ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 173                                               

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมตำบลบ้านทุ่มทั้งตำบล

                                               

เทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึง หรือ เมืองบ้านบึง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านบึง มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 21.133 คน

                                               

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แรกเริ่มก่อตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านไผ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ได้รับประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านไผ่ จนกระทั่งเมื่อวันท ...

                                               

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประวัติความเป็นมาของเมืองบ้านพรุนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะนำมาอ้างถึงทาง วิชาการได้เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นเพียงการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สืบต่อ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคน และเท่าที่ค้นพบหลักฐาน ที่เป็นการบันทึก ร ...

                                               

เทศบาลเมืองบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นเทศบาลเมืองในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรี ในปัจจุบัน เมืองบ้านสวนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เมืองบ้านสวนมีพื้น ...

                                               

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ เป็นเทศบาลเมืองในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นศูนย์กลางความเจริญและเป็นศูนย์รวมสถานที่ราชการต่าง ๆ ของจังหวัด มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบึงกาฬและตำบลวิศิษฐ์ทั้งตำบล

                                               

เทศบาลเมืองปากช่อง

ปากช่อง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งจากเทศบาลเมืองทั้งหมด 4 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากช่อง และบางส่วนของตำบลหนองสาหร่าย ในอำเภอปากช่อง มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 34.947 คน ทำให้เป็นเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ ...

                                               

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 36.425 คน

                                               

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางหัวเสือ ตำบลสำโรงใต้ ตำบลสำโรง และตำบลสำโรงกลางทั้งตำบล เดิมชื่อเทศบาลเมืองสำโรงใต้ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองปู่ ...

                                               

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลขนาดกลางมีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลพนัสนิคมทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.76 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 10.567 คน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 87 ...

                                               

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

เมืองพระพุทธบาท เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระพุทธบาทและตำบลขุนโขลนทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลธารเกษมและตำบลพุคำจาน

                                               

เทศบาลเมืองพะเยา

เทศบาลเมืองพะเยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 16.974 คน เป็นเทศบาลที่มีปร ...

                                               

เทศบาลเมืองพังงา

เทศบาลเมืองพังงา เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ่าวพังงา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบ จึงได้ฉายานามว่า "เมืองสวยในหุบเขา" เทศบาลเมืองพังงาจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ. ...

                                               

เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมลราชทั้งหมดที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ท้องที่นี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการทำเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ที่ยังคงเขี ...

                                               

เทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลเมืองแพร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลในเวียงทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 15.810 คน ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร เช่น ...

                                               

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลมหาสารคาม มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลตลาดทั้งตำบล

                                               

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

มาบตาพุด เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยอง และบางส่วนของอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสุขุมวิทเป็นระยะทาง 204 กิโลเมตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั ...

                                               

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลมุกดาหาร มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลศรีบุญเรืองทั้งตำบล และ บางส่วนของตำบลมุกดาหาร

                                               

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอแม่แตง 8 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 107 สถ ...

                                               

เทศบาลเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองปัก และบางส่วนของตำบลธงชัยเหนือ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 14.121 คน

                                               

เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองพล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 11.189 คน

                                               

เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 19.46 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของ 3 ตำบล คือ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม และตำบลป่าไผ่ จำนวน 15 หมู่บ้าน มีประชา ...

                                               

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ครอบคลุมตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการ ...

                                               

เทศบาลเมืองยโสธร

เทศบาลเมืองยโสธร เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 20.345 คน

                                               

เทศบาลเมืองไร่ขิง

สภาตำบลไร่ขิงได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 111 ตอน 53 ก ล ...

                                               

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตครอบคลุมเขตตำบลวารินชำราบทั้งหมด โดยห่างจากเทศบาลนครอุบลราชธานีเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของจ ...

                                               

เทศบาลเมืองศรีราชา

ศรีราชา เป็นตำบลและเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ริมชายฝั่งอ่าวไทยทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

                                               

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับปากแม่น้ำแม่กลองที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย เป็นเมืองหนึ่งในภาคกลางตอนล่างที่เป็นเส้นทางผ่านในการลงสู่ภาคใต้ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะ ...

                                               

เทศบาลเมืองสระแก้ว

สระแก้ว เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากเขตแดนไทย–กัมพูชาประมาณ 48 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 200 กิโลเมตร เมืองสระแก้วเป็นเทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองสระแ ...

                                               

เทศบาลเมืองสวรรคโลก

รัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสวรรคโลกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 และได้เปิดที่ทำการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ที่ห้องประชุมสภาจังหวัดสวรรคโลก ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก ปัจจุบันบริเวณดังกล่า ...

                                               

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 10.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทั้งตำบล และมีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12.883 คน

                                               

เทศบาลเมืองสะเดา

ตำบลสะเดาซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครองและการบริหารของอำเภอสะเดาได้มีการเติบโตขยายตัวของชุมชนมาโดยลำดับ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง เทศบาลตำบลสะเดา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2482 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 56 ลงวันที่ 30 กันยายน ...

                                               

เทศบาลเมืองสามพราน

เทศบาลเมืองสามพราน เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสามพราน ตำบลท่าตลาด ตำบลคลองใหม่ และตำบลยายชา มีประชากรจำนวน 17.038 คน ในปี พ.ศ. 2563

                                               

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงทั้งตำบล บางส่วนของตำ ...

                                               

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองที่ประชากรมากเป็นอันดับสองในจังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การเงิน และธนาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชายแดนภาคใต้ เนื่องด้วยเป็นหัวเมืองเศรษฐก ...

                                               

เทศบาลเมืองหัวหิน

หัวหิน เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล ศูนย์ราชการอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอ ย่านธุรกิจประจำอำเภอหัวหิน และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและระดับโลก เช่นเดียวกั ...

                                               

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

อรัญญประเทศ เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองชายแดนทางด้านตะวันออกของประเทศไทย ติดต่อกับปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา เป็นที่ตั้งของตลาดชายแดนบ้านคลองลึก หรือ ตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีสินค้าจากประเทศกัมพูชา แล ...

                                               

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ เป็นเทศบาลเมืองในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ 13.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลท่าอิฐ และตำบลท่าเสา มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 33.357 คน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เดิมชื่อ "สุขาภิบาลบางโพ" และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น "เทศบาล ...

                                               

เทศบาลตำบลธาตุ (จังหวัดเลย)

                                               

ตำบลนกออก

"องค์การบริหารส่วนตำบลนกออก" ได้รับการยกฐานะจาก "สภาตำบลนกออก" โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้ในวันเดีย ...

                                               

เทศบาลเมืองนครพนม

นครพนม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองและตำบลหนองแสงทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลอาจสามารถและตำบลหนองญาติ ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษ ...

                                               

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลนครที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมายาวนาน และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของภาคใต้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับการยกฐานะเมื่อปี พ.ศ. 2537 มีประชากรในปี พ.ศ. 256 ...

                                               

เทศบาลตำบลนากลาง

นากลาง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ 40.75 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของตำบลนากลาง ตำบลด่านช้าง และตำบลกุดแห่ มีประชากรปี พ.ศ. 2560 จำนวน 20.522 คน ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2542

                                               

เทศบาลเมืองนางรอง

เทศบาลเมืองนางรอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลนางรอง และบางส่วนของตำบลถนนหัก

                                               

เทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลในเวียงทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่างๆ ทำใ ...

                                               

เทศบาลเมืองนาสาร

เทศบาลเมืองนาสาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลนาสาร เมื่อปี พ.ศ. 2547

                                               

ตำบลโนนเมืองพัฒนา

ตำบลโนนเมืองพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอด่านขุนทด ไปตามทางหลวงแผ่นดินเส้นอำเภอสีคิ้ว–ชัยภูมิ เชื่อมทางหลวงชนบท นม.3003 สายบ้านโคกน้อย–บ้านเจริญผล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระ ...

                                               

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 20 กิโลเมตร

                                               

เขตบางเขน

เขตบางเขน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก ของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากเขตบางแค

                                               

เขตบางนา

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสม ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →