ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176
                                               

เรือพิฆาตชั้นควังแกโทมหาราช

เรือพิฆาตชั้น ควังแกโทมหาราช อังกฤษ: Gwanggaeto the Great -class destroyer หรือมักเรียกว่าเรือพิฆาตชั้น KD-I เคดีวัน เป็นเรือพิฆาตของประเทศเกาหลีใต้ และบางแห่งจัดให้อยู่ในประเภทเรือฟริเกต เรือชั้นนี้ถือเป็นเรือแบบแรกของโครงการพัฒนาเรือพิฆาตเกาหลี ...

                                               

เรือหลวงเชฟฟิลด์

เรือรบเอชเอ็มเอสเชฟฟิลด์ หรือ HMS Sheffield เป็นเรือรบหลวงของราชนาวีอังกฤษลำที่ 2 ที่เอาชื่อเมือง Sheffield ในเขต Yorkshire มาใช้เป็นชื่อเรือ เป็นเรือพิฆาตแบบที่ 42 ติดอาวุธจรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยาน GWS-30 Sea Dart และระหว่างสงครามฟอล์กแลนด์ เรือแ ...

                                               

เรือพระที่นั่งมหาจักรี

เรือพระที่นั่งมหาจักรี เป็นเรือพระที่นั่งแบบเรือลาดตระเวน ขึ้นระวางประจำการเมื่อ พ.ศ. 2435 ในการสร้างเรือลำนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับพระยาชลยุทธโยธินทร์ ไปติดต่อกับบริษัท Ramage and Ferguson ต่อที่เมืองลีธ สกอตแลนด์ เมื่ ...

                                               

เรือลำเลียงพล

เรือลำเลียงพล หรือ เรือลำเลียงทหาร เป็นเรือที่ใช้บรรทุกทหารไม่ว่าในยามสงบหรือในยามสงคราม ในทางปฏิบัติแล้ว เรือลำเลียงพลมาตรฐานมักจะเกณฑ์จากกองเรือขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ไม่สามารถลงจอดบนฝั่งได้โดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทำการโหลด และการขนถ่ายที่ท่าเรือ ...

                                               

เรือหลวงกูด

เรือหลวงกูด หมายเลข 731 เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดกลาง ชั้น LSM-1 ถูกใช้ในภารกิจที่สำคัญ เช่น การลำเลียงกำลังทหาร และสนับสนุนการสับเปลี่ยนกำลังทหารไทยในระหว่างสงครามเกาหลี และอื่นๆ อีกมาก มีอายุการใช้งานนานกว่า 58 ปี ปัจจุบัน ปลดระวางแล้ว เมื่อ 30 ก. ...

                                               

เรือหลวงสุรินทร์

ผู้สร้าง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด บางรัก กรุงเทพ ฯ ขึ้นระวางประจำการเมื่อ 20 มี.ค. 2532 ประเภทเรือ เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ปล่อยเรือลงน้ำเมื่อ 25 ธ.ค. 2530 วัสดุสร้างส่วนประกอบตัวเรือ เหล็ก สังกัด กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ วางกระดูกงูเมื่อ 3 ...

                                               

เรือหลวงอ่างทอง

เรือหลวงอ่างทอง เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำแรกของกองทัพเรือไทย สังกัดกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ และเป็นเรือในประจำการที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของของกองทัพเรือไทยในปัจจุบัน รองจาก เรือหลวงจักรีนฤเบศร และ เรือหลวงสิมิลัน

                                               

เหตุอิลยูชิน อิล-76 กองทัพอากาศแอลจีเรียตก พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 อิลยูชิน อิล-76 เครื่องบินขนส่งทางทหารของกองทัพอากาศแอลจีเรียได้ตกลงระหว่างการออกตัวจากท่าอากาศยานบลูแฟรก, บลูแฟรก, ประเทศแอลจีเรีย มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 257 คน ทำให้เหตุอากาศยานตกในครั้งนี้ เป็นเหตุอากาศยานตกที่มี ...

                                               

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล หรือภาษาปากว่า พิธีสาบานธง เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ พิธีน ...

                                               

ธงแสดงยศทหาร (กองทัพไทย)

ธงแสดงยศทหารในกองทัพไทย เป็นธงสำหรับใช้หมายยศของนายทหารในระดับนายพล มีลักษณะและการแบ่งชั้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น ธงแสดงยศทหารได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 ดังนี้

                                               

วันชัยในมหาสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ

วันแห่งการฉลองชัยชนะสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ เป็นวันหยุดประจําชาติของเกาหลีเหนือ คือวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันความตกลงการสงบศึกเกาหลี เป็นการนําไปสู้การหยุดยิงสงครามเกาหลี โดยที่กิจกรรมจะถูกจัดที่ อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ

                                               

เหล่านาวิกโยธินเนเธอร์แลนด์

เหล่านาวิกโยธินเนเธอร์แลนด์ เป็นส่วนเสริมของทหารราบชั้นยอดแห่งกองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ หน่วยนี้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพิเศษ, ปฏิบัติการภายใต้สภาวะที่รุนแรงอย่างยิ่ง และการสงครามสะเทินน้ำสะเทินบก เหล่านาวิกโยธินเนเธอร์แลนด์เป็นกองกําลังตอบโต้ ...

                                               

นิโคลา สเตอร์เจียน

นิโคลา สเตอร์เจียน เป็นนักการเมืองชาวสกอต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมุขมนตรีสกอตแลนด์คนที่ 5 และเป็นหัวหน้าพรรคแห่งชาติสกอต ถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งทั้งสอง สเตอร์เจียนเป็นสมาชิกรัฐสภาสกอตตั้งแต่ปีค.ศ. 1999 เธอจบการจบการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทย ...

                                               

แคว้นของประเทศอิตาลี

แคว้น เป็นหน่วยการปกครองชั้นที่หนึ่งของประเทศอิตาลี ประกอบด้วย 20 แคว้น ในจำนวนนี้ 5 แคว้นเป็นแคว้นปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญ ในแต่ละแคว้น ถูกแบ่งเขตการปกครองเป็นหลายจังหวัด ในแต่ละแคว้นจะมีอำนาจการจัดการตนเองเท่าที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอ ...

                                               

เขตผู้แทนพระสันตะปาปา

เขตผู้แทนพระสันตะปาปา หรือ มิสซัง เป็นเขตอำนาจทางอาณาเขตของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่ตั้งขึ้นในประเทศหรือแว่นแคว้นที่มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับสถานะเป็น "มุขมณฑล" ตามปกติแล้วทุกคริสตจักรท้องถิ่นจะต้องปกครองตนเองภายใต้การนำของผู้ปกค ...

                                               

เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็อง

เจ้าชายฮโยมยอง มกุฎราชกุมาร เจ้าชายแห่งอาณาจักรโชซอนพระราชโอรสของ พระเจ้าซุนโจ กษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่ง อาณาจักรโชซอน เป็นพระราชบิดาของ พระเจ้าฮอนจงแห่งโชซอน กษัตริย์พระองค์ที่ 24 แห่ง อาณาจักรโชซอน มีพระนามเดิมว่า ลียอง ในปี ค.ศ. 1817 เข้ารับก ...

                                               

แบลาอูร์

แบลาอูร์ เป็นขุนนางชาวบัลแกเรียดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใช้อำนาจเต็ม แห่งวีดิน และเป็นrพระโอรสในชิชมันแห่งวีดิน ดังนั้นจึงเป็นพระอนุชาในพระเจ้าซาร์มีคาอิล ชิชมันแห่งบัลแกเรีย อีกด้วย พระองค์เป็นนักการทูตจากคาบสมุทรบอลข่านที่มีความละเอียดรอบคอบมากที่สุดใ ...

                                               

มีคาอิล อาแซนที่ 4 แห่งบัลแกเรีย

มีคาอิล อาแซน เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าซาร์อีวัน อาแลกซานเดอร์และแตออดอราแห่งวอเลเคีย หลังจากพระบิดาขึ้นครองบัลลังก์เป็นพระเจ้าซาร์แห่งบัลแกเรีย พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิร่วม นอกจากนี้พระองค์ได้รับการคาดหมายว่าจะสืบพระราชบัลลัง ...

                                               

อีวัน อาแซนที่ 4 แห่งบัลแกเรีย

อีวัน อาแซน หรือที่รู้จักกันในพระนาม อีวัน อาแซนที่ 4 ทรงเป็นเจ้าชายแห่งบัลแกเรีย พระโอรสพระองค์ที่ 3 ในพระเจ้าซาร์อีวัน อาแลกซานเดอร์และซารีนาแตออดอราแห่งวอเลเคีย พระองค์ประสูติในปี ค.ศ. 1326 ประวัติของพระองค์เป็นที่ทราบน้อยมาก โดยในปี ค.ศ. 1349 ...

                                               

อีวัน อาแซนที่ 5 แห่งบัลแกเรีย

อีวัน อาแซนที่ 5 เป็นพระโอรสพระองค์ที่สองของพระเจ้าซาร์อีวัน อาแลกซันเดอร์แห่งบัลแกเรียและพระมเหสีพระองค์ที่สองซารีนาซารา-แตออดอรา พระนามของพระองค์มาจากการตั้งพระนามตามพระเชษฐาของพระองค์คืออีวัน อาแซนที่ 4 แห่งบัลแกเรีย ซึ่งสิ้นพระชนม์ในการรบกับจ ...

                                               

เจ้าชายคาลอส ดยุกแห่งปาร์มา

เจ้าชายคาลอส ดยุกแห่งปาร์มา เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ ใน เจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์ กับ เจ้าชายคาลอส ฮิวโก้ ดยุกแห่งปาร์มา เป็นพระภาคิไนยใน เจ้าหญิงเบียทริกซ์ อดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพระญาติชั้นที่ 1 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิ ...

                                               

หลุยส์ อ็องตวน ดยุกแห่งอ็องกูแลม

หลุยส์ อองตวน ดยุกแห่งอ็องกูแลม หรือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 19 แห่งฝรั่งเศส เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าชาร์ลที่ 10 บางครั้งพระองค์ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ทรงลงพระปรมาภิไธยสืบราชสมบัติ และ ...

                                               

อ็องรี ดาร์ตัว

อ็องรี ดาร์ตัว หรือ พระเจ้าอ็องรีที่ 5 แห่งฝรั่งเศส หรือ พระเจ้าเฮนรีที่ 5 แห่งฝรั่งเศส ตามการออกเสียงแบบอังกฤษ เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าชาร์ลที่ 10 พระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสพระองค์ต่อจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 19 โดยพวกนิยมกษัตริย์ ตั้งแต่ 2 สิงหาค ...

                                               

เจ้าชายมูลัย รอชิด

เจ้าชายมูลัย รอชิด หรือ เจ้าชายมูลัย รอชิด บินอัลฮะซัน เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 กับเจ้าหญิงลัลลา ลาติฟะฮ์ และเป็นพระราชอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก

                                               

คาร์ล อันโทน เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

คาร์ล อันโทน องค์อธิปัตย์แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน เป็นประมุขแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1869 และประธานรัฐมนตรีแห่งปรัสเซีย พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายคาร์ลแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน ซึ่งสละร ...

                                               

เจ้าชายฟิลลิพแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค

เจ้าชายฟิลลิพแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค หรือพระนามเต็มคือ ฟิลลิพ ก็อทฟรีท อเล็คซันเดอร์ เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 และพระองค์แรกในครัฟท์ เจ้าชายแห่งโฮเอินโลเออ-ลังเงินบวร์ค กับเจ้าหญิงชาร์ล็อตแห่งครูอี เป็นพระนัดดาใน เจ้าหญิงมาร์การีตาแห่งกรีซและเ ...

                                               

แบร์นฮาร์ท เจ้าชายรัชทายาทแห่งบาเดิน

แบร์นฮาร์ท เจ้าชายรัชทายาทแห่งบาเดิน ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2513 ณ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค เป็นพระโอรสใน มัคซีมีลีอาน มาร์เกรฟแห่งบาเดิน และ วาเลรี มาเกรวีนแห่งบาเดิน เป็นพระนัดดาใน เจ้าหญิงธีโอโดราแห่งกรีซและเดนมาร์ก และ ทรงเป็นพระญาติ ...

                                               

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 8 แห่งกัสติยา

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 8 เป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัสติยาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1214 และเป็นกษัตริย์แห่งโตเลโด พระองค์เป็นที่จดจำที่สุดจากบทบาทในเรกองกิสตาและการล่มสลายของอาณาจักรกาหลิบอัลโมฮัด

                                               

เจ้าชายแห่งออเรนจ์

เจ้าชายแห่งออเรนจ์ เป็นพระอิสริยยศเจ้าผู้ครองราชรัฐออเรนจ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่แถบทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ออเรนจ์-นาซอ ปัจจุบันตำแหน่งนี้เป็นพระอิสริยยศขององค์รัชทายาทแห่งเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 โดยสืบทอดตำแหน่งตามสิทธิขอ ...

                                               

ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา

ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา คือราชวงศ์ยุโรปที่เป็นสาขาของราชวงศ์นัสเซา เป็นราชวงศ์ปกครองที่สำคัญในแวดวงการเมืองและรัฐบาลของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ บางช่วงในประวัติศาสตร์ยังเป็นราชวงศ์สำคัญในแวดวงการเมืองยุโรปด้วย โดยเฉพาะครั้งที่วิลเลิมที่ 1 แห่งออเรนจ ...

                                               

เนดเจม

เนดเจม เป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่สิบแปด พระองค์เป็นพระราชโอรสของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่สอง พระองค์เป็นที่รู้จักจากแหล่งเดียวคือพระองค์ปรากฎภาพสลักร่วมกับพระอนุชานามว่า เวเบนเซนู บนรูปปั้นของมินโมส ผู้ดูแลของคนงานในคาร์นัค

                                               

เนตเจราเพเรฟ

เนตเจราเพเรฟ เป็นพระนามของเจ้าชายและเป็นมหาปุโรหิตแห่งอียิปต์โบราณ พระองค์มีพระชนม์ชีพและทรงงานอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงระหว่างราชวงศ์ที่สามถึงราชวงศ์ที่สี่ ในช่วงระยะเวลาของยุคอาณาจักรเก่า

                                               

เมนเคปเปอร์เร (พระราชโอรสในทุตโมสที่สาม)

เมนเคปเปอร์เร เป็นเจ้าชายของราชวงศ์ที่สิบแปดแห่งอียิปต์โบราณ ซึ่งเป็นพระราชโอรสของฟาโรห์ทุตโมสที่สามกับพระมเหสีแฮตเชปซุต-เมริทเร พระนามของพระองค์หมายถึง "นิรันดรเป็นปรากฏการณ์แห่งความดีของเทพเร" พระองค์เป็นหนึ่งในหกของพระราชโอรสและธิดาของฟาโรห์ทุ ...

                                               

เวเบนเซนู

เวเนบเซนู เป็นเจ้าชายชาวอียิปต์โบราณแห่งราชวงศ์ที่สิบแปด พระองค์เป็นพระราชโอรสของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่สอง พระองค์ถูกกล่าวถึงพร้อมกับพระเชษฐาของ พระองค์นามว่า เนดเจม บนรูปปั้นของมินโมส ผู้ดูแลคนงานในคาร์นัค พระองค์สิ้นพระชนม์ในวัยเด็กและถูกฝังอยู่ในห ...

                                               

อเมนโฮเทป (พระราชโอรสในอเมนโฮเทปที่สอง)

อเมนโฮเทป เป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์โบราณในช่วงราชวงศ์ที่สิบแปด ซึ่งเป็นพระราชโอรสและ อาจจะเป็นองค์รัชทายาทของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่สอง พระองค์เป็นนักบวชของเทพพทาห์ และได้รับการกล่าวถึงในปาปิรัส ในพิพิธภัณฑ์บริติช ภาพสลักหินใกล้มหาสฟิงซ์แสดงให้เห็นว่านัก ...

                                               

อเมเนมเฮต (พระราชโอรสในทุตโมสที่สาม)

อเมเนมเฮต เป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์ที่สิบแปดแห่งอียิปต์โบราณ พระองค์เป็นพระราชโอรสของฟาโรห์ทุตโมสที่สาม พระองค์เป็นพระราชโอรสคนโตและได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทแห่งฟาโรห์ เป็นไปได้ว่าพระราชมารดาของพระองค์เป็นพระมเหสีซาทิอาห์ แต่ก็ยังได้รับการเสนอว่ ...

                                               

อเมเนโมเพต (พระราชโอรสในอเมนโฮเทปที่สอง)

อเมเนโมเพต เป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์โบราณในช่วงราชวงศ์ที่สิบแปด อาจจะเป็นพระราชโอรสของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่สอง พระองค์เป็นที่รู้จักจากที่เรียกว่า ภาพสลัก C ที่พบในวิหารสฟิงซ์ของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่สอง พระองค์ถูกระบุว่าเป็นพระราชบุตรของฟาโรห์ตามภาพสลัก เป ...

                                               

เจ้าชายคุซะกะเบะ

เจ้าชายคุซะกะเบะ องค์รัชทายาทใน จักรพรรดิเท็มมุ และ จักรพรรดินีจิโต เจ้าชายคุซะกะเบะประสูติเมื่อ พ.ศ. 1205 เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิเท็มมุที่ประสูติแต่จักรพรรดินีจิโตต่อมาใน พ.ศ. 1224 ขณะพระชนมายุเพียง 19 พรรษาเจ้าชายคุซะกะเบะก็ได้รับการสถาปนาเป็ ...

                                               

เจ้าชายชูกะกุ

เจ้าชายชูกะกุ เจ้าชายและพระภิกษุในช่วงปลาย ยุคเฮอัง พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของ จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 77 ที่ประสูติแต่ ฟุจิวะระ โนะ นะรุโกะ

                                               

เจ้าชายทะกะโอะกะ

เจ้าชายทะกะโอะกะ พระราชโอรสใน จักรพรรดิเฮเซ จักรพรรดิองค์ที่ 51 ที่ประสูติแต่ อิเสะ โนะ สึงิโกะ ซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์และเป็นรัชทายาทใน จักรพรรดิซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 52 เจ้าชายทะกะโอะกะถูกปลดจากตำแหน่งรัชทายาทเมื่อ พ.ศ. 1353 เนื่องจากถูกกล่าวหา ...

                                               

เจ้าชายโทโมฮิโตะแห่งมิกาซะ

เจ้าชายโทโมฮิโตะแห่งมิกาซะ เป็นสมาชิกพระองค์หนึ่งของราชวงศ์ญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระโอรสของเจ้าชายทากาฮิโตะ มิกาซาโนมิยะกับเจ้าหญิงยูริโกะ พระชายาฯ เจ้าชายโทโมฮิโตะ ทรงอภิเษกสมรสกับโนบูโกะ อาโซ มีพระธิดา 2 พระองค์ คือ เจ้าหญิงอากิโกะแห่งมิกาซะและเจ้ ...

                                               

เจ้าชายฟุรุฮิโตะ โนะ โอเอะ

เจ้าชายฟุรุฮิโตะ โนะ โอเอะ เจ้าชายและพระสัสสุระแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิโจะเม จักรพรรดิองค์ที่ 34 และเป็นพระสัสสุระ ใน จักรพรรดิเท็นจิ จักรพรรดิองค์ที่ 38 เนื่องจากพระธิดาของเจ้าชายฟุรุฮิโตะคือ ยะมะโตะฮิเมะ โนะ โอกิ ...

                                               

เจ้าชายโมะริซะดะ

เจ้าชายโมะริซะดะประสูติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 1722 ที่ พระราชวังหลวงเฮอัง เป็นพระราชโอรสองค์รองใน จักรพรรดิทะกะกุระ ที่ประสูติแต่ ฟุจิวะระ โนะ โชะกุชิ ต่อมาเจ้าชายโมะริซะดะได้ออกผนวชเป็นพระภิกษุโดยได้รับฉายาทางธรรมว่า โกะ-ทะกะกุระ-อิง 後高倉院

                                               

เจ้าชายยามาชิโระ

เจ้าชายยามาชิโระ) เป็นพระโอรสองค์โตของหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เจ้าชายโชโตกุ เจ้าชายยามาชิโระอ้างสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์ในปี ค.ศ. 628 หลังจากการสวรรคตของ จักรพรรดินีซุอิโกะ อย่างไรก็ตามพระองค์สูญเสียการอ้างสิทธิ ...

                                               

เจ้าชายอะสึอะกิระ

เจ้าชายอะสึอะกิระ เจ้าชายแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิซังโจ ที่ประสูติแต่จักรพรรดินี ฟุจิวะระ โนะ เซชิ และเป็น โคไตชิ หรือองค์รัชทายาทในรัชสมัย จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ

                                               

เจ้าชายอูจิ โนะ วาคิอิราสึโคะ

เจ้าชายอูจิ โนะ วาคิอิราสึโคะ มกุฎราชกุมารพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยพระองค์เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิโอจิง จักรพรรดิองค์ที่ 15 และเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของ จักรพรรดินินโตกุ จักรพรรดิองค์ที่ 16 หลักฐานเกี่ยวกับเจ้าชายอูจิมีน้อยมากเพราะ ...

                                               

เจ้าชายฮะชิโกะ

เจ้าชายฮะชิโกะ เจ้าชายแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นโดยเป็นพระราชโอรสองค์เดียวใน จักรพรรดิซุชุง จักรพรรดิองค์ที่ 32 ที่ประสูติแต่ โอโตะโมะ โนะ โคะเตะโกะ ซึ่งเป็นจักรพรรดินี ภายหลังการปลงพระชนม์พระราชบิดาเมื่อ พ.ศ. 1135 พระองค์ได้นำกองทัพตระกูลโซะงะหนีไปยังชา ...

                                               

มินะโมะโตะ โนะ สึเนะโมะโตะ

มินะโมะโตะ โนะ สึเนะโมะโตะ ซะมุไร และ เจ้าชายแห่งญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นต้นตระกูล เซวะ เก็นจิ อันเป็นสาขาย่อยสาขาหนึ่งของ ตระกูลมินะโมะโตะ พระองค์เป็นพระโอรสใน เจ้าชายซะดะซุมิ พระราชโอรสในจักรพรรดิเซวะเมื่อเจ้าชายสึเนะโมะโตะสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 1504 ...

                                               

พระเจ้าคนุตที่ 6 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคนุตที่ 6 แห่งเดนมาร์ก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก ตั้งแต่ค.ศ. 1182 ถึง ค.ศ. 1202 แหล่งข้อมูลร่วมสมัยระบุว่ากษัตริย์คนุดที่ 6 ทรงเป็นผู้ที่เคร่งในศาสนาอย่างมาก

                                               

จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ

สมเด็จพระจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ที่ 77 ครองราชย์ในช่วงปี ค.ศ. 1155 - 1158 โดยที่พระองค์ยังคงพระราชอำนาจไว้นานถึง 37 ปี ซึ่งพระนามของพระองค์นำมาจากพระนามของ จักรพรรดิชิระกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 72 ผู้เป็นพระปัยกา ปู่ทวด ซึ่ ...