ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183
                                               

ราชวงศ์ญี่ปุ่น

ราชวงศ์ญี่ปุ่น บ้างเรียก ราชวงศ์ยามาโตะ หรือ ราชวงศ์เบญจมาศ เป็นหนึ่งในราชวงศ์มีการสืบทอดสันตติวงศ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิจินมุ โดยเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศนานที่สุดในโลกถึง 1.348 ปี และเป็นราชวงศ์ที่มีการสืบสันติวงศ์มา ...

                                               

กฎราชวงศ์

กฎราชวงศ์ ค.ศ. 1947 เป็นกฎมณเฑียรบาลสำหรับราชวงศ์ญี่ปุ่นที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1947 พร้อมกับรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น ค.ศ. 1947 ในช่วงที่อเมริกาเข้ายึดครองญี่ปุ่นหลังจากสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่ 2 การประกาศใช้กฎราชวงศ์ฉบับนี้ส่งผลใ ...

                                               

โคชิ (มกุฎราชกุมาร)

โคชิ พระอิสริยยศตาม กฎราชวงศ์ หรือกฎมณเฑียรบาลของญี่ปุ่นสำหรับพระอนุชาในองค์จักรพรรดิที่ได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารในกรณีที่องค์จักรพรรดิไม่มีพระราชโอรส สำหรับผู้ดำรงพระอิสริยยศนี้ในปัจจุบันคือ เจ้าชายฟูมิฮิโตะ เจ้าอากิชิโนะ สมเด็จพระอนุชาธิร ...

                                               

โคไตชิฮิ

โคไตชิฮิ หรือ มกุฎราชกุมารี พระอิสริยยศสำหรับพระชายาของรัชทายาทหรือมกุฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่นซึ่งมีมาแต่ครั้งโบราณกาล ปัจจุบันตำแหน่งพระชายารัชทายาทหรือมกุฏราชกุมารีแห่งญี่ปุ่นได้ว่างลงหลังจากที่ เจ้าหญิงมาซาโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น ได้รับการสถา ...

                                               

จักรพรรดิโคโตกุ

สมเด็จพระจักรพรรดิโคโตกุ ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 36 แห่งญี่ปุ่น ทรงปกครองญี่ปุ่นในฐานะพระจักรพรรดิเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 645 จนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 654 สมเด็จพระจักรพรรดิโคโตกุทรงเป็นมหาราชของญี ...

                                               

จักรพรรดิโคนิง

จักรพรรดิโคนิง จักรพรรดิองค์ที่ 49 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น พระองค์ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 770 – 781 เดิมทีจักรพรรดิโคนิงหรือเจ้าชายชิระกะเบะมิได้อยู่ในสายที่จะสืบราชบัลลังก์เนื่องจากสายราชสกุลที่ปก ...

                                               

จักรพรรดินีโคเก็ง

สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเก็ง เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 46 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเมียว พระนางเป็นหนึ่งในสองสมเด็จพระจักรพรรดินีที่ครองราชย์ ...

                                               

จักรพรรดินีจิโต

จักรพรรดินีจิโต เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่นพระองค์ที่ 41 อันเนื่องมาจากการสืบราชสันตติวงศ์ตามโบราณราชประเพณี จักรพรรดินีจิโตครองราชย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1229 จนกระทั่งพ.ศ. 1240 เป็นระยะเวลา 11 ปี ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น จักรพรรดินีจิโตเป็นสตร ...

                                               

จักรพรรดิโฮริกาวะ

จักรพรรดิโฮะริกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 73 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1087 - ค.ศ. 1107

                                               

เจ้าชายยาซูฮิโตะ ชิจิบุโนะมิยะ

เจ้าชายยาซูฮิโตะ ชิจิบุโนะมิยะ หรือ เจ้าชายยาซูฮิโตะ เป็นพระราชโอรสพระองค์รองในจักรพรรดิไทโช และเป็นพระอนุชาในจักรพรรดิโชวะ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ ด้านกีฬา, การแพทย์ โดยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ทรงสามารถตรัสภาษาอังกฤษได้ จึงได้ทรงดูแลความสัมพั ...

                                               

เจ้าหญิงชิโยโกะ โคโนเอะ

เจ้าหญิงชิโยโกะ โคโนเอะ เป็นพระชายาใน เจ้าชายโคโนอิ ฟุมิมาโระ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นสมัยที่ 34.38 และ 39 ชิโยโกะ เป็นบุตรสาวของ โมริ ทาคาชิ ขุนนางแห่งจังหวัดบังโกะ

                                               

จักรพรรดินีเก็มเม

สมเด็จพระจักรพรรดินีเก็มเม เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 43 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิเท็นจิ พระนางอภิเษกสมรสกับเจ้าชายคุซะกะเบะโนะมิโกะ พระนางครองราชย์เมื่อ 18 สิงหาคม ค.ศ. 7 ...

                                               

จักรพรรดินีโคเงียวกุ

สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเงียวกุ หรือ สมเด็จพระจักรพรรดินีไซเม เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 35 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นหนึ่งในสมเด็จพระจักรพรรดินีเพียงสองพระองค์ของญี่ปุ่นที่ได้ครองราชย์ถึงสองครั้ง พระนางคร ...

                                               

จักรพรรดินีซุอิโกะ

จักรพรรดินีซุอิโกะ เป็นพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่นองค์ที่ 33 ตามลำดับการสืบสันตติวงศ์แต่โบราณ พระนางอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ปี 593 จนสวรรคตเมื่อปี 628 ตามประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้ว นางเป็นสตรีคนแรกในบรรดาแปดคนที่ได้เป็นจักรพรรดินี empress regnant อีกเจ็ดคนที ...

                                               

ตระกูลโคโนเอะ

ตระกูลโคโนเอะ เป็นตระกูลสาขาของตระกูลฟุจิวะระ เป็นตระกูลขุนนางที่ทรงอำนาจในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในตระกูลเซ็สกัง หรือตระกูลผู้สำเร็จราชการนั่นเอง ตระกูลโคโนเอะได้ดูแลสำนักเซ็ชโชและคัมปะกุ ร่วมกับ ตระกูลทาคาสุคาสะ, ตระกูลคุโจ, ตระกูลนิโจ และ ตระกูลอิจิ ...

                                               

ตระกูลโทกูงาวะ

ตระกูลโทกูงาวะ เป็นตระกูลไดเมียวที่ทรงอำนาจของญี่ปุ่นในอดีต เป็นเชื้อสายของ จักรพรรดิเซวะ ผ่านราชสกุลฟุจิวะระและราชสกุลมินะโมโตะ ค.ศ. 1603 โทกูงาวะ อิเอยาซุ ผู้นำทางทหารที่สามารถรวบรวมแว่นแคว้นมากมายมาอยู่ในอาณัติ ได้สถาปนาตนเองเป็นโชกุน โดยตั้งร ...

                                               

พระราชวังหลวงเกียวโต

พระราชวังหลวงเกียวโต เป็นพระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่ในนครเกียวโต เป็นที่ประทับในอดีตขององค์จักรพรรดิ ซึ่งจักรพรรดิทรงย้ายไปพำนักที่พระราชวังหลวงโตเกียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1869 โดยที่ในปัจจุบัน พระราชวังหลวงเกียวโตเปิดให้สาธาณชนได้เช้าชมและท่องเที่ยว โดยอ ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ ไคชิ

ฟุจิวะระ โนะ ไคชิ หรือ ฟุจิวะระ โนะ คะเนะโกะ พระสนมแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิเรเซ และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิคะซัง กระทั่ง พ.ศ. 1528 อันตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิคะซังผู้เป็นพระโอรสได้สถาปนาอดีตพระสนมไคชิผู้เป็นพระราชมารดาที่สิ้ ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ จุนชิ (จักรพรรดินิมเมียว)

ฟุจิวะระ โนะ จุนชิ หรือ ฟุจิวะระ โนะ โนะบุโกะ พระสนมและพระราชมารดาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดินิมเมียว จักรพรรดิองค์ที่ 54 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิมนโตะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 55

                                               

ฟุจิวะระ โนะ เซ็งชิ

ฟุจิวะระ โนะ เซ็งชิ หรือ ฮิงะชิซันโจ-อิง พระสนมแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิเอ็งยู จักรพรรดิองค์ที่ 64 เป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิอิชิโจ จักรพรรดิองค์ที่ 66 และเป็นพระอัยยิกา ใน จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ จักรพรรดิองค์ที่ 68 และ จักรพรรด ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ ทะกะอิโกะ

ฟุจิวะระ โนะ ทะกะอิโกะ พระสนมและพระราชชนนีในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิเซวะ จักรพรรดิองค์ที่ 56 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโยเซ จักรพรรดิองค์ที่ 57 เมื่อจักรพรรดิโยเซขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากจักรพรรดิเซวะเมื่อ พ.ศ. 1419 ก็ได้สถาปน ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ ทะเนะโกะ

ฟุจิวะระ โนะ ทะเนะโกะ พระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิอูดะ จักรพรรดิองค์ที่ 59 เป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 60 และเป็นพระอัยยิกาใน จักรพรรดิซุซะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 61 และ จักรพรรดิมุระกะมิ จักรพรรดิองค์ที่ 62 ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ มิยะโกะ

ฟุจิวะระ โนะ มิยะโกะ พระสนมและพระราชมารดาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิมมมุ จักรพรรดิองค์ที่ 44 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโชมุ จักรพรรดิองค์ที่ 45 พระสนมมิยะโกะเป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาของ จักรพรรดินีโคเมียว จักรพรรดินีในจักรพ ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ ยะซุโกะ

ฟุจิวะระ โนะ ยะซุโกะ จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็น โคโง หรือ จักรพรรดินีรอง ใน จักรพรรดิโทะบะ จักรพรรดิองค์ที่ 73 จักรพรรดินียะซุโกะประสูติเมื่อ พ.ศ. 1638 เป็นธิดาคนโตของ ฟุจิวะระ โนะ ทะดะซะเนะ และเป็นพี่สาวของ ฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ และ ฟุ ...

                                               

ฟุชิมิ โนะ มิยะ

ฟุชิมิ โนะ มิยะ ราชสกุลสาขาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดา ชินโนเกะ ทั้งสี่ของ ราชวงศ์ญี่ปุ่น ซึ่งมีสิทธิ์ขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ เมื่อราชสกุลสายหลักไร้ผู้สืบราชสกุล ราชสกุลฟุชิมิ โนะ มิยะ สถาปนาโดย เจ้าชายโยะชิฮิโตะ พระราชโอรสของ จักรพรรดิราชสำนัก ...

                                               

โอโตโมะ โนะ โคเตโกะ

โอโตโมะ โนะ โคเตโกะ หรือ โอเตฮิเมะ เป็นจักรพรรดินีญี่ปุ่นโดยเป็นพระมเหสีของจักรพรรดิซูชุง จักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ที่ 32 ซึ่งเสวยราชย์ระหว่าง ค.ศ. 587–592 พระนางยังเป็นพระมารดาของเจ้าชายฮาจิโกะซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เดียวของจักรพรรดิซูชุงที่มีบันทึ ...

                                               

เจ้าชายฟิลิป เคานต์แห่งแฟลนเดอส์

เจ้าชายฟิลิปแห่งเบลเยียม เคานต์แห่งแฟลนเดอส์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สาม ของพระเจ้าเลออปอลที่ 1 กับสมเด็จพระราชินีหลุยส์-มารี ประสูติที่ปราสาทลาเคิน ชานกรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม และได้มีพระราชโองการเฉลิมพระอิสริยยศเป็น เคานต์แห่งแฟลนเดอส์ เมื่อวั ...

                                               

ไซเมียน ฮาสซัน มูนอส

ไซเมียน ฮาสซัน มูนอส เป็นพระโอรสเพียงคนเดียวใน เจ้าหญิงคาลินาแห่งบัลแกเรีย ดัชเชสแห่งแซกโซนี กับ คริสติน มูนอส เป็นพระราชนัดดาใน อดีตพระเจ้าซีโมน กับ สมเด็จพระราชินีมาร์การิตาแห่งบัลแกเรีย เนื่องจากเป็นพระโอรสผ่านทางสายพระราชธิดาและบัลแกเรียเปลี่ ...

                                               

เจ้าชายชาลส์ เคานต์แห่งฟลานเดอร์

เจ้าชายชาลส์ เคานต์แห่งฟลานเดอร์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองของสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 1 กับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ประสูติที่กรุงบรัสเซลส์ พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเชษฐา สมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 194 ...

                                               

ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา

ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา เป็นราชวงศ์เชื้อสายเยอรมัน เดิมมีถิ่นปกครองอยู่ในแคว้นซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา หนึ่งในเครือดัชชีแอร์เน็สท์ ซึ่งเคยตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นรัฐทือริงเงินและรัฐไบเอิร์นในปัจจุบัน ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทาถูกก่อตั้งโดยแ ...

                                               

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์เบลเยียม

คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์แห่งเบลเยียม จากราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา นับตั้งแต่สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์ที่ 1 จนถึงรัชกาลของสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 จะดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระราชินี ทุกพระองค์ แต่ในรัชกาลของสมเด็จพระราชาธิบดีเลโ ...

                                               

เจ้าหญิงแห่งเวลส์

เจ้าหญิงแห่งเวลส์ เป็นพระอิสริยยศกิตติมศักดิ์ สำหรับพระชายาของเจ้าชายแห่งเวลส์ นับตั้งแต่เจ้าชายแห่งเวลส์ชาวอังกฤษพระองค์แรกเมื่อปี พ.ศ. 1845 ด้วยหลักศีลธรรมและข้อเท็จจริงที่ว่า เจ้าชายแห่งเวลส์บางพระองค์ไม่ได้เสกสมรสก่อนการเสวยราชสมบ้ติ จึงทำให้ ...

                                               

ออกัสต์ บรุกส์แบงก์

ออกัสต์ บรุกส์แบงก์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นพระโอรสคนแรกใน เจ้าหญิงยูเชนี และ แจ็ก บรุกส์แบงก์ พระนัดดาคนแรกใน เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ และ ซาราห์ ดัชเชสแห่งยอร์ก พระราชปนัดดาคนที่ 9 ใน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร อ ...

                                               

ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์

ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์ เป็นราชวงศ์เชื้อชาติเยอรมันที่ครองบัลลังก์ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ต่อจากราชวงศ์สจวตในปี พ.ศ. 2257 ราชวงศ์นี้ยังปกครองรัฐฮันโนเฟอร์ในเยอรมนีอันเป็นดินแดนที่ราชวงศ์นี้เป็นเจ้าของ ในบางครั้งอาจเรียกราชวงศ์นี้ว่า ราชวงศ์เบราน์ชไวค์-ลือ ...

                                               

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์ตองงา

Christopher Buyers. "The Tupou Dynasty Genealogy Page 10". สืบค้นเมื่อ 2009-10-14. Christopher Buyers. "The Tupou Dynasty Genealogy Page 9". สืบค้นเมื่อ 2009-10-14. Christopher Buyers. "The Tupou Dynasty Genealogy Page 8". สืบค้นเมื่อ 2009-10-14.

                                               

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในองค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก

Marek, Miroslav. "Genealogy Index, Grimaldi 1". Genealogy.EU. Marek, Miroslav. "Genealogy Index, Grimaldi 5". Genealogy.EU. Marek, Miroslav. "Genealogy Index, Grimaldi 4". Genealogy.EU.

                                               

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์โรมาเนีย

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระประมุขโรมาเนีย หรือ คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์โรมาเนีย เป็นผู้ที่อภิเษกสมรสกับกษัตริย์โรมาเนียในระหว่างทรงครองราชสมบัติ กษัตริย์ทุกพระองค์ของโรมาเนียมีพระอิศริยยศเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโรมาเนีย และคู่อภิเษกสมรสทุก ...

                                               

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์เฮติ

Christopher Buyers. "Dessalines Genealogy Page 2". สืบค้นเมื่อ 2009-10-17. Christopher Buyers. "Soulouque Genealogy Page 6". สืบค้นเมื่อ 2009-10-17. Christopher Buyers. "Christophe Genealogy Page 4". สืบค้นเมื่อ 2009-10-17.

                                               

การคว่ำบาตรเผ่าบนูฮาชิมของชาวมักกะฮ์

การคว่ำบาตรเผ่าบนูฮาชิมของชาวมักกะฮ์ เป็นการคว่ำบาตรทางสาธารณะต่อเผ่าบนูฮาชิมที่ประกาศใช้ในปีค.ศ. 616 โดยหัวหน้าเผ่าบนูมัคซูม และบนูอับดุชชัมส์ สองเผ่าสำคัญของชนเผ่ากุเรช. รายงานจากธรรมเนียมขอมมุสลิม การคว่ำบาตรนี้มีไว้เพื่อเพิ่มความกดดันของบนูฮา ...

                                               

รายการการคว่ำบาตรกีฬาโอลิมปิก

การคว่ำบาตรในกีฬาโอลิมปิก เป็นการแสดงออกทางการเมืองของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศต่างๆ เพื่อประท้วงหรือต่อต้านประเทศเจ้าภาพหรือประเทศสมาชิกอื่นๆด้วยการไม่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนั้นๆ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถือเป็นกิจกรรมที่มีการแ ...

                                               

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. เป็นคณะบุคคล อันประกอบด้วย กลุ่มทหาร ตำรวจ และ พลเรือน ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้า ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว้ได้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ. ...

                                               

การโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติจินนาห์ พ.ศ. 2557

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 กองกำลังติดอาวุธอย่างน้อย 10 คน เข้าโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติจินนาห์ ในการาจี ประเทศปากีสถาน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 29 คน รวมถึงผู้ก่อการจำนวน 10 คน และอีกอย่างน้อย 18 คนได้รับบาดเจ็บ

                                               

เหตุโจมตีท่าอากาศยานอิสตันบูล พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดเหตุระเบิดและกราดยิงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตูร์กในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 45 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 239 ราย โดยเหตุกราดยิงเกิดขึ้นบริเวณที่จอดรถของท่าอากาศยาน ในขณะที่การระเบิ ...

                                               

เหตุระเบิดในบรัสเซลส์ พ.ศ. 2559

เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2559 เกิดเหตุระเบิดตะปูไล่เลี่ยกันสามครั้งในประเทศเบลเยียม สองครั้งที่ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ในซาเฟินเตม และอีกหนึ่งครั้งที่สถานีรถไฟใต้ดินมาลบีค/มาลเบคในกรุงบรัลเซลส์ จากเหตุดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต 31 คนและมือระเบิดฆ่าตัวตาย 3 ...

                                               

ซาบีนา เที่ยวบินที่ 571

ซาบีนา เที่ยวบินที่ 571 เป็นเที่ยวบินของสายการบินซาบีนา ออกเดินทางจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ผ่านกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียถึงเมืองลอด ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1972 เที่ยวบินนี้ถูกจี้โดยสลัดอากาศที่ปลอมตัวเป็นคู่ 4 คน สลัดอา ...

                                               

เหตุโจมตีในอังการา พ.ศ. 2558

เหตุโจมตีในอังการา พ.ศ. 2558 เกิดที่สถานีรถไฟหลักของกรุงอังการา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 มีผู้เสียชีวิต 102 รายบาดเจ็บ 198 คน บาดเจ็บสาหัส 48 ราย เป็นการก่อการร้ายครั้งนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐตุรกี นายกรัฐมนตรี อาเหม็ต ดาว ...

                                               

อะบูซัยยาฟ

อะบูซัยยาฟ เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนิยมอิสลามกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ อยู่ในเขตบังซาโมโร ที่ซึ่งมีกลุ่มต่าง ๆ ต่อสู้มานานเกือบ 30 ปี เพื่อจัดตั้งรัฐอิสลามแยกออกจากฟิลิปปินส์ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์ ชื่อของกลุ่มมาจากภาษาอาหรับ อะบู หม ...

                                               

อัลกออิดะฮ์

อัลกออิดะฮ์ หรือ แอล-ไคดา เป็นกลุ่มก่อการร้ายอิสลามสากล ก่อตั้งโดย อุซามะฮ์ บิน ลาดิน, อับดุลลาห์ อัซซัม และนักรบอื่นอีกหลายคน บางช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2531 และปลายปี 2532 โดยมีจุดกำเนิดย้อนไปถึงสงครามในอัฟกานิสถานของโซเวียต อัลกออิดะฮ์ปฏิบัติก ...

                                               

กลุ่มกัช

กลุ่มกัช เป็นกลุ่มที่พัฒนามาจากสันนิบาตพิทักษ์ชาวยิวของนายร็อบบี้ แมร์ กาบาเนา ชาวสหรัฐหัวรุนแรง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อต่อสู้กับลัทธิต่อต้านชาวเซมิติกและสนับสนุนการจัดตั้งรัฐอิสราเอล รวมทั้งการขับไล่ชาวอาหรับออกจากอิสราเอล พ.ศ. 2515 กลุ่มกั ...

                                               

กลุ่มศูนย์กลางปฏิวัติ

กลุ่มศูนย์กลางปฏิวัติ เป็นกลุ่มฝายซ้ายที่มีนโยบายต่อต้านสหรัฐ นาโต และสหภาพยุโรป เป็นกลุ่มก่อการร้ายในกรีซที่มีปฏิบัติการอย่างเข้ม แข็งในช่วง พ.ศ. 2538 – 2541 ทางกลุ่มเคยออกมารับผิดชอบการวางระเบิดผลประโยชน์ของสหรัฐและยุโรปในกรีซ เช่นการวางระเบิดธ ...