ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172                                               

เทศบาลตำบลสตึก

เทศบาลตำบลสตึก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ตำบลนิคม และตำบลสตึก ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลสตึก ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเ ...

                                               

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม 13 ชุมชนในตำบลสันกำแพง 7 ชุมชนในตำบลทรายมูล และตำบลแช่ช้าง 3 ชุมชน เทศบาลตำบลสันกำแพง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006 ระยะทางประมาณ ...

                                               

เทศบาลตำบลสามโก้

เทศบาลตำบลสามโก้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลสามโก้ ตำบลราษฎรพัฒนา และตำบลมงคลธรรมนิมิต อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นเทศบาลที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่า ...

                                               

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสำโรงเหนือ ตำบลบางเมืองใหม่ และตำบลเทพารักษ์

                                               

เทศบาลตำบลเสม็ด

เทศบาลตำบลเสม็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ด เฉพาะหมู่ที่ 1-2 และบางส่วนของหมู่ที่ 3

                                               

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงหิน เฉพาะหมู่ที่ 4–8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3

                                               

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของเทศบาลและของจังหวัดเชียงใหม่สายหนึ่งที่เชื่ ...

                                               

เทศบาลตำบลหนองบัว (จังหวัดอุดรธานี)

ระวังสับสนชื่อบทความคล้ายกัน เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว บางส่วนของตำบลหนองนาคำ บางส่วนของตำบลสามพร้าว และบางส่วนของตำบลหนองขอนกว้าง

                                               

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 122 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 46.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 30.183 ไร่ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังห ...

                                               

เทศบาลตำบลหนองโพ

เทศบาลตำบลหนองโพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 10 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นชุมชนที่หนาแน่น

                                               

เทศบาลตำบลหนองไม้แดง

เทศบาลตำบลหนองไม้แดงเดิมมีฐานะเป็น สภาตำบลหนองไม้แดง ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แดง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 จากนั้นได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ...

                                               

เทศบาลตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหาร เดิมเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร ต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองหาร ตามประการกระทรวงม ...

                                               

เทศบาลตำบลหมอนนาง

เทศบาลตำบลหมอนนาง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลมีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลหมอนนางทั้งตำบล โดยเทศบาลถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพนัสนิคมลง ...

                                               

เทศบาลตำบลหลักเขต

                                               

เทศบาลตำบลแหลมสัก

เทศบาลตำบลแหลมสัก เป็นเทศบาลตำบลในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19.100 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอ 8 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 53 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4039 ตัดผ่าน

                                               

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นตำบลอ้อมใหญ่และท้องถิ่นบางส่วนของตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2524 จัดตั้งสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ โดยประกาศในราชกิจจานุเ ...

                                               

เทศบาลตำบลอิสาณ

อิสาณ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36.899 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลอิสาณทั้งตำบล และมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเขตเทศบา ...

                                               

เทศบาลตำบลอู่ทอง

อู่ทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีจำนวนประชากร 8.237 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3.405 ครัวเรือน ในพื้นที่เพียง 1.7 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ทำให้ ...

                                               

เทศบาลนครเกาะสมุย

เทศบาลนครเกาะสมุย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลเกาะสมุยเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการยกฐานะจากเทศบาลเม ...

                                               

เทศบาลนครเชียงราย

เชียงราย เป็นหนึ่งในเทศบาลนคร 30 แห่ง ของประเทศไทย เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งเป็นลำดับที่ 3 ของภาคเหนือ ถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลนครลำปาง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและประตูสู่อินโดจีน ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเช ...

                                               

เทศบาลนครตรัง

ตรัง เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดตรัง มีพื้นที่ 14.77 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตตำบลทับเที่ยง ซึ่งอาจเรียกตัวเมืองตรังได้อีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองทับเที่ยง" มีประชากรในปี พ.ศ. 2 ...

                                               

เทศบาลนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศในร ...

                                               

เทศบาลนครพิษณุโลก

พิษณุโลก เป็นเทศบาลนครและเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นเมืองศูนย์กลางและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางของจังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลนครพิษณุโลกมีประชากรประมาณ 68.000 คน

                                               

เทศบาลนครระยอง

เทศบาลนครระยองจัดตั้งขึ้นเป็น สุขาภิบาลเมืองระยอง ในปี พ.ศ. 2460 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองระยอง ในปี พ.ศ. 2478 โดยมีพื้นที่ 4.356 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขยายเขตเทศบาล รวมพื้นที่ทั้งหมด 16.95 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่ง ปี พ.ศ ...

                                               

เทศบาลนครลำปาง

นครลำปาง หรือ เทศบาลนครลำปาง เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่สองในภาคเหนือ ถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดลำปางแ ...

                                               

เทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งเป็นเทศบาลนครเมื่อปี พ.ศ. 2542 ตราเครื่องหมายประจำเทศบาลนครสมุทรปราการคือ องค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ซึ่งเป็นปูชนียสถานใน ...

                                               

เทศบาลนครสมุทรสาคร

เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด เคยเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อว่า สุขาภิบาลท่าฉลอม และเป็นที่ตั้งของตลาดมหาชัย มีพื้นที่ 10.33 ตา ...

                                               

เทศบาลนครอ้อมน้อย

เทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนครแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 53.821 คน

                                               

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

บริเวณพื้นที่กระทุ่มล้มแต่เดิมชื่อว่า หมู่บ้านทุ่งกระทุ่มล้ม มีที่มาจากพื้นที่ที่มีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำจำนวนมาก เป็นแหล่งอาหารของสัตว์และนกที่เกาะตามกิ่งของต้นกระทุ่ม จนต้นกระทุ่มโค่นล้มลง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ตำบลนี้ว่า "กระทุ่มล้ม" แต ...

                                               

เทศบาลเมืองกระนวน

กระนวน เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลหนองโกในอำเภอกระนวน มีเนื้อที่ประมาณ 3.77 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 10.310 คน ห่างจากเทศบาลนครขอนแก่นประมาณ 63 กิโลเมตร และห่างจา ...

                                               

เทศบาลเมืองกันตัง

กันตัง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากเทศบาลนครตรังประมาณ 20 กิโลเมตร เขตเทศบาลเมืองกันตังมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกันตังทั้งตำบล

                                               

เทศบาลเมืองแก่งคอย

เทศบาลเมืองแก่งคอย เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งคอยทั้งตำบล เป็นเมืองที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี เป็นเมืองชุมทางรถไฟสายอีสานและมีถนนมิตรภาพตัดผ่าน

                                               

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ 195.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลปงแสนทอง ตำบลชมพู ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน ...

                                               

เทศบาลเมืองเขาสามยอด

เขาสามยอด เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดว่าเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประชากรมากกว่าเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีเนื้อที่โดยประมาณ 32.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20.148 ไร่ มีประชากรในปี พ.ศ. 2562 จำ ...

                                               

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 โดยให้ยกฐานะตำบลหน้าเมือง ที่ตั้งอำเภอเมืองขึ้นเป็น "สุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรา มณฑลปราจีน" มีกรรมการสุขาภิบาลชุดแรก ประกอบด้ ...

                                               

เทศบาลเมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองชลบุรี หรือ เมืองชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางปลาสร้อยทั้งตำบล ตำบลมะขามหย่งทั้งตำบล และต ...

                                               

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลดอกคำใต้ มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลบุญเกิดทั้งตำบล ตำบลสว่างอารมณ์ทั้งตำบล บางส่วนของตำบลดอนศรีชุม และบางส่วนของตำบ ...

                                               

เทศบาลเมืองดอนสัก

เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือนทำมาหากิน เช่น ทำกิจการประมง ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำให้ตำบลดอนสักมีประชากรหนาแน่น การค้าเจริญ รุ่งเรือง เศรษฐกิจโดยร่วมดีขึ้นตามดำ ...

                                               

เทศบาลเมืองต้นเปา

เทศบาลเมืองต้นเปา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลต้นเปา มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลต้นเปาทั้งตำบล มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ ร่มบ่อสร้าง

                                               

เทศบาลเมืองตราด

เทศบาลเมืองตราด เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตราดใกล้บริเวณปากแม่น้ำ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางพระทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลวังกระแจะ จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองในปี พ.ศ. 2478 ซึ่งเดิมเคยมีสถานะเป็นสุขาภิบาลเม ...

                                               

เทศบาลเมืองตากใบ

เทศบาลเมืองตากใบ เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนราทางตะวันออกสุดของจังหวัดนราธิวาส โดยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำบางนราเป็นอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมืองตากใบห่างจากเมืองนราธิวาสไปทางทิศใต้ประมาณ 38 ก ...

                                               

เทศบาลเมืองทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับกวางทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 19.425 คน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการค้าขาย มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดิ ...

                                               

เทศบาลเมืองท่าข้าม

เทศบาลเมืองท่าข้าม มีพื้นที่ 14.10 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ตอนใต้เป็นที่สูง ตอนเหนือเป็นที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปี มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลพุนพิน และตำบลท่าข้าม มีป ...

                                               

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

ท่าบ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลท่าบ่อและบางส่วนของตำบลน้ำโมง มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 17.761 คน

                                               

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ท่าเรือพระแท่น เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทางถนนประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 7.26 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลท่าเรื ...

                                               

เทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งที่ตั้งของทุ่งสง อยู่กึ่งกลางคาบสมุทรมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเล อันดามัน ทำให้ทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร ใ ...

                                               

เทศบาลเมืองไทรม้า

เทศบาลเมืองไทรม้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ท้องที่เทศบาลตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา มีลำคลองมาก ในอดีตเป็นพื้นที่ทำสวนแห่งหนึ่ง แต่ในปัจจุบันพื้นที่หลายแห่งได้แปรสภาพเป็นที่อยู่อ ...

                                               

เทศบาลเมืองนครนายก

นครนายก เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางของจังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรประมาณ 16.000 คน

                                               

เทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และมีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครปฐม เฉพาะส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม

                                               

เทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางนราริมฝั่งตะวันตก ซึ่งไหลออกสู่อ่าวไทยทางทิศเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ 1.141 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางนาคทั้งตำบล และมีป ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →