ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 180                                               

อำเภอนครหลวง

ในสมัยอยุธยานั้น บริเวณนอกกำแพงเมืองถูกแบ่งออกเป็นเขตการปกครอง 3 เขต เรียกว่าแขวง ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกอำเภอ ประกอบด้วยแขวงขุนนคร แขวงขุนเสนา และแขวงขุนอุทัย แขวงขุนนครนั้น ต่อมาแยกออกเป็นแขวง คือ แขวงนครใหญ่ ซึ่งต่อมาแยกเป็น แขวงนครใหญ่ อำเภอมหา ...

                                               

อำเภอนบพิตำ

อำเภอนบพิตำตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าศาลา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอสิชล ทิศ ...

                                               

อำเภอนาแก

อำเภอนาแกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเต่างอยและอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังยาง อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ...

                                               

อำเภอนาคู

อำเภอนาคูตั้งอยู่บริเวณทิวเขาภูพาน ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอห้วยผึ้ง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอเขาวง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูพานและอำเภอเต่างอ ...

                                               

อำเภอนางรอง

อำเภอนางรองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโนนสุวรรณและอำเภอหนองกี่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอละหานทรายและอำเภอปะคำ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชำนิและอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ท ...

                                               

อำเภอนาจะหลวย

นาจะหลวย เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเดชอุดม และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยซึ่งมีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์

                                               

อำเภอนาเชือก

เนื่องจากท้องที่ตำบลนาเชือก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ท้องที่ตำบลเขวาไร่ อำเภอบรบือ มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่ง ประชาชนได้รับความลำบากในการเดินทางไปติดต่อราชการ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 24 ...

                                               

อำเภอนาด้วง

อำเภอนาด้วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากชม และอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่ ...

                                               

อำเภอนาดี

อำเภอนาดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอประจันตค ...

                                               

อำเภอนาดูน

อำเภอนาดูนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุม และอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ ...

                                               

อำเภอนาตาล

อำเภอนาตาลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสาละวัน ประเทศลาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ไทรและอำเภอเขมราฐ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ

                                               

อำเภอนาทม

นาทม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เดิมเป็นท้องที่ของตำบลนาทมที่ตั้งขึ้นในราว พ.ศ. 2310 ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาทมในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 26 กันยายน 2540 กลายเป็นอำเภอลำดับที่ 11 ของจังหวัด

                                               

อำเภอนาทวี

นาทวี เป็นอำเภอในจังหวัดสงขลา และเป็นหนึ่งในสี่อำเภอจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แยกมาเป็นกิ่งอำเภอจากหัวเมืองจะนะ และตั้งเป็นอำเภอนาทวี เมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดนาท ...

                                               

อำเภอนาน้อย

ในปัจจุบัน อำเภอนาน้อย กลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดินแดนน่านใต้ อาทิ เสาดินนาน้อย ดอยเสมอดาว อีกทั้งยังมีอุทยานแห่งชาติศรีน่าน และ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความเย็นและชมความสวยงามขอ ...

                                               

อำเภอนาบอน

อำเภอนาบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอฉวางและอำเภอช้างกลาง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทุ่งสง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทุ่งใหญ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทุ่งสง

                                               

อำเภอนาโพธิ์

อำเภอนาโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติด ...

                                               

อำเภอนามน

อำเภอนามนตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดอนจาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอสมเด็จ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์และอำเภอดอนจาน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ...

                                               

อำเภอนายายอาม

อำเภอนายายอามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าใหม่ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

                                               

อำเภอนายูง

อำเภอนายูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม จังหวัดเลย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอน้ำโสม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านผือ

                                               

อำเภอนาเยีย

อำเภอนาเยียตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเดชอุดมและอำเภอวารินชำราบ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ...

                                               

อำเภอนาโยง

นาโยง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง เมื่อก่อนอำเภอนาโยงเป็นที่นาแปลงใหญ่ เรียกว่า "นาหลวง" หรือ "นาสามบึ้ง" และได้ตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาโยง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

                                               

อำเภอนาวัง

อำเภอนาวัง แยกจากอำเภอนากลางเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ในปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

                                               

อำเภอนาหม่อม

ท้องที่อำเภอนาหม่อม เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลนาหม่อม ตำบลพิจิตร ตำบลทุ่งขมิ้น และตำบลคลองหรัง ของอำเภอหาดใหญ่ ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาหม่อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 เมษายน พ ...

                                               

อำเภอนาหมื่น

อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีประชากรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปี มาแล้ว อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดน่าน ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ ๘๐ กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นภูเขา และที่ราบบริเวณหุบเขา มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ...

                                               

อำเภอนาหว้า

อำเภอนาหว้า เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีชาวไทญ้ออาศัยเป็นจำนวนมาก เช่นที่ ตำบลนาหว้า เป็นต้น สถานที่สำคัญ คือ วัดธาตุประสิทธิ์ และลำน้ำอูน ในอดีตมีการกล่าวว่าอำเภอนี้มีความทุรกันดาร และเนื่องจากในบริเวณอำเภอนาหว้า มีต้นหว้าจำนวนมาก ชาวบ้า ...

                                               

อำเภอนาแห้ว

อำเภอนาแห้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว และอำเภอด่านซ้าย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนครไ ...

                                               

อำเภอน้ำขุ่น

อำเภอน้ำขุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอน้ำยืน ทิศเหนือ ติด ...

                                               

อำเภอน้ำยืน

อำเภอน้ำยืนตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว และจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาจะหลวย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภ ...

                                               

อำเภอน้ำโสม

อำเภอน้ำโสมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม จังหวัดเลย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนายูง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านผือ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสุวรรณคูหา จังหว ...

                                               

อำเภอน้ำหนาว

อำเภอน้ำหนาว ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง มีเขตป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษา "ไทหล่ม" เช่นเดียวกับ อำเภอหล่มเก่า และ อำเภอหล่มสัก

                                               

อำเภอนิคมคำสร้อย

นิคมคำสร้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร เดิมเป็นตำบลคำสร้อย ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็นอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน มี ...

                                               

อำเภอนิคมน้ำอูน

เมื่อปี 2512 กรมชลประทานได้สร้างเขื่อนน้ำอูนที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม และตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ทำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมต้องอพยพขึ้นไปอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ที่ตำบลหนองปลิง และตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภ ...

                                               

อำเภอนิคมพัฒนา

อำเภอนิคมพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปลวกแดง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำ ...

                                               

อำเภอเนินขาม

อำเภอเนินขามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองมะโมงและอำเภอหันคา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหันคา ทิศใต้ ติดต่อกับ ...

                                               

อำเภอเนินมะปราง

อำเภอเนินมะปรางอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 68 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขาค้อ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศเหนือ ติดต่อกั ...

                                               

อำเภอเนินสง่า

อำเภอเนินสง่า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด โดยเนินสง่านับเป็น 1 ใน 4 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิที่มีทางรถไฟผ่าน

                                               

อำเภอโนนคูณ

อำเภอโนนคูณมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอน้ำเกลี้ยง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเบญจลักษ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกันทรารมย์

                                               

อำเภอโนนดินแดง

อำเภอโนนดินแดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอละหานทราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โนนดินแดง เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

                                               

อำเภอโนนแดง

อำเภอโนนแดง แต่เดิมเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2480 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งขึ้นโดยเรียกชื่อตามชื่อของไม้แดง ซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโนนตาเถร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาชุมชนโนนแดงได้ขยายใหญ่ขึ้น จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น ตำบลโน ...

                                               

อำเภอโนนไทย

พ.ศ. 2375อำเภอโนนไทย เดิมเรียกว่า" แขวงสันเทียะ” ทางราชการได้มีการปรับปรุงการปกครอง โดยตั้งเป็นด่านและแขวงขึ้น บ้านสันเทียะ ได้ยกขึ้นเป็นแขวงและตั้งด่านที่บ้านด่านจาก และบ้านด่านกรงกราง มีผู้ปกครองเรียกว่า" ขุนด่าน” เทียบกำนัน และ" หมื่นด่าน” เที ...

                                               

อำเภอโนนนารายณ์

อำเภอโนนนารายณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสนมและอำเภอรัตนบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสำโรงทาบ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศเหนือ ติด ...

                                               

อำเภอโนนสัง

วันที่ 1 มกราคม 2491 แยกเป็น กิ่งอำเภอโนนสัง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี วันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 9 กันยายน 2499 ตั้งเป็น อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี

                                               

อำเภอโนนสุวรรณ

อำเภอโนนสุวรรณตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนางรอง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปะคำ และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองกี่และอำเภอนางรอง ทิศ ...

                                               

อำเภอบรบือ

บรบือ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดมหาสารคาม รองจากอำเภอโกสุมพิสัย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอวาปีปทุม

                                               

อำเภอบรรพตพิสัย

อำเภอบรรพตพิสัย ในสมัยโบราณมีฐานะเป็นเมืองจัตวา มีชื่อว่า" เมืองบรรพตพิสัย”มีผู้ว่าราชการปกครองที่ว่าการเมืองเดิมตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง คือบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลตาสังในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอและได้ย้ายท ...

                                               

อำเภอบ่อทอง

อำเภอบ่อทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเกาะจันทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาชะเมา อำเภ ...

                                               

อำเภอบ่อพลอย

อำเภอบ่อพลอยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าม่วงและอำเภอเมืองกาญจนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีสวัสดิ์ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองปรือและอำเภอเลาขวัญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอพนมทวน

                                               

อำเภอบ่อไร่

อำเภอบ่อไร่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดตราด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองตราดและอำเภอเขาสมิง ทิศตะวั ...

                                               

อำเภอบันนังสตา

อำเภอบันนังสตาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ห่างจากอำเภอเมืองยะลา 39 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยะหา อำเภอกรงปินัง และอำเภอรามัน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิว ...

                                               

อำเภอบัวเชด

อำเภอบัวเชดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสังขะ และอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสังขะ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ทิศต ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →