ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179
                                               

อำเภอถลาง

อำเภอถลางมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกะทู้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงา

                                               

อำเภอถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอฉวาง ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอถ้ำพรรณรา ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 สถานที่ท่องเที่ยว คือ พระนอน หรือ พระพุทธรูปปาง ...

                                               

อำเภอเถิน

อำเภอเถินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองลำปาง 90 กิโลเมตร ตามถนนพหลโยธินสายลำปาง-ตาก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ทิศเหนือ ติ ...

                                               

อำเภอทรายทองวัฒนา

ทรายทองวัฒนา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร มีความหนาแน่นของประชากรสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด เดิมชื่อ "กิ่งอำเภอทุ่งทราย" ก่อนที่จะเปลี่ยนนามเป็น "ทรายทองวัฒนา" ในปัจจุบันที่มาของชื่อ "ทรายทองวัฒนา" ได้นำเอาคำตัวท้ายของชื่อทั้ง 3 ตำบล ในเข ...

                                               

อำเภอทรายมูล

ทรายมูล เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยโสธร มีสถานที่สำคัญทางศาสนา คือ "พระธาตุฝุ่น" เป็นพระธาตุที่มีลักษณะเป็นเนินดินทรายที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งอยู่ภายในตัวอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอทรายมูลเพียงไม่กี่ร้อยเมตร

                                               

อำเภอทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอศรีสวัสดิ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอไทรโยค ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสังขละบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทิศตะวันตก ติ ...

                                               

อำเภอทองแสนขัน

ทองแสนขัน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอตรอน และได้ขอแยกท้องที่เพื่อจัดตั้งกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

                                               

อำเภอทับคล้อ

อำเภอทับคล้อเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงเจริญและอำเภอบางมูลนาก ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังทรายพูน ...

                                               

อำเภอทับปุด

อำเภอทับปุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพังงา ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวพังงา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปลายพระย ...

                                               

อำเภอทับสะแก

กิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 กิ่งอำเภอท ...

                                               

อำเภอทัพทัน

อำเภอทัพทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสว่างอารมณ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองขาหย่างและอำเภอหนองฉาง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมืองอุทัยธานี ทิศตะ ...

                                               

อำเภอท่าคันโท

ท่าคันโท เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอสหัสขันธ์ทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอสหัสขันธ์ในวันที่ 2 ตุลาคม 2505 และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 27 กรกฎาคม 2508

                                               

อำเภอท่าฉาง

ท่าฉาง” เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตามคำบอกเล่าและตำนานเกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย มีชื่อว่า" เมืองโฉลก” ชาวบ้านเรียกว่า เมืองโละในบริเวณแถบนี้มีเมืองขนอน ท่าทอง เวียงสระ และไชยา เมืองโฉลก ท่าฉาง ขึ้นกับเมืองไชยา เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนา ...

                                               

อำเภอท่าชนะ

มีหลักฐานตั้งแต่ ร.ศ. 123 พ.ศ. 2447 ว่า พื้นที่อำเภอท่าชนะในปัจจุบันเดิมอยู่ในเขตพื้นที่ของ อำเภอประสงค์ ขึ้นอยู่กับเมืองหลังสวน สังกัดมณฑลชุมพร และใน ร.ศ. 125 ทางราชการได้ย้ายอำเภอประสงค์ เขตเมืองหลังสวน มาขึ้นกับเขตเมืองไชยา ต่อมา ร.ศ. 128 พ.ศ. ...

                                               

อำเภอท่าช้าง

อำเภอท่าช้าง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปรากฎชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า บ้านขุนโลก ซึ่งเป็นสนามรบในวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน ครั้งที่ 7 ต่อมาได้มีการแยกตำบลในอำเภอพรหมบุรี ซึ่งอยู่ห่างไกลจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลถอนสมอ ตำบลวิห ...

                                               

อำเภอท่าแซะ

เมืองท่าแซะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองชุมพรจึงเป็นสมรภูมิรับศึกจากพม่าที่เข้าตีเมืองทุกครั้ง เมืองท่าแซะปรากฏตามคำบอกเล่าของชาวกรุงเก่า ตามพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่าเมืองท่าแซะเป็นเมืองขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา มีฐานะเป็นเมืองจัตวา เ ...

                                               

อำเภอท่าตะเกียบ

อำเภอท่าตะเกียบเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสนามชัยเขต ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านได้เล่าความเป็นมาของอำเภอท่าตะเกียบให้ฟังว่าคำว่า" ท่าตะเกียบ” มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยร ...

                                               

อำเภอท่าตะโก

ท่าตะโก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเมืองเก่าโบราณสมัยทวาราวดีจากการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นอำเภอหนึ่งใน 15 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีตราสัญลักษณ์ อำเภอท่าตะโก เป็นรูปทรงข้าวบิณฑ์ มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ หรือ ดอกบัวตูม

                                               

อำเภอท่าตูม

ชุมชนอำเภอท่าตูมเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่ปลายสมัยเจนละ ยุคศตวรรษที่ 12-13 ที่มีการปกครองที่อิสานปุระ สุรินทร์ เมื่อสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ประกาศลัทธิเทวราชาและสถาปนาอาณาจักรอังกอร์ ได้มีการแผ่ขยายการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง การนับถือเ ...

                                               

อำเภอท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสระใคร และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอโพธิ์ตาก ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรี ...

                                               

อำเภอท่าแพ

อำเภอท่าแพมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน และอำเภอเมืองสตูล ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามันและอำเภอละงู ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสตูลแ ...

                                               

อำเภอท่าม่วง

อำเภอท่าม่วงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่ามะกา และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนมทวน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท ...

                                               

อำเภอท้ายเหมือง

ท้ายเหมือง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพังงา ชื่ออำเภอน่าจะมาจากการประกอบอาชีพร่อนหาแร่ตามท้ายรางเหมืองแร่ของประชาชน ซึ่งในขณะที่เข้ามาร่อนหาแร่นั้นจะพูดกันว่าร่อนแร่ท้ายเหมือง ครั้นนานเข้าคำว่าร่อนแร่หายไปเหลือเรียกสั้น ๆ ว่า "ท้ายเหมือง"

                                               

อำเภอท่ายาง

ท่ายาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ประชากรประมาณร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร มีอาชีพปลูกพืช ผลผลิตหลักได้แก่ ข้าว กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า มะนาว ชมพู่ อ้อย มะม่วง ถั่ว และมะพร้าว

                                               

อำเภอท่าเรือ

อำเภอท่าเรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอนพุดและอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภาชี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครหลวง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ...

                                               

อำเภอท่าลี่

อำเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอเมืองเลย ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเรือ ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว

                                               

อำเภอท่าวุ้ง

อำเภอท่าวุ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเ ...

                                               

อำเภอท่าศาลา

อำเภอท่าศาลาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอพรหมคีรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสิชล ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนบพิตำ

                                               

อำเภอท่าหลวง

อำเภอท่าหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอพัฒนานิคม ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชัยบาดาล ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชัยบาดาล และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัด ...

                                               

อำเภอท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขาคิชฌกูฏและอำเภอเมืองจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ และอ่าวไทย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแม ...

                                               

อำเภอท่าอุเทน

ท่าอุเทน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม มีแนวชายแดนติดกับประเทศลาว เป็นอำเภอที่มีความสงบร่มเย็น มีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำโขงที่โดดเด่น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของชาวไทญ้อของประเทศไทย

                                               

อำเภอทุ่งเขาหลวง

อำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอธวัชบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภออาจสามารถ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเสลภูมิ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอธวัชบุรี

                                               

อำเภอทุ่งตะโก

อำเภอทุ่งตะโกตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวทุ่งตะโก ส่วนหนึ่งของอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่ ...

                                               

อำเภอทุ่งฝน

ทุ่งฝน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเชียง และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน ปี พ.ศ. 2510 ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลสะแบงตั้งเป็นตำบลทุ่งใหญ่ ปี พ.ศ. 2514 ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเชียงตั้งเป็นตำบลทุ่งฝน ก่อนที่จะร ...

                                               

อำเภอทุ่งยางแดง

อำเภอทุ่งยางแดงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอยะรังและอำเภอมายอ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอยะรัง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมายอและอำเภอสายบุรี ทิศตะวันออก ต ...

                                               

อำเภอทุ่งศรีอุดม

อำเภอทุ่งศรีอุดมเดิมเป็นท้องที่การปกครองของอำเภอเดชอุดม ต่อมาเมื่อมีความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมมากขึ้น จึงได้แยกตำบลทุ่งเทิง ตำบลหนองอ้ม ตำบลนาเกษม ตำบลกุดเรือ และตำบลโคกชำแระออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 และใ ...

                                               

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

พ.ศ. 2367 ทำเนียบหัวเมือง เมืองโคฎก อยู่ฝั่งเหนือบางขัง เมืองบางขัง อยู่ฝั่งใต้ลำบางขัง ขึ้นกับเมืองสวรรคโลก 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลกลางดงเป็นเทศบาลตำบลกลางดง พ.ศ. 2545 ก่อตั ...

                                               

อำเภอทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสตูล เคยชื่อว่า "อำเภอสุไหงอุเป" หมายถึง คลองกาบหมาก เป็นเมืองเก่าแก่ในมณฑลไทรบุรี ก่อนที่ไทยจะยกไทรบุรีและปะลิส ไปอยู่ในความปกครองของอังกฤษ จึงได้โอนมาขึ้นกับมณฑลภูเก็ต และภายหลังอำเภอสุไหงอุเปได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ ...

                                               

อำเภอทุ่งหัวช้าง

อำเภอทุ่งหัวช้าง ได้จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 โดยแยกตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง และตำบลบ้านปวง ออกจากเขตการปกครองของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง ด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสามตำบลอยู่ห่ ...

                                               

อำเภอทุ่งใหญ่

อำเภอทุ่งใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาบอนและอำเภอทุ่งสง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางขัน และอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอถ้ำพรรณราและอำเภอฉวาง ทิศตะวันตก ต ...

                                               

อำเภอเทพสถิต

อำเภอเทพสถิต เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด และเป็นที่ตั้งของลานหินรูปทรงแม่ไก่และทุ่งดอกปทุมมาอันมีชื่อเสียงในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เทพสถิตนับเป็น 1 ใน 4 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิที่มีทางรถไฟผ่าน

                                               

อำเภอเทพา

อำเภอเทพา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็นหนึ่งในสี่อำเภอจังหวัดสงขลาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

                                               

อำเภอเทพารักษ์

อำเภอเทพารักษ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเทพสถิตและอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด ทิศตะวันตก ...

                                               

อำเภอเทิง

อำเภอเทิงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองเชียงราย ระยะห่างประมาณ 64 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับ​อำเภอจุน ​อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพญาเม็งราย ​อำเภอขุนตาล ...

                                               

อำเภอไทยเจริญ

อำเภอไทยเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุดชุม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจร ...

                                               

อำเภอไทรงาม

อำเภอไทรงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวชิรบารมีและอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒน ...

                                               

อำเภอธวัชบุรี

ธวัชบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นสถานที่ตั้งของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13 กิโลเมตร ในอดีตมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัจจุบันพื้นที่อำเภอธวัชบุรีถูกแบ่งออกไปตั้งเป็น อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง และบางส่วนของอ ...

                                               

อำเภอธาตุพนม

ธาตุพนม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุพนม มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และเกี่ยวข้องกับพัฒนาการสำคัญของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 12 ตำบล 136 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง

                                               

อำเภอธารโต

ธารโต ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซียทางทิศตะวันตก ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเบตง ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบันนังสตา และทิศตะวันออกอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีทะเลสาบธารโตอยู่ตรงกลาง

                                               

อำเภอนครชัยศรี

นครชัยศรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีเรื่องราวบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี นอกจากนี้ยังมีการค้นพบโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งในบริเวณอำเภอนครชัยศรี ปัจจุบันนครชัยศรีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ...