ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182
                                               

ไท่ช่างหฺวัง

พระเจ้าอู่หลิง 武灵 แห่งแคว้นจ้าว 赵 เป็นหนึ่งในบรรดากษัตริย์จีนพระองค์แรก ๆ ที่สละราชย์ พระองค์ได้รับสมัญญาว่า พระชนก 主父 ส่วนสมัญญาพระเจ้าหลวงนั้น ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉินประทานให้พระเจ้าจฺวังเซียง 莊襄 พระบิดาที่สิ้นพระชนม์แล้ว เป็นบุคคลแรก ...

                                               

จักรพรรดิการากัลลา

จักรพรรดิคาราคัลลา หรือ ลูชิอัส เซ็พติมิอัส บัสซิอานัส คาราคัลลาเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันของราชวงศ์เซเวอรัน คาราคัลลาทรงเป็นจักรพรรดิร่วมกับพระราชบิดาจักรพรรดิเซ็พติมิอัส เซเวอรัสระหว่าง ค.ศ. 198 ถึงปี ค.ศ. 209 ต่อมาในปี ค.ศ. 209 ถึงวันที่ ...

                                               

จักรพรรดิเหลียวซื่อจง

สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวซื่อจง เป็นพระโอรสในเย่ว์ลู่ทู่อี่และมีศักดิ์เป็นพระนัดดาของจักรพรรดิเหลียวไท่จง เมื่อพระปิตุลาสวรรคตลง พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเหลียวซื่อจง จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์เหลียว ทรงครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 1490-149 ...

                                               

จักรพรรดิเหลียวมู่จง

สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวมู่จง จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหลียว เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิเหลียวไท่จง ครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 951-969 สืบต่อจากจักรพรรดิเหลียวซื่อจงที่ถูกปลงพระชนม์ไปตั้งแต่ ค.ศ. 951

                                               

พระเจ้าซอลู

พระเจ้าซอลู กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์พุกามเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอโนรธามังช่อมหาราชองค์แรกของพม่า เมื่อพระราชบิดาสวรรคตด้วยการถูกควายเผือกขวิดในปี ค.ศ. 1077 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทน โดยตลอด 7 ปีแห่งการครองราชย์ทรงเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอเนื่อง ...

                                               

พระเจ้าอลองสิธู

พระเจ้าอลองสิธู กษัตริย์ในราชวงศ์พุกาม ที่ครองราชย์อย่างยาวนานถึงกว่า 54 ปี ยุคสมัยของพระองค์ อาณาจักรพุกามเจริญถึงขั้นขีดสุดในทุกด้าน พระเจ้าอลองสิธู เป็นพระโอรสของพระเจ้าซอลู พระโอรสของพระเจ้าอโนรธามังช่อกับพระธิดาของพระเจ้าจานสิตา ครองราชย์หลั ...

                                               

พีลิปโปสที่ 2 แห่งมาเกโดนีอา

พีลิปโปสที่ 2 แห่งมาเกโดนีอา "เพื่อน" + ἵππος "ม้า") กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรมาเกโดนีอา เกิดเมื่อ 382 ปีก่อน ค.ศ., มีรัชสมัยอยู่ระหว่าง 359–336 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นพระบิดาของอเล็กซานเดอร์ที่ 3 แห่งมาเกโดนีอา หรือที่รู้จักดีในนาม อเล็กซานเดอร์มห ...

                                               

จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 4 อันเจลอส

จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 4 อันเจลอส อเล็กซิออสที่ 4 อันเจลอสเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ ของราชวงศ์อันเจลิด ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1203 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1204 โดยมีจักรพรรดินิโคลอส คานาบอสเป็นผู้ครองราชย์ต่อมา ...

                                               

พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร

พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรรเวนซูรูรู ซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งในเจ็ดอาณาจักรของประเทศยูกันดา พระบรมราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2496 เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอิซายา มูคิราเนีย คิบันซางกา พระองค์ทรงครองราชย์สองครั้ง เส ...

                                               

จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 2

จักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 2 เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 1 และ พระนางฟาอัสตา ประสูติเมื่อปีค.ศ. 316 ปีค.ศ. 317พระชนม์เพียง 1 พรรษาก็ทรงครองจักรวรรดิโรมันร่วมกับพระราชบิดาทรงครองราชย์ร่วม กับพระราชบิดานานถึง 20 ปีก่อนที่จักรพรรดิคอนสตันไท ...

                                               

ซาร์อีวัน วลาดิสลัฟแห่งบัลแกเรีย

ซาร์อีวัน วลาดิสลัฟ เป็นซาร์แห่งจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1 ครองราชย์ระหว่างเดือนกันยายน 1015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 1018 ปีประสูติไม่ชัดแจ้ง โดยพระองค์น่าจะประสูติอย่างน้อยทศวรรษก่อนปี 987 แต่ไม่น่าจะนานไปมากกว่านั้น แม้จะเคยได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจาก ...

                                               

จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง

ซ่งฮุยจง ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1625 ทรงขึ้นครองราชย์สืบแทน ซ่งเจ๋อจง พระเชษฐาธิราชเป็น จักรพรรดิ องค์ที่ 8 แห่ง ราชวงศ์ซ่ง ขณะพระชนม์เพียง 18 พรรษา ทรงเป็นจักรพรรดิที่อ่อนแอที่สุดของราชวงศ์ซ่งเหนือเพราะทรงใส่พระทัยแต่ด้านศิลปะมิใส่ใจเรื่องการทหารทำ ...

                                               

จักรพรรดิถังเกาจู่

สมเด็จพระจักรพรรดิถังเกาจู่ มีพระนามเดิมว่า หลี่ยวน ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1109 เมื่อราชวงศ์สุย ล่มสลายลง หลี่ยวนซึ่งเป็นขุนนางผู้ดูแลเขตไท่หยวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศได้จัดตั้งกองทัพขึ้นมาโดยได้เงินสนับสนุนจากพ่อค้าไม้แซ่บู สามารถเข้ายึดครองน ...

                                               

จักรพรรดิซ่งกวังจง

ซ่งกวังจง ชื่อตัวว่า จ้าว ตุน เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 12 ของราชวงศ์ซ่ง แห่งจักรวรรดิจีน และเมื่อแบ่งราชวงศ์ซ่งออกเป็นสมัยเหนือกับสมัยใต้ นับเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 ของราชวงศ์ซ่งใต้ เสวยราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1189 จนสละราชบัลลังก์ใน ค.ศ. 1194 จ้าว ตุน เป็น ...

                                               

พระเจ้าชาห์ เรซา ปาห์ลาวี

พระเจ้าชาห์ เรซา ปาห์ลาวี เป็นชาห์แห่งจักรวรรดิเปอร์เซีย ตั้งแต่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1925 จนกระทั่งทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยสหราชอาณาจักร-สหภาพโซเวียตภายหลังทั้งสองกองทัพได้รุกรานอิหร่าน เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1941 ในปี ค.ศ. 1925 ชาห์ เรซา ...

                                               

โฟสแต็ง ซูลุก

โฟสแต็ง-เอลี ซูลุก หรือ จักรพรรดิโฟสแต็งที่ 1 แห่งเฮติ พระองค์เป็นนายทหารในกองทัพเฮติ เมื่อประธานาธิบดีฌ็อง-บาติสต์ รีเช ถึงแก่อสัญกรรม พระองค์จึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเฮติในปี 1847 เมื่อปี 1849 พระองค์จึงประกาศตนเป็นจักรพรรดิภายใต ...

                                               

ลูกิอุส ตาร์กวินิอุส ซุแปร์บุส

ลูกิอุส ตาร์กวินิอุส ซุแปร์บุส เป็นกษัตริย์แห่งโรมคนที่ 7 และเป็นคนสุดท้าย เขามีฉายาว่า ตาร์กวินิอุสผู้หยิ่งทะนง เขาเป็นลูกชายหรือหลานชายของลูกิอุส ตาร์กวินิอุส ปริสกุส กษัตริย์แห่งโรมคนที่ห้า ซุแปร์บุสได้ขึ้นครองรายช์ภายหลังการลอบสังหารแซร์วิอุส ...

                                               

สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน

สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาล บิน อับดุลลอฮ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เสด็จขึ้นครองราชย์หลังการลอบปลงพระชนม์พระราชบิดาของพระองค์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 จนถึงพระองค์ถูกบังคับให้สละราชสมบัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ...

                                               

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเยอรมนีตั้งแต่ ค.ศ. 1056 และจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1084 จนกระทั่งทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1105 ไฮน์ริชทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่ง ...

                                               

เพลงสรรเสริญพระบารมี

คำว่า "เพลงสรรเสริญพระบารมี" โดยการแปลเทียบเคียงจากชื่อ เพลงสรรเสริญพระบารมี ของไทย เพลงชนิดนี้เป็นเพลงปลุกใจชนิดหนึ่ง โดยมากจะคล้ายคลึงกับเพลงชาติ แต่มักใช้กับบรรดาพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ เนื้อหาของเพลงมักเป็นไปในทางถวายพระพรแ ...

                                               

ค็องเงอซังเงิน

ค็องเงอซังเงิน เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของนอร์เวย์ ประพันธ์โดย N. Vogtmann ส่วนเนื้อร้องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประพันธ์โดยกุสตัฟ เย็นเซิน สำหรับใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 เมื่อ ค.ศ. 1906 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลง "ก็อดเซฟ ...

                                               

เพลงชาติจักรวรรดิออตโตมัน

จักรวรรดิออตโตมันใช้เพลงชาติมาตั้งแต่การก่อตั้งในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 13 แต่ไม่ได้ใช้เพลงเฉพาะหรือเพลงชาติจนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 19 ในรัชสมัยมาฮ์มุดที่ 2 เมื่อมีการจัดวงดุริยางค์ของจักรวรรดิและทหารการให้เป็นแบบตะวันตก จูเซ็ปเป โดนีเซ็ตตี หรือม ...

                                               

สมเด็จพระราชินีนาถ

สมเด็จพระราชินีนาถ คือ พระมหากษัตริย์หญิงผู้ครองราชสมบัติด้วยสิทธิ์ของพระองค์เอง ต่างจาก "สมเด็จพระราชินี" ซึ่งเป็นพระมเหสีในพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติ และไม่ทรงมีอำนาจในการบริหารราชกิจของบ้านเมืองอย่างเป็นทางการใด ๆ โดยหลักการแล้ว พระมหากษัต ...

                                               

คลีโอพัตราที่ 1

คลีโอพัตราที่ 1 ไซรา เป็นเจ้าหญิงแห่งจักรวรรดิเซลูซิดโดยการอภิเษกสมรส และเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณ จากราชวงศ์ทอเลมี พระนางทรงอภิเษกสมรสกับทอเลมีที่ 5 กษัตริย์แห่งอียิปต์ เมื่อพระราชสวามีสวรรคตพระนางก็ทรงปกครองอียิปต์ผ่านทางทอเลมีที่ 6 พ ...

                                               

สมเด็จพระราชินีนาถรานจิตา

สมเด็จพระราชินีนาถรานจิตาแห่งเมรีมันจากา หรืออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระราชินีนาถรานจิตาแมนจากาทริโมฟาวี เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเมรีมันจากา พระองค์ปกครองอาณาจักรในที่ราบสูงตอนกลางของมาดากัสการ์ พระองค์ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาของพระองค์พระเจ้า ...

                                               

สมเด็จพระราชินีนาถราฟอไฮ

สมเด็จพระราชินีนาถราฟอไฮแห่งอาราโซรา เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอาราโซรา พระองค์ปกครองอาณาจักรในตอนกลางของมาดากัสการ์ พระองค์ครองราชย์ต่อจากพระราชมารดาของพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถรานจิตาแห่งเมรีมันจากา ผู้เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเมรีมันจากา และผ ...

                                               

สมเด็จพระราชินีนาถเฮเลนแห่งบอสเนีย

สมเด็จพระราชินีนาถเฮเลนแห่งบอสเนีย หรือพระนามเดิม เฮเลน กรูบา เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งบอสเนีย ตั้งแต่ 1395 ถึง 1398 พระองค์เป็นผู้ปกครองของบอสเนีย พระองค์เดียวที่เป็นสตรี เฮเลน กรูบา ได้ครองราชย์หลังจากที่พระสวามีของพระองค์พระเจ้าสตีเฟน ดาบิซาแ ...

                                               

รายพระนามรัชทายาทกรีซ

รายพระนามต่อไปนี้ รวบรวมบุคคลทั้งหมดที่เคยเป็นลำดับแรกในการสืบราชบัลลังก์กรีซ ไม่ว่าจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงหรือทายาทโดยสันนิษฐาน ตั้งแต่ 1832 ตัวหนาหมายถึงบุคคลที่ได้รับราชบัลลังก์จริง

                                               

รายพระนามรัชทายาทตองงา

รายพระนามรัชทายาทตองงา รายพระนามนี้รวมถึงบุคคลทุกคนที่ได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับมรดกสืบราชบัลลังก์ตองงา หรือ ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ตองงา ไม่ว่าจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงหรือทายาทโดยสันนิษฐานนับตั้งการสถาปนาราชวงศ์ตูโปอูปกครองราช ...

                                               

รายพระนามพระมหาอุปราชาพม่า

พระเจ้าธีบอถูกเนรเทศในปี 1885. พระองค์เสด็จสวรรคตใน อินเดีย เมื่อ 1916. ตำแหน่งประมุขของพระราชวงศ์จึงตกเป็นของ เจ้าหญิงมยะพยาลาต 1916–1956 และ เจ้าหญิงมยัตพญา 1956–1962. ตั้งแต่ค.ศ. 1962 เป็นต้นมา ตำแหน่งประมุขของพระราชวงศ์จึงตกเป็นของ เจ้าตอ พญา ...

                                               

รายพระนามรัชทายาทเดนมาร์ก

รายพระนามรัชทายาทเดนมาร์ก รายพระนามนี้รวมถึงบุคคลทุกคนที่ได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับมรดกสืบราชบัลลังก์เดนมาร์ก หรือ สถานะพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก โดยเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ออลเดนบูร์กจนถึงปัจจุบัน

                                               

รายพระนามรัชทายาทโปรตุเกส

รายพระนามรัชทายาทโปรตุเกส รายพระนามนี้รวบรวมบุคคลที่มีสิทธิในการสืบราชบัลลงก์ราชอาณาจักรโปรตุเกสตามที่ควรจะเป็น ยามที่พระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคต ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิตามสายพระโลหิตที่จะได้สืบบัลลังก์ บุคคลที่ได้ขึ้นครองราชย์จะแสดงเป็นตัวสีเข้ม บุต ...

                                               

รายพระนามรัชทายาทลักเซมเบิร์ก

รายพระนามรัชทายาทลักเซมเบิร์ก รายพระนามนี้รวมถึงบุคคลทุกคนที่ได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับมรดกสืบราชบัลลังก์ลักเซมเบิร์ก หรือ แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก ไม่ว่าจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงหรือทายาทโดยสันนิษฐานนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งลักเซมเบิร์กในวัน ...

                                               

รายพระนามพระมหาอุปราชและมกุฎราชกุมารลาว

พงศาวดารหลวงพระบาง เติม วิภาคย์พจนกิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546. คำหมั้น วงกตรัตนะ,เจ้า. พงศาวดารชาติลาว. พิมพ์ครั้งที่ 2.เวียงจันทน์:หอสมุดแห่งชาติ.1971. ลำดับพระบรมวงศานุวง ...

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลำดับที่ 6 ของประเทศญี่ปุ่นมอบแก่พระราชวงศ์ที่เป็นสตรีหรือสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ญี่ปุ่นแต่เดิมมีทั้งหมด 8 ลำดับชั้นแต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ชั้นที่ 7 และ 8 ถูกยกเลิกไปปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ลำดั ...

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกคิริ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกคิริ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่น สถาปนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1888 ในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิ ในฐานะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย ภายหลังได้ยกเอาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดนี้ออก ...

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น สถาปนาในปี พ.ศ. 2431 โดย จักรพรรดิเมจิ แห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎสำหรับ สมาชิกพระราชวงศ์ญี่ปุ่นและต่างประเทศที่เป็นสตรี และชาวญี่ป ...

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ,อังกฤษ:Order of the Golden Kite) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น สถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433 โดยสมเด็จจักรพรรดิเมจิแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่จักรพรรดิจิมมุ

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสุงสุดของญี่ปุ่น สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2422 โดยจักรพรรดิเมจิ แห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น จัดว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาเป็นลำดับสองของญี่ปุ่น และเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช ...

                                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น สถาปนาในปี พ.ศ. 2448 โดย สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ แห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น

                                               

เหรียญเกียรติยศ (ญี่ปุ่น)

เหรียญเกียรติยศ เป็นอิสริยาภรณ์ที่มอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อมอบแก่บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2424 ในรัชสมัย สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น ทั้งนี้จะมีการมอบเหรียญเกียรติยศสองครั้งต่อปี คือท ...

                                               

ตระกูลผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งห้า

ตระกูลผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งห้า เป็นห้าตระกูลจากตระกูลฟูจิวาระ ผู้นำจากตระกูลเหล่านั้นมีตำแหน่งผูกขาดในระบบ เซ็กกัง ในราชสำนักเกียวโตตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ถึงศตวรรษที่ 19 ตระกูลทั้งห้า ได้แก่ ตระกูลโคโนเอะ, ตระกูลทากัตสึกาซะ, ตระกูลคูโจ, ตระ ...

                                               

ตระกูลทากัตสึกาซะ

ตระกูลทากัตสึกาซะ เป็นกลุ่มญาติชนชั้นสูงของญี่ปุ่น ทากัตสึกาซะเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลฟูจิวาระ. และเป็นหนึ่งในตระกูลผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งห้าจากเซ็ชโชและคัมปากุ ตราตระกูลทากัตสึกาซะคือโบตั๋น

                                               

ตระกูลนิโจ

ตระกูลนิโจ เป็นตระกูลสาขาของ ตระกูลฟูจิวาระ ก่อตั้งโดยบุตรชายของ คูโจ มิจิอิเอะ นิโจ โยชิซาเนะ ตระกูลนิโจเป็นหนึ่งใน ตระกูลผู้สำเร็จราชการทั้งห้า ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้ง เซ็ชโชและคัมปากุ

                                               

ฟุจิวะระ โนะ ซะวะโกะ

ฟุจิวะระ โนะ ซะวะโกะ พระสนมและพระราชมารดาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นธิดาของ ฟุจิวะระ โนะ ฟุซะสึงุ ต่อมาได้ถวายตัวเข้ามาเป็น พระสนม ใน จักรพรรดินิมเมียว จักรพรรดิองค์ที่ 54 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโคโก จักรพรรดิองค์ที่ 58 ใน พ.ศ. 1427 เมื่อเจ้ ...

                                               

ฟุจิวะระ โนะ โอะโตะมุโระ

ฟุจิวะระ โนะ โอะโตะมุโระ จักรพรรดินีในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีหรือ โคโง ใน จักรพรรดิคัมมุ และเป็นพระราชมารดาในจักรพรรดิถึง 2 พระองค์คือ จักรพรรดิเฮเซ และ จักรพรรดิซะงะ

                                               

ฟูจิวาระ โนะ ริตสึชิ

ฟูจิวาระ โนะ ริตสึชิ จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีหรือ ชูงู ใน จักรพรรดิจุนโตกุ และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิชูเกียว

                                               

ฟูจิวาระ โนะ อันชิ

ฟูจิวาระ โนะ อันชิ หรือ ฟูจิวาระ โนะ ยาซูโกะ จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่น เป็นพระมเหสีของจักรพรรดิมูรากามิ จักรพรรดิองค์ที่ 61 และเป็นพระมารดาของจักรพรรดิ 2 พระองค์ คือ จักรพรรดิเรเซ จักรพรรดิองค์ที่ 62 และจักรพรรดิเอ็นยู จักรพรรดิองค์ที่ 63 จ ...

                                               

มินาโมโตะ โนะ ซือชิ

มินาโมโตะ โนะ ซือชิ พระชายาในจักรพรรดิญี่ปุ่นเป็นธิดาใน มินาโมโตะ โนะ มิชิมุเนะ และเป็นพระชายาใน จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ จักรพรรดิองค์ที่ 83 รวมถึงเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโกะ-ซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 88 และ เจ้าชายนินโจ

                                               

ราชวงศ์ญี่ปุ่น

ราชวงศ์ญี่ปุ่น บ้างเรียก ราชวงศ์ยามาโตะ หรือ ราชวงศ์เบญจมาศ เป็นหนึ่งในราชวงศ์มีการสืบทอดสันตติวงศ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิจินมุ โดยเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศนานที่สุดในโลกถึง 1.348 ปี และเป็นราชวงศ์ที่มีการสืบสันติวงศ์มา ...