬาผสมระหว่างมวยสากลกับหมากรุกสากลในแต่ละยกสลับกัน กีฬาเริ่มขึ้นเมื่อศิลปินชาวดัตช์ชื่อ อีเป รูบิง ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเขียนสมมติ ของนักเขียนหนังสือการ์ตูนชาวฝรั่งเศสและเป็นนักสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า เอนกี บีลาล ซึ่งได้มีการใ ...

                                               

ยิวยิตสู

จูจุสึ ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า ศิลปะแห่งความอ่อน เป็นชื่อเรียกของศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น โดยบางครั้งอาจจะถูกเรียกด้วยชื่ออื่น ๆ เช่น ยะวะระ yawara, ไทจุตสุ taijutsu ประวัติที่มาของจูจุสึนั้นไม่ชัดแจ้ง โดยมากกล่าวกันว่าถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงยุคข ...

                                               

กีฬายูโดในโอลิมปิกฤดูร้อน

กีฬายูโดในโอลิมปิก ในปี 1964 เมื่อญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 18 และมีสิทธิ์บรรจุกีฬาเพิ่มได้ 1 ชนิด ยูโดประเภทชายจึงได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในคราวนั้นแบ่งเป็น 4 รุ่นน้ำหนัก ซึ่งญี่ปุ่นคว้าไป 3 เหรียญทอง อีก 4 ...

                                               

คุนหลุนไฟต์

คุนหลุนไฟต์ รายการดังกล่าวเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 และทำการออกอากาศในทุกวันอาทิตย์ โดยเจียงซู TV. นอกจากนี้ ยังมีนักสู้ไทยติที่เข้าร่วมในรายการ คุนหลุนไฟต์ อาทิ บัวขาว ป.ประมุข และสิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง.

                                               

คูราช

คูราช เป็นกีฬาพื้นบ้านของอุซเบกิสถาน ที่ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการเล่นให้เป็นแบบสากล และได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศ และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ชนิดกีฬาที่จะมีการแข่งขันในกีฬาศิลปะการต่อสู้แห่งเอเชีย หลักการพื้นฐานของกีฬาชนิดนี้มีลักษณะ ...

                                               

วิทยายุทธ

วิทยายุทธ คือ ท่วงท่า เคล็ดลับในการต่อสู้ ของจีนโบราณ มักพบในนวนิยายกำลังภายใน อาจจะประกอบด้วยกำลังภายใน หรือลมปราณ หรือไม่มีก็ได้ วิทยายุทธ พื้นฐานมีหลายประเภท เช่น เพลงดาบ, เพลงกระบี่, เพลงทวน, เพลงไม้เท้า,เพลงแส้,ดรรชนี, มือเปล่า เป็นต้น วิทยา ...

                                               

ศิลปะการต่อสู้ฟิลิปปินส์

ศิลปะการต่อสู้ฟิลิปปินส์ หมายถึงศิลปะการต่อสู้ทั้งใหม่และเก่าที่ได้รับการคิดค้นขึ้นในฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบด้วยแบบแผนศิลปะการต่อสู้ของทั้งตะวันตกและตะวันออก แบบแผนการต่อสู้เหล่านี้เกิดจากความต้องการในการป้องกันตนเอง ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของหมู่เกา ...

                                               

อู่หลินเฟิง

อู่หลินเฟิง หมายถึง วิถีนักสู้แห่งพงไพร หรือ วิถีการต่อสู้ เป็นรายการศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศจีน โดยคำว่าอู่หลิน เป็นแนวคิดที่ได้มาจากนิยายกำลังภายในของจีน รายการดังกล่าวเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 และทำการออกอาก ...

                                               

สวน เสรีรัฏฐา

สวน เสรีรัฐฏา เป็นนักการเมืองนิยมสาธารณรัฐ ชาวกัมพูชาสัญชาติอเมริกัน ผู้ก่อตั่งและหัวหน้าพรรคคนแรกของ พรรคอำนาจเขมร.

                                               

อึง ฮวด

อึง ฮวด เป็นนักการเมืองชาวกัมพูชาและเป็นนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2541 อึง ฮวดย้ายไปออสเตรเลียในช่วงต้นปี พ.ศ. 2513 ในขณะที่สงครามกลางเมืองของกัมพูชากำลังเริ่ม เขาตั้งรกรากอยู่ในเมลเบิร์น และประกาศตัวเองเป็นผู้นำของคณะก ...

                                               

อุน พรมนนิโรธ

ดร. หลวงเศรษฐการ อุน พรมนนิโรธ (เขมร: អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ; เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา เขายังเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เขาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 ก่ ...

                                               

ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ

คิม จ็อง-อิล ในปัจจุบันถึงแก่อสัญกรรมแล้ว แต่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้สถาปนา คิม จ็อง-อิล เป็นเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีตลอดกาล

                                               

อันเดรย์ เปลงกอวิช

อันเดรย์ เปลงกอวิช เป็นนักการเมืองและนักการทูตชาวโครเอเชีย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโครเอเชียตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขาเป็นประธานของสหภาพประชาธิปไตยโครเอเชียตั้งแต่ พ.ศ. 2559

                                               

เฉิน ฉีเหม่ย์

เฉิน ฉีเหม่ย์ (จีนตัวย่อ: 陈其美 ; จีนตัวเต็ม: 陳其美 ; พินอิน: Chén Qíměi ; เป็นนักปฏิวัติและนักเคลื่อนไหวชาวจีนและเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดของ ดร.ซุน ยัตเซ็น และเป็นที่ปรึกษาสหายคนสนิทของ เจียง ไคเชก เฉิน ฉี่เหม่ยยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ ...