ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176                                               

อำเภอกาบเชิง

กาบเชิง ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์หรือภาษาเขมรเรียก "กาบจืง" กาบ = ฟัน, จืง = เท้า ซึ่งมีความหมายว่า "ฟันเท้า" ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่นี้ บังเอิญมีค ...

                                               

อำเภอกาบัง

อำเภอกาบังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอยะหา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสะบ้าย ...

                                               

อำเภอกุฉินารายณ์

อำเภอกุฉินารายณ์ มีชื่อเดิมคือ "กุดสิมนารายณ์" ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บ้านกุดสิมหรือบ้านคุ้มเก่า ตำบลคุ้มเก่า ในเขตอำเภอเขาวงปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองชั้นตรี มีชื่อว่า "กุดสิมนารายณ์" โดยมีพระธิเบศร์วงศา ท้าวกอ หรือ ราชวงษ์กอ, ต้นตระกูล โท ...

                                               

อำเภอกุดข้าวปุ้น

อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง หรือชื่อเดิม อ่างเก็บน้ำห้วยตาเที่ยว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ใน 2 อำเภอคือ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ความจุน้ำ 4 ...

                                               

อำเภอกุดจับ

กุดจับ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี เดิมพื้นที่อำเภอเป็นเขตของอำเภอบ้านผือ และอำเภอหมากแข้ง ต่อมาได้โอนตำบลกุดจับมาขึ้นกับอำเภอหมากแข้ง พ.ศ. 2469 และตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2515 โดยแยกการปกครองออกจากอำเภอเมืองอุดรธานี ภายหลังได้ยกฐานะเป็นอ ...

                                               

อำเภอกุดชุม

กุดชุม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัด 37 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 -ของจังหวัดยโสธร รองจากอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขื่อนแก้ว อีกทั้งยังมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 ตัดผ่านตัวอำเภ ...

                                               

อำเภอกุดบาก

กุดบาก เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นอำเภอที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อจากหลากหลายชนเผ่าที่มีอายุนับร้อยปี โดยอำเภอกุดบากมีคำขวัญประจำอำเภอว่า" ดินแดนแห่งที่ราบหุบเขา แหล่งปลูกข้าวปลูกหวาย หลากหลายวัฒนธรรมชุมชนผู้นำ ...

                                               

อำเภอกุดรัง

อำเภอกุดรังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรบือและอำเภอนาเชือก ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเปือยน้อยและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต ...

                                               

อำเภอกุยบุรี

ท้องที่อำเภอกุยบุรีเดิมเป็นเขตปกครองของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภายหลังได้แยกออกมาเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าให้รวมเอาอำเภอเมื ...

                                               

อำเภอกุสุมาลย์

อำเภอกุสุมาลย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนาหว้าและอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ...

                                               

อำเภอกู่แก้ว

อำเภอกู่แก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไชยวาน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุมภวาปี ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอหนองหาน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีธาตุ

                                               

อำเภอเกษตรวิสัย

ในอดีตเป็นชุมชนของขอมเก่าแก่มาแต่โบราณ มีหลักฐานโบราณวัตถุเป็นที่ปรากฏคือ กู่กาโดน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุ กระทั่งปี 2416 อุปราชเหง้าแห่งเมืองสุวรรณภูมิ พร้อมบริวาร ได้นำผู้คนจากเมืองสุวรรณภูมิ จำนวน 4.800 คน มาตั้งเมืองเกษตรวิสัย ซึ่งได้รับโปรดเ ...

                                               

อำเภอเกษตรสมบูรณ์

อำเภอเกษตรสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคอนสาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภูเขียว อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอแก้งคร้อ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอหนองบัวแดง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองบัวแดง

                                               

อำเภอเกาะกูด

เกาะกูด เป็นเกาะสุดท้ายแห่งน่านน้ำตะวันออกไทย ปัจจุบันรวมกับเกาะเล็ก ๆ ข้างเคียงมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด และเป็นอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย

                                               

อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม และอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเท ...

                                               

อำเภอเกาะช้าง

อำเภอเกาะช้าง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมด 66 เกาะของจังหวัดและเป็นเกาะใหญ่อันดับสามของประเทศไทย รองลงมาจากเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับ ...

                                               

อำเภอเกาะยาว

อำเภอเกาะยาว ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา เป็นอำเภอที่มีระยะเวลาการเป็นกิ่งอำเภอยาวนานที่สุดในประเทศไทยถึง 85 ปี ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2446 ขึ้นตรงต่อเมืองพังงา และยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2531

                                               

อำเภอเกาะสีชัง

อำเภอเกาะสีชัง ตั้งอยู่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ มีหลวงศรีชลังคณารักษ์ เป็นผู้รักษาราชการ ต่อมาถูกย้ายไปขึ้นกับจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2486

                                               

อำเภอแก่งกระจาน

อำเภอแก่งกระจาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่อาณาเขตมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี และมีอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก มีเขาสูงสุดในอุทยานคือ เขางะงันนิยวกตอง สูง 1.507 เมตร ...

                                               

อำเภอแก้งคร้อ

อำเภอแก้งคร้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอเมืองชัยภูมิ ทิศ ...

                                               

อำเภอแก้งสนามนาง

คำว่า" แก้ง” เป็นภาษาท้องถิ่น ที่ใช้กันของอีสาน หมายถึง" แก่งหินกลางลำน้ำ” ชุมชนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นอำเภอแก้งสนามนางในทุกวันนี้ มีความสำคัญในฐานะที่ในอดีต อาณาบริเวณนี้ใช้เป็นท่าสำหรับข้ามแม่น้ำชี เพื่อเดินทางไปติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนในเข ...

                                               

อำเภอแก่งหางแมว

อำเภอแก่งหางแมวมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสอยดาวและอำเภอเขาคิชฌกูฏ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระย ...

                                               

อำเภอแกดำ

อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอแกดำขึ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองมหาสารคาม เนื่องจากมีสภาพทุรกันดาร ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม การเดินทางคมนาคมไม่สะดวก ในครั้งแรกกิ่งอำเภอแกดำประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบล ...

                                               

อำเภอแกลง

อำเภอแกลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองระยอง ทิศใต้ จรดอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอนายายอ ...

                                               

อำเภอโกรกพระ

อำเภอโกรกพระตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี และอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ...

                                               

อำเภอโกสัมพีนคร

อำเภอโกสัมพีนครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังเจ้า อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และอำเภอพรานกระต่าย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมือ ...

                                               

อำเภอโกสุมพิสัย

โกสุมพิสัย เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดมหาสารคาม มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอของจังหวัด ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับเมืองวาปีปทุม และมีฐานะเป็นอำเภอ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2425 เป็นต้นมา มีสถานที่ท่องเที ...

                                               

อำเภอขนอม

ขนอม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นอำเภอแรกสุดเมื่อเดินทางมาจาก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็น ประตูสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                               

อำเภอขลุง

ขลุง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี คำว่า "ขลุง" หมายถึงพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมถึง เดิมชาวขลุงมีอาชีพทำนาและประมง ปัจจุบันมีการปลูกผลไม้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน ตามตำนานเล่ากันว่าชาวพื้นเมืองมีเชื้อสายจาก "ชอง" มีภาษาพูดเป็นภาษาชองซึ่งแตกต่างจากภาษาเขมรแ ...

                                               

อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เดิมชื่อ กิ่งอำเภอขาณุ ขึ้นกับอำเภอคลองขลุง แล้วเปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอแสนตอ ใน พ.ศ. 2460 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี ใน พ.ศ. 2482 แล้วต่อมาก็ได้เลื่อนขึ้นเป็น อำเภอขาณุวรลักษบุรี ในปี พ.ศ. 2491

                                               

อำเภอขามทะเลสอ

จากคำบอกเล่าต่อกันมานานว่า มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่ง ปัจจุบันห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ออกไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ชื่อว่า "บ้านขามทะเลสอ" หมู่บ้านดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งบึงแห่งหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งบึงแห่งนี ...

                                               

อำเภอขามสะแกแสง

อำเภอขามสะแกแสงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพระทองคำ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโนนสูงและอำเภอโนนไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคงและ ...

                                               

อำเภอขุขันธ์

ขุขันธ์ เป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอำเภอเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของ" เมืองขุขันธ์” ในอดีตมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน และเขตอำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก ซึ่งรวมพื้ ...

                                               

อำเภอขุนตาล

อำเภอขุนตาลจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยแบ่งพื้นที่ปกครองออกจากอำเภอเทิงตั้งเป็น กิ่งอำเภอขุนตาล และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอขุนตาล เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีเนื้อที่ 255 ...

                                               

อำเภอขุนยวม

ขุนยวม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ ประชากรมีเชื้อสายทั้งชาวเขา ไทยใหญ่ จีน และพม่า นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและของภาคเหนือ

                                               

อำเภอขุนหาญ

ขุนหาญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์ ตามลำดับ และเป็นหนึ่งในสามอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และยังเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกเงาะ ทุเร ...

                                               

อำเภอเขมราฐ

เขมราฐ หมายถึง ดินแดนแห่งความเกษมสุข เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านบริเวณอำเภอ อำเภอเขมราฐเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทางยาวกว่า 40 กิโ ...

                                               

อำเภอเขวาสินรินทร์

อำเภอเขวาสินรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอจอมพระ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศี ...

                                               

อำเภอเขาค้อ

ท้องที่อำเภอเขาค้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหล่มสัก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอหล่มสัก ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาค้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระรา ...

                                               

อำเภอเขาคิชฌกูฏ

อำเภอเขาคิชฌกูฏตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าใหม่และอำเภอแก่งหางแมว ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอมะขาม ทิศใต้ ติด ...

                                               

อำเภอเขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์ มีความเชื่อจากชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบกันว่า เขาฉกรรจ์แห่งนี้ เป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยที่ทรงเป็นพระยาวชิรปราการ ได้ทรงรวบรวมคนไทยจากชุมนุมต่างๆ เพื่อกอบกู้เอกราชตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ได้ทรงกระทำพิธี ฉอ-กัณฑ์ ซึ่งถือ ...

                                               

อำเภอเขาชะเมา

อำเภอเขาชะเมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแกลง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอ ...

                                               

อำเภอเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 28 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และอำเภอปากพะยูน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองพัทลุง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกงหรา ทิศใต้ ติดต่อกับอ ...

                                               

อำเภอเขาพนม

อำเภอเขาพนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองกระบี่และอำเภออ่าวลึก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม อำเภอเหนือคลอง และอำเภอเมืองกระบี่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

                                               

อำเภอเขาย้อย

อำเภอเขาย้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัด เขาย้อยนับเป็น 1 ใน 5 อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน โดยจะเป็นอำเภอแรกเมื่อนั่งรถไฟลงไปภาคใต้

                                               

อำเภอเขาวง

เขาวง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไท พูดภาษาภูไท มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรม ทอผ้า ทำเครื่องจักสาน และไม้กวาด

                                               

อำเภอเขาสมิง

อำเภอเขาสมิงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองตราด ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และอำเภอบ่อไร่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองตราดและอำเภอแหลมงอบ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอขลุง ...

                                               

อำเภอเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวางตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอน้ำพอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ...

                                               

อำเภอเขื่องใน

เขื่องใน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดยโสธร มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน อาทิ ธรรมมาสน์สิงห์เทินบุษบกบ้านชีทวน พระพุทธสถานครองราชย์๖๐ปี วัดป่าดงบ้าน ...

                                               

อำเภอคลองขลุง

อำเภอคลองขลุง เป็นอำเภอหนึ่งใน 7 อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร แต่เดิมเรียกชื่ออำเภอนี้ว่า "อำเภอขาณุ" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 35 หน้า 583 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2464 ซึ่ง "ขาณุ" มีความหมายว่า "ตอ" ครั้นต่อมา ได้มีพระราชกฤษ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →